Er zal een Schepper Zoon geboren worden de komende jaren.

Sessie nr.3 van 18 maart 2015 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Carole, Nora, Wilhelm en Wivine.

Bezoeker: Christus Michael – Jezus van Nazareth en Schepper Zoon van dit plaatselijk universum Nebadon.

Christus Michael sprak na 53min.              Totale duur meditatie: 1u16min.

Christus Michael hier: Ik kom u iets zeer belangrijks aankondigen dat ik u zal proberen uit te leggen omdat het mijn tweede komst betreft en mijn belofte om terug te keren.

Wees u ervan bewust dat een Schepper Zoon geen tweede maal zal geboren worden uit een vrouw op een materiele wereld, die Meester Soeverein is geworden over zijn plaatselijk universum na de voltooiing van zijn zeven zelfschenkingsmissies in alle Ordes van zijn schepping, gaande van de Orde der Melchizedeks tot de mens op een planeet.

Toen ik hier kwam als Schepper Zoon van de Orde der Michael ’s, om mijn leven als Jezus van Nazareth te beleven, heb ik het werk gedaan die eender welke Paradijs Zoon in zelfschenkingsmissie hier zou hebben gedaan in mijn plaats.

Ik heb namelijk een spirituele leer van een hoger niveau doorgeven tijdens mijn leven. Ik heb na mijn fysieke dood mijn “Geest van Waarheid” uitgestort over alle mensen en de deur geopend voor de komst van de God Fragmenten die nu onmiddellijk het mentale bewustzijn bewonen van alle kinderen die hun eerste morele beslissing hebben genomen.

U leeft momenteel in de eeuw waar alle hemelse communicaties en alle geestelijke circuits werden heropend. Uw 21e eeuw is de eeuw waarin een «Millennium van Kosmische Verlichting» aanvangt en ook dat wat werkelijk bedoeld werd met “Mijn Tweede Komst”.

Indien ik opnieuw zou geboren worden van een aardse moeder, indien ik opnieuw zou terugkomen in een fysiek lichaam, dan zou dat betekenen dat de mensheid niet evolueerde na mijn vertrek. Het zou betekenen dat mijn zelfschenkingsmissie een mislukking was op alle niveaus, wat niet het geval was.

Tijdens mijn sterven op Golgotha heb ik een ‘Morontia afdruk’ achter gelaten van mijn menselijk wezen dat gans de aarde heeft geďmpregneerd.

Ten gevolge van deze afdruk, van de opening van alle spirituele circuits en de massale uitstorting van de Energie van De Triniteit, zal de menselijke ziel nieuwe faculteiten en organen ontwikkelen die de mens 2.000 jaar geleden niet bezat, opdat hij hogere spirituele inzichten zou benaderen.

Meer en meer mensen zullen deze nieuwe zielsfaculteiten ontwikkelen en zullen bekwaam worden om mij te zien tijdens hun meditaties of mijn aanwezigheid fysiek voelen, een beetje op de manier waarop de Middenwezens dat kunnen doen.

Hoe meer personen de nieuwe faculteiten van hun Morontia ziel zullen hebben ontwikkeld, hoe meer ik mij zal kunnen zichtbaar maken voor de mensen. De dag waarop uw fysiek lichaam zo zal vermengd zijn met het Morontia lichaam van uw ziel dan zult u mij met uw fysieke ogen kunnen zien.

Als er voldoende mensen zijn die hun nieuwe zielsfaculteiten hebben ontwikkeld dan zal ik mij fysiek vertonen met mijn Morontia lichaam dankzij de hulp van de Energie Transformatoren en Kracht Dirigenten. Ik zal mij laten zien aan verschillende mensen op dezelfde dag over de hele wereld; aan mensen die mij kennen, die behoefte hebben aan mijn wijsheid en mijn advies.

Minder goed geďnformeerde mensen of zij die meer materialistisch denken zullen dan gaan geloven dat ik teruggekomen ben in een fysiek lichaam, maar dat zal niet het geval zijn omdat het niet nodig is.

Na mijn vertrek op uw wereld 2.000 jaar geleden, heb ik sommige potentiëlen achter mij gelaten opdat de mensheid van Urantia deze zielsfaculteiten zou kunnen ontwikkelen. In deze verschillende zielsfaculteiten ligt ook de mogelijkheid om "twee Morontia klieren" in uw hersenen te ontwikkelen die u zult nodig hebben om de Morontia en de Spirituele wereld te kunnen horen en zien op een hoger niveau.

Dit zal u toelaten om rechtstreekse, persoonlijke instructies te ontvangen. In tegenstelling tot de vroegere tijden toen de inzichten via Meesters, inwijdingen en boeken kwamen daar de tijd voor de Meester-docenten van de massa's voorbij is.

Om u echter sneller te helpen evolueren daar u wat aan de trage kant bent geweest, is er een Broer van mij – ‘Scion’ -de geboren Avonal Zoon, gekomen om uw verdere ontwikkeling te ondersteunen en uw begrip van deze nieuwe zielsfaculteiten te bevorderen die u zelf dient te ontwikkelen. Hij is hier om u de nieuwe mogelijkheden van de “toekomstige Mens” uit te leggen, om u erover te onderwijzen daar in het begin niet iedereen zich daarvan zal bewust zijn. Dit betekent ook dat de mens zijn geestelijke evolutie zelf in handen zal moeten nemen.

Ik herhaal het nog eens: er is geen uitverkoren volk. Van het ogenblik dat men mij kent, dat men mijn aanwezigheid zoekt, dan zal ik mij manifesteren. Dit zal zich eerst op Morontia niveau voordoen tijdens uw meditaties, vervolgens zal ik mij fysiek laten voelen tijdens uw normaal leven en later zal ik zichtbaar worden voor de fysieke ogen van de mensen. Ik zal verschijnen voor het volk en verdwijnen na mijn instructies gegeven te hebben; vergelijkbaar hoe ik verscheen na mijn fysieke dood op Golgotha aan de apostelen, de evangelisten en al diegenen die toen vergaderden in mijn naam.

De reden, Wivine, waarom je mij niet aanvoelt wanneer ik je spreek tijdens de meditaties is omdat ik dan tot jou spreek via het “communicatiesysteem met reflectiviteit" opgericht door de Melchizedeks. De dagen waar je me fysiek naast jou voelt om je te vragen onmiddellijk iets te verrichten dan kom ik via mijn ‘Morontia afdruk’ tot bij jou. Dit is het mysterie dat je niet begreep.

Het was wel degelijk ik die hier in een van uw lessen was. Het was inderdaad mijn bijna fysieke aanwezigheid die deze mensen duidelijk hebben gevoeld.

Er zal nog een andere Paradijs Zoon geboren worden binnen een paar jaar van een aardse moeder. Het zal geen Avonal Zoon zijn maar wel een Broer van mijn Orde die geen plaatselijk universum heeft.

Hij zal hier komen om mij te helpen en om zijn ervaringen op te doen in de materiële werelden van tijd en ruimte. Het zal een voorbereiding voor hem zijn omdat hij later zal terugkomen om de “Scholen van de toekomstige Schepper Zonen en Dochters” te implementeren die zullen voortkomen uit het "Korps der Volkomenheid van de verheerlijkte stervelingen”.

Er is nog een andere reden waarvoor zulk een Schepper Zoon op jullie planeet komt en dat is omdat een Schepper Zoon zoals ik, die Meester Soeverein is geworden van zijn plaatselijk universum, zijn mogelijkheden als ‘Schepper’ verliest. Ik kan persoonlijk geen nieuwe Ordes van Wezens meer scheppen in Nebadon.

We zullen dat later beter uitleggen volgens uw begripsniveau en vooruitgang. Jullie planeet is mij zeer dierbaar en ik houd haar in mijn twee handen vast daar ze een grote toekomst heeft.

Mijn kinderen, blijf voortdoen met wat u bezig bent. Onderricht diegenen die ik u zal sturen en dat zal uw manier zijn om het pad te openen voor uw broers en zusters die het «Millennium van Kosmische Verlichting» binnentreden dat door ‘Dagelingen’ (Daynals) werd ingehuldigd.

Wij gaan u nu geen naam geven van de ‘Dageling’ die verantwoordelijk is voor zijn soortgenoten op jullie planeet. Heb geduld, en zelfs veel geduld en nog meer geduld.

De Avonal Zoon die afgelopen januari werd geboren is een van mijn beste medewerkers in mijn plaatselijk universum. Hij komt niet om mijn werk te herdoen: de ‘Geest van Waarheid’ werd uitgestort en de God Fragmenten zijn massaal aanwezig op uw planeet.

Hij zal het werk van de Dagelingen (Daynals) ondersteunen met zijn Avonal Broeder die hier gekomen is voor een Magistraat Missie uit te voeren, die zich echter niet zal incarneren. Hij zal tevens de weg bereiden voor mijn Broer van de Orde der Michael ’s waarvan ik u ook niet de naam zal geven.

Dank u, mijn kinderen. Tot ziens en tot de volgende keer.

EINDE.

{Opmerking Wivine: om een misverstand te voorkomen, kan ik u vertellen dat de naam 'Scion' voor de geboren Avonal Zoon eerst geopenbaard werd aan een andere persoon in een ander land die geen deel uitmaakt van ons groepje. Deze naam werd ons daarna in sessie nr.2 van 2015 gewoon bevestigd in zijn verschillende schrijf- of spreekwijzen volgens de taal die men gebruikt.

Betreffende het voelen van de aanwezigheid van Christus Michael in mijn omgeving: Ik heb hem meerdere malen naast mij voelen staan op 4 jaar tijd; hij praatte telkens in mijn hoofd op een stevige, autoritaire manier als een leider. Ik vroeg me altijd af hoe hij het klaarspeelde om zich fysiek te laten voelen zonder zichtbaar te zijn en ronduit naast mij komen te staan. Hij is een Paradijs Zoon, geen Middenwezen. Bovendien is hij de enige die dit doet. Ik heb nooit een Melchizedek of een ander Hemels Wezen op die manier gevoeld. Wat in mijn logica betekende dat Christus Michael iets eigenaardigs kon doen wat de anderen niet konden. Maar wat en hoe?}

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina