Wacht niet, ga voort.

Sessie nr. 10 van 2 augustus 2015 Ė opgenomen Ė Nederlandse vertaling - Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in BelgiŽ.

Aanwezig: Wivine, Wilhelm in BelgiŽ en Carole, Nora in Belize.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker: Malavatia Melchizedek

Malavatia sprak na 1u35min†††††††††††††††††† Totale duur meditatie: 2uren.

Malavatia hier: mijn kinderen, ik ben hier omringd door mijn broers Monsanloran, Malvantra, Maltucia en anderen waarvan u de namen niet kent. Het is een tijdje geleden dat u hen nog hebt gehoord en we zijn hier om u ervan te verzekeren dat u nog steeds onder onze hoede staat, onze bescherming geniet en we nog altijd uw 'Tontons' zijn (lieve ooms).

Er werd u verteld dat u voor het Serafijnse Bestuur van de planeet werkt, voor de Meest Verheven Waarnemer-Vorondadek van Edentia met de commissarissen voor de rassen om met ons een specifiek werk uit te voeren daar u allen afkomstig bent uit verschillende culturen en etnische groepen.

Elk tijdperk heeft haar leden die deel uitmaken van het Korps der bestemmingsreservisten en het Kosmische Reservekorps van inwoners van Urantia. U maakt deel uit van beide korpsen en hebt 'uw eigen niche' van uit te voeren taken om uw planeet te helpen.

Het feit deel uit te maken van deze beide korpsen geeft geen aanwijzing over de geestelijke evolutie van uw ziel. U dient zich hiervoor wel bewust te zijn van de aanwezigheid van uw inwonend God Fragment en dat u behoort tot een grote Hemelse familie, een enorm universum dat omringd is door nog grotere universa. U hebt hiervoor een training, een opleiding ontvangen die nog steeds doorgaat teneinde uw vermogens om te werken met de ĎEnergieŽn van de Triniteit', met de ĎZuivere Energie van uw God Fragmentí, en vervolgens voor degenen die het nog niet hebben bereikt, met de combinatie van deze twee ĎKrachten-EnergieŽní.

Daar zal zich later een derde element aan toevoegen om de perfecte combinatie te bereiken in het gebruik van al de 'EnergieŽn' die een ĎMensí innerlijk kan beheersen wanneer hij zich onderwerpt aan zijn God Fragment en zijn leiding volgt. Dit derde element zal u stap voor stap ontdekken en pas dan zal de ware combinatie van EnergieŽn zich in u voltrekken.

Jezus, zei ooit tot zijn discipelen: 'op een dag gaan jullie nog grotere wonderen verrichten dan ik'. Niet omdat hij daar niet toe in staat was. Maar omdat hij zijn vermogens niet wou gebruiken om wonderen te doen of wat de mensen van zijn tijd voor wonderen zouden hebben aanzien om ze niet te verblinden.

U gaat al deze vaardigheden verwerven en u zult ze gebruiken om wonderen te verrichten. De bevolking van de aarde zal zich daar echter niet van bewust zijn. Zelfs aan u zullen wij niet altijd de gevolgen tonen van alle activiteiten die u doet en nog zult ondernemen tijdens uw bilocatie-oefeningen of wanneer u die ĎEnergieŽní overbrengt die ieder van jullie volgens zijn vermogens beheersen.

Het feit dat u deze vaardigheden kunt verwerven is een gevolg van de verlangens van uw ziel, uw uithoudingsvermogen, uw consistentie, uw bereidheid om anderen te helpen met middelen die u geen materiele glorie zullen brengen noch erkenning van anderen op jullie wereld.

We hebben mensen nodig die bekwaam zijn om werkzaamheden uit te voeren als onbekende soldaten en in stilte; die altijd paraat staan wanneer wij hun vragen om ons te helpen. Mensen op wie we kunnen rekenen en die niet altijd hun eigen gedacht volgen. Mensen die onze richtlijnen volgen omdat ze weten dat ze niet in staat zijn uit te voeren wat ze doen tijdens hun meditaties, hun bilocatie-oefeningen en Energie-overdrachten zonder onze hulp, zonder de hulp van hun Gedachtenrichter, hun Engelen en Cherubijnen, de Middenwezens en nog vele andere Hemelse Wezens

Al deze opgedane ervaringen gaan u later dienen als u het Paradijs en de Universele Vader bereikt hebt en zult deel uitmaken van diegenen uit het Korps der sterfelijke Volkomenen die later als Schepper Zonen en Dochters op de werelden van de buitenruimten voor God de Allerhoogste zullen werken.

Uw ziel staat in haar kinderschoenen net als alle zielen die u op aarde omringen in een menselijk lichaam. Misschien weet u een beetje meer, maar het zal nooit veel zijn in vergelijking met wat u nog hebt te leren op de Hemelse Werelden om het Paradijs te bereiken.

Leer uw huidig leven en alles wat u nu met ons doet op zeer lange termijn te bekijken. Bekijk de evolutie van uw ziel noch die van anderen op korte termijn. Iedereen zal er geraken, allen zullen dezelfde weg bewandelen en het hemelse niveau bereiken dat overeenkomt met hun potentieel en geleverde inspanningen.

Alle zielen van Urantia ontvangen na hun sterfelijk leven alle mogelijkheden om het eeuwig leven te bereiken op de Woningwerelden, met de vereiste zorg en tijd die ze nodig hebben. Ze krijgen de mogelijkheid om op termijn burgers te worden van uw plaatselijk universum Nebadon. Ofwel een Geestelijke Wezen te worden dat deel uitmaakt van ons Superuniversum Orvonton ofwel de Universele Vader te bereiken op het Paradijs en toe te treden tot het Korps der Volkomenen.

Geen ziel op Urantia is bestemd om te worden vernietigd. Tenzij dit haar keuze is door systematisch te weigeren haar evolutie pad te volgen richting ĎParadijsí gedurende lange tijd op de Woningwerelden.

Maakt u dan ook geen zorgen over uw gezinsleden, uw partner, uw kinderen, uw vrienden omdat ze allemaal dezelfde aandacht ontvangen als u.

Wacht niet om uw eigen evolutie verder te zetten omdat u verlangt dat iemand anders u zou volgen op die weg. Blijf uw opleiding en zielsevolutie verder zetten op uw eigen tempo. Als u de anderen voorbij steekt omdat u een beetje sneller bent dan kan dat enkel een zegen zijn voor u en de hele mensheid. Bent u een beetje trager of jonger dan zal dat even grote zegening zijn voor u en al de anderen.

De individuele snelheid waarmee u vooruit gaat heeft weinig belang op zichzelf omdat uw evolutie door ons over de eeuwigheid heen wordt bekeken en niet op het kort sterfelijk leven dat u hier leidt. Het belangrijkste is vooruitgaan.

Doe uw werk, blijf samen, leer hand in hand te werken om de evolutie van uw individuele zielen te versnellen. U zult altijd sneller evolueren in groep dan alleen.

Neem voorlopig geen andere leden op in uw groep. Anderen zullen later worden toegevoegd wanneer ze hun verlangen aangetoond hebben hetzelfde werk te willen doen met ons en een beetje meer ervaring hebben opgedaan in het werken met de "EnergieŽn".

Onderschat uw levenservaringen niet en alles wat u beleeft tijdens uw sterfelijk leven. U leert door te handelen, door iets te doen ongeacht of u bakker bent, naaister, informaticus, handel drijft of in regeringen werkt. Door te handelen, te leren, te interageren met andere mensen zult u veel meer begrijpen over anderen en uzelf dan louter door boeken en boodschappen te lezen. De ervaring, de verworven kennis omdat men het heeft beleefd is meer dan een miljard waard dan alle geaccumuleerde intellectuele kennis.

U hebt allen ontdekt sinds de jaren dat u nu samenwerkt dat wat u eerder niet begreep in het Urantia Boek, u dat nu wel begrijpt. Dit komt omdat uw ziel gegroeid is, dat zij haar Morontia lichaam met haar Morontia bewustzijn heeft ontwikkeld dat veel hoger is dan de mentale intelligentie van uw fysiek lichaam.

Het is een feit dat u nog altijd stervelingen bent die in een fysiek lichaam leven met al zijn zwakheden en eisen; dat u een sterfelijk bewustzijn bezit dat nog vol is van foutieve geloofswaarden, dat u nog altijd de neiging hebt om anderen te beoordelen en vooroordelen bezit ten gevolge van uw opvoeding en het milieu waarin u leeft. Dat heeft tot gevolg dat u vaak bang bent om verkeerd te handelen en denkt niet tegen de situatie opgewassen te zijn.

Maakt u geen zorgen, mijn kinderen. We zien alles, we weten alles, we kennen uw zwakheden en zullen u altijd duwen om een beetje meer Goddelijk te worden en een beetje minder menselijk.

Hoe doen we dat? Wel, door een paar bananenschillen op uw weg te leggen waarop u zult slippen. Door uw auto een panne te bezorgen op een eenzame weg met weinig verkeer, door uw leven financieel een beetje moeilijker te maken zodat u de broekriem moet aanhalen. En wij zullen zeker en vast altijd aan uw zijde staan om u de hand toe te reiken, om u het juiste gedrag te tonen, de goede weg aan te wijzen mits u natuurlijk in onze richting kijkt, dat u uw vertrouwen behoudt in God en uw handen in de onze plaatst om te leren geleid te worden.

Ga voort met uw leven en uw werk. U hebt een paar weken rust gekregen en zult daarna met meer moed en kracht hervatten.

Goedendag, mijn vrienden, tot binnenkort.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina