Tijdelijke sluiting van de website.

Sessie nr 27 van 20 november 2013 – opgenomen- Nederlandse vertaling—Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Wivine

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: Malvantra Melchizedek.

Malvantra sprak na: 1u09min                   Totale duur meditatie: 1u35min.

Malvantra: Hallo, het is een tijdje geleden dat ik nog met jou ben komen praten. We hebben alle communicatie circuits moeten herdoen voor onze eigen redenen. Er zullen nieuwe circuits met reflectiviteit ingevoerd worden om u beelden te tonen en ons eventueel te laten zien. Maak je geen zorgen om alleen te zijn voor het ogenblik. Slechts enkele van de metgezellen met wie je begonnen bent zullen met jou verder gaan hier in Placencia.

Blijf uw meditaties verder doen, alleen, met twee of drie, afhankelijk hoe het zich voordoet. Voor het moment hebben we geen speciale taken uit te voeren.

Bereid uw reis voor naar de Verenigde Staten in oktober 2014 waar jullie de zuidelijke staten zullen bezoeken. Jullie gaan landen in Miami en vandaar naar omhoog gaan naar de andere Staten om terug naar beneden te komen via Louisiana.

De vermogens om te bi-lokaliseren zullen toenemen voor al diegenen die meedoen aan uw meditaties en gaan deelnemen aan de toekomstige manier van reizen. Al uw reizen werden benut om grote delen van het “duister netwerk” te breken en nu zijn jullie eindelijk bekwaam om de 'grote demonen' aan te pakken via bilocatie.

Reis enkel en alleen met diegenen waarvan je zeker bent dat ze op dezelfde golflengte zijn als jij.

Je bent op een niveau geraakt waar velen je niet meer gaan begrijpen en er gaan er nog veel opduiken die je willen manipuleren. Dat heb je nu al ervaren op alle manieren.

Blijf alleen met uw paar metgezellen en plaats voorlopig niets meer op uw website. U kunt de domeinnaam aanhouden en we zullen later zien wat we ermee gaan doen. Maar blijf voorlopig anoniem en leidt een vreedzaam leven door met ons te leren en te studeren.

Uw leven zal veranderen en ook dat van degenen die ons vertrouwen in het werk dat u met ons doet. Soms nemen wij u mee tijdens de meditaties naar onze scholen op de Eerste Woningwereld, soms naar andere locaties op aarde met andere studenten en andere docenten zodat u kunt leren. Soms ziet u dingen uit het verleden en soms dingen van het heden. Wij zorgen ervoor dat uw menselijk geheugen zich daar niet van bewust is. Het is kennis dat wordt doorgegeven aan uw ziel die meer en meer groeit.

Nu dat je klaar bent en over de vereiste bekwaamheden beschikt zal je ons onderwijs kunnen doorgeven betreffende het "activeren van de geest ontvankelijke klieren" aan dappere, bescheiden mensen die wij tot bij jou zullen brengen en die daarin geïnteresseerd zijn. Je gaat nauwgezet onze begeleiding volgen in hoe het te presenteren. Studeer goed met ons, zodat u kunt begrijpen hoe deze krachtige energie afkomstig van De Triniteit werkt en wordt overgedragen.

Zij kan alleen gebruikt worden voor het goede en is niet beïnvloedbaar. Het is geen neutrale energie. Zij is volledig onbruikbaar voor mensen met slechte gedachten die het zouden willen gebruiken om schade aan anderen te berokkenen of voor hun eigen glorie.

Deze "Energie van de Triniteit" kan genezen, het immuunsysteem versterken, de ziel in harmonie brengen, de menselijke intelligentie en die van de Morontia ziel vergroten. Zij kan helpen om alles beter te begrijpen en kan leiden tot een heel ander “geestelijk inzicht” dan wat je tot nu toe hebt gekend.

Je zult de mensen bij de eerste twee stappen helpen daarna is het aan hen om de andere stadia te bereiken met de hulp van hun God Fragment via hun meditaties en door er gebruik van te maken. Het is op die wijze dat ze sterker en sterker zullen worden.

Later, wanneer zij de "pre-fusie" met hun God Fragment zullen bereikt hebben zullen ze worden zoals jij en sommige van uw metgezellen. Zij zullen "de Kracht van Liefde en Genade van hun innerlijke God Fragment" kunnen gebruiken. De Energie die van binnen uit jezelf komt, en niet meer van buiten.

De volgende stap zal komen wanneer ze Christus zullen zien tijdens een meditatie achter of naast hen en met hem geleerd hebben om de liefde van zijn “Heilig Hart” door te geven dat hij van zijn hart naar hun hart zal sturen

Vervolgens kunnen ze nog een andere stap zetten door beide ‘Energieën-Krachten’ te combineren, namelijk die van het “God Fragment” en die van het “Heilig Hart van Jezus”.

Al deze 'Energieën-Krachten' kan de mens dan uit zich uitstralen en verzenden naar mensen, plaatsen, rampen of zelfs als ze een verbetering willen aanbrengen aan een situatie door God om hulp te vragen en als het overeenkomt met Zijn Wil dan zal het ook gebeuren.

Gans het geheim ligt verborgen in uw geloof en uw liefde voor God. Door Hem lief te hebben met gans uw ziel, met gans uw hart, met gans uw kracht en door uw wil ondergeschikt te maken aan de Zijne gaan alle deuren voor u open.

{Opmerking Wivine februari 2015: om te begrijpen wat volgt, moet u weten dat er mensen mij gevraagd hadden om de eerste les te krijgen en ik had plankenkoorts, om niet te zeggen volledige paniek. Het waren mensen uit de Verenigde Staten die in Placencia op vakantie waren en ik moest in het Engels spreken, zonder schriftelijke nota’s om op te steunen. Engels is niet mijn sterke kant en ik had niets anders dan de stroom woorden die mijn Gedachtenrichter mij zou influisteren. Het is allemaal van zelf gegaan en ze komen dit jaar terug voor het tweede deel. Het waren mijn eerste Amerikanen en daarna zijn er nog anderen gekomen.}

Geeft maar "Les nr.1 van onze leer over de activering van de geest ontvankelijke klieren” aan deze mensen die wij naar u hebben gezonden en je zult zien dat alles zal goedkomen. Wij zullen er allemaal zijn. De mensen die deze les dit weekend komen volgen zijn vriendelijk. Ze zullen er goed gebruik van maken voor zichzelf en hun omgeving. Zij zullen een voorbeeld vormen van een verenigd paar van verschillende rassen, die hand in hand met God zullen wandelen, de Schepper van alles en allen.

{Nota Wivine: de mededeling stopte plotseling en het duurde een tijd voordat Malvantra terugkwam.}

Malvantra: Ik ben terug. Er is een storing opgetreden in de communicatie. We zullen het hier bij laten voor vandaag. Tot ziens.

EINDE.

{Nota Wivine februari 2015: toen de reis door Marokko in oktober 2013 was volbracht en we terug in België waren kregen we op het laatste nippertje bericht om nog tien dagen te reizen door de voormalige Joegoslavische landen. Dit werd door twee van ons ginds gedaan terwijl ik stand-by bleef in België en de route bepaalde met de Melchizedeks.

 

Ik heb toen mijn eerste bewuste ervaring opgedaan met bilocatie door mee te doen aan het scheppen van de “Lichtkolommen” en de traditionele Lichtankers vanuit België. Gans de reis en die ervaring was voor ons allen een succes. We konden gemakkelijk met elkaar in contact blijven via internet en telefoon om alles te coördineren en er was geen tijdsverschil tussen België en die landen. Het was de eerste keer dat we met een ‘grote demon’ te doen hadden en we wisten het niet. Hij liet zijn monsterlijk oog pas zien in Mostar en we hebben hem uiteindelijk in Zadar (Kroatië) te pakken gekregen, onze laatste stad op de terugweg naar Slovenië. Deze stad stond echter niet op ons programma maar de Melchizedeks hebben ons op het laatste ogenblik van route doen veranderen alsof ze iets najaagden dat bewoog.

 

Totdat ik hem daar zag staan in zijn duister hol in Zadar. Hij keek me aan vol afschuw en ik was stom verbaasd hem daar geplakt te zien staan tegen de muur. Hij had geen uitweg meer. Ik begon te stralen en ineens was gans de plaats verlicht en was er van hem nog maar de contouren te zien. Alle hemelse wezens waren daar en zullen zeker hun deel gedaan hebben en toen heb ik iets ontdekt. Namelijk dat hij niet was opgewassen tegen de harmoniserende kracht afkomstig van het inwonend God Fragment en dat mijn God Fragment de intensiteit van de uitstraling bepaalt en niet ik.

De demon verdween gewoon onder al het ‘Licht’ waarmee hij werd bestraald. Hij maakte gewoon geen kans. Het was Baphomet, ene waarvan men tekeningen vindt op het internet. Wel ja, hij was de eerste van een lange rij.

De “4de Memorial voor de Zegevoering van De Triniteit over de rebellie van Lucifer” werd geschapen in Servië in het Monasterium van Ravanica, begraafplaats van Tsar Lazaar en in die omgeving. Toen werden de landen Slovenië, Kroatië, Servië, Kosovo, Montenegro en Bosnia Herzegovina aangedaan. }

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina