God heeft de mensheid gelijkvormig geschapen.

Sessie nr. 7 op donderdag 4 juni 2015 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, Nora en Wivine in Belize met Wilhelm op afstand vanuit Europa.

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: Malavatia Melchizedek.

Malavatia sprak na 1u58min           Totale duur meditatie: 2u17min.

Malavatia: mijn kinderen, maakt u geen zorgen over wat er is gebeurd in het begin van de week. U bent veilig en goed beschermd door een reusachtig leger van Hemelse Engelen, die onder het commando staan van Gabriel van Salvington.

Ik werk voor de Meest Verhevenen van uw Constellatie Norlatiadek en met de Meest Verheven Waarnemer – Vorondadek Zoon die nog steeds hier op uw planeet vertoeft.

Vanaf het allereerste begin hebben we u verteld dat u de Maya mensen zou helpen en dat het niet per toeval is dat wij u hier naar Belize hebben laten komen. Dit geldt voor u Carole, Nora en Wivine en gold destijds ook voor Cyril. Het feit dat u allen vreemde talen spreekt en u het soms moeilijk hebt om met elkaar te communiceren heeft een zeer belangrijke reden die we u niet gaan onthullen maar die uw groep zal helpen zich te binden op een veel hoger hemels niveau dan het menselijke.

We hebben u ook verteld dat uw Maya jongeren de een na de andere zouden terugkomen in een periode van 5 jaar en dat is dit jaar al het geval geweest. Ze moeten nog rijpen, groeien, hun leven opbouwen, hun kinderen krijgen vooraleer ze hun toekomstige taak in handen kunnen nemen.

U wordt allen sterk uitgedaagd in uw privé leven de afgelopen maanden en geloof me dat is voor uw goed. U bent hier in Belize met drie vrouwen, drie bewaaksters van een groot geheim waarvan slechts een klein deel u werd onthuld. De rest zult u later begrijpen naargelang uw groei.

Wees niet bang dat mensen buiten uw groep, nieuwkomers of voormalige leden het werk kunnen vernietigen waaraan hier sinds jaren wordt gewerkt. Wij zullen ervoor zorgen dat dit niet kan gebeuren omdat het te belangrijk is. U bent belangrijke pionnen van een groots schaakbord. U gaat hier iets monumentaal implementeren voor de toekomst van uw planeet.

U weet al een deel van het geheim en het tweede deel zal u onthuld worden binnen een paar jaar wanneer de Schepper Zoon die geen plaatselijk universum beheert zich zal incarneren om samen te werken met de Avonal Zoon die u «Scion» noemt en geboren werd op 12 januari 2015.

De Avonal Zoon en de Schepper Zoon die nog moet geboren worden zullen samen opgroeien in dezelfde regio, een beetje als broers omdat hun gezinnen niet ver verwijderd zullen zijn van elkaar.

Aanvaardt geen personen meer in uw huidige groep voor nu. Noch als fysieke aanwezigheid hier met u drieën, noch door zich te verbinden met uw meditaties op afstand.

Wivine gaat naar Europa vertrekken voor enkele maanden. U gaat de tempel gesloten houden tijdens deze 3 maanden zodat niemand hem kan komen verontreinigen of er een verkeerd gebruik van maken. U zult dan uw meditaties samen doen, maar elk van bij u thuis. U zult tijdens deze periode geen groepsmeditaties doen op vaste dagen en uren en zult ze alleen doen als we het u vragen.

{Nota Wivine: sinds zijn bouw in 2009 heb ik altijd de tempel door iemand laten open houden tijdens mijn reizen naar Europa. Dit is de 1rste maal dat men mij vraagt om hem dan te sluiten.}

Vele wolven verborgen onder een lams huid zullen tot u komen om u te verslinden. Wees voorzichtig en vertrouw niemand.

Geef de vermogens om te werken met de Energie van de Triniteit enkel aan de mensen die we u zullen aanduiden en op dit moment is er alleen Wivine die deze capaciteit bezit.

Wanneer de andere leden van de actuele groep zullen gegroeid zijn, rijper dankzij hun ervaringen en het werk, dan zullen ook zij dit vermogen ontvangen als zij dat wensen.

Wanneer we zien dat het noodzakelijk is om dit ‘onderricht’ uit te breiden tot een breder publiek dan zullen we u dat vertellen. Voor het moment is het geen massa onderwijs. We hebben u dit al zo vaak gezegd en wij herhalen het nog eens. Deze leer heeft een doel, maar we willen dat het langzaam evolueert zodat het niet in de kiem wordt gesmoord door kwaadwillende, onwetende of incompetente mensen die een verkeerd begrip hebben van zijn diepe betekenis.

Als u de gelegenheid hebt ga dan eens naar de tempel van Palenque in Mexico. Er is daar kennis om op te slaan en er zijn vermogens om te ontvangen. Het is een oude plaats waar destijds een grote school bestond met een krachtige spirituele leer en die kennis is daar nog steeds. Als u tijd en geld hebt ga er dan heen per bus of auto, zoals u wilt, daar dit oord slechts een paar dagen reizen is van Belize. De Meest Verheven Waarnemer-Vorondadek zal u daar verwelkomen zoals hij ook aanwezig was in de tempel van Coba in Yucatan-Mexico.

Houdt vertrouwen daar u ons veel helpt, zelfs als u zich niets herinnert van wat er tijdens uw meditaties gebeurt. U wordt onderwezen gedurende lange tijd op de scholen van de 1e Woningwereld en u doet goed werk met ons zonder dat wij u toestaan zich iets daarvan te herinneren.

