Ik heb de weg voor u bereid.

Sessie nr 2 van 5 januari 2016 – opgenomen Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: Christus Michael van Nebadon.

Christus sprak na 2u05min             Totale duur meditatie: 2u36min.

Christus Michael: Ik ben hier om jullie uit te leggen waarom we zoveel nadruk leggen op het God Fragment dat leeft in ieder van jullie.

Urantia is een experimentele planeet waar ik beslist heb dat er een type mens zou getest worden bestemd om te fuseren met zijn Gedachtenrichter.

Zoals jullie weten is dit niet het geval op alle planeten waar wij leven implementeren. Zelfs onder de vroege bevolkingen van jullie planeet die een Gedachtenrichter ontvingen zijn niet allen erin gelukt om met hem te fuseren op de Woningwerelden om een carrière naar het Paradijs te ondernemen. Deze zielen zijn dan gefuseerd met een Fragment van uw Moeder Geest en blijven in het plaatselijk universum leven waar ze erg gelukkig zijn, veel activiteiten hebben en een mooie eeuwige toekomst.

Om een ziel te vormen bij een sterveling met vrije-wil, bekwaam om op termijn te fuseren met haar God Fragment, moeten wij eerst voldoen aan veel voorwaarden om haar daartoe de mogelijkheid te geven.

Het is mijn taak om te beslissen hoeveel planeten in mijn plaatselijk universum Nebadon menselijke zielen zullen produceren met deze bestemming. Het is mijn rol en die van uw Moeder Geest om jullie te leiden tot Mijn Vader, de Universele Vader. Om jullie te laten groeien op jullie

planeet, dan op de Zeven Woningwerelden en de Morontia werelden van Nebadon totdat u een ‘beginnend geestelijk schepsel’ bent geworden, gefuseerd met haar God Fragment en klaar om haar carrière voort te zetten door te vertrekken uit Nebadon naar de werelden van het Superuniversum, dan Havona en uiteindelijk het Paradijs. Zelfs wanneer jullie Nebadon verlaten zal mijn Geest van Waarheid jullie blijven volgen tot het einde opdat jullie erin zouden lukken. Ik zal jullie nooit verlaten, want jullie zijn mijn kinderen en mijn verantwoordelijkheid.

Sinds mijn komst nu bijna 2.000 jaar geleden op aarde als Jezus krijgen al uw bevolkingen op jonge leeftijd een Gedachtenrichter om hen te helpen bewust te worden van God. Ik heb ook uw wereld mijn Geest van Waarheid geschonken om jullie te begeleiden op deze reis, om jullie te helpen bij het vinden van uw waarheden en er te geraken. Ik heb jullie het te volgen pad gewezen, hoe jullie rechtstreeks kunnen communiceren met het God Fragment die in jullie woont. Ik heb uitgelegd hoe belangrijk het was om deze communicatie met Hem te zoeken zodat jullie kunnen leren om te worden als Hij.

Ik heb ook het bestaan van de Allerhoogste geopenbaard aan mijn volgelingen en de rol die jullie spelen in Haar groei gedurende gans jullie eeuwige carrière.

Uw Moeder Geest geeft jullie haar Heilige Geest, de mentale bewustzijnsgeesten, uw bewustzijn-intelligentie, uw bewaarengelen enzovoort om jullie te helpen dit uiteindelijke doel te bereiken: te worden als God. Omdat jullie Gods Dochters en Zonen zijn vanaf het moment dat jullie Hem kennen, Hem liefhebben en Zijn advies volgen; vanaf het moment dat jullie Hem willen dienen door Zijn Schepping te dienen.

Zelfs nu nog zullen niet allen erin lukken om te fuseren met hun God Fragment op de Woningwerelden. Zij zullen dan met een fragment van de Moeder-Geest fuseren.

Het zal tijd in beslag nemen voordat gans uw bevolking dit zal bereiken, maar het zal komen.

Ik heb uw weg voorbereid tijdens mijn aardse leven om uw taak te vergemakkelijken. Ik ben letterlijk de weg naar het eeuwige leven voor jullie.

Het is belangrijk voor de mensen van een planeet wier bestemming is te fuseren met hun Gedachtenrichter om een carrière op te starten naar het Paradijs dat ze zich bewust worden van zijn innerlijke aanwezigheid. Omdat jullie al hier op aarde de fusie of pre-fusie kunnen bereiken als jullie er de inspanning voor leveren. Als jullie zich dienstbaar maken voor uw medemensen door voortdurend contact op te nemen met uw Gedachtenrichter via meditatie, door uw liefde uit te delen en deze te perfectioneren zodat uw liefde Goddelijker wordt en minder menselijk.

Het kost tijd om deze zachte stem te horen maar met de huidige Energieën, mijn hulp en geduld zullen jullie er geraken.

Veel mensen denken dat het kanaliseren van de stemmen van de Hemelse Wezens en het publiceren van die berichten het toppunt is van spiritualiteit; dat de gave bezitten van helderziendheid of helderhorendheid al van geboorte een voorsprong geeft op spiritueel niveau tegenover anderen.

Wel, dat is niet waar.

Het zijn uw daden en uw inspanningen om alle dagen een beetje beter te worden en Goddelijker die het belangrijkste zijn. Kanaliseren en gaven bezitten betekent niet noodzakelijk dat u een trapje hoger staat op het spirituele vlak dan uw buurman. Jullie hebben allemaal dezelfde lessen te leren, hetzelfde pad te volgen. Sommige leren sneller dan anderen omdat ze meer moeite doen om in de goede richting te gaan. Zij doen meer aan introspectie, vernietigen hun ego's en luisteren naar informatie afkomstig van binnenin.

De snelheid is ook niet het belangrijkste omdat er geen tijdslimiet is om het Paradijs te bereiken en het is ook geen wedstrijd. God is geduldig en houdt ieders plaatsje warm.

Er zijn veel mensen die moeite doen om hun medemens dienstbaar te zijn, ze kennen God en vragen Hem advies. Hun zielen zijn als prachtige lichten en nochtans kanaliseren zij niet onze berichten, bezitten geen website en hebben geen helderziende gaven. Ze wandelen door geloof en vertrouwen en willen gewoon dienstbaar zijn.

Ooit zal er een tijd komen waar niemand het nodig zal hebben om onze boodschappen te lezen omdat die mensen in constante communie zullen zijn met hun innerlijk God Fragment, hun Engelen en Gidsen. Dan zullen allen hun 'mentale geest ontvankelijke klieren' geactiveerd hebben om hen daarin te helpen wat momenteel niet het geval, maar we zijn eraan bezig.

Uw Moeder Geest en ik zijn als ouders die hun uiterste best doen opdat hun kinderen klaar zijn om hun carrière naar het Paradijs te starten en ons plaatselijk universum Nebadon kunnen verlaten. Het is onze verantwoordelijkheid en ons doel. Iedere keer dat we een succesvol diploma mogen afgeven en we de deur naar het Superuniversum voor jullie kunnen openen zijn we blij en trots.

Ga voort, mijn kinderen. Als jullie me niet vaak horen dan is dat omdat jullie goed bezig zijn en in goede handen bent. Doe zo voort, ik ben daar voor iedereen in mijn universum. Dag allemaal.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina