Heb geduld, niets kan afgedwongen worden.

Sessie nr. 13 van 3 oktober 2015 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Spanje

Aanwezig: Carole in Belize en Wivine in Spanje.

Bezoeker : KUWAYA – Meester Geest nr. 2 van Superuniversum nr.2 – de Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder.

Kuwaya sprak na 1u03min                      Totale duur meditatie: 1u29min.

Kuwaya hier: Ik ben Meester Geest nr. 2 van Superuniversum nr.2 – de Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder – Tweede Bron en Centrum van de Paradijs Triniteit.

U beiden bent de hoeders van Mijn Wijsheid die langzaam zal doorsijpelen in het super bewustzijn van de mensheid, zodat toekomstige generaties er zich zullen kunnen op aansluiten. U zult beiden daarin lukken en anderen helpen deze weg te volgen via het activeren van hun "geest-ontvankelijke klieren”. Het is voor het ogenblik nog altijd nodig dat deze activering gebeurt door degenen die daarvoor toestemming hebben ontvangen van hun Gedachtenrichter en die de Zuivere Energie van hun God Fragment kunnen beheren in combinatie met de Liefdes Energie van het Heilig Hart van Christus.

Het is duidelijk dat de Avonal-Magistraat Zoon geboren 12 januari 2015 en de Schepper Zoon die binnen 4 jaar zal geboren worden door hun fysieke aanwezigheid zullen bijdragen tot de wereldwijde activering van de 'geest-ontvankelijke klieren’ zodat allen in de toekomst er zullen van genieten.

Er blijkt bij sommige mensen verwarring te zijn ontstaan tussen ‘geest-ontvankelijke klieren’ en de twee Morontia klieren die zij die kunnen werken met de Energie van hun God Fragment langzaam ontwikkelen tijdens hun meditaties.

De 'geest ontvankelijke klieren' zijn verstandelijke bewustzijnsdotaties die elektrochemisch werken en deel uitmaken van het fysieke lichaam. Hun locatie werd nooit onthuld. Zelfs de wetenschap heeft ze nog niet ontdekt.

Wees u ervan bewust dat niemand een stap kan overslagen in de ontwikkeling van al deze geestelijke vermogens. We kijken naar het hart van de mensen en De Vader kent de gedachten en motivaties van iedereen. Ieder die op eigen houtje iets wil activeren zal onmiddellijk een verbodsbord voor zijn neus krijgen om u te betekenen dat u moet stoppen. Ik zeg dit tot al degenen die deze sessie lezen en ook de voorgaanden hebben gelezen.

Men laat geen kinderen spelen met krachten die boven hun bewustzijns vermogens staan, de kwaliteit van hun onbaatzuchtige liefde voor anderen, of hun morele hoogte en wereldse gedachten. U kunt voor het ogenblik niets van dit alles bij uzelf zelf ontwikkelen zolang u niet kunt werken met de Zuivere Energie van uw God Fragment.

Verkondig nooit aan anderen dat u daartoe in staat bent om economisch gewin of persoonlijke glorie te verkrijgen. Forceer niets, gelijk wat het is, voor uw persoonlijk ego of om te laten zien dat u daartoe in staat bent.

Werken met de Energie van het God Fragment is iets dat alleen Hij u kan verlenen, u kunt het niet afdwingen.

Het luciferiaanse gedachtegoed is nog steeds actueel op uw wereld. Men wil zich bewijzen, men speelt met de ellebogen om andere voorbij te steken en men wil de ontwikkeling van de ziel afdwingen en versnellen.

U kunt niets forceren, noch bij u zelf, noch bij anderen. U kreeg te horen geduld uit te oefenen, wel wacht dan. Ik spreek hier tot degenen die vroeger deel uitmaakten van deze groep en tot degenen die dit bericht lezen.

Er is altijd iemand die het ijs moet breken, een pad openen in de jungle met een machete, de eerste stenen leggen van een weg op zijn knieλn en in het zweet des aanschijns zodat later cruiseschepen de oceanen kunnen oversteken, grote snelwegen kunnen worden gebouwd waar veel auto’s zullen op rijden en rails waarop veel treinen met mensen zonder probleem kunnen reizen.

Pas op voor het geestelijk ego omdat het meer verwoestend is dan het ego van het sterfelijke mentale bewustzijn.

We herhalen het nog eens: u bent allen omringd door een liefdevol universum, dat hulpvaardig is en uw hand vasthoudt om u te helpen alle treden te beklimmen tot aan het Paradijs. God houdt van u, zijn Zoon houdt van u, de Moeder-Geest houdt van u en de Middenwezens staan altijd klaar voor u. Als men u van tijd tot tijd halt toeroept omdat u uw toekomst wilt afdwingen of uw geestelijke evolutie dan is dat voor uw eigen veiligheid, zodat u uw nek niet zou breken als u van de trap valt wegens uw eigen ongeduld en arrogantie. Bedankt alle Hemelse Wezens als dit bij u gebeurt, want het is voor uw goed en omdat we van u houden.

Nu wat hier betreft: wij vragen u om beiden voort te doen omdat er een heleboel werk te doen valt door middel van bilocatie oefeningen. U zult later wel begrijpen waarom omdat we hier geen details willen geven over dit onderwerp. Daar u slechts met twee bent in uw huidige groep die kunnen werken met de Zuivere Energie van hun Gedachtenrichter, afgezien van een paar die u destijds verlaten hebben om een ander pad te volgen. Daar u samenwerkt in alle oprechtheid, in vertrouwen, dat u op dezelfde golflengte bent en geen van beiden de andere de loef wilt afsteken, gaat u verder blijven samenwerken.

U heeft zich als vrijwilliger aangeboden en wij aanvaarden uw hulp.

Dit betekent niet dat nieuwe mensen die de activering van de ‘geest-ontvankelijke klieren’ hebben ontvangen, die regelmatig werken met de Energie van de Triniteit, u niet mogen vervoegen wanneer ze in staat zijn om lang genoeg te mediteren. Maar ze mogen niet deelnemen aan uw bilocatie-oefeningen.

Jullie werden zwaar op de proef gezet de afgelopen drie maanden en jullie zijn opgegroeid. We zijn allemaal blij en ook Mijn twee Zonen om met jullie verder te kunnen werken op Morontia niveau.

Laat jullie niet ontmoedigen. Til jullie hoofd hoog en ga voort. Tot weerziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina