TERUGKEER MAYA KOSMISCHE MEESTERS

DEEL 17 - 2011

Sessie van 25 juni 2011 - opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde te Placencia in Belize.

Aanwezig: Cyril, D-Maya en Kathy

Ontvangen door Kathy


Bezoekers: Malvantra en Monsanloran MELCHIZEDEK

AYA – Meester Geest n°7 van Superuniversum n°7 Orvonton, de Stem van De Triniteit.

SIRAYA – Meester Geest n°1 van Superuniversum n°1, de Stem van De Universele Vader.


MALVANTRA: Hallo mijn kinderen het maakt me blij u opnieuw terug te zien. Ja, het heeft weer een tijd geduurd vooraleer ik door dit meisje kon spreken. We hebben nogmaals uw frequenties op niveau gebracht om u allen sterker te maken voor het werk dat u hoeft te doen een van deze woensdagen in de grotten. Veel dingen zijn aan de gang in de Hemelen met al deze programmawijzigingen en Energie-veranderingen, met de komst van De Universele Vader en De Eeuwige Moeder-Zoon en het in voege stellen van de Macht van De Triniteit in dit lokaal universum Nebadon dat hier op aarde, op Urantia zal beginnen.


Urantia gaat een mooie toekomst, een mooi doel tegemoet. Zeer Hoge Universiteitsscholen zullen hier worden ingevoerd om "Schepper Zonen" te vormen waarvan de kandidaten die deze taak op zich zullen nemen uit het” korps der Volkomenen” zullen geselecteerd worden. Niet iedereen in het "Korps der Volkomenen" is geschikt voor dit werk daar er onderling veel verschillen bestaan.

Om dit te bereiken, moeten alle programma's van de verschillende divisies worden gewijzigd of gedistribueerd, nieuwe taken zullen vrijkomen voor anderen en er zullen veel veranderingen optreden.


Echter het meest bijzondere is dat men met een “school” gaat beginnen hier op aarde voor de “onzichtbare mensenzielen”, voor u mensen van de Aarde, om ze de basisbeginselen van de Waarheid van Christus Michael (Jezus) te onderwijzen en wat Hij hier verteld heeft 2.000 jaar geleden. Deze onzichtbare zielswezens hebben het recht om te weten, ze zijn zolang in onwetendheid gebleven. Zij zullen worden onderwezen door u heen, ze zullen leren net als u. De zichtbare en de onzichtbare zullen samen worden gebracht. Het is zeer verbazingwekkend en we zijn allemaal blij over dit programma en het feit dat u aanvaard hebt om met ons te coöpereren om dit te bereiken.


Dus als u kunt klaar zijn tegen volgende week vrijdag met al uw vragen over de rebellie van Lucifer, dan kunnen we voor de eerste keer met een programma beginnen van vragen en antwoorden zowel voor stervelingen als voor sommige "mensenzielen zonder fysiek lichaam” in één enkel klaslokaal.


Ik dank u mijn kinderen om dit voor ons en uw broers en zussen te doen. Wij appreciëren zeer dat ze samen met u kunnen leren. Tot weerziens mijn kinderen.

AYA : Meester Geest nr.7 van Superuniversum nr.7 Orvonton, het Superuniversum waarin u leeft. Inderdaad, mijn kinderen, zoals Malvantra heeft verteld gaat er veel veranderen in dit Superuniversum en zeker op Urantia en in uw planeten Stelsel Satania.


Ik denk dat u voor het ogenblik zich vooral zorgen maakt om wat er op aarde gebeurt. We begrijpen dit. Het is goed dat u al een poging hebt ondernomen om u te realiseren dat uw planeet niet alleen is in dit Universum. Er zijn veel planeten, meer dan één Superuniversum, er is een Groot Universum en rond dit Groot Universum draaien andere werelden in wording en als u daarvoor kiest zult u daar naartoe gaan in een zeer verre toekomst om leven op deze nieuwe planeten te scheppen. In tussentijd bent u hier en zijn jullie zeer nuttig voor ons om dit communicatiesysteem via Reflectiviteit te testen en te implementeren. Beetje bij beetje zal er meer bekend zijn en kunnen we meer zeggen.


Het programma om uw planeet te reinigen van de overblijfselen van de opstand is uiterst belangrijk. Zonder een reiniging van ten minste 90% kan de Magistraat Missie niet degelijk worden opgestart. U werkt voor de Magistraat Missie door de schoonmaak voor te bereiden zodat wanneer Monjoronson aankomt Hij in een schoon huis kan binnenkomen waar hij kan beginnen werken. U bereidt dat voor en zonder uw hulp zou dat niet mogelijk zijn. Daarom is het zo belangrijk.


Anderen helpen ook op verschillende plaatsen op verschillende manieren. Maar deze plaats hier is bijzonder omdat u mensen bent die hiervoor speciaal getraind werden sinds enige tijd juist om dit werk te doen. U bent allen zeer bewust van de negatieve gevolgen van deze situatie en u hebt de wens geuit om daar iets aan te doen. U was daarmee al begonnen met de middelen die u voorhanden had voordat we u kwamen helpen.


Het heeft niets te maken met puur geluk dat u werd gekozen om dit werk te doen. U hebt hiervoor gekozen en u was er al mee bezig. We zijn gewoon een kijkje komen nemen en we hebben besloten om het verder te doen door u allen te helpen om beter werk te leveren op een grotere schaal.


U weet allemaal dat dit een gevaarlijk werk kan zijn. Onzichtbare wezens kunnen dronken of gedrogeerde mensen beïnvloeden om u kwaad te doen. Dus wees voorzichtig wanneer u zich op plaatsen bevindt met veel mensen of in een grote menigte of waar er veel drugs en alcohol wordt gebruikt. Wees voorzichtig, blijf thuis en uit de buurt van zulke oorden. Blijf weg van dronken en gedrogeerde mensen. Het is uw rol niet nu om hen te helpen op de ene of andere wijze.


U hebt andere dingen te doen en we trainen u opdat u zich zou bezig houden met gekwalificeerde banen. Dus neem geen risico's, ga niet alleen weg ‘s avonds in het donker en gaan niet naar plaatsen waar alcohol- en drugsmisbruik is. Maak niet teveel ruzie met de buitenwereld, blijf kalm, zeg niets aan anderen, leef gewoon uw leven en alles zal goed gaan voor u. We hebben een sterke bescherming om u allen geplaatst, maar zoek toch niet de gevaren op. Dit is de reden waarom wij u voor dit soort situaties waarschuwen.


Dank u wel mijn kinderen, dat was alles.


MONSANLORAN: Hallo iedereen. We hebben nog steeds niet uw volledige programma om in de grotten te gaan. Het zal waarschijnlijk klaar zijn voor volgende week en dan kom ik bij u allen terug. Tot ziens iedereen.


SIRAYA: Ik ben Siraya, de Stem van De Universele Vader, Meester Geest n ° 1 van Superuniversum n ° 1, genaamd "Olinto"? ???

Mijn kinderen, De Vader wil u danken voor uw gebed en voor het voorbereidingswerk dat u doet voor één van Zijn Zonen. Om Zijn Huis en dat van De Eeuwige Moeder-Zoon voor de toekomst voor te bereiden. Inderdaad, ooit zal er een tijd komen in een verre toekomst, waar er een huis of een tempel zal zijn waar men de aanwezigheid van De Universele Vader en de Eeuwige Moeder-Zoon samen zal kunnen voelen……………. omdat ze daar een nieuw soort Schepper-Zonen zullen vormen met de hulp van de Melchizedeks en De Oneindige Geest.


Dank u wel mijn kinderen en tot weerziens.


EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in blauw zie Het Urantia Boek.

4

startpagina