Terugkeer Maya Kosmische Meesters

DEEL 16- 2011

Sessie van 23 juni 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling - Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde te Placencia in Belize.

Aanwezig : Cyril en Kathy.

Ontvangen door Kathy.


Bezoekers : Malvantra Melchizedek.

Onderwijzer HAM

KUWAYA, Meester Geest n° 2 van Superuniversum n°2, De Stem van De Eeuwige Zoon-Moeder.

MALVANTRA: Hallo mijn kinderen. Ik ben hier terug met een bericht van De Universele Vader en onze Vader Melchizedek. We hebben gewacht om dit nieuws aan te kondigen tot we er zeker van waren dat we alles konden uitvoeren. Binnenkort zult u ons kunnen zien tijdens uw meditaties hier in deze tempel. We zullen gebruik maken van het Licht Anker dat hier is geïnstalleerd en we zullen passeren langs wat u de “leegte in het midden” noemt.

Dus wees niet verbaasd als u op een gegeven moment een mensachtige lichtvorm zult zien die op u gelijkt en die met u gaat communiceren. Dit is natuurlijk geen portret van uzelf. Het is moeilijk voor ons om u uit te leggen hoe wij op deze manier met u gaan communiceren dus zult u het uit ervaring moeten leren. Wees dan niet bang als u een Lichtwezen ziet, een lichtvorm met menselijke contouren, een hoofd, armen, een lichaam, in een kleed in het midden van deze tempel.

{Opmerking Kathy: dat is gebeurd met de oprichting van het Lichtanker hier in Placencia en werd gezien door D-Maya alsook in een meditatie…... B Maya zag Malvantra met een grappig, rond-vierkantig gezicht in 2012 die met hem sprak van gezicht tot gezicht. De jonge Maya's hebben een aangeboren gave van helderziendheid waarover de Europeanen in de groep niet beschikken.}

D-Maya heeft dit ooit gezien tijdens een meditatie. Wij willen dat allen van deze groep ons zo kan zien. Het zal nog niet voor morgen zijn maar het gaat komen. We werken eraan en als ik u dit aankondig is dat opdat u zich daar mentaal zou op voorbereiden

Dank u mijn kinderen, dat was het. Tot weerziens.HAM: Hallo ik ben HAM een andere Hemelse Leraar die gedurende bijna 20 jaar heeft gewerkt met een andere groep om het basisonderwijs van Christus toen Hij hier op aarde leefde te onderwijzen en te doen begrijpen. Er werd mij gevraagd om contact met u op te nemen om Tomas te helpen. We zijn overeengekomen hoe wij het gaan aanpakken. Daar u allen een Christelijke leer heeft ontvangen, hoewel met enige verschillen, zal dat onze onderwijstaak vergemakkelijken.

Het zeer specifieke werk dat u doet en dat u dient zal ook vele onzichtbare wezens helpen die deze mogelijkheid niet hadden en zij zullen deze leer ontvangen via uw sessies. Voor ons is dit alles nieuw en in experimenteel stadium, maar de eerste resultaten zijn verbazingwekkend. Wij zullen dus onze eigen programma’s omvormen en aanpassen aan deze nieuwe situatie.

Wij willen ook op termijn de gelegenheid geven aan enkele van deze wezens, die u niet ziet, om sommige vragen te stellen die u niet zult horen. U zult echter wel het antwoord horen via dit meisje hier.Wanneer we deze wezens zullen beantwoorden die u niet zult zien, zullen we hun vragen toevoegen zodat u daarvan kunt leren.

Op termijn zouden er andere persoonlijkheden kunnen komen die u kent uit de Bijbel om u te komen helpen. Laten we echter beginnen met dit programma voor rehabilitatie van de voor de mens onzichtbare wezens en op hetzelfde moment leert en evolueert u ook.

Dank u wel mijn kinderen, mijn toekomstige leerlingen, om mij het woord te hebben gegeven. Tot ziens.

KUWAYA: Ik ben Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2 dat men « Orvando »noemt, De Stem van De Eeuwige Moeder-Zoon (of Eeuwige Zoon).

Mijn kinderen, we zijn zo blij dat wij contact met u kunnen opnemen. Persoonlijk ben ik zeer blij dat zoiets mogelijk is in dit lokaal universum op deze kleine planeet; enkel en alleen al door het feit dat wij rechtstreeks met u kunnen spreken, u menselijke wezens die nog zulk een lange weg te gaan hebben om De Vader te vinden.

Ik wens u nogmaals te spreken over mijn Zoon, Christus Michael (Jezus).

Mijn zoon lijkt veel op mij. U kunt hem vergelijken met een zachte, rustige, kalme persoon die veel geduld heeft en die veel liefde en barmhartigheid bezit.

Hij is een beetje anders dan mijn andere Zonen. Hij heeft iets speciaals. Hij houdt ervan de dingen een beetje anders te doen. Hij heeft een originele aanpak in zijn manier van zien en leiden van zijn lokaal universum. U zou dat een zachtere, meer libertijnse houding noemen in het nemen van een beetje meer risico. Maar nooit, nooit heeft Hij zijn Goddelijke Ouders ontkend. Nooit heeft Hij besloten om bepaalde dingen te doen zonder Ons of zijn Hiërarchie te raadplegen.

Nu dat Hij Soeverein Regeerder is van zijn lokaal universum heeft Hij de bevoegdheden om het te leiden zoals Hij wil, toch blijft Hij ons nog steeds impliceren in de aangelegenheden van zijn lokaal universum Nebadon. Hij blijft luisteren naar alle andere Hiërarchieën van het Superuniversum, zelfs naar zijn broers die andere ervaringen hebben opgedaan dan Hij.

Hij heeft voor (de bestemming) van Urantia een zeer speciaal idee. Een idee dat zo bijzonder is dat het ons moeilijk is om het uit te drukken zodat u het zou begrijpen. Het zal een invloed hebben op uw planeten Stelsel Satania, op uw Constellatie Norlatiadek, op uw lokaal Universum (Nebadon) en uw Superuniversum Orvonton.

U leeft in een Getrinitiseerd Superuniversum dat op termijn De Paradijs Triniteit zal vertegenwoordigen.

Andere Superuniversa vertegenwoordigen ofwel alleen De Universele Vader, of alleen De Eeuwige Zoon of alleen De Oneindige Geest. Anderen zijn dan weer onderlinge combinaties zoals De Eeuwige Zoon met De Oneindige Geest en zo voorts.

In Orvonton wordt echter de totale Triniteit (als Eenheid) vertegenwoordigd, wat toelaat om bepaalde dingen op een meer alomvattende manier te doen.

Vader Melchizedek is wel degelijk verbonden met het circuit van De Triniteit en daardoor kunnen er verschillende vormen van Energie vanuit het centrum van Het Paradijs verzonden worden naar dit lokaal universum. Dit is niet het geval in alle lokale universa. Dat is de reden waarom dit lokaal universum Nebadon sommige eigenaardigheden bezit die verschillen van andere lokale universa die werden geschapen in uw Superuniversum Orvonton.

Er wordt veel gesproken over de “plannen van Christus Michael”, maar deze plannen werden nooit openbaar gemaakt. Nu, langzaamaan, wordt de sluier opgeheven opdat u beter zou begrijpen wie er zich achter Zijn Plannen bevindt en het betreft de aanwezigheidOnze aanwezigheid zal veel directer aangevoeld worden in gans het Superuniversum Orvonton, in gans dit lokale universum Nebadon en het is vanaf uw planeet Urantia dat we zullen procederen. Vanaf dit planeten Stelsel dat men Satania noemt dat zo lang beïnvloed werd door de Opstand en haar gevolgen.

De rol van een Schepper Zoon als Christus Michael (Jezus) is onder ander alles te doen wat in Zijn macht ligt om de planeten die hebben geleden onder de gevolgen van een Opstand terug te bezorgen en te herwinnen voor De Universele Vader. Dit is wat hij deed toen Hij onze hulp vroeg, toen hij ons akkoord vroeg om een paar speciale dingen uit te voeren die nog nooit werden gedaan in geen enkel Superuniversum.

Mijn andere Zoon, dat u Monjoronson noemt (de Magistraat Avonal-Zoon), zal ook veel speciale dingen doen wegens de buitengewone situatie, het doel en de rol die uw planeet zal spelen in de toekomst die nog niet geopenbaard is.

Er zijn ook nog de buitenruimten, de ruimten die zich buiten het Groot Universum (= Paradijs en Havona met de zeven Superuniversa) bevinden waar ook in een verre toekomst leven zal geschapen worden aangezien tegen dan De Universele Vader en ik geen Schepper Zonen meer zullen scheppen en dan zullen er andere Schepper Zonen gevormd moeten worden.

Uw planeet Urantia ligt aan de rand van het Groot Universum, bijna vlak voor het ‘eerste niveau van de buitenruimte’ waar sterrenstelsels zich vormen. Ze is dus zeer goed gelegen voor de rol die ze zal spelen in een zeer…….. zeer verre toekomst.

Dit is het besluit dat wij hebben genomen, uw Universele Vader en Ik….uw Eeuwige Moeder-Zoon…….samen met onze Zoon Christus Michael en met de hulp en het akkoord van De Oneindige Geest.

Dat is wat ik had aan te kondigen. Dank u voor het luisteren en nu neem ik afscheid.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina