Het vergt geduld, inzet en uithoudingsvermogen.

Sessie nr.1 van 9 april 2014 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole en Wivine

Ontvangen door Wivine

Bezoeker: AYA, Meester Geest nr.7 van Superuniversum nr.7, Orvonton. De Stem van de Triniteit en De Allerhoogste.

AYA sprak na 1u07min                  Totale duur meditatie: 1u26min.

AYA hier: Ik ben AYA, Meester Geest nr.7 van Superuniversum nr.7 Orvonton waarin uw plaatselijk universum Nebadon is gelegen.

Carole, ik ben hier om uw vragen te beantwoorden.

U hebt al meer dan 3 jaar geleerd om lang en diep te mediteren. U hebt al veel vermogens ontvangen, in zulk een mate dat u het zelf niet beseft.

De meditaties dienen om u te verbinden met het 'lichtnetwerk van de Melchizedeks', waarin het 'communicatiesysteem met reflectiviteitis geweven.

Tijdens uw meditaties wordt u eens eveneens verbonden met een Morontia energiecircuit en het circuit van de Geest van De Eeuwige Zoon die u naar Hem toetrekt en u de behoefte en het verlangen geeft om altijd meer te weten over uw bestemming na uw sterfelijk leven.

Het heeft geen belang dat de mensen geloven in reïncarnatie of dat alles moet bereikt worden in één sterfelijk leven daar beiden misvattingen zijn.

Uw sterfelijk leven dat in de komende eeuwen veel langer zal duren, dient om ervaringen op te doen, om uw karakter te versterken, uw uithoudingsvermogen, uw vasthoudendheid en in uw huidige levensvoorwaarden uw geloof in 'Eén Schepper'. Zodra u deze Schepper hebt leren kennen en aanvaard hebt dan begint uw ziel veel sneller te groeien. Hoe meer u uw leven deelt met de ‘Schepper van alles’, hoe meer u Hem toelaat tussen te komen in uw dagelijkse beslissingen, hoe meer u zult leren en hoe meer uw ziel zal groeien.

Het is deze ziel die haar evolutie op de Morontia werelden zal verder zetten, daarna op de Geestelijke werelden, vervolgens op Havona en uiteindelijk op Het Paradijs. Later, tijdens het volgende tijdperk van de universa, zult u uw ervaringen en evolutie als een 'zuivere geest' verderzetten in en met De Allerhoogste op de buitenwerelden.

Om status en hoge verantwoordelijkheden te verkrijgen in dat tijdperk waar u zult werken met De Allerhoogste op de buitenwerelden dan moet u nu handelen, ondernemen, alle kennis ervaren, want het is in dit leven dat u daarvoor de fundering plaatst in uw ziel.

De Allerhoogste is voorlopig weinig bekend op de bewoonbare planeten van Nebadon. Door het feit dat u nog steeds agondonters bent, zij die moeten geloven zonder te zien, en dat u het concept van de Allerhoogste moeilijk begrijpt, zullen de voordelen voor uw ziel zelfs nog groter zijn en de resultaten enorm voor uw toekomstige carrière op de buitenwerelden.

Het "nieuwe onderricht" is nu klaar. Wivine is inderdaad de eerste die erin gelukt is om de vermogens te verkrijgen om deze eerste twee niveaus over te dragen. Dat zal ook voor u komen, Carole, als u zich een beetje meer zou inzetten; evenals voor diegene aan wie het al werd overgedragen en zij die het in de toekomst zullen aanleren, want dat is de bedoeling.

Daarom hebben we u getraind om te leren luisteren naar onze stemmen, zodat u er ooit in zou lukken om “onze woorden” te uiten voor een publiek in plaats van wat er zich afspeelt in uw mentaal bewustzijn.

Onze bedoeling was niet om iedereen in uw groep te vormen als transmitter/ontvanger (T/R), omdat dit slechts een tussenfase is die met de tijd zal verdwijnen.

We zullen in de toekomst meer mensen kunnen verbinden met het "Lichtnetwerk van de Melchizedeks” tijdens hun meditaties zodat zij gemakkelijker hun 'Morontia-organen" zullen ontwikkelen die hen zullen helpen beter te zien en te horen wat van de geestelijke wereld afkomstig is. Zo zullen zij, met geduld, een geestelijk inzicht kunnen ontwikkelen van het hoogste niveau dat een mens in uw huidige toestand kan bereiken.

{Nota Wivine februari 2015: wat hier bedoeld wordt met “Morontia organen” zijn organen die in het brein dienen ontwikkeld te worden. Het zijn niet de ‘geest-ontvankelijke klieren’ zoals beschreven in het Urantia Boek. Ik veronderstel dat ze hier spreken over een verdere toekomst of over de toekomstige “MENS”. Ik weet wat het is, omdat ze het mij hebben laten zien en die worden bij ons tijdens onze meditaties verder ontwikkeld en ik spreek er over tijdens mijn lessen. Nu wordt dat stapsgewijs ontwikkeld, misschien binnen een paar generaties zullen de mensen daarmee geboren worden. Ik weet het niet. Zolang ze daar niets meer over zeggen in een sessie wens ik daar niet verder over uit te wijden.}

Dit is niet vergelijkbaar met de helderhorendheid of helderziendheid die sommige mensen op dit moment op jullie planeet bezitten dankzij hun genetica. Wat deze mensen kunnen horen en zien wordt nog veel beïnvloed door hun gedachten en wat ze kunnen zien is vaak nog te dicht bij de aarde. Waar wij u willen naartoe brengen is van een veel hoger niveau, afkomstig van De Triniteit, dat de aardse omgeving ver overstijgt.

Ga verder zoals u bezig bent, onder u tweetjes, en voeg aan uw groep enkel de nieuwkomers toe die dit 'nieuwe onderricht' hebben gevolgd zoals het nu wordt onderwezen.

Deze ‘nieuwkomers’ zullen zelden of nooit Wivine onze berichten horen uitspreken omdat dit de individuele zoektocht stoort; degenen die ze horen en daarna lezen worden er uiteindelijk afhankelijk van en gaan hun eigen vermogens met de ontvangen capaciteiten niet ontwikkelen. Zij moeten leren om hun eigen berichten rechtstreeks te ontvangen dankzij de overgedragen energieën, via hun meditaties, de ontwikkeling van hun persoonlijke verbindingen en door stilaan dichter te komen bij hun inwonend God Fragment. Op deze manier zullen zij niet meer afhankelijk zijn van een transmitter om hun geestelijke kennis te ontvangen of om hun eigen weg te volgen.

Ze moeten leren op eigen benen staan en hun persoonlijke begeleiding volgen, dankzij deze ontvangen middelen. Dit “nieuw onderricht van de Melchizedeks” heeft niet tot bedoeling om alles te centraliseren rond één en dezelfde persoon, integendeel.

Wij hebben u geleid naar het Urantia Boek opdat u er een begrip zou van hebben, opdat u een basis kosmologie zou ontvangen en beter begrijpen wat u doet. Hoewel dit “nieuw onderricht” de komende jaren aan veel mensen zal doorgegeven worden die het Urantia Boek niet zullen gelezen hebben en misschien nooit zullen lezen.

Daarom is het noodzakelijk dat u leert luisteren naar uw eigen begeleiding, door middel van de meditaties waar u leert uw gedachtenloop volledig af te remmen. Het is alleen op die manier dat u erin zult lukken om de woordenstroom uit uw mond te laten vloeien, geïnspireerd door de inwonende Geest, die de mensen voor u moeten horen.

Om daar toe te komen, Carole, moet u meer geduld en uithoudingsvermogen opbrengen. U doet inspanningen en we waarderen dat. U bereidt de weg voor de nieuwelingen die veel sneller zullen vorderen dan u, dankzij de inspanningen die u nu levert en uw bereidwilligheid om voor hen het pad te openen.

Wivine, uw Maya jongeren zullen de een na de ander terugkomen tijdens de komende 5 jaar en zij zullen meer mensen van hun volk meebrengen. Neem ze afzonderlijk in de meditaties of wanneer u uw kennis overdraagt, net zoals u deed in het begin. Meng ze niet met mensen die geen Maya’s zijn. Dit zal hen vertrouwen geven en zal ons toelaten om hun een onderwijs te verschaffen aangepast aan hun culturele achtergronden.

Ik ga u aan uw bezigheden overlaten en zal u regelmatig komen bezoeken.

Goodbye Carole.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina