TERUGKEER MAYA KOSMISCHE MEESTERS

2011 - DEEL 1


Plaats: Mezza Verde, Placencia in Belize

Ontvangen door Kathy

Datum : 17 Maart 2011


Aanwezig: 4 Mayas en Cyril, Kathy.

Bezoekers:
AYA : Het is AYA hier. De Meester Geest van uw Superuniversum.

U zult mijn naam terugvinden in het woord « MAYA » omdat de Maya Kosmische Meesters naar mijn naam werden genoemd.

De Maya's waren een geweldig volk met grote goddelijke kennis. Er zijn vele dingen gebeurd met deze mensen gedurende honderden en honderden jaren. Wanneer de Spanjaarden kwamen vernietigden zij veel van hun cultuur. Vele mensen werden gedood. Maar nu komt de tijd dat de Maya cultuur en het Maya volk zich terug verenigt, één taal met één hart zal spreken en terug een groots verenigd volk worden. Vanaf het noorden van Yucatan tot het zuiden van Midden-Amerika, Guatemala en Honduras .

Dit zal ooit gebeuren. Niet morgen, er moet nog zoveel geleerd worden. Maar in 10 tot 20 jaar wanneer jullie ouder en wijzer zult zijn dan zullen jullie uw volk kunnen helpen op verschillende niveaus en op verschillende wijzen. De Voormalige Maya Kosmische Meesters zijn er altijd voor jullie geweest en ze dragen ook verschillende namen in andere culturen en religies.

Ik ben AYA, de Meester Geest van uw Superuniversum. Ik wou jullie deze openbaring doen zodat jullie een deel van jullie toekomst zouden kennen. Ik verlaat jullie nu.

Malvantra Melchizedek: Ik ben Malvantra, een van hen waarvan u zou zeggen dat hij een Kosmische Meester is. Heb geen angst voor uw broers en zusters van uw eigen cultuur. Tracht u te verenigen met hen. Er zijn goede en slechte mensen overal in de wereld, tracht de bewegingen te begrijpen die al zijn begonnen om de Maya’s van het noorden tot het zuiden samen te brengen, omdat zij (de Maya's) een grote toekomst hebben.

Zij zijn de beschermers van De Tijd en van een grote kennis en het is tijd voor u om terug te komen. Niet als krijgers, maar als bijvoorbeeld voor andere culturen van dit continent. Om te leven in gezinnen die verbonden zijn en elkaar wederzijds ondersteunen, die weten hoe men het land moet bewerken, die weten hoe water te vinden, die de geheimen van het woud kennen. Dit is wat u later zult doen en in tussentijd zullen wij u leren dragers van Waarheid en Licht te worden alsook van de kennis van de oude Maya’s. Ik dank u dat u naar mij geluisterd hebt en ook naar Aya de grote Meester Geest van dit Superunivers die ik dien.

SIRAYA: Hello, Ik ben Siraya, de stem van De Universele Vader. Ik kom weer tot u mijn kinderen om u aan te moedigen de weg te volgen die u bent ingegaan. Wij zullen weldra tot u terugkomen en zullen u toelaten uw eerste stappen te doen met een leraar aan wie u vragen kunt stellen die bij u zullen opkomen naar aanleiding van het lezen van sommige hoofdstukken in het Urantia Boek. Ondertussen neemt uw tijd, studeert, overleg met elkaar en dan kunnen we beginnen. Dank u voor uw aanwezigheid hier en om mij te laten spreken.

Christus Michael en Nebadonia hier.

We zijn samen gekomen. Het is met grote vreugde dat we zien dat jullie inspanningen leveren, dat jullie leren en studeren. En dat jullie Mijn Plannen willen ondersteunen. Ontmoedigt jullie niet als er dingen zijn die jullie niet begrijpen. Wij zullen jullie altijd helpen, langzaam en stap voor stap. Tot weerziens mijn kinderen.

EINDE.

Plaats: Mezza Verde in Placencia - Belize

Ontvangen door Kathy

Datum : 19 maart 2011

Aanwezig: 4 Maya’s en Cyril, Kathy , Carole.

Leraren : Christus Michael (Jezus) – Schepper Zoon van ons lokaal universum Nebadon

AYA – Meester Geest n°7 van ons Superuniversum n°7 Orvonton genaamd.

Monjoronson, de Magistraat Zoon Avonal Zoon van het Paradijs


Christus Michael hier. Hello mijn kinderen, jullie zijn nogmaals bijeen gekomen om samen onze leidraden te ontvangen. Uw Scheppende Moeder Geest (Nebadonia)en ik zijn erg blij met de inspanningen die jullie hebben geleverd en waarvan jullie hebben besloten om er nog meer te doen. Maak jullie niet te veel bezorgd voor het ogenblik over de zielen en de reïncarnatie van zielen. Bestudeer de hoofdstukken die jullie hebben besloten te bekijken en vele dingen zullen voor jullie duidelijk worden.


Daarna zullen jullie hierover spreken met de leraar die jullie werd toegewezen en waarvan de naam TOMAS is. Hij heeft een uitgebreide ervaring in het onderwijzen via dit soort transmissies. Hij spreekt normaal Engels, maar dit zal voor jullie in het Frans worden vertaald. Julie kunnen dus ook Frans tegen hem spreken. Dit zal enigszins vertraging geven in de antwoorden, maar het zal werken. Tomas zal jullie vele dingen onderwijzen en hij zal jullie gedurende een hele tijd volgen. Hij kijkt ernaar uit om jullie te ontmoeten en met jullie te communiceren.


Jullie zullen ook AYA dienen. Waarvan de aanwezigheid op deze wereld meer en meer bekend zal worden. De stem van De Universele Vader, SIRAYA, is al bekend en hij komt hier zijn werk doen voor de Universele Vader. De Magistraat Missie zal andere vormen aannemen dan ze tot nu toe heeft gehad. Jullie gaan dat zelf ondervinden en het zal jullie worden onthuld in de voorgeschreven vorm en op het juiste ogenblik voor jullie om dat te weten.


Draag ondertussen zorg voor jullie en heb geduld. Alles komt op zijn tijd en niets moet worden verhaast. Ondertussen krijgen jullie de tijd om te studeren om jullie te verdiepen in uw kennis van het Urantia Boek zodat jullie beter gaan begrijpen het waarom en waaraan jullie werken.


De aanwezigheid van AYA is belangrijk voor de Maya’s zodat zij hun ziel en hun eertijdse grootsheid zullen terugvinden, maar dit zal ook langzaam gebeuren en stap voor stap. De beweging is al begonnen maar moet nog worden verenigd en dat is nog ver uit het bereik. Maar het zal er komen. En deze jonge mensen hier zullen er een rol in spelen, zoals in andere dingen die ermee verbonden zijn.


Zijn er vragen?


Student: Hallo Christus Michael. Ik ga u de vraag stellen die ik gisteren had voorbereid. Ik lees ze u voor: “onze wens is groot om meer liefde en meer genade te schenken aan onze Moeder Aarde, alsook aan onze broeders en zusters. Maar er zijn vaak momenten in ons leven waar we zien dat we dat niet doen. Ik vraag u of er een methode is, of oefeningen zodat wij zo vaak mogelijk kunnen, indien dit mogelijk is, in een toestand van onvoorwaardelijke liefde verkeren tegenover alles en iedereen. Dank u en ik vraag u dit zelfs al weet ik dat het niet veel te maken heeft met wat u ons hier vertelt.”


Christus Michael: Goed, eerst moet men beginnen met het voornemen om zich in deze toestand te willen bevinden, en beetje bij beetje, dankzij uw levenservaringen, uw wijsheid die zal groeien door deze ervaringen, gaat u stilaan vol liefde vervuld geraken voor uw broers en zusters en gaat u barmhartigheid voelen voor de mensen die u kwaad doen of die kwaad aan anderen doen.


Stuur Liefde en Barmhartigheid aan de wereld, zoals u dat al samen hebt gedaan. Op deze wijze kunnen de spirituele leiders dit gebruiken om het te schenken daar waar zij van mening zijn dat dit het meest noodzakelijk is. Alles wat we u vragen is het te verzenden. In groep, alleen, tracht dit elke dag en met alle oprechtheid te doen en dit zal veel goed doen. Ja, ik weet het, wanneer u tegenover mensen komt te staan die u dingen zeggen waarvan u niet houdt of die een houding hebben die u niet duld is het moeilijker. Maar u zult zien dat u stilaan in staat zult zijn om een andere houding aan te nemen en meer vergevingsgezind zult worden tegenover deze mensen.


Het is een leerproces, het is niet iets dat als bij wonder komt. Als God gewenst had dat u zou zijn zoals Hij van in het begin, dan zou Hij u ook van in het begin zo geschapen hebben. Maar Hij heeft u geschapen als kleine baby’s, die gedurende een lange tijd en een lange reis veel dingen moeten leren en langzaam moeten groeien om te worden zoals Hij. God verwacht niet van u dat u reeds in deze embryonale fase van ontwikkeling als Hij zou zijn. Alles wat Hij u vraagt is dat u de bedoeling hebt en dat u er moeite voor doet.


Niemand verwacht echter van u dat u nu al bekwaam zou zijn om constant 100% als God te “zijn”.


Dus God is toegeeflijk tegenover u, wees dat dan ook een beetje met u zelf.


Nog een vraag?


Student: Ik dank u voor uw antwoord. Ik heb geen vragen meer. Nogmaals bedankt.


Christus Michael: Dan dank ik jullie om hier samengekomen te zijn. We zullen elkaar weerzien in een paar weken wanneer jullie weer samen bent en jullie alles hebt bestudeerd wat jullie hebt besloten te onderzoeken. Dank u voor uw verwelkoming en dat naar mij geluisterd te hebben.


AYA: Het is AYA hier. Ja, mijn kinderen, het is een van de eerste malen sinds zeer lange tijd dat mijn stem werd gehoord op deze planeet. Er zijn vele leraren die naar mijn naam werden genoemd en die op de hele wereld zijn komen onderwijzen en dit op verschillende tijdstippen volgens de vooruitgang van de culturen. De Triniteit van ons Groot Universum was gekend, maar deze kennis is verloren gegaan na het verval van de maatschappijen en de mensheid, na de opstand van Lucifer en het misbruik van bepaalde krachten die veel beschavingen en continenten vernietigd hebben.


We zullen herbeginnen met nieuwe programma's en ook met het laatste volk dat zich nog steeds hier op aarde bevindt en dat mijn naam draagt. Deze mensen hebben een beroemde naam en hebben zeer vele archeologen en beschaving geïntrigeerd, en daarom zullen wij ervoor zorgen dat dit volk op termijn zijn identiteit en zijn eenheid terugvindt op een vreedzame wijze en uit hun eigen verlangen. Het verlangen en de behoefte om zich te verenigen in één volk moet van hen komen, van hun innerlijk.


Jullie (Cyril, Kathy en Carole) zullen hier geen publieke rol in spelen tegenover hen. Het is belangrijk dat wat u wordt gevraagd dat u dat met discretie doet en hun nooit de indruk geeft dat jullie diegenen zijn die de waarheden verkondigt. Respecteer hun cultuur, hun overtuigingen, deze zullen worden verbeterd in de tijd. Blijf discreet en heb bewondering voor deze mensen die zoveel geleden hebben.


Het is dit volk, wanneer het hun zal lukken om zich vreedzaam te verenigen, die Noord en Zuid (Amerika), de Adelaar en de Condor volgens hun eigen voorspelling, zal samenbrengen. Echter vooraleer dit kan gebeuren moeten ze leren zich met elkaar te verenigen.

{Nota Kathy: de Maya’s bestaan uit verschillende volkeren en hebben verschillende talen naargelang de regio’s. Een Maya van Honduras zal de taal van een Maya van Yucatan niet verstaan. Hun gemeenschappelijke taal is nu het Spaans. Ze hebben ook veel gevochten tegen elkaar lang voordat de Spanjaarden hier zijn aangekomen.)


Wij vragen jullie niet om ze te onderwijzen omdat jullie geen deel uitmaken van hun volk. Jullie gaan deze jonge Maya’s die nu hier zijn opleiden en zij zullen later als zij de jaren van wijsheid hebben bereikt, levenservaring hebben opgedaan, als ze hun kinderen gehad zullen hebben, dan gaan zij langzaamaan hun zaadjes zaaien. Zij zijn de toekomstige leraren van hun volk.

Zoals nog anderen die langs andere circuits worden onderwezen, en nog anderen die ook tot bij zullen komen. De Maya’s van het zuiden (van Guatemala, Honduras), van het Noorden (Mexico) en die van het midden (Maya’s Belize) zullen hier in Belize bijeenkomen en vervolgens terug naar hun eigen land gaan.


Vergeet nooit dat de inspanning van hun moeten komen en niet van jullie. Ik dank jullie om naar mij geluisterd te hebben en om goed te begrijpen wat ik jullie hier verteld heb en wat ik jullie vraag.


Monjoronson: Monjoronson hier, ik wou nog even met jullie praten. Leer en bestudeer eerst zeer goed wat jullie besloten hebben om te lezen. Daarna zal men jullie toestaan om vragen te stellen over de andere dimensies rond de Aarde en de zielen die dicht bij de Aarde zijn gebleven en langzaam aan zullen wij trachten jullie dit te doen begrijpen. Maar verwacht hierover geen grote en enorme onthullingen. Het zijn zeer delicate en zeer moeilijk te begrijpen onderwerpen die soms vrees inboezemen. Daarom vragen wij jullie ook om over dit onderwerp enige discretie aan de dag te leggen. Dank u mijn kinderen.


EINDE.

Mezza Verde groep – Placencia-Belize.

http://www.mezzaverde.com


startpagina