«De Verlichte Mens»

Sessie nr 4 van 25 april 2014 – opgenomen- Nederlandse vertaling- Origineel Spaans/Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Nora en Wivine.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker: Kaa-rla –Secondaire Middenwezen.

Kaa-rla sprak na 1u06min              Totale duur meditatie:1u17min.

Kaarla (Spaans): Nora, ik ben Kaa - rla, een secundaire Middenwezen van de JKL- familie en deze regio maakt deel uit van de voorouderlijke gebieden van mijn familie. Ik ben het secundaire Middenwezen die je altijd dicht bij jou voelt. Ik ben het die mijn hand op je arm legt, op uw hand en op uw lippen en ooit zal je in staat zijn om me te zien. Onze familie leefde meer dan 10.000 jaar rond de tempel van Chacchoben in Mexico niet ver van Chetumal.

Ik zal nu naar het Frans overgaan maar je mag altijd Spaans spreken tegen mij en volgend jaar zult je me kunnen horen en misschien mijn woorden overbrengen. Ik ben het Middenwezen dat je bij alles zal helpen in wat je onderneemt.

Ik ben een vrouwelijk secundaire Middenwezen dat eruit ziet als de mensen van deze regio's. Ik heb zwart haar en ik draag de traditionele jurken van de regio Quintana Roo en Chiapas, en het is met jou dat ik zal werken. Machiventa Melchizedek, onze planetaire Prins, gaf me deze machtiging.

Jij en je kinderen zullen een belangrijke rol spelen in de regio van Midden-Amerika. Jullie kunnen zich daar verplaatsen en we zullen jullie volgen. Je hebt veel te leren, maar je leert goed en snel.

Op een dag zult je mijn boodschappen simultaan kunnen overbrengen voor mensen om je volk te helpen hun leven op een beter manier te organiseren, dichter bij God. Dankzij de kennis en de vermogens die je zult bezitten ga je hen bewijzen dat met God het leven altijd verbetert op alle niveaus. Je zult 'de aanwezigheid van God in de harten van iedereen' vertegenwoordigen evenals de aanwezigheid van De Allerhoogste.

Je bent nog erg jong (30jaar) en je zult zien hoe uw leven geleidelijk zal veranderen als je met God werkt en met ons om van deze wereld een paradijs oord te maken. Uw kinderen zijn belangrijk en het is geen toeval dat we je naar Belize (van Honduras) hebben laten komen om haar te ontmoeten die je nu kent.

Doe maar voort zoals je bezig bent, doe regelmatig uw meditaties, lang of korte, het maakt niet uit. Doe uw Energie-overdrachten omdat deze je zullen helpen uw lichaam te transformeren en de latente capaciteiten ontwikkelen die ieder mens bezit. Op deze wijze zult je worden wat gans de mensheid had moeten zijn: een "VERLICHT MENS" die bewust met God wandelt, bekwaam om de inwonende Geest te horen en de Hemelse Wezens te zien.

We zullen allen vrede introduceren in deze regio van de wereld. Tot weerziens, Nora. Adios.

EINDE.

{Opmerking Wivine 4 maart 2015: Nora is niet haar echte naam, het is een pseudoniem. Een paar dagen geleden zag ze een grote dame tijdens de meditatie en voelde haar hand stevig op haar schouder. Ze vroeg me daarna wat het zou kunnen zijn. Ik veronderstelde een Middenwezen en vertelde haar om de volgende maal haar naam te vragen en bevestiging te krijgen dat ze een Middenwezen was. We hadden beide deze sessie volledig vergeten. Ze zijn toch altijd grappig deze Middenwezens. Nora isHispanisch’ en het is voor haar dat mijn man onze sessies is beginnen te vertalen in het Spaans die ook door sommige van haar kinderen (tussen 9 en 14 jaar) gelezen worden.

Ze heeft een tablet voor gans haar familie die haar toelaat om op het internet te gaan om een beetje in het Urantia Boek te lezen in haar taal, omdat het haar interesseert. Zij spreekt geen Engels, en mijn Spaans is rudimentair.

We hebben altijd een talenprobleem gehad in onze groep en dat is nog altijd zo. We nemen allen deel aan hetzelfde werk maar onze mensen kunnen niet met elkaar communiceren, toch niet genoeg om gesprekken te voeren. We hebben Engelstaligen gehad die alleen Engels spraken, Maya’s die geen Engels kenden, een Fransman die geen Engels sprak, en nu een Honduriaanse die alleen Spaans kent en een Nederlander die alleen Nederlands spreekt. Maar het functioneert, we trekken onze plan en ik vertaal van tijd tot tijd een beetje.

Dit was de laatste sessie die ik heb opgenomen in 2014. De volgende was die van 14 januari 2015.

Het herlezen en bestuderen van onze vroegere sessie heeft ons allen goed gedaan en we vertrekken nu naar nieuwe horizonten met een goede basis. Ik zal opnieuw mijn recorder meenemen in de meditaties vanaf volgende week en we zullen zien.}

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina