Wees een oase van rust.

Sessie nr.14 van 18 oktober 2015 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in België.

Aanwezig: Carole in Belize en Wivine in België.

Bezoeker: Kuwayou – Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr. 2 – De Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder.

Kuwayou sprak na 45min.              Totale duur meditatie: 1u14min.

Kuwayou hier : Ik ben Meester Geest nr.2 van Superuniversum nr.2 – de Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder.

Ik ben de eerstgeborene van De Universele Vader, ik ben de Tweede Bron en Centrum.

Dat is de reden waarom men mij De Eeuwige Zoon noemt.

Ik ben als een Moeder als ik samen met de Universele Vader de Schepper Zonen van de Orde der Micaël’s schep.

Ik ben als een Moeder als ik samen met De Oneindige Geest de Avonal-Magistraat Zonen schep.

Ik ben als een Moeder als ik samen met de Universele Vader en de Oneindige Geest de Dagelingen of Leraar-Zonen van de Triniteit schep.

Dus, mij de Eeuwige Zoon-Moeder noemen is eveneens een correcte denominatie.

De Triniteit bestaat uit drie Godheden : De Universele VaderDe Eeuwige ZoonDe Oneindige Geest.

De Universele Vader heeft mij uit zich getrokken en mij de volledige verantwoordelijkheid gegeven over alles wat «Geestelijk» is. Zowel wat betreft de geestelijke energie als alle wijsheden die een geestelijke waarde bezitten.

Vervolgens uitte De Vader het idee om wezens te ontwerpen die net als Hij, Volkomen konden worden door op te klimmen vanuit het dierlijk leven. Een idee waarmee ik onmiddellijk akkoord ging.

Om dit te bereiken was er een derde persoon nodig en toen kwam plotseling de Oneindige Geest tot aanzijn. Zij behandelt alle fysieke energieën, evenals elke vorm van bewustzijn-verstand nodig om de kloof te overbruggen tussen het geestelijke en het materiele. Zij voorziet alle wilsschepselen van de universa en planeten van een passend bewustzijn.

De Triniteit is wel degelijke één ENTITEIT die uit drie partijen bestaat: De Eerste Bron en Centrum, de Tweede Bron en Centrum en de Derde Bron en Centrum. Deze drie Godheden kunnen samen werken, met twee of individueel.

Het is vanuit ons drieën dat alles werd geschapen en bestaat.

Het is belangrijk dat jullie het concept van De Triniteit begrijpen om aan de volgende stappen van uw ontwikkeling te beginnen.

De volgende keer ga ik jullie spreken over De Allerhoogste die afhangt en is voortgekomen uit De Triniteit en die al zeer lang bestaat. Daarvoor dient u echter eerst een begrip en een basisconcept te bezitten van de drie Godheden die deel uitmaken van De Triniteit.

Zij is de Godheid van evolutionaire groei en om ooit bij haar een status te ontvangen in het volgende tijdperk der universa zult u iets moeten bereiken en iets geworden zijn.

Hoe meer jullie gaan begrijpen, hoe meer vaardigheden jullie gaan ontvangen, hoe meer jullie gaan groeien, hoe meer jullie uw planeet zullen kunnen helpen met uw vermogens. Denk nog niet aan hulp te bieden aan andere planeten, Nee, houdt u bezig met die van u want er is hier nog veel werk te doen. Uw planeet is op het juiste spoor, de juiste baan maar dat neemt niet weg dat er hier nog veel te doen valt.

De zielen van uw planeet zullen niet geholpen zijn door de snelheid op te trekken.

We zouden de kracht kunnen verhogen van de Energieën met welke jullie werken, of het nu met de Energie van de Paradijs Triniteit is of met de Zuivere Energie van uw God Fragment of met de gecombineerde Energieën van uw God Fragment - de liefde van het heilig hart van Christus en binnenkort de Mijne, het zal niet baten, integendeel.

Indien we de kracht zouden omhoogtrekken, en dat kunnen we doen zelfs via jullie, dan zouden er veel mensen gek worden, hun zenuwstelsel zou het begeven en er zou meer en meer depressiviteit optreden.

Om deze reden werken we liever via stervelingen die stap voor stap inspanningen doen om hun eigen vermogens te verhogen zodat ze de wereld grotere Energie-Krachten kunnen bezorgen en tegelijkertijd geeft het ons een goede maat om te zien hoe ver we kunnen gaan wereldwijd.

We hebben een test in Spanje gedaan toen Wivine een cursus gaf aan een jonge Spaanse vrouw. We hadden haar gewaarschuwd dat wat voorheen aangeleerd werd in verscheidene cursussen nu in één stap zou bereikt worden. We hebben toen de kracht vergroot en ze heeft gezien wat er gebeurd is. De Energie-overdracht voor de activatie van de ‘geest ontvankelijke klieren duurde 6 min in plaats van 3 min.

Alles is goed verlopen en na de technieken uitgelegd te hebben deden ze samen een meditatie maar de studente hield het niet lang vol. Na twee minuten begonnen haar 6 primordiale chakra’s als gek te spinnen. Ze begon te braken en de meditatie werd onderbroken. Later moesten ze zelfs de cursus onderbreken omdat ze zich nog steeds niet goed voelde. Ze kwam een paar dagen later terug om de cursus te beëindigen en was in topvorm. Dit meisje was niet ziek, ze had enkel een te sterke dosis transformatie energie ontvangen.

 

{Nota Wivine: deze vrouw wist niet eens wat ze voelde toen haar chakra’s begonnen te spinnen. Ik had nog geen tijd gehad om daar uitleg over te geven en ze wees maar met haar hand naar haar hoofd, voorhoofd en rug en vroeg of dat normaal was dat je daar overal iets voelde bewegen. Ik verschoot er zelf zoveel van dat ik niet direct door had wat haar overkwam. Toen moest ze braken en is verschillende malen naar het toilet gelopen. Op een moment ging het iets beter en heb ik meer kunnen uitleggen maar ze voelde zich terug onwel en we hebben gestopt. Vier dagen later kwam ze terug. Ze had alle dagen gemediteerd, al een beetje geoefend met energietransferts en voelde zich prima. Ze was dolblij dat ze dat alles plots kon doen en begreep onmiddellijk alles wat ik uitlegde. Deze vrouw had nooit in haar leven gemediteerd en nu kon ze het al niet meer missen. Ze was begonnen met 10min per dag en zou systematisch de tijdsduur opdrijven. Zoiets had ik nog niet meegemaakt. Gewoonlijk moet ik veel meer uitleg geven en dikwijls weken later nog herhalen want ze durven of willen er niet aan beginnen. De Energie transferts zijn echter vermogens die men dient te gebruiken om uw capaciteiten te verhogen en er ervaring mee op te doen, en zijn eigen bewijzen te ontvangen. De meditaties dienen om in contact te komen met zijn eigen Gidsen, Engelen of Gedachtenrichter, om fysieke en morontiële transformaties te ondergaan en nog veel meer. Ze vroeg of wij in Belize met meerderen mediteerden en of ze met ons kon meedoen. Ik heb haar toen geantwoord, ja volgend jaar als ik terugkom, als ze eerst meer ervaring met energie transferts had opgedaan en op zijn minst 1uur alleen kon mediteren omdat we veel te krachtig waren. Dat begreep ze nu wel onmiddellijk want ze had het meegemaakt.

Natuurlijk na een dergelijke ervaring was ik absoluut niet meer gerust voor de volgende persoon die men mij zou toesturen. U moet me begrijpen, ik begon argwanend te worden. Die Hemelse Wezens zijn vol verassingen!}

Dus vanaf nu, Wivine, wanneer wij u nog iemand zullen sturen en het zal één persoon per keer zijn, kennen we de dosis die we kunnen doorgeven en we zullen zien hoe ver we kunnen gaan met elke nieuwe persoon. Dit zal ons de nodige ervaring bezorgen die we nodig hebben om erachter te komen hoeveel Energie we kunnen overbrengen voor de activatie van de ‘geest-ontvankelijke klieren’.

Carole en jij, zijn bekwaam om veel meer Geestelijke Kracht-Energie te verdragen en te versturen dan jullie denken, maar wij staan het jullie niet toe. We werken zachtjes aan en controleren de dosering. Wanneer jullie uw waarde bewezen hebben en dat we genoeg ervaringen hebben opgedaan bij de activatie van de ‘geest-ontvankelijke klieren’ en met jullie bilocatie-werk dan zullen wij systematisch de doses van Energie die we door jullie passeren verhogen.

Ook bij de anderen die in deze technieken werden opgeleid zullen wij zo te werk gaan op voorwaarde dat ze regelmatig gebruik maken van hun vermogens uit liefde voor hun medemens door Energie te sturen naar landen en continenten.

Het is niet moeilijk voor ons om Urantia te bombarderen met Hevig Licht en Geestelijke Energie van het Paradijs. Maar dan zou de aarde, gemaakt uit fysische energie, verdwijnen. Zij zou het niet aankunnen om blootgesteld te worden aan zulke Hoge Krachten.

Jullie zijn alle twee op een niveau geraakt waar jullie grootse dingen kunnen realiseren. Jullie zijn gerijpt, respecteren elkaars privacy en kunnen goed omgaan met elkaar ondanks het feit dat jullie het niet altijd over alles eens zijn. Ga zo voort, maar laat dit jullie niet beletten jullie armen te openen om nieuwe mensen te verwelkomen die een deel van het pad met jullie gaan bewandelen totdat hun Gedachtenrichter, of de persoon zelf, of de levensomstandigheden er anders over beslissen.

Nu wens ik even te spreken over zelfvergiffenis en het vergeven van anderen.

Als u Gods vergeving wenst te ontvangen voor uw eigen fouten, dan moet u leren al het verdriet weg te vegen die anderen u hebben aangedaan en niet noodzakelijkerwijs vrijwillig of met de bedoeling u schade te berokkenen.

Het moeilijkste voor een ziel die opklimt, is vaak het vergeven van zijn eigen fouten: jeugdfouten, handelingen gedaan of moeilijke beslissingen genomen waarvan men later spijt kreeg, de verkeerde richting gekozen aan een kruispunt, enz. Ook daarvan zult u zich ooit moeten ontdoen om uw ascensie verder te kunnen zetten daar men het verleden niet meer kan veranderen.

In al de andere gevallen kunt u altijd om vergeving vragen als het mogelijk is aan alle personen die u deed huilen door onwetendheid, woede, opzettelijk of onbedoeld, uit onwetendheid, niet begrepen te hebben en dan uw weg verder zetten.

Groei, omdat niemand onder u perfect is. U moet allen veranderen en diegenen die het snelst zullen groeien zijn zij die zich vooral zullen bezighouden met hun eigen huis te doen schitteren door dagelijks hun ramen schoon te maken zodat hun innerlijk licht naar buiten kan stralen. Het zullen zij zijn die elke dag hun kleding en hun schoenen schoonmaken om er mooi voor te komen als ze de volgende dag op stap gaan; zij die hun tijd niet doorbrengen door de handelingen en de kleding van de anderen met de vinger te wijzen omdat ze vergeten zich eerst in de spiegel te bekijken.

Wees geduldig met de jongeren, u hebt wel de tijd ontvangen. Laat hen dan ook hun vrijheid om hun eigen beslissingen te nemen, hun eigen fouten te maken zodat ze ervan kunnen leren.

Wees altijd daar als een onbeweeglijke rots met een strandbaai waar ze kunnen aanmeren wanneer de zeeën te stormachtig zijn of als er reparaties nodig zijn aan hun boot. Breng hen weer op de gang, herstel hun vaartuig en zet hen terug op zee om te varen naar andere avonturen, hun avonturen. U hebt de uwe gehad.

Jullie, de oudere van de 3e leeftijd, jullie hebben geleefd en zijn opgegroeid in uw tijd, nu groeien de jongeren op in een andere tijd met andere technologieën, problemen en verwachtingen in het vooruitzicht.

Wees enkel deze oase die er altijd is met zijn verlichte vuurtoren wanneer ze in nood verkeren, niet meer wetend van wat hout pijlen maken zodat ze bij jullie hun toevlucht kunnen nemen. Wees dit fort en bastion, de armen waar ze kunnen uithuilen en moed op doen om hun weg verder te zetten.

Wees het voorbeeld. Wees niet rigide in uw overtuigingen en de grote waarden van uw opvoeding. Die kunnen geldig en belangrijk zijn in uw eigen omgeving maar wanneer u uw milieu verlaat en geconfronteerd wordt met mensen die een gans verschillende achtergrond hebben met andere problemen, dan zullen uw regels en uw rigide moraal hen geen troost bieden.

Wees niet paternalistisch, zeg hen niet de hele tijd wat ze moeten doen en laten, laat de teugels los. Wees voor hen een rots en een toevluchtsoord.

Als u erin lukt een ware oase van rust te worden, geloof me vrij, dan zullen er vele boten hun toevlucht zoeken in uw beschermde baai.

Tot weerziens, mijn kinderen. Dit was Kuwayou.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina