Terugkeer Maya Kosmische Meesters

Deel 18 - 2011

Sessie van 29 juni 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde te Placencia in Belize

Aanwezig : Cyril en Kathy.

Ontvangen door Kathy


Bezoekers : Monsanloran en Malvantra Melchizedek

KUWAYA, Meester Geest n°2 van Superuniversum n°2, De Stem van De Eeuwige Zoon.

SIRAYA, Meester Geest n°1 van Superuniversum n°1, De Stem van De Universele Vader.

Monsanloran Melchizedek :Ik heb instructies voor jullie mijn kinderen. Aanstaande woensdag gaan jullie naar de ATM-grotten met degenen die met u willen meegaan. Het aantal heeft geen belang en jullie zijn ook sterk genoeg onder jullie twee. Volg de gids die jullie zal begeleiden.

Telkens als u voorbij een grot loopt met al dan niet gebroken potten gaat u 3 maal Universele Energie sturen met de technieken van uw vroeger onderwijs.

Op een gegeven moment zullen jullie op een plaats komen met een groot verkoold skelet. Als de plaats groot genoeg is, schep dan daar een Merkabah Lichtanker van Universele Energie op deze locatie en gebruik het nieuwe anker om de Universele Energie te spreiden over al de grotten in die regio om de duistere energieën te verwijderen en de zielen te laten vertrekken die wensen hun evolutie en ascensie pad voort te zetten naar De Universele Vader in Het Paradijs.

Vanaf nu kunt u deze zin gebruiken omdat het wel degelijk daarover gaat: over hun opklimming naar Het Paradijs, naar de Universele Vader. In plaats van hier op aarde te blijven rondhangen in angst, haat en al deze duistere gevoelens.

Op een gegeven moment zullen jullie in een andere grot terechtkomen met verkoolde lichamen van kleine kinderen. Jullie gaan daar ook een Lichtanker scheppen en het gebruiken door de Energie te spreiden in de omringende grotten om de duistere energie te doen verdwijnen en de zielen helpen die uit zichzelf hun pad van ascensie willen voortzetten naar De Universele Vader in Het Paradijs volgens de plannen van Christus Michael (Jezus). Dring er op aan: "volgens de plannen van Christus Michael” en niet die van Lucifer of Caligastia.

Vervolgens gaan jullie in een derde ronde grot met aardewerk aankomen en daar gaan jullie eveneens een Lichtanker scheppen die jullie op dezelfde manier zullen gebruiken als de andere twee. U veegt de duistere energieën weg om ze te doen verdwijnen en de kans te geven aan de zielen die er zijn om hun pad van ascensie te volgen en terug te keren naar De Vader in Het Paradijs volgens de plannen van Christus Michael.

In totaal moet u drie Lichtankers scheppen met de methode die u bekend is. Wij zullen u helpen, u zult kleine tekenen ontvangen zoals zaklampen die aangaan zonder dat u ze hebt aangeraakt om u de exacte locatie aan te duiden waar u deze Lichtankers hoeft te scheppen. Blijf alert voor de sensaties op uw chakra 6 en 7 of een druk op uw hoofd. Dit betekent dat we jullie iets willen vertellen.

Er werden daar miljoenen zielen gevangen gehouden. U zult ze bevrijden en degenen die niet willen vertrekken zullen wij met ons meenemen en ze naar uw sessies met Tomas en Ham brengen zodat ze begrijpen en leren zoals u, een keuze kunnen maken en een besluit nemen.

Maakt u geen zorgen, u zult andere groepen ontmoeten die met jullie gaan samenwerken. Een persoon zal een andere meebrengen en soms gaat u met een grote groep werken op dezelfde plaats. Jullie moeten niet alleen dit probleem over de hele wereld wegwerken. Dit alles zal komen, maar u zult daar wel een groot deel van op u nemen omdat u zeer geschikt en zeer gemotiveerd bent.

Als u iemand kent waarvan u denkt dat hij of zij dezelfde basis vermogens bezit als jullie, die misschien wel interesse heeft om jullie actief te helpen bij dit werk in zijn gebied dan kunnen jullie daarover praten met die persoon, maar dring niet aan.

Wij zijn van mening dat jullie in een jaar uit de schaduw kunnen komen. Veel zal dan al veranderd zijn, maar blijf nu discreet. Leidt een zeer eenvoudig leven voor de buitenwereld, spreek niet over wat jullie doen en laat ze denken wat ze willen. Dit zal uw beste dekking zijn om vrij te kunnen handelen.

Het werk is uiterst belangrijk en laat ons de zorg om andere groepen te vormen. Het is niet aan jullie om dit te doen. Help ons en ga waar wij jullie heen sturen, zelfs al kost het geld. Wij zullen ervoor zorgen dat op de een of andere manier uw beurs terug gevuld geraakt via uw werk of op een andere wijze.

Maakt u ook niet te veel zorgen over jullie partners, zij zullen jullie volgen. Niet noodzakelijkerwijs op de fysieke plaatsen waar jullie zullen heengaan, maar ze zullen jullie niet verlaten. Langzaamaan gaan ze begrijpen dat uw motieven oprecht en zuiver zijn en dat er geen kwaad achter steekt; dat ze niet bang voor zichzelf moeten zijn. Dit alles zal afvlakken.

Maar probeer vooral niet hen te beïnvloeden om u op uw weg te volgen. U moet hen hun vrije wil laten zoals wij die van jullie respecteren. Er zijn duizenden manieren om De Vader te bereiken en ze zijn allemaal goed. Er is niet enkel die van jullie. Enkel en alleen in de Magistraat Missie of in de voorbereiding van de Magistraat Missie zijn er honderden kleine groepen die werken in verschillende domeinen. Als jullie allen gaan beginnen te geloven dat wat jullie doen in jullie hoek altijd belangrijker is dan wat een ander doet, waar gaan we naartoe? Iedereen doet waar hij het meest geschikt voor is en de beste in wat hij doet. Elke vogel zingt zijn eigen zang en elke zang is mooi. Respecteer het werk van iedereen en blijf eenvoudig en nederig.

Dank u mijn kinderen. Ik zal jullie vrijdag zien en misschien vroeger als ik nog een instructie te geven heb voor jullie bezoek aan de ATM grotten. Tot ziens.

Malvantra Melchizedek: Hallo mijn kinderen. We hebben jullie gisteren en vandaag beter voorbereid om jullie te versterken, zowel voor het ontvangen van berichten via Reflectiviteit als voor het schoonmaak werk dat jullie doen voor Monsanloran en de opleiding van die zielen die u niet kunt zien en die uw broers en zusters zijn.

Veel van uw vermoeidheid en wrevel komt van de verhoging van de energie frequenties. Dit werkt geweldig op uw zenuwstelsel en uw stemmingen. Wij stellen u voor om meer te rusten en niet teveel hooi op uw vork te nemen omdat deze energieën zeer zwaar zijn en uw zenuwstelsel belasten, wat al de emoties die u ervaart nog meer zullen versterken.

Dit is alles voor vandaag mijn kinderen. Ik denk dat KUWAYA u nog wenst te spreken.

KUWAYA:Ik ben Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2 ORVANDO genoemd.

Wij hebben u over ‘t laatst t de naam van Superuniversum nr.1 willen doorgeven die OLIANTO wordt genoemd. Dat benadert het meest de uitspraak en de schrijfwijze van deze naam. Deze naam is nogal vreemd en laat zich zeer slecht uitdrukken in uw taal zowel in het Frans als in het Engels.

Wanneer u overeenkomt met uw God Fragment of Gedachtenrichter om deel te nemen aan de Magistraat Missie van Monjoronson zult u eerst aan Mij voorgesteld worden. Ik zal dan het plezier hebben om u te ontmoeten zoals u het plezier zult hebben om Mij te ontmoeten.

Daarna, nadat uw Gedachtenrichter op Soranington zijn rapport zal gemaakt hebben gaat u voor de Raad van 24 komen te staan die de raadslieden zijn van deze planeet en waar ook Adam en Eva in zetelen.

Zij zullen de mogelijkheid ontvangen van de Universele Vader, op aanvraag van Christus Michael (Jezus), om terug te komen op aarde en zullen een ondersteuning zijn voor Monjoronson overal waar hij heengaat. Zij zullen zich mogen kenbaar maken als Adam en Eva.

Veel van hun kinderen in eerste lijn die hier op aarde werden geboren zullen met hen meekomen om het DNA van de mens te verhogen en ervoor zorgen dat de aardse rassen zich op een degelijke wijze vermengen. Het zullen kinderen zijn met grote intellectuele capaciteiten en veel creativiteit op alle niveaus. Het zullen ingenieurs zijn, wetenschappers en staatshoofden. Zij zullen veel mogelijkheden hebben en dat zal het gezicht van deze wereld veel veranderen.

Jullie zullen hen zien indien jullie aanvaard worden voor de Magistraat Missie en misschien met hen of voor hen werken,

Jullie zullen mijn 2 Zonen ontmoeten: uw Schepper Zoon en de Avonal Zoon. Dat beloof ik jullie.

Jullie hebben grote inspanningen geleverd om uw broers en zusters te helpen, zowel de zichtbare als de onzichtbare voor u zonder dat u van dit alles iets afwist. Gewoon om te proberen het goede te doen en u hebt De Vader om hulp gevraagd. U kende nauwelijks het Urantia Boek, u wist niet wat een Magistraat Missie was, noch een Magistraat Zoon, noch dat Christus Michael uw Jezus was waar alle Bijbels het over hadden.

Ik beloof u dus dat jullie mijn twee Zonen zullen zien. De Vader verlangt eveneens dat jullie hen zouden ontmoeten zodat ze jullie kunnen bedanken en dat jullie hen zouden dienen als dat uw verlangen is en binnen uw mogelijkheden. In ieder geval, De Vader en ik wensen dat u hen ontmoet.

U zult ook de Melchizedeks zien met wie jullie reeds werken en ook nog anderen. Het zijn dappere jongens, zeer hardwerkend, zorgvuldig en loyaal. Ze hebben zo hun eigen aanpak voor alle problemen. Ze zijn zeer effectief, ondernemend, toegewijd en vasthoudend en ze weten dat u hen niet zult teleurstellen.

Dank u wel mijn kinderen. Ik groet jullie en tot de volgende keer.

SIRAYA hier: Meester Geest nr.1 van Superuniversum nr.1, De Stem van De Vader.

Ik wou jullie bevestigen dat de naam van mijn Superuniversum wel degelijk OLIANTO is. Het is een zingende naam en dit is de schrijfwijze die hem het beste benadert.

Mijn kinderen, De Vader heeft veel respect voor jullie, voor die kleine kinderen die iets hebben willen schoonvegen dat veel te groot en te zwaar was voor hen en toch eraan begonnen zijn met veel hardnekkigheid.

Nu gaan jullie hulp ontvangen, veel meer hulp dan jullie zich kunnen voorstellen. Het zal een gewicht van jullie schouders nemen te weten dat er echt een plan voor jullie bestaat en dat u de middelen zult krijgen waarnaar u zo sterk gevraagd hebt om deze duistere plaag van de mensheid te verwijderen. Het werd jullie al gezegd dat de mensheid niet kon vooruitgaan als de aarde van deze plaag niet werd ontdaan zonder hierover al te veel uitleg te hebben ontvangen.

Uw gebed werd verhoord en nu hebben jullie de middelen om op te treden en te handelen. Dit zal eveneens de Magistraat Missie helpen te starten en het zal een enorme zegen voor de mensheid zijn.

Dit is de reden waarom De Vader jullie nauwlettend volgt en dat Hij jullie deze communicatiemiddelen via het systeem van reflectiviteit bezorgde om meer zekerheid te ontvangen aangaande de berichten die jullie doorkregen. Evenals de Melchizedeks, de Middenwezens en andere Hemelse wezens om jullie middelen te geven en de ondersteuning die jullie nodig hebben om deze taak te doen. Ik hoop dat wij u aldus bevrijd hebben van dit gewicht en dat jullie blij zijn te weten dat u niet meer alleen staat voor dit probleem.

{Opmerking Kathy december 2013: HERRINER U SYLVESTRA!

Alle sessies van 2011 worden weergegeven onder de naam «Maya Kosmische Meesters” als herdenking aan Sylvestra, een jong Maya meisje van 22 jaar, die stierf in september 2009 ten gevolge van duivelse praktijken terwijl ik in Europa was. Ik zal het verhaal vertellen na het plaatsen van alle sessies van het jaar 2011. Het is de laffe moord op dit meisje die gans het verhaal van de Mezza Verde Groep in beweging heeft gebracht. Ik heb toen de oorlog verklaard aan de duisternis en ik had middelen nodig van de Hemelse Vader, veel meer middelen dan ik toen in mijn bezit had en dat was al niet min, om die duistere machten te breken en ik had ondersteuning nodig, metgezellen die met mij dat pad wensten te bewandelen. Ik had beloofd dat ik er volledig voor zou gaan, tot op het einde; ongeacht de inspanningen die dit zou vereisen en ik was er diep van overtuigd dat God me deze middelen zou geven. Mijn geloof en mijn vertrouwen in God zowel mijn verbinding met Hem was en is steeds enorm sterk ... .en plotseling, op een dag waren onze Tontons Melchizedek daar.}

De Vader stuurt jullie een grote glimlach en Zijn Zegen aan jullie, zijn kleine kindjes. Hij heeft jullie een grote bezem gegeven om zeer effectief werk te leveren en vele opvoeders om u op te leiden en te begeleiden. Jullie zijn niet meer alleen, jullie worden omringd door de meest deskundige opvoeders van dit lokale universum. Jullie hebben de steun van De Vader en van Zijn Zoon Christus Michael alsook van zijn andere Zoon, de Avonal Zoon die jullie voor het ogenblik Monjoronson noemen wat niet zijn echte naam is. Zijn echte naam gaan jullie veel later ontvangen, op het juiste moment, zowel als de namen van de twaalf Melchizedeks die hem zullen begeleiden.

Tot ziens mijn kinderen en bewaar een glimlach op jullie lippen want nu is de tijd voor vreugde aangebroken... dus wees vreugdevol. Als jullie verdrietig zijn of problemen hebben, denk dan aan al die zielen die hier al honderden duizenden jaren gevangen zijn, zonder enig uitzicht om hun eigen situatie te verbeteren. Dank u mijn kinderen………. glimlach dan toch. Dag allemaal.

EINDE

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor de definities van de woorden in het blauw zie Urantia boek.

startpagina