Vervang menselijke liefde door Goddelijke Liefde.

Sessie nr. 23 van 23 juli 2013 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Carole en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: AYA, Meester Geest nr. 7 van Superunivers nr.7, Orvonton. de Stem van De Triniteit en De Allerhoogste.

AYA sprak na 1u22 min                 Totale duur meditatie: 1u52min.

AYA: Ik ben AYA, Meester Geest nr.7 van uw Superuniversum nr. 7 Orvonton waarin Nebadon, uw plaatselijk universum is gelegen; geschapen door uw Schepper ZoonJezus-Christus van de Orde der Michael ‘s. Ik ben de Stem van de Triniteit en De Allerhoogste.

Ik spreek rechtstreeks tot u via een communicatieverbinding die werkt met Reflectiviteit, net als mijn Broers, de Meester Geesten nr.1 en 2 dat doen.

Het is inderdaad zo dat als we iets willen weten over een mens op een planeet van ons Superuniversum, wij niet rechtstreeks naar de sterveling hoeven te gaan. De Moeder-Geest, de Bijstand van de Schepper Zoon, weet alles over elke mens van iedere planeet van haar plaatselijk universum. Indien we informatie nodig hebben over een mens van Nebadon dan gaan we rechtstreeks naar Nebadonia, uw Moeder –Geest.

Hier kwam de aanvraag echter van de Meester Soeverein van Nebadon, Christus Michael. Daarom hebben wij met de hulp van Majeston en vele Ordes van Hemelse Wezens een communicatie systeem in voege gebracht dat ons toestaat om rechtstreeks met u allen in verbinding te komen.

Christus Michael werd Meester Soeverein van Nebadon na zijn 7de en laatste zelfschenking op uw planeet ongeveer 2.000 jaar geleden. Toen ontving hij alle volmachten als Heerser over Nebadon.

Dit betekent dat zijn wil daar wet is; dat alle Paradijs Zonen en Paradijs Wezens die hem komen helpen of advies geven onder zijn bevel staan. Deze titel geeft hem toelating om zijn plaatselijk universum alleen te regeren, zonder inmenging van Het Paradijs. Het betekent ook dat hij hogere vermogens heeft bereikt en meer macht heeft dan een gewone Schepper Zoon die nog zijn zeven zelfschenkingen in zijn plaatselijk universum moet volbrengen of als een Schepper Zoon die geen plaatselijk universum beheert.

Dit betekent ook dat er nu geen rebelse opstanden meer mogelijk zijn in Nebadon en dat alles wat door rebellen werd geschapen dat niet kan worden vergeestelijkt zal vernietigd worden; natuurlijk na veel geduld en genade zodat alle hemelse gerechtszaken op een correcte en eerlijke manier verlopen.

Het betekent ook dat hij zelf mag beslissen om vooropgestelde plannen te veranderen in Nebadon voor welbepaalde planeten wanneer deze zich in een post-rebelse situatie bevinden. Planeten die uitzonderlijke maatregelen vereisen om ze terug te winnen en weer op de weg te kunnen zetten naar De Universele Vader.

Daar op Urantia niets standaards is gebeurd zal uw planeet haar evolutieweg ook ‘buiten norm’ verder zetten. Uw planeet heeft een mooie toekomst voor zich in het volgende tijdperk van de Universa wanneer ‘De Allerhoogste’ geëvolueerd zal zijn in ‘God De Almachtig Allerhoogste’.

Alle zielen van Urantia zijn voorbestemd om te fuseren met hun God Fragment en daarna een zorgvuldige opklimming te volgen, een minutieuze opleiding in de hele administratie van het Superuniversum, Havona en Het Paradijs, om uiteindelijk omarmd te worden door de Universele Vader en ‘Volkomen” te worden als Hij.

U zult dan uw opleiding voortzetten in de zes andere Superuniversa die ieder door een verschillende Meester Geest worden beheerd. Iedere Meester Geest bezit een aspect van de zeven mogelijkheden tot associatie van De Triniteit. Deze zeven facetten zijn ook vertegenwoordigd in De Allerhoogste.

{Nota Wivine: ziehier de zeven associatie mogelijkheden van De Triniteit:

1. De Universele Vader – Meester Geest nr.1 - Siraya. -Superuniversum nr.1

2. De Eeuwige Zoon. – Meester Geest nr.2 – Kuwaya. -Superuniversum nr.2

3. De Oneindige Geest – Meester Geest nr.3 – Moiraya. -Superuniversum nr.3

4. De Vader en de Zoon – Meester Geest nr.4. -Superuniversum nr.4

5. De Vader en de Geest- Meester Geest nr.5. -Superuniversum nr.5

6. De Zoon en de Geest – Meester Geest nr.6. -Superuniversum nr.6

7. De Vader, de Zoon en de Geest – Meester Geest nr. 7 - Aya. -Superuniversum nr.7 }

Jullie zijn voorbestemd om in een verre toekomst te werken voor en in De Allerhoogste. Het Korps der Volkomenheid der verheerlijkte Stervelingen heeft een opmerkelijke bestemming die moeilijk uit te leggen valt maar die veel verder reikt dan het gewone beheer van een plaatselijk universum. Deze ‘Volkomenen” zullen ooit creatieve bevoegdheden ontvangen om leven te scheppen op planeten in universa die veel groter zijn dan die welke bestaan in de huidige zeven Superuniversa.

Uw Schepper Zoon, Christus Michael en zijn Bijstand, uw Moeder Geest, zullen dan het niveau bereikt hebben van het ultieme, het absonite, zelfs het absolute benaderd hebben en u zult met hen blijven werken in De Allerhoogste. Dat is de reden waarom degenen die opgenomen werden in het "Korps der Volkomenheid" terugkeren naar hun plaatselijk universum van oorsprong na alle nodige lessen en ervaringen te hebben opgedaan in de zes andere Superuniversa.

Dit alles is voor een verre toekomst maar we leggen u dat uit opdat u de beperkte visie van Lucifer en zijn onwetendheid over dit onderwerp zou begrijpen toen hij verklaarde: ”dat het absoluut niet nodig was om een ziel van een sterveling te laten evolueren tot een onbestaande Universele Vader, om ze daarna te laten terugkomen in haar plaatselijk universum van oorsprong”

Om u duidelijk te maken dat uw lange ascensie een reden en een doel heeft en dat het “Korps der Volkomenheid”, die Lucifer in zijn woede en zijn bitterheid “de onaanraakbare” noemde wel degelijk een bestemming heeft.

Wanneer al de Meester Geesten samenkomen in Het Paradijs, dan zijn wij Almachtig en Alwetend: dan weten we alles, dan kennen we alles, dan zien we ook de toekomstige plannen van De Triniteit. Dit is de reden waarom ons werd gevraagd om dit communicatie systeem met Reflectiviteit in te voeren zodat we rechtstreeks met de mens van Urantia kunnen praten.

Vergeet niet dat Urantia gedurende 200.000 jaar afgesneden werd van elke vorm van communicatie met haar Constellatie Norlatiadek, met Jerusem hoofdstad van uw planeten Stelsel Satania. Het communicatiesysteem via reflectiviteit afkomstig van Het Paradijs die jullie planeet zou verbonden hebben met Salvington, hoofdstad van Nebadon, was toen zelfs onbestaand.

De afgesneden telecommunicatiesystemen werken weer en er worden nog altijd nieuwe technieken ontwikkeld om beter gebruik te kunnen maken van het systeem met Reflectiviteit in gans Nebadon met de hulp van de Melchizedeks.

Kandidaten die een verantwoordelijke taak ontvangen of een post van vertrouwen en dus ook zij die gebruik zullen maken van dit communicatiesysteem via Reflectiviteit dienen eerst gekeurd te worden door de Ouden der Dagen via de Tertiaire Seconafijnen van De Hoge Ernst van Betrouwen. Dit zijn Reflectieve Engelen die gezonden worden om de graad van betrouwbaarheid feilloos te peilen van een individu en zijn bekwaamheid om verantwoordelijkheden te dragen.

U hebt een lange opleiding nodig en er dient een grote verandering te gebeuren in alle circuits van uw hersenen en uw lichaam om te kunnen werken met dit communicatiesysteem via reflectiviteit. Deze veranderingen gebeuren niet in een handomdraai maar geleidelijk aan tijdens uw meditaties.

Uw God Fragment, meisje, heeft u samen met ons geduwd om op zoek te gaan naar De Allerhoogste waarvan u het bestaan niet kende. Uw Koningin-Moeder die ooit haar kroon met zeven juwelen zal ontvangen zal binnenkort in staat zijn om rechtstreeks met u te praten en zal dan niet langer gebruik maken van Mijn Stem. Dit alles is in volle gang en zal komen.

Het is de Wil van De Vader dat de kinderen van Urantia hun Universele Vader en hun Universele Moederde Allerhoogste, leren kennen. Al deze communicatiesystemen via reflectiviteit zijn nu aangeboord opdat u beter zou begrijpen en u dichter bij ons zou voelen.

Wanneer uw planeet dichter en dichter komt bij de vroege stadia van Licht en Leven zullen veel mensen kunnen communiceren met de Hemelse Wezens, hun inwonend God Fragment en De Allerhoogste. Dit zal gebeuren en niet alleen op uw planeet maar in gans Nebadon en gans uw Superuniversum nr.7- Orvonton.

De Allerhoogste, uw Universele Moeder is uw bestemming in een zeer verre toekomst. U helpt haar groeien, net als Zij u helpt. Ze heeft u veel gegeven, u leeft in haar en u zult haar Haar Liefde teruggeven door een van de mooiste dingen te doen: uw broers en zusters helpen in een onbaatzuchtige wijze, door zachtjes aan uw menselijke liefde te vervangen door de immense Goddelijke Liefde die Jezus zo perfect heeft aangetoond tijdens zijn menselijk leven. Zelfs tot op het einde van zijn leven toen hij op het Kruis stierf en zei----------------'Vader' vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen.

Bedankt, mijn kinderen. Dat was mijn verhaal voor vandaag. Bedankt en tot ziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

 

startpagina