De Heilige Geschriften en de Openbaringsboeken.

Sessie nr. 30 van 11 december 2013 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, Cyril en Wivine.

 

Bezoeker: Malavatia Melchizedek.

Malavatia sprak na 58min              Totale duur meditatie: 1u20min.

Malavatia hier: Dit is de derde maal dat ik door dit meisje spreek.

{Nota Wivine februari 2015: eenmaal in Marokko en eenmaal in Placencia maar ik had toen niets opgenomen. Ik had mijn recorder niet meegenomen in Marokko om te leren afgaan op wat ik in dagelijkse toestand doorkreeg en erop te vertrouwen, ook met meditaties te doen natuurlijk. Op verplaatsingsmissie hoor je en zie je veel beter dan als je gewoon thuis bent in uw dagelijks leven. Het is alsof men al uw sensoren verscherpt om uw taak te kunnen volbrengen. De tussenkomst van de Middenwezens laat zich dan ook meer voelen. Als ik dan toch eens geen aandacht schenk aan de tekens als ze me iets willen zeggen dan spreken ze plots met een luidspreker in mijn hoofd. En dan weet je het wel, hoor. Dan hoeven ze niets meer te herhalen.}

Ik ben een Melchizedek Broeder die zich met uw groep bezighoudt als rechtstreekse vertegenwoordiger van Vader Melchizedek en de Meest Verheven Waarnemer-Vorondadek Zoon - gemachtigd op Urantia als waarnemer voor de Vaders van uw Constellatie Norlatiadek.

Vader Melchizedek treedt op, op twee niveaus:

1)    bij de ontwikkeling van het communicatiesysteem via reflectiviteit tussen de universa.

2)    als doorgeefluik voor de overdracht van de Energie van de Triniteit tot bij u.

Wij vragen u om vanaf heden deze naam te behouden voor deze ‘Energie’ afkomstig van het centrum van het Paradijs (niet onderaan Het Paradijs) naar de stervelingen toe die weten hoe ze op te vangen. We hebben een figuratieve afbeelding van haar oorsprong aan Wivine getoond tijdens een vroegere meditatie. Zij zal het u uitleggen of er een tekening van maken.

{Nota Wivine februari 2015: ik kan niet goed genoeg tekenen om dat op een website te plaatsen. Heb het toen ongeveer kunnen uitleggen aan de mensen in mijn omgeving met een paar sukkelachtige schetsen.}

Het is niet de Energie van het universum noch de primordiale energie zoals beschreven in het Urantia Boek.

Het is een Energie afkomstig van buiten u, van het centrum van het Paradijs of van de Triniteit, die uw studenten zullen gebruiken door ze op te nemen om vervolgens aan mensen, landen en continenten door te geven. Zij zullen het gebruiken totdat ze bekwaam zijn om gebruik te maken van de "nieuwe en gecombineerde Energieën' die hun oorsprong vinden binnenin de mens en vanuit de mens zelf verzonden worden naar de buitenwereld.

Wij zijn van mening dat door het zo te definiëren en door haar een andere naam te geven dan ‘universele energie’ of ‘primordiale energie’, er minder verwarring zal heersen.

Het begrip "universele energie" was veel minder gedefinieerd voor u 20 jaar geleden en is bekend en aanvaard in de hele wereld. Op dit moment dienen we meer duidelijkheid te brengen daar u een heleboel terminologieën uit het Urantia Boek hanteert. Wij vragen u echter om deze woordenschat te blijven gebruiken omdat het gedefinieerd is in dat Boek. Het verleent ons een 'gestandaardiseerde terminologie' die door vele mensen gebruikt wordt waarmee we samenwerken.

We kennen het probleem van de menselijke interventie in alle Heilige Geschriften en Openbaringsboeken.

Dat is de reden waarom er destijds aan Jezus gevraagd werd om geen enkel van zijn handgeschreven nota’s achter te laten tijdens zijn aardse leven en al zijn notities die hij op papier had gezet tijdens zijn jeugd te vernietigen.

Het gevaar om de wijsheid en de openbaringen te kristalliseren die doorgegeven worden aan een volk in een welbepaalde periode van de menselijke evolutie heeft altijd bestaan en het is dramatisch voor degenen die achteraf de mensheid willen doen vooruitgaan met nieuwe informatie.

Voordat een boek wordt gepubliceerd loopt het door vele handen en om te overleven sluipen er vaak politieke of filosofische ideeën in van de elite van de periode en het land waar het wordt gepubliceerd. Dit is altijd al zo gebeurd en niets is daarin veranderd.

Wanneer we u vragen om het Urantia Boek te lezen om waarheden op te zoeken doe dat altijd onder begeleiding van uw God Fragment, uw engelen en gidsen die u zullen helpen de antwoorden op uw vragen te vinden. Als dit boek u niet schikt, maak u geen zorgen want dankzij uw meditaties opent u de deur naar een individuele en gepersonaliseerde begeleiding. We sturen u tijdens uw meditaties beelden op, berichten en verklaren u dingen met concepten waarmee u meer vertrouwd bent zodat u zou begrijpen.

Wij vragen u om nooit een boek in handen te nemen en er uw "Heilige Bijbel" van te maken. Weet dat in alles wat geschreven is, in wetenschappelijke tijdschriften, zelfs in romans er voldoende elementen aanwezig zijn die we kunnen gebruiken om u te doen vooruitgaan en nieuwe waarheden aan te leren.

Ik denk dat de woorden die ik nu heb uitgesproken een opluchting betekenen voor alle individuen binnen uw groep.

{Opmerking Wivine: wij zijn mensen van verschillende etnische oorsprong en verschillende niveaus van geschooldheid. Sommige zinnen in het Urantia Boek zijn schokkend. Daarenboven is het boek absoluut niet gemakkelijk om te lezen. Echter, naar mijn mening, vergemakkelijkt het lezen van dit Boek veel om te begrijpen waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en dus ook met wat we bezig zijn. Het is de moeite waard om de inspanning te doen en deze racistische opmerkingen naast zich neer te zetten die trouwens tegengesproken worden door andere zinnen verspreid in het Boek.}

U gaat nu onder elkaar blijven en u gaat blijven reizen naar landen en plaatsen die we u zullen aanduiden. Elke verplaatsing helpt ons een beetje meer wat wij met u het ‘duister netwerk’ noemen te vernietigen.

Tijdens elke reis nemen wij u mee naar plaatsen waar u extra vermogens ontvangt waarvan u niet bewust bent op het moment zelf. Het is pas bij uw terugkeer dat u het opmerkt en dat wij kunnen uitleg geven hoe ze te gebruiken en wat het is. U zult altijd sterker terugkomen met meer vermogens van deze grote en kleine reizen.

Ze breiden uw geest uit en doen u meer open staan voor andere religies, culturen en etnische groepen. Hierdoor gaat u uw planeet gaan bekijken als één groot dorp waar iedereen broer of zus is van elkaar, afkomstig van één enkele Schepper.

U leert door ervaring, en ontvangt de theorie daarna. Dit is een van de belangrijkste principes van de Melchizedeks scholen op de Morontia werelden waar uw ziel zal verder groeien totdat ze het plaatselijk universum Nebadon als een beginnend geestelijk wezen kan verlaten. U blijft dan uw evolutie als een ‘geestelijk wezen’ verder zetten op de Geestelijke Werelden van het Superuniversum om uiteindelijk Havona te bereiken en tot slot uw bestemming in Het Paradijs.

Blijf vertrouwen in onze begeleiding, in de begeleiding van uw God Fragment en uw Engelen. Heb vertrouwen in de enorme bescherming die u geniet, want geloof me, u hebt het nodig om alle aanvallen af te slaan waarvan u het onderwerp bent. Dit maakt ook onderdeel uit van uw groei door bewust te worden hoe de duisternis op u inwerkt. Maakt u geen zorgen, leef uw leven, werk en maak plezier en alles komt in orde.

Door al uw vroegere sessies terug door te nemen, zult u meer en beter begrijpen dan op het moment zelf dankzij de drie jaar ervaring die u achter u hebt.

{Opmerking Wivine: Malavatia heeft me op 1 december 2013 gevraagd om al mijn sessies terug op de website te plaatsen en niets anders. Dit liet ons toe om ze allemaal terug te bekijken zodat we ons konden herinneren wat we vergeten waren door ze de een na de andere terug te lezen.}

Als u ze allemaal hebt doorgenomen en begrepen, dan gaan we de volgende stap nemen en het volgende niveau aanpakken.

Dank u, mijn kinderen, ik laat u verder aan uw bezigheden. Goedenavond.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina