2016 zal een jaar zijn met meer Geestelijk Inzicht.

Sessie nr. 1 van 1 januari 2016 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, Brian-Maya, Oveliana-Maya en Wivine.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker: Siraya, Meester Geest nr. 1 van Superuniversum nr.1, de Stem van de Universele Vader.

Siraya sprak na 1u35min               Totale duur meditatie: 2u.

Siraya: Ik ben God, de Eeuwige, de Alwetende, de Alomtegenwoordige, de Almachtige. Ik ben de Stem van De Universele Vader, Meester Geest nr.1 van Superuniversum nr.1.

God heeft veel plannen voor u die Hij stap voor stap en volgens uw begripsvermogen zal openbaren. De aardse mens is op het goede spoor en zal beter de reden voor zijn schepping begrijpen wanneer hij het bestaan van de aanwezigheid van de Goddelijke Vonk in hem zal ontdekken. Het is pas dan dat God zich aan hem kan openbaren, dat zijn ziel sneller zal ontwikkelen naargelang de eigen aspiraties en inspanningen op het geestelijk vlak en zijn liefde voor zijn medemens.

U dient allemaal nog veel te veranderen. De duur van het menselijk leven zal stilaan verlengen als u in vrede leeft, uw gezondheid bewaart en toereikende voeding bezit. Geen enkel land kan zijn kinderen noch zijn economische leven ontwikkelen wanneer er voortdurend oorlog wordt gevoerd; in terreur wordt geleefd, er bombardementen zijn, hongersnood, explosies en zelfmoord aanvallen.

Geweld brengt nog meer geweld voort zeker wanneer het is ingegeven door haat en wraak: u hebt mijn familie gedood dan dood ik die van u en nog veel meer.

Het is een vicieuze cirkel die generaties en generaties de afgrond hebben ingesleurd op vele plaatsen in uw wereld. Bovendien wordt deze haat in leven gehouden in het geheugen van families. Doorbreek dan toch deze vicieuze cirkel en er zal vrede heersen, het economische en religieuze leven zal zich herstellen en allen zullen kunnen groeien zowel op zielsniveau als in het materiële leven. ‘Oog om oog en tand voor tand’ is een verouderd gezegde dat voortkwam van de mens en niet van God.

God houdt van al Zijn Schepping en heeft u verschillend geschapen om vele redenen. Niet om elkaar te doden en uw soortgenoten als slaven te gebruiken maar opdat u van elkaar zou leren. En dit is nog steeds waar.

Alle bevolkingen op alle continenten zijn onder de invloed van God. God trekt ze naar Hem toe via verschillende Geestelijke en Energetische circuits. Sommige zijn zich daarvan bewust en anderen weer niet.

Het jaar 2016 zal een jaar zijn van meer geestelijk inzicht daar de Goddelijke Kracht zich meer en meer zal laten voelen in alle individuen overal in de wereld. Veel mensen die gebruik maken van wapens op dit moment zullen gaan begrijpen dat elkaar vermoorden niet de oplossing is. Uw bevolkingen zullen een noodzaak voelen voor vrede en zullen uit het geweld willen stappen. Dit geweld dat zich ook laat voelen in landen die niet in oorlog zijn, waar niets zinnigs wordt gedaan om de criminaliteit in de straten van hun steden te beteugelen.

Begin met het verminderen van de criminaliteit, het racisme en geweld onder etnische groepen, alsook tegen vrouwen en kinderen in uw eigen land. Zorg ervoor dat ieder kind recht heeft op onderwijs en roei de armoede uit. Miserie, armoede en geweld zijn ook daar waar u woont.

Hoeveel mensen durven uit te gaan 's nachts en op straat lopen zonder angst? Hoeveel kinderen worden er niet mishandeld door hun ouders of misbruikt voor decadente doeleinden? Durft u slapen 's nachts met uw deuren open?

Ik richt mij nu tot alle landen die niet in oorlog zijn omdat uw misdaadcijfers zeer hoog zijn op vele niveaus.

U zult er geraken, mijn kinderen, u zult erin lukken om uw wereld om te zetten in een oord van vrede en welvaart voor iedereen. Ik zal u het pad tonen, evenals Mijn Zoon, Christus Michael en zijn Bijstand, de Moeder Geest van uw plaatselijk universum Nebadon. Dankzij de aanwezigheid van andere Paradijs Zonen en later Paradijs Dochters van een niet geopenbaarde Paradijs Orde die op uw planeet zullen verschijnen als de mensheid klaar is om hen te ontvangen. Op dit moment wachten ze geduldig hun tijd af.

Tot ziens, mijn kinderen. Dit was Siraya.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina