Scion, de geïncarneerde Avonal Zoon is al aan het werk.

Sessie nr 4 van 6 april 2015 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, Nora, Wilhelm en Wivine.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker: Malvantra Melchizedek.

Malvantra sprak na 52min             Totale duur meditatie: 1u16min.

Malvantra hier: Hallo iedereen, we komen jullie feliciteren met het werk via bilocatie dat jullie doen in het Midden-Oosten tijdens deze periode van veel aandoeningen in deze regio's.

Het zijn streken die ooit bewoond werden door grote volkeren, afstammelingen van de lichamelijke leden van de staf van uw voormalige planetaire Vorst Caligastia ongeveer 200.000 jaar geleden en door de nakomelingen van Adam en Eva ongeveer 35.000 jaar geleden.

De eerste Hof van Eden was een schiereiland gelegen aan de Middellandse Zeekust van Syrië en de tweede Hof van Eden was gelegen, net als de oude stad Dalamatia van de planetaire Vorst, voor de huidige kusten van Koeweit en Irak in de Perzisch golf op land dat nu onder water staat.

Ik kom een paar opmerkingen geven over wat jullie hebben ervaren verleden zaterdag in Jeruzalem en Masada in Israël tijdens de meditatie.

Het is inderdaad Scion, de geïncarneerde Avonal Zoon die jullie hebben zien aankomen als 'Baby' met zijn Engelen. Wij hebben op die plaats de opstanding van Jezus gevierd 2.000 jaar geleden. Jullie hebben het gezang van de Engelen gehoord en hebben jullie werk gedaan met de Middenwezens door een Lichtanker te scheppen boven de ‘Rotskoepel’ van Jeruzalem. Het is inderdaad Christus Michael die vervolgens kwam om gans Jeruzalem te overspoelen en nog veel verder gelegen gebieden met zijn helder blauw en wit Licht.

Toen jullie in Masada waren kwam het ‘wit licht’ van Scion dat de berg doordrong en de ondergrondse gangen die naar de alle hoeken van de wereld leiden en nu vrij zijn om het Licht door te laten.

Jullie dachten dat Jeruzalem en Masada plaatsen waren waar demonen huisden of duistere gedachtenvormen die daar moesten weggehaald worden, wel neen.

Wij bevestigen dat de 'Rotskoepel', gelegen boven de tweede joodse tempel van Jeruzalem een van de heiligste plaatsen op aarde is en een van de meest ontoegankelijke oorden voor het publiek. Deze plek was al belangrijk lang vóór de komst van de oude Hebreeën, de Turken en de Christenen.

Scion, ondanks het feit dat hij nog geen 3 maanden oud is, is al aan het werk op Morontia niveau op jullie planeet. Jullie mogen hierna het verhaal van Homs (Syrië) vertellen waar hij jullie eveneens heeft geholpen.

Nu al is iedereen die hem tegenkomt aangetrokken door zijn persoonlijkheid, zijn uitstraling en magnetisme. Hij stuurt berichten naar de ziel van elke persoon die in zijn buurt komt, zelfs al is het slechts een klein moment. Denk niet dat jullie 25 jaar moeten wachten voordat deze mens geworden Magistraat- Avonal Zoon actief zal zijn in jullie wereld.

Zijn missie is geen zelfschenkingsmissie volgens de definitie beschreven in het Urantia Boek. Zijn incarnatie was echter belangrijk net als uw deelname als mens in dit grote schoonmaakwerk dat op jullie planeet dient te gebeuren om het ‘Licht’ te verankeren in al de ondergrondse circuits. Er zijn nog andere dingen te doen ondergronds en in de zeeën waarvoor jullie hem die hier de ‘Baby' wordt genoemd, nodig zullen hebben in uw bilocatie-werk.

 

Naast de duistere netwerken is er nog steeds een groot gevaar op jullie planeet, en dat is de accumulatie van nucleair afval zowel ondergronds als in de zeeën voor welke noch de wetenschappers, noch de militairen een oplossing hebben.

We zullen dat opruimen met uw hulp en die van Scion dankzij uw vermogen om de Energie van uw innerlijke God Fragment te gebruiken. Het is enkel deze 'Energie' die de invloed van nucleair afval kan neutraliseren zonder rampen te veroorzaken. Daar het zich bevindt op plaatsen die jullie niet kennen en waartoe u geen toegang hebt, zullen we jullie tot daar brengen om alles te neutraliseren. Jullie gaan geen herinnering overhouden van deze locaties, noch van het werk met uitzondering van die ene keer waar we Carole getoond hebben wat jullie er doen. Voor uw bescherming zullen jullie nooit de geografische locatie van deze oorden kennen en zullen jullie dus ook niet in staat zijn om iemand te vertellen waar zij zich bevinden

Er zijn nog andere afvalstoffen en andere gevaren die zich binnen de aarde bevinden waar jullie geen kennis van hebben, waarvan jullie niets weten. We gaan jullie daar dan ook niets over vertellen maar dat moet ook geneutraliseerd worden zodat uw wereld gereinigd wordt zowel van duistere Morontia vormen als van grote fysieke gevaren.

Kernenergie is niet echt een fysieke, materiele energie; zij raakt al aan de geestelijke energie en geen mens, hoe briljant hij ook moge zijn, weet hoe de neveneffecten ervan te neutraliseren. Dat is de reden waarom we jullie nodig hebben daar jullie weten hoe de ‘Zuivere Energie’ van uw God Fragment te gebruiken, die alleen ‘Hij’ via jullie zal doseren volgens de behoefte. Dit is de reden waarom jullie ook met dit werk gaan helpen op andere rebelse planeten.

Hoe meer jullie zijn, hoe beter het is omdat het werk dan sneller zal vooruitgaan. We weten dat de opleiding tijd vergt en dat het scepticisme en het materialistische denken van de mensen een ernstige rem vormen.

Ga voort met het programma in het Midden-Oosten dat jullie hebben ondernomen en we zullen er zijn. Volg goed ons advies betreffende de plaatsen waar u naartoe moet gaan omdat we de strategische oorden kennen en weten hoe we de gangbare terreur moeten inkaderen die woedt in veel Arabische landen. Het ‘Kwaad’ is niet altijd daar waar jullie denken of wat men op de televisie vertelt.

Dank u mijn kinderen, dank u zeer en breng nog een goede dag door. Tot weerziens.

EINDE.

Commentaar Wivine:

Daar ik nu meer vrije tijd heb, hebben we onze schoonmaaktaak van de duistere oorden hernomen. Wij doen vier meditaties per week waarvan twee gebruikt worden om bewust via bilocatie naar plaatsen te gaan die van tevoren bepaald werden.

We zijn begonnen met Aleppo in Syrië en vervolgens de stad Homs.

Hierna volgt het verhaal van Homs, stad die volledig verwoest werd en waar we naar de moskee van Khalid Ibn al Walid geweest zijn. U vindt daar foto’s van op het internet, ze zijn niet mooi om te zien.

Ik had me voor de moskee geplaats met de twee minaretten voor mij. De anderen waren nog niet aangekomen en ben een kijkje gaan nemen binnen de moskee. Er hing binnen iets als een grote duistere wolk. Dat voorspelde niet veel goeds. Ik ben terug buiten gaan staan en heb nog even gewacht.

Een beetje later kwam iedereen aan via de lucht en allen zijn op de overeengekomen plaatsen gaan staan met de Middenwezens tussen ons. Toen kwam er iemand anders aan: "een baby" volledig gekleed in het wit die veel licht uitstraalde. Hij nam plaats aan mijn rechterzijde tussen één van onze groep en de Middenwezens.

Toen iedereen gepositioneerd was hebben we samen een immens Lichtanker gecreëerd, waarvan we de lichtuitspattingen konden zien toen het anker werd gegenereerd.

Zoals gebruikelijk, kwam er eerst een hoop duister stof met stenen uit de grond en trok men ons een beetje achteruit.

Er kwam geen einde aan en plotseling ging de 'baby' met zijn stralend licht deze stofkolom binnen totdat ik hem niet meer zag en begon te panikeren voor de kleine.

Maar hij kwam er terug uit, stralend als voorheen en ging terug op zijn plaats ‘zweven’. (hij stond niet echt op zijn benen).

Kort daarna trachtte het 'monster' langs alle kanten uit de moskee te geraken. Tentakels kwamen uit de openingen van de minaretten en ronde zwarte massa's kwamen door de openingen van de resterende koepels. Het beest had moeilijkheden om eruit te geraken.

Toen kwam er uit de moskee, net zoals in Aleppo, iets als kolkende massa’s petroleum gelopen en daarbovenop rivieren van donker bloed.

Allen stuurden regelmatig Energie en Licht naar dit zwarte gedrocht dat door iets naar boven werd gezogen. Op een gegeven moment konden ze het eruit trekken en brachten het hoog in de lucht. Het leek wel een enorme zwarte kwal met hangende tentakels.

Wanneer dit ding hoog genoeg uit de buurt was van de aarde werd het vernietigd met een 'lichtstraal' of een 'laserstraal' of iets anders waarvan ik denk dat het gevaarlijk moest zijn voor mensen omdat ze dit duistere ding zo hoog in de lucht hadden getrokken om het te doen.

Het ding had geen bewustzijn, het was als een gedachtenvorm. Maar men heeft me wel laten zien dat een van zijn tentakels al een verankering had in Libanon.

4 april 2015 – Jeruzalem en Masada in Israel.

Voor Jeruzalem had men ons geleid naar de “Rotskoepel”. We waren slechts met drie en elk had op de internet foto zijn plaats gekozen om de cirkel te vormen, zodus was de 4e plaats vrij. Toen wij er waren zagen we de Middenwezens aankomen en hun plaatsen innemen. Plotseling kwam de 'baby' eraan, weer in het wit gekleed en veel licht uitstralend, gedragen door zijn Engelen en plaatste zich op de 4e plaats. Toen kwamen nog andere Engelen eraan die zich boven ons hielden.

Toen iedereen zijn plaats had ingenomen werd onmiddellijk een groot Lichtanker geschapen waarvan de lichtsprankels zich verspreidden in alle richtingen. Dan zag ik Jezus neer beneden komen tot boven het dak van de Rotskoepel met zijn hand op zijn hart, vele kleuren uitstralend. Dit beeld verdween en ik zag zijn vorm niet meer; uit hem kwamen vele lichtflitsen van blauwe en witte kleuren. Dit blauw-wit licht daalde neer op de koepel van de ‘Rotskoepel’ en verspreide zich over gans Jeruzalem en waarschijnlijk nog veel verder. Toen begonnen de Engelen mooie liedjes te zingen die ik niet kan reproduceren.

Plotseling was het gedaan en werd ons gezegd om naar Masada te gaan. Wanneer we ons op deze hoge berg bevonden, geplaatst zoals was overeengekomen in kruisvorm, kwamen de Middenwezens eraan en tot mijn verbazing met de vierde persoon van onze groep. Hij riep uit de verte: hola iedereen, kijk ze zijn me komen halen zodat ik toch nog kan deelnemen. Hij was zo gelukkig.

We hebben het Lichtanker geschapen en nadat het uiteenspatte kwam er uit de hoogte een witte lichtstraal naar beneden die de berg binnendrong om beneden voort te gaan door ondergrondse gangen die in alle richtingen gingen. En toen was het voorbij.

Dat was onze Paasmeditatie: een onverwacht geschenk dat we nooit zullen vergeten. Het gaf ons veel moed om door te gaan, met meer enthousiasme en vreugde in wat we doen en……… met de steun van «Baby Scion» kan het alleen maar de goede kant opgaan.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina