Sessie nr. 15 van 10 november 2015 (dit is geen sessie; ik heb het een nummer gegeven om de chronologie op de website te bewaren.)

Nota Wivine: ik heb vele mensen ontmoet tijdens mijn leven en reizen en veel gelezen. Er was één waarheid die regelmatig opdook in sommige boeken en bij sommige etnische groepen. Hierna volgt een uittreksel van een boek dat die waarheid uitdrukt op zijn manier. Een Waarheid die ik beetje bij beetje in praktijk heb gebracht door meditatie en met Energiewerk. Het is pas nu dat ik er de volledige draagwijdte van begrijp; nu dat ik het vermogen heb, zoals nog andere van mijn metgezellen, om met de Zuivere Energie van mijn inwonend God Fragment te kunnen of mogen werken.

Ik ben pas 8 jaar geleden via het internet in contact gekomen met het Urantia Boek en vroeg mij af de laatste weken waarom zo laat? Toen kwam deze tekst terug onder mijn ogen als antwoord. Ik moest eerst andere boeken lezen en met de Universum Energie leren werken om mijn pad te volgen. Het Urantia Boek heeft mij dan later een bredere kosmologie bezorgd waarin mijn levenservaringen, mijn werk met de Energie en mijn dorst naar kennis kon worden ingekaderd om de volgende stappen te ondernemen voor mijn zielsgroei.

----------------------------------------------------------------------------------------

HET ERFGOED VAN DE MENS.

Stilte is vermogen, want wanneer we de plaats van stilte bereiken in het mentale bewustzijn, hebben we de plaats van vermogen bereikt - de plaats waar alles één is, de ene Kracht

GOD.

Verspreide kracht is ruis. Geconcentreerde kracht is stilte. Wanneer we door middel van meditatie al onze krachten in één punt hebben gebracht, dan hebben we in stilte contact opgenomen met God, dan zijn we één met Hem en dus met alle vermogens.

Dit is het erfgoed van de mens. “Ik en De Vader zijn één.”

Er is maar één manier om één te zijn met de kracht van God en dat is door God bewust te contacteren. Dit kan niet gedaan worden vanuit de buitenwereld daar God zich enkel manifesteert van binnen.

Het is pas als we ons wegdraaien van de buitenwereld en naar binnen gaan dat we kunnen hopen om een bewuste Unie met God te verwezenlijken. We zullen dan beseffen dat Zijn Kracht er is voor ons om te gebruiken en dat wij die te allen tijde zullen gebruiken. Dan zullen we weten dat we één zijn met deze kracht.

Dan zal de mens leren om zijn zelfbegoocheling en ijdelheden te laten gaan. Hij zal bewust worden van zijn onwetendheid en zijn kleinheid. Dan zal hij bereid zijn te leren.

Hij zal zich realiseren dat de hovaardige niet onderwezen kan worden. Hij zal weten dat alleen de nederige de waarheid kan waarnemen. Zijn voeten zullen de vaste rots voelen, hij zal niet langer struikelen, hij zal klaar staan om beslissingen te nemen.

Het besef dat God de enige macht, substantie en intelligentie is zal wellicht in het begin verwarrend overkomen.

Wanneer de mens de ware aard van God begrijpt en Hem actief tot uitdrukking brengt, dan zal hij deze kracht te allen tijde gebruiken. Hij zal weten dat hij Gods kracht bewust te allen tijde contacteert – wanneer hij eet, wanneer hij loopt, als hij ademt of wanneer hij het grootse werk doet voor Hem.

De mens heeft nog niet geleerd om de grotere werken van God te doen omdat hij zich niet de grootheid van Gods macht heeft gerealiseerd en hij niet weet dat Gods macht er is om door de mens gebruikt te worden.

God hoort ons niet door onze luide en ijdele herhalingen of ons onophoudelijk gepraat. We moeten God zoeken via de onzichtbare verbinding die we in onszelf hebben. Wanneer De Vader van binnen wordt aanbeden in geest en waarheid, hoort hij de gebeden van de ziel die zich oprecht voor Hem opent. Degene die in die geheime plaats de verbinding met De Vader maakt zal de kracht door zich voelen stromen als een vervulling van elke wens.

Want hij die De Vader ontmoet in de geheime plaats van zijn eigen ziel en er verblijft, zal door De Vader openlijk beloond worden.

Zie hoe vaak Jezus zijn individueel contact met De Vader heeft onthuld. Zie hoe hij zich constant in bewuste communicatie met zijn inwonende God hield. Zie hoe hij sprak met Hem alsof hij persoonlijk aanwezig was. Zie hoe krachtig deze geheime innerlijke relatie hem heeft gemaakt. Hij erkende dat God niet in het vuur was, noch de aardbeving of de grote wind, maar in de zachte kleine stem – de zachte kleine stem diep in onze eigen ziel.

Wanneer de mens dit geleerd heeft, zal hij klaar zijn. Hij zal leren de dingen door te denken. Oude ideeën zullen wegvallen, nieuwe ideeën zullen aangepast worden. Binnenkort zal hij het gemak en de efficiëntie van het systeem ontdekken. Hij zal eindelijk leren om alle vragen die hem perplex laten mee te nemen in dit stille uur. Het kan soms zijn dat hij ze niet zal kunnen oplossen maar hij zal er mee vertrouwd geraken.

Dan zal hij zich niet meer door de dag hoeven te worstelen en zich haasten, noch het gevoel hebben dat zijn doel werd weggeslagen.

Uittreksel uit het boek ‘De Meesters van het Verre Oosten’.

Baird T. Spalding (1872-1953).

startpagina