Laat u niet doorheen schudden door de ‘duistere aanval’ die Wivine dinsdagnamiddag heeft ondergaan tijdens haar meditatie in de tempel. Wees ervan bewust dat wanneer u het kwaad bestrijdt het zich tegen u zal keren om u te stoppen. Ze heeft goed stand gehouden, geen angst gehad en is blijven vertrouwen in alle hulp die wij bieden bij dit werk en heeft dat ook gezien. Ik bedank u allen, mijn kinderen en blijf voortdoen met wat u bezig bent, maakt u niet bezorgt, ga voort.

De Vader heeft alles in hand en is daar om elk kind van Hem te ondersteunen. U allen aan wie Hij een persoonlijkheid heeft gegeven en het is juist via Zijn persoonlijkheidscircuit dat u rechtstreeks verbonden bent met Hem, dat Hij u helpt en begeleidt. Nog vooraleer u een Fragment van Hem of Gedachtenrichter ontvangt die u helpt om uw ziels’ embryo te ontwikkelen in een ziel die eeuwig zal leven als u daarvoor kiest.

Iedere baby, elk kind, elk Hemels Wezen ontvangt een persoonlijkheid en een vrije wil van God en het is via het ‘persoonlijkheids circuit van God’ dat allen rechtstreeks met Hem verbonden zijn.

Het is op die wijze dat een jong kind die zijn persoonlijkheid heeft ontvangen na zijn geboorte onmiddellijk wordt gevoed door God. Vanaf het zijn eerste morele besluit neemt door middel van de invloed van De Vader en de opvoeding van zijn ouders ontvangt het later zijn Gedachtenrichter die hem zal helpen om zijn ziel te doen groeien dankzij alle goede daden die deze persoon zal stellen tijdens zijn leven. Deze eeuwige ziel die De Vader in het Paradijs kan bereiken door zich te vervolmaken, te vergeestelijken om uiteindelijk een Geestelijk Wezen te worden bekwaam om voor God te staan.

God houdt van u en hunkert naar uw liefde. Het is niet alleen u die behoefte heeft om door God bemind te worden. Ook God verlangt vurig om door u op dezelfde manier bemint te worden.

In plaats van u altijd zorgen te maken en Hem gebeden toe te sturen voor uw materiële welzijn, stuur Hem eens uw liefde, als een kind tot een vader, De Vader die u alles heeft gegeven.

God heeft de mensheid gelijkvormig geschapen.

Natuurlijk, als u rondom u kijkt is er geen mens die er hetzelfde uitziet, niemand is even groot, allen hebben verschillende ogen of huidskleuren. U kunt wel degelijk zien dat in het materiële leven geen mens aan elkaar gelijk is.

De uniformiteit bevindt zich niet in het stoffelijk lichaam, noch in de rijkdom, noch in het feit dat u in een grote beschaving leeft of in een regenwoud, of de ontwikkelingsmogelijkheden die u ontvangt in uw omgeving. Nee, dat heeft geen belang.

Iedereen heeft een persoonlijkheid van God ontvangen en door dit feit is eenieder verbonden met de Universele Vader en De Vader voedt deze persoonlijkheid met Zijn Liefde en Wijsheid.

Elke mens ontvangt een mentaal bewustzijn waarmee hij kan nadenken zodat hij God gaat zoeken en aanbidden.

Elke mens ontvangt de ‘Geest van Waarheid van Christus’ op jullie planeet om het echte van het valse te onderscheiden.

Elke mens ontvangt een Fragment van God om hem een eeuwige ziel te helpen ontwikkelen en het is in die zin dat u allen gelijkvormig bent.

U hebt allen de mogelijkheid ontvangen om u een eeuwige ziel te ontwikkelen, en de ontwikkeling van deze eeuwige ziel hangt enkel en alleen af van uw beslissingen en uw daden. Het hangt niet af van uw materiële rijkdom, niet van uw sociale omgeving, niet van de plaats waar u leeft en niet van het feit dat u een belangrijk persoon bent zoals een hogepriester of een spirituele meester. Het hangt alleen af van uw wens en uw verlangen om God te leren kennen, van de liefde die u voor Hem voelt, van uw verlangen om te worden als Hij en uw medemens onzelfzuchtig te dienen door te geven voor het plezier van te geven.

Het is enkel zo dat u uw liefde voor God kunt laten zien. Enerzijds door Hem te aanbidden en anderzijds door uw medemens te dienen, gelijk op welke wijze. Wanneer iedereen zal begrijpen dat ze broeders en zusters zijn afkomstig van dezelfde Vader dan zal jullie planeet transformeren.

Mijn kinderen, blijf vertrouwen in ons en in onze bescherming. U ervaart allen moeilijke momenten voor het ogenblik, maar dit is hoe God u helpt te transformeren en uw karaktertrekken te verbeteren.

Het zijn ook testen om te zien of u echt vertrouwen en een onwankelbaar geloof in God hebt. Omdat in God geloven, Hem liefhebben en Hem bedanken gemakkelijk is als alles goed gaat, als men een mooi leven heeft, liefde en geld. Het is pas wanneer de problemen opduiken, als u in tegenspoed leeft of een geliefde verliest dat God de ware diepte van uw liefde en uw geloof in Hem kan zien.

Dank u mijn kinderen, blijf vertrouwen in ons, zoals wij u vertrouwen. Dag allemaal.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina