God kent slechts twee soorten mensen.

Sessie nr 5 van 23 april 2015 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Engels.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Carole, Nora, Wilhelm en Wivine

Bezoeker: Gedachtenrichter of God Fragment

Ontvangen door Wivine

Gedachtenrichter sprak na 1u55min          Totale duur meditatie: 2u13min.

Gedachtenrichter: Ik ben de Gedachtenrichter van Wivine. Van nu af aan zal ik meer tot jullie spreken dan de andere Orders van Hemelse Wezens omdat zij nu volledig onder mijn commando en controle staat. Onze fusie werd uitgesteld, maar is een vaststaand feit en zal gebeuren.

Voor het ogenblik zijn er twee van jullie huidige groep, jij Carole en jij Wivine, die kundig de kracht van de 'Zuivere Energie’ van hun Gedachtenrichter kunnen gebruiken. Daarom vragen wij dat jullie vanaf heden rechtover elkaar gaan staan tijdens het ‘bilocatie schoonmaakwerk’.

In de stad N D'jamena - Tsjaad deden we ons eerste experiment. Wij hebben jullie van plaats veranderd zodat jullie rechtover elkaar zouden staan. Jullie hebben dan beiden deze Energieën gebruikt om gans het gebied van Tsjaad te dekken en alle duisternis boven de aarde en ondergronds naar die stad te trekken. Het was een eerste experiment maar overtuigend en er zullen er zo nog meer volgen.

Wij vragen allen onder u om nu eerst de Afrikaanse landen te doen. Afrika is het grootste en rijkste continent op alle niveaus van uw wereld en iedereen eet ervan behalve de lokale bevolking. Er wordt sinds eeuwen, 500 tot 600 jaar, een doelbewuste oorlog gevoerd tegen het zwarte ras door de blankere rassen waaronder de Europeanen, de Amerikanen, de Canadezen en de Arabieren die de neven van de Europese blanke rassen zijn.

Jullie gaan Afrika niet doorlopen via de huidige gevestigde landen. Deze kunstmatige grenzen werden gecreëerd in de 20e eeuw door de Europeanen. Jullie gaan Afrika doorlopen zoals wij het jullie zullen tonen via hun oude grote koninkrijken. Afrika heeft grootse beschavingen gekend voorheen, lang voordat de blanke Europese bevolkingen konden lezen en schrijven. Doe uw onderzoek en zoek naar deze oude koninkrijken en vroegere grote steden die handel centra waren. Overloop dit continent vanaf de mediterrane kust tot de Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika met inbegrip van alle eilanden die er zich rond bevinden.

De Vader in het Paradijs kent slechts twee soorten mensen: degenen die Hem kennen en degenen die Hem niet kennen. Hij is niet geïnteresseerd in de kleur van uw huid, of type van haar, of de kleur van uw ogen. Hij is alleen geïnteresseerd in uw ziel en dat die ziel Hem eert.

Jullie wonen in een plaatselijk universum met een potentieel van 10 miljoen bewoonde planeten. Niet allen bezitten leven voor het moment omdat Nebadon nog in ontwikkeling is, maar nergens zullen jullie mensen tegenkomen die er precies uitzien als jullie.

Er is nochtans een patroon en dat is dat alle gekleurde rassen op een planeet zich ooit volledig dienen te vermengen en dan heeft zulk een gemengde planetaire bevolking nooit een blanke Scandinavische huidskleur maar eerder een violet-olijfachtige huidskleur of dat wat wij de “blanke kleur” van de planeten noemen. Dit is zo bij alle planeten die een normale evolutie hebben gekend.

Jullie hebben niet deze normale planetaire evolutie gevolgd wegens de rebellie van Lucifer en de nalatigheid van Adam en Eva. Doch, wanneer al jullie huidige bevolkingen zich volledig zullen vermengd hebben……. en daar gaan jullie naartoe, dat zal ooit gebeuren neem dat gerust van mij aan, ……….dan zal gans jullie planetaire bevolking donker haar bezitten, donkere ogen en een bruine olijfachtige huidskleur. Er zal dan één soort bloed vloeien in jullie aderen en allen zullen dezelfde huidskleur bezitten. Dat zal het einde betekenen van de rassenhaat met al zijn triestige gevolgen en het begin van een echte wereldwijde spirituele opbloei met economische welvaart voor iedereen.

Er bestaat geen planeet met mensen die blauwe ogen, een blanke huid en lichtgekleurd haar bezitten wanneer alle rassen zijn vermengd. Dit zijn de kenmerken van de Adamische nakomelingen, maar deze kenmerken hebben recessieve genen en dat betekent dat de donkere huid, donkere ogen en donker haar automatisch zullen domineren boven de Adamische fysieke uiterlijke kenmerken. Dit werd zo gepland voor alle bewoonde planeten door Christus Michael, Allerhoogste Meester Soeverein van Nebadon.

Andon en Fonta, de eerste mensen en voorouders van gans het mensdom werden bijna 1 miljoen jaar geleden geboren en werden iets meer dan 1m50 groot; zij hadden zwarte ogen en een donkere huidskleur. Zij leefden oorspronkelijk in boomtoppen in de wouden en later met hun nakomelingen in spelonken of half open rotsen.

Bijna 10.000 jaar later werd Onagar geboren, de eerste hoge spirituele leider van deze Andonische mensenstammen die zich ondertussen al hadden verspreid. Hij sprak over de ‘Ene Godheid’ en sprak hen over het hiernamaals. Hij bracht een hoge geestelijke beschaving teweeg en organiseerde de samenleving van deze eerste primitieve mensen op een fantastische wijze. Vanuit hun opbloeiende verstandelijke vermogens lukten ze erin om een hoge spirituele cultuur op te zetten die De Vader in het Paradijs verheerlijkte, iets wat niet werd geëvenaard gedurende bijna 500.000 jaar.

Wat er nu woedt in de materialistische maatschappijen waar men over een groter huis dient te beschikken dan zijn buurman, een grotere auto, meer rijkdom en macht ligt daar ver van af. Het is echter de standaard norm geworden van de westerse culturen en al diegenen die hun daarin volgen. Daar is geen druppeltje van Goddelijke erkenning of medeleven voor zijn medemens in te vinden. Zelfs hun grote religieuze organisaties en machthebbers concurreren met elkaar, sommige via oorlog en anderen langs economische weg om hun macht, rijkdom en invloed te behouden.

Zelfs degenen die beweren spiritueel te zijn bezitten een mentaal bewustzijn vol materialistische gedachten, niet bereid om te geven maar eerder zuchtig om te krijgen. Zelfs in de eertijdse en huidige ‘new age’ spirituele bewegingen was en is er nog altijd geen plaats voor de Schepper van Al.

Degenen die het gezicht van jullie planeet zullen veranderen zullen diegenen zijn die bewust worden van de aanwezigheid van God in hun, zullen degenen zijn die hun innerlijke leiding volgen en van dit soort ‘Mensen’ zullen er hoe langer hoe meer zijn.

Mijn kinderen, jullie begrijpen niet de volledige impact van wat jullie hier verwezenlijken en het is wel zo dat wat jullie doen vergelijkbaar is met peuters die proberen een Olympisch zwembad te vullen met een zandemmertje. Maar wij helpen, we zijn er, en door te doen wat wij vragen gaan jullie groeien en ooit zo kundig worden dat jullie grote wonderen zullen verrichten. Niet in de ogen van het volk maar in de ogen van God.

Dank u om samen te werken met uw God Fragment, met de Melchizedeks, met uw Engelen, uw Cherubijnen en Sanobijnen en de Middenwezens die jullie omringen om van jullie wereld een betere plek te maken om te leven.

Wij zijn ons zeer goed bewust van de inspanningen en opofferingen die jullie doen. Doe voort daar jullie de beloningen ervan in jullie hart zullen voelen en ze zullen als schitterende, kleurrijke juwelen verspreid worden over gans uw ziel.

Als jullie uitdagingen en moeilijkheden in uw leven te verwerken en te overwinnen hebben, wees daarvoor dankbaar daar de levenslessen die jullie daarmee leren, hoe hard en moeilijk ze ook moge zijn, zullen jullie meer op God doen lijken dan eender welk geschenk dat we jullie zouden geven.

Tot ziens, mijn vrienden, tot ziens. Verzeker je ervan, meisje, dat gans de groep zijn vertaling hiervan ontvangt. Dank u en God zegent u allen.

EINDE.

{Nota Wivine: gedurende een 10-tal dagen kreeg ik geen hint voor de volgende bilocatie plaats en hadden verschillende onder ons een paar ernstige private problemen op te lossen en moeilijke beslissingen te nemen. We hebben blijkbaar allen goed gereageerd want plots loste alles zich op en toen kwam de ‘hint’: Boko Haram in Afrika omsingelen. Na de nodige opzoekingen gedaan te hebben wist ik dat we drie steden in drie landen te doen hadden in één meditatie.

Het werd:

- Tsjaad de stad N D’jamena

- Nigeria de stad Maiduguri

- Kameroen de stad Maroua.

We begonnen in N D’Jamena en toen we daar waren aan een kruispunt met een heuvel in het midden deed men mij van plaats verwisselen met Wilhelm zodat ik rechtover Carole kwam te staan. We stonden er nog maar juist of we werden totaal omsingeld door duistere wolken. Toen begonnen de Gedachtenrichters van Carole en mij gelijktijdig te stralen vanuit ons voorhoofd en een grote witte kolom van Licht kwam in ontstaan. Meer donkere wolken kwamen op dat Licht af. Men liet mij de landkaart van Tsjaad zien en ik zag dat ze van gans dat enorme land naar ons toe kwamen.

 

Wat later heeft men ons verplaats rondom gans deze stad daar dit kruispunt blijkbaar meer aan de rand van de stad gelegen was en toen kwamen de Middenwezens tussen ons staan. Er werd dan een enorm Lichtanker geschapen en het werd weer hetzelfde patroon: eerst veel stof en van alles en nog wat dat uit de grond kwam gevlogen, dan dook ik de opening in om er daarna terug uit te komen en wat er precies uitkwam kon ik niet meer zien. Het werd donker voor mijn ogen en ik had de indruk dat ik in diepe meditatie vertrok.

Toen kwam de gedachte op dat we naar Maiduguri in Nigeria moesten gaan en daar kon ik terug zien waar we waren. Daar kwam plots Christus Michael-Jezus tussen ons staan met “Baby Scion” in zijn armen. Hij heeft toen iets gedaan maar ik kon niet zien wat en daarna zijn we onmiddellijk naar Kameroun in Maroua gegaan en daar stond Christus Michael terug met “De Baby” in zijn armen. Ook daar heeft hij of beiden iets gedaan maar ik kan niet zeggen wat. Daarna zijn we zeer lang in diepe meditatie vertrokken totdat mijn Gedachtenrichter teken deed dat hij iets te vertellen had.

 

Er is nog veel schoonmaakwerk te doen, maar met de nieuwe vermogens en de enorme hulp van Boven gaat het goed vooruit.

Wel ja, ik ben daar zeer optimistisch in en kan me absoluut niet inbeelden dat het anders zou gaan. Duisternis is toch maar duisternis en predikers van wereldwijde rampen zijn bijziende mensen. Ze missen beiden een dimensie, die van het hogere geestelijke inzicht en een blind steevast vertrouwen in de oneindige Goedheid en Kracht van God. God en zijn Zonen laten ons niet in de steek. Ze hebben wel graag dat we met hen meewerken gelijk in welk gebied, zelfs al is het met een strandemmertje. Voor hen is het enkel onze motivatie die telt als we iets in handen nemen en enkel dat. }

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina