Onder de voogdij van de Aartsengel Michael.

Sessie 28 van 26 november 2013 – opgenomen-Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Cyril, Carole en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker : Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael sprak na 1u07min -------Totale duur meditatie: 1u25min.

Aartsengel Michael hier: Ik kreeg toestemming om jullie te spreken over een van mijn taken die ik met jullie experimenteer sinds lange tijd. Ik ben het die u helpt om uw mentaal bewustzijn of gedachtenloop te blokkeren wanneer jullie in meditatie gaan. Het heeft tijd gevraagd om een systeem te ontwikkelen om dit te bereiken. Zowel de Krachtdirigenten die de energieën beheersen als de Middenwezens helpen mij daarin.

Allen die deze meditaties met jullie volgen worden op die wijze geholpen om in diepe meditatie te gaan en dat geldt ook voor degenen die de lessen en vermogens ontvangen van het nieuwe onderwijs van de Melchizedeks waarbij men de ‘geest ontvankelijke klieren activeert’.

Jullie staan allemaal onder mijn voogdij en bescherming wanneer jullie helpen bij de vernietiging van het ‘duister netwerk’, zowel tijdens jullie reizen in het buitenland als in het land waar jullie wonen. Dit ‘duister netwerk’ schoonmaken omvat:

-          kleine entiteiten: afkomstig van psychische, emotionele en mentale gedachten zoals woede, angst en haat.

-           spookachtige fenomenen: dit zijn de negatieve overblijfselen van een menselijk leven dat hier is blijven hangen als de ziel vertrekt naar de Woningwerelden. De ziel neemt enkel de verworven geestelijke waarden met zich mee.

-          Demonen: intelligente, demonische entiteiten onderhouden en gevoed door offers en ceremoniële rituelen die als satanisch kunnen bestempeld worden.

-          Zielen: zielen die hier blijven rondhangen omdat ze niet willen of kunnen vertrekken. Zij hebben ook vrije wil en dit werd toegestaan tot een paar jaar geleden. Deze zielen dienen nu hun weg terug te vinden naar het Licht en moeten hun evolutie verder zetten zoals het was voorzien in de plannen van Christus Michael (Jezus) en de Universele Vader.

Ik help jullie ook deze "nieuwe innerlijke Energieën" te gebruiken die jullie kunnen verzenden naar mensen, landen en continenten. We verkiezen deze Energieën die uit uzelf komen voorlopig zo te noemen omdat ze nog nergens duidelijk werden gedefinieerd.

Ik help jullie ook bij de groei van uw Morontia lichaam, dat uit een materie bestaat van half-materiele en half geestelijk energie en dat volledig op uw fysiek lichaam zal lijken. Wanneer dit klaar is dan kunnen jullie uw fysiek lichaam verlaten en op een andere plaats verschijnen in dezelfde vorm met uw Morontia lichaam. Jullie kunnen dan zelfs de indruk geven aan anderen om daar daadwerkelijk fysiek aanwezig te zijn.

(Opmerking Wivine: we noemen dit onder ons ook 'bilocatie', maar ik weet niet of het de correcte term is voor dit soort verschijnsel. Ik weet zelfs niet of er een term voor bestaat. Ik veronderstel dat we dat Morontia lichaam dan ook zullen kunnen verdichten, met of zonder hulp, om de indruk te geven dat we ergens anders fysiek aanwezig zijn. We zijn echter nog niet zo ver, tenminste niet bewust.)

In dat fenomeen ligt ook het geheim verborgen om uw fysiek lichaam te regenereren zodat jullie nog vele jaren van dienst kunnen zijn. Dit alles vraagt veel werk, studies, meditaties, tijd, uithoudingsvermogen en taaiheid. Het vergt vertrouwen in de innerlijke leiding van uw God Fragment en de Hemelse Wezens die jullie begeleiden zoals de Orde der Melchizedeks die jullie wel bekend zijn maar ook nog van anderen die jullie minder bekend zijn.

Wanneer jullie reisden gingen jullie soms toevallig kerken binnen of bedevaartsoorden die gewijd waren aan de Aartsengel Michael. Dat was mijn manier om jullie een teken te geven dat jullie onder mijn toezicht staan.

Uw Melchizedeks zijn uw leraren en we werken ook samen met een hele groep van ‘onafhankelijke God Fragmenten’ die ons helpen bij de ontwikkeling van een wereldwijd systeem om dit onderwijs dat leidt tot het gebruik van deze 'Nieuwe innerlijke Energieën' gemakkelijk te verspreiden en toegangbaar te maken.

Maak jullie toch geen zorgen over rampen, tsunami’s of andere bijwerkingen van de klimaatveranderingen. Jullie gaan nieuwe energetische vermogens ontvangen die daarvoor een tegenwicht zullen vormen. Jullie planeet is jong, er werd haar veel schade berokkend maar ze zal zich herstellen op haar manier met uw hulp en die van vele anderen die andere systemen en technieken gebruiken om haar te helpen.

Een van de redenen waarom velen onder jullie naar Belize werden getrokken en dat we jullie naar de Maya’s gericht hebben is omdat dit volk dat leeft in de streken van Yucatan tot Honduras kennis en vaardigheden bezitten om goed samen te werken met ‘Moeder aarde’. Ik zeg niet dat iedere Maya zo is, maar ze hebben over het algemeen nog steeds dit concept en respect voor haar in hun cultuur. Wij hebben voor Midden-Amerika gekozen omdat het vanaf hier is dat het Noorden en het Zuiden van de Amerikaanse continenten in evenwicht zullen gebracht worden.

Verlaag jullie nooit om te verkondigen dat het ‘Licht’ van bij jullie de wereld zal ingezonden worden. Maak jullie niet belachelijk. Het ‘Licht’ en verlichte mensen zijn egaal verdeeld over alle continenten van de wereld. Zij onder u die voldoende gereisd hebben zullen ondertussen wel opgemerkt hebben dat Godsverering, het toepassen van meditatie en de kennis van het inwonend God Fragment terug te vinden is in vele culturen over gans de wereld.

Jullie hebben kunnen zien hoe God werkt via zijn inwonende Fragmenten bij iedereen. Jullie hebben kunnen zien dat Hij geen verschil maakt tussen opgeleide of niet opgeleide mensen, arm of rijk, laat staan de huidskleur van iemand. Vanaf het moment dat de mens de deur van binnen opent voor God dan verandert gans het leven van zulk een persoon en dat geldt voor elke mens die hier op aarde leeft.

God eist van niemand enige kwalificatie, verplicht niemand om een “Boek” te lezen en nog minder om het uit zijn hoofd te leren, noch om leringen van een Meester te volgen. Laat echter iedereen op zijn eigen manier de vreugdes en de rijkdom die God hen kan bieden ontdekken met de hulp van hun Engelen, Gidsen, en inwonend God Fragment.

Bedankt, mijn kinderen, om naar mij geluisterd te hebben en weet dat ik altijd daar ben voor jullie en dat jullie altijd beroep op mij kunnen doen om jullie te helpen. Dag allemaal.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina