Luoja Michael– Schepper Zoon – stelt zich voor.

Sessie nr. 8 van zondag 14 juni 2015 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, Nora, Wivine in Belize met Wilhelm op afstand in Europa.

Bezoeker: LUOJA – Schepper Zoon van de ‘Orde van Michael’die geen plaatselijk universum beheert.

LUOJA sprak na 1u15min               Totale duur meditatie: 1u26min.

LUOJA: Ik ben Luoja, een Paradijs Zoon van de ‘Orde van Michael’. Ik ben de Schepper Zoon die weldra zal geboren worden op jullie planeet. Ik zal werken met mijn andere Broer, de Avonal Zoon die u Scion noemt en die al geboren is op Urantia.

We zullen eerst samen de wijsheid en kennis implementeren die nodig is om uw planeet te laten evolueren op de weg naar het tijdperk van Licht en Leven.

Wij zullen vervolgens Urantia voorbereiden voor de rol die ze zal spelen in het toekomstige tijdperk der universa. Dit zal gebeuren als De Allerhoogste geëvolueerd is in God de Almachtig Allerhoogste en zij de volmachten ontvangen heeft om de zeven Superuniversa die draaien rond het Paradijseiland en de 4 niveaus van de buitenruimten die draaien rond de zeven Superuniversa, alleen te beheren.

Het is uw Schepper Zoon, Christus Michael die gans deze onderneming beheert en zowel Scion als ik, Luoja zullen daar samen met hem aan werken.

Er zijn nog andere redenen waarom ik hier zal geboren worden.

Hoewel ik geen plaatselijk universum beheer, dat ik geen Hemelse Wezens heb geschapen samen met een Goddelijke Bijstand, noch materiële mensen heb gecreëerd, dien ik toch alle Hemelse Ordes te ervaren die gecreëerd worden in een plaatselijk universum om mijn werk te kunnen doen in het volgende tijdperk der universa. Dit impliceert ook het ascensie pad te volgen van een mensenziel vanaf haar schepping op een fysieke planeet tot haar transformatie in een beginnend Geestelijk Schepsel klaar om de Morontia Werelden van het plaatselijk universum te verlaten en haar opklimming verder te zetten naar het Paradijs.

Christus Michael (Jezus) heeft mij al veroorloofd om zelfschenkingen te doen in alle Ordes van Wezens geschapen in Nebadon zoals de Melchizedeks, de Vorondadeks, de Lanonandeks, de Levendragers, de Materiële Zonen, de Serafijnen en nu ga ik geboren worden uit een vrouw zoals iedere mens - de laagste intelligente Orde van de schepping in een plaatselijk universum.

Ook ik dien mijn ervaringen op te doen om te kunnen werken in en voor de ‘Grote Godin van de Ervaring’ – De Allerhoogste.

Wat betekent dat ik ook samenwerk met AYA, de Meester Geest die uw Superuniversum nr. 7 Orvonton heeft geschapen - de Stem van De Triniteit en De Allerhoogste.

Toen Christus Michael Meester Soeverein werd van Nebadon met volledige bevoegdheid over zijn universum, verloor hij zijn vermogen om andere Ordes van Wezens te scheppen. Om deze reden zal ik langer in Nebadon blijven na mijn ervaring als menselijk wezen zodat ik hem kan helpen met het creëren van de nodige schepselen om uw plaatselijk universum en uw planeet te helpen evolueren naar hun toekomstige bestemming.

Urantia zal een school ontvangen in het volgende tijdperk der universa waar men de vermogens zal geven van 'Schepper Zoon en Dochter' aan leden van het ‘Korps der Volkomenen’ zodat ze als koppels leven zullen kunnen creeren op de toekomstige werelden van de buitenruimten in zeer verre tijden.

Dit alles vereist een heleboel voorbereiding, en de plannen hiervoor werden al honderden duizenden jaren geleden ontworpen.

Ik dank u, mijn kinderen, ik wenste mezelf voor te stellen en u op een eenvoudige manier de reden verduidelijken voor mijn toekomstige incarnatie op uw planeet.

Tot ziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina