Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 19 - 2011

Eerste vraag/antwoord sessie betreffende de rebellie van Lucifer met de aanwezigheid van onzichtbare zielen die ook hun vragen konden stellen.

Sessie van 1 juli 2011 - Opgenomen – Nederlandse vertaling - Origineel Engels/Frans.

Plaats: Mezza Verde te Placencia in Belize.

Aanwezig: Cyril, B-Maya, D-Maya, Carole en Kathy

Ontvangen door Kathy


Bezoekers: Monsanloran Melchizedek

Onderwijzers HAM et TOMAS.

MONSANLORAN: Hallo mijn kinderen. Ik ben blij dat u allen gekomen bent naar deze zeer speciale sessie. Tomas en Ham zijn hier om al uw vragen te beantwoorden, zowel die van jullie als die van hen die jullie niet kunnen zien. Zij danken u om hun de gelegenheid te gegeven te leren net als u over alles wat hier gebeurd is en wat de plannen zijn voor hun ascensie. Velen van hen hebben nog nooit gehoord over opklimming of over De Universele Vader. Ze werden in een staat van angst en woede gehouden zonder de mogelijkheid om iets te veranderen aan hun situatie.

Ik weet dat veel mensen hier op aarde geloven in reïncarnatie. Het is echter geen eenvoudige zaak, het is vrijwel onmogelijk om het lichaam van iemand anders te nemen of een nieuw lichaam te ontvangen om een nieuw leven te starten vanaf het begin. Deze zielen waren afgesneden van elke mogelijkheid om te vertrekken van deze planeet en dus bleven ze daar maar zitten. U moet hen niet verwarren met duistere psychische energie die ontstaat door uw gedachten van woede, haat en jaloezie. Dit zijn menselijke zielen die een leven in het vlees gehad hebben net als u en die niet verder konden gaan. Deze zielen zijn er niet om u kwaad te doen. Sommige werden gevangen gehouden op bepaalde plaatsen en dat is waarom wij u daarheen hebben gestuurd. Anderen leven gewoon onder u, zonder mogelijkheid om contact met u te kunnen opnemen en zonder u iets aan te doen. Ik wens het verschil tussen deze twee situaties te verduidelijken.

U hebt ook de Engelen die Lucifer gevolgd hebben toen hij zijn ”Vrijheidsverklaring” deed, en de oorlog verklaarde aan het Universum, wat wij de opstand noemen. Deze Engelen zijn verschillend van u, maar toch staan ze zeer dicht bij u, en net als u kunnen ze zich ertoe verbinden om een ascensie loopbaan te beginnen naar De Universele Vader toe. Elk wezen in dit lokaal universum, dat werd geschapen door Christus Michael met de Moeder-Geest heeft de mogelijkheid om op te klimmen, te evolueren, of een verdere carrière te volgen in dit lokaal universum van Nebadon.

Tijdens de opstand, nu ongeveer 200 000 jaar geleden, werd dit lokaal universum door het Superuniversum toegediend, omdat op dat ogenblik Christus Michael (Jezus), de Schepper-Zoon van het lokaal universum, niet over de Soevereine Macht beschikte. Op dat ogenblik moest hij nog zijn zevende en laatste zelfschenking verwezenlijken waarvan hij besloten had om die hier op aarde 2.000 jaar geleden te doen. Het is tijdens deze periode (200 000 jaar geleden), dat Lucifer zijn rebellie plande. Hij kende de zwakte van de positie van Christus Michael en was zich daar zeer goed van bewust.

Toen Christus Michael, na het voltooien van zijn laatste zelfschenking hier op aarde vertrok, ontving hij alle volmachten over zijn immens heelal, wat betekende dat hij het kon besturen naar zijn wensen, zonder inmenging van de Administratie van het Superuniversum Orvonton, waar dit lokaal universum zich in bevindt. Hij bestuurt het nu zoals het hem goeddunkt, maar bespreekt nog altijd alles met zijn Goddelijke Ouders, De Universele Vader en De Eeuwige Zoon-Moeder, alsook met de Leiders van Het Paradijs en die van het Superuniversum.

Lucifer was een Lanonandek Zoon, een goddelijke zoon van Christus Michael en zijn Bijstand, onze Goddelijke Moeder-Geest Nebadonia. Hij werd geschapen om toezicht te houden op de planetaire Stelsels of op planeten in die Stelsels. Lucifer werd op een bepaald ogenblik benoemd tot Soeverein van het planetaire Stelsel Satania, , nadat hij had gediend op veel verschillende planetaire Stelsels in dit lokaal universum Nebadon.

Satan (ook een Lanonandek) was zijn rechterhand en Caligastia, ook een Lanonandek Zoon, werd 500 000 jaar geleden benoemd tot planetaire Prins van Urantia na een lange periode uitgebreid getest te zijn. Ze waren alle drie erg briljant en waren altijd zeer loyaal geweest tegenover het universum. Maar ergens, op de een of andere manier, veranderde er iets in het uitzonderlijke hoofd van deze Lanonandek zoon…… Lucifer.

Lucifer trachtte eerst Satan te overtuigen om hem te volgen in zijn plannen. Het duurde een tijd vooraleer Satan overtuigd werd, maar hij moest eerst beginnen met Satan omdat Satan degene was die zich verplaatste naar alle planeten van Satania om daar met de planetaire Prinsen de gangbare problemen te bespreken. Het was Satan die uw Planetaire Prins Caligastia van de ideeën en de opstand van Lucifer overtuigde.

De Vrijheidsverklaring van Lucifer bevatte 3 fundamentele punten:

Dat was de basis van zijn «Vrijheidsverklaring.

Waarom noemde hij het een "verklaring van vrijheid"? Hij wilde meer vrijheid hebben om te voldoen aan zijn eigen ambities, zoals hij het vond en aanvoelde. Hij wilde meer vrijheid voor iedereen of eerder dat was wat hij anderen vertelde. Hij wilde dat iedereen voor zichzelf kon uitmaken hoe hij wilde evolueren, zelfs als het allemaal verschilde van de Opklimmingsplannen van Christus Michael en De Universele Vader.

Het woord 'Vrijheid' klonk als muziek in de oren van zoveel Hemelse Wezens en Engelen die daar naar luisterden en die geschapen werden om precies te dienen in dit Ascensie Plan. Wanneer een lokaal universum wordt geschapen en het is nog jong zijn er veel problemen en elk lokaal universum heeft zijn eigen problemen. Het vraagt tijd om alles te stabiliseren en dus koos Lucifer goed zijn moment uit en deed wat hij gedaan heeft.

In feite vond Lucifer het tijdsverspilling om menselijke zielen terug op te wekken op de Eerste Woningwereld. Hij vond dat hij dat hier op aarde ook kon doen, zodat hij deze menselijke zielen kon behouden om te voldoen aan zijn plannen en om hem en zijn metgezellen te dienen. Wanneer u dergelijke dingen doet en u laat De Liefde en de Aanwezigheid van De Universele Vader terzijde, dan kunt u sommige dingen verwezenlijken. Maar zeker niet alles wat kan worden verwezenlijkt op de Woningwerelden, op de Morontia Werelden en de Geestelijke Werelden om op te klimmen tot bij De Vader.

Dus kon hij alleen levensvormen scheppen zonder capaciteit om op te klimmen, die zich een volwaardige ziel konden scheppen. Daarenboven hield hij menselijke zielen in duisternis die een Fragment van God hadden ontvangen en die hun ziel hadden ontwikkeld tijdens hun leven, enkel en alleen om zijn eigen doeleinden te dienen.

Het is niet correct te zeggen dat we de mensheid aan haar lot hebben overgelaten. Wij hebben velen naar u gestuurd om u te onderwijzen. Machiventa Melchizedek heeft een aanzienlijke inspanning geleverd alsook andere Melchizedeks. Er zijn andere meesters en leraren gekomen. Maar op de een of andere wijze is hun onderwijs verloren gegaan of verdraaid wegens de invloed van Caligastia.

De menselijke ziel is ontworpen en wordt gevormd met behulp van het God Fragment, samen met het menselijk mentaal bewustzijn. De mens ontvangt ook nog een deel van de persoonlijkheid van De Vader om te worden en te zijn zoals De Universele Vader-- een schepper--- aan het einde van een lange evolutieweg. De Woningwerelden werden gecreëerd om de mensenzielen te ontvangen, weder te doen opstaan en te her-personaliseren. Zielen krijgen alle kansen om te leren en zich te ontwikkelen. U kunt de ontwikkeling van een ziel niet versnellen voor de goede reden dat ze werd geschapen om traag maar zeker te evolueren.

U komt voort uit dierlijke evolutie. U schept uzelf een ziel dankzij uw beslissingen en uw daden en deze ziel zal dan verder evolueren van de ene Morontia wereld naar de andere, om geleidelijk aan meer Geestelijk te worden, om dan over te stappen naar de Geestelijke werelden in het Superuniversum. Van de Geestelijke werelden gaat ze naar Havona en van Havona naar Het Paradijs. De ziel zal ook daar verschillende werelden aandoen en wanneer de ziel slaagt, zal zij door De Vader omarmd worden om te worden als HIJ…………….Perfect!

Als u het “Korps der Volkomenen” zult vervoegd hebben zult u later leven gaan scheppen. U zult zoiets als Schepper Zonen zijn op de nieuwe werelden van de buitenruimte die zich momenteel vormen en nog niet klaar zijn voor het latere werk van het “Korps der Volkomenen”. Ondertussen, doen de Volkomenen andere werkzaamheden in het lokaal universum en in andere universa tot hun tijd gekomen is om te leren als Schepper Zonen te worden en hun Scholen zullen hier op aarde worden opgericht.

Alle Volkomenen die omarmd werden door De Vader zijn zich terdege bewust van het bestaan van De Vader. Zonder de voltooiing van de fusie met uw God Fragment dat u van De Vader hebt ontvangen is het u niet mogelijk om uw ascensie tot aan Het Paradijs te voltooien, noch te worden omarmd door De Vader. Wat dan ook betekent dat iedere menselijke ziel als zij haar ascensie wenst te voltooien zich bewust moet worden van de aanwezigheid van het inwonend God Fragment.

Wanneer uw fysiek lichaam sterft, zal uw Vader Fragment teruggaan naar Divinington en pas terugkomen als u op de Woningwerelden verrezen wordt en een nieuw Morontia lichaam hebt gekregen, iets wat nooit hier op aarde gebeurt. Voor die reden hebben de zielen die nog steeds hier zijn geen enkele mogelijkheid om hun ascensie voort te zetten. De zielen worden opgewekt op de Woningwerelden met de hulp van hun Engelbewaarder of Bestemmingsbehoeder en hun Gedachtenrichter. Zonder dat kan de ziel haar voorbestemde evolutie niet verder zetten.

Dit is de reden waarom de actie van Lucifer en Caligastia, namelijk zielen hier te willen houden, door te denken dat zij hun persoonlijkheid wedersamen konden stellen en hen een Morontia lichaam konden geven, beschouwd als een misdaad tegen de evolutie van een menselijk wezen.

Aan al de onzichtbare wezens die zich hier bevinden:

We zijn hier om u te informeren over uw ascensie mogelijkheden volgens de plannen van Christus Michael. Om ons te volgen zodat u uw evolutie- en ascensie pad naar De Vader kunt voortzetten ……of niet. U kunt niet hier blijven. Als u niet de evolutieweg wilt volgen in overeenstemming met de plannen van Christus Michael en De Universele Vader, dan kiest u voor de-creatie, want hier blijven is niet mogelijk. We geven u tijd om hiermee rekening te houden, en dit geldt ook voor de Serafijnen. Er is Genade, er is Liefde voor ieder van u…..Als u het maar zou willen aanvaarden.

Wij gaan nu voortgaan met de vragen van degenen die hier op aarde leven en die hier zitten.

Student: Hallo, ik heb een paar vragen over wat ik gelezen heb in het Urantia Boek. Lucifer had ervaring opgedaan dankzij vele trainingen op veel planetaire Stelsel voordat hij Soeverein werd van ons planetaire Stelsel Satania, met als hoofdstad Jerusem. Hij was 37e gerangschikt in zijn Orde, de Primaire Lanonandeks. Als Lucifer nooit oneerlijk geweest was en als hij nooit in opstand was gekomen tegen de wetten van het Universum, hoe zou ons leven de dag van vandaag eruit gezien hebben op Urantia?

HAM: Hallo mijn vrienden, ik ben Ham. Ik ben gekomen om Tomas te helpen uw vragen te beantwoorden. Ja, dit is een interessante vraag. Hoe zou het leven op Urantia geweest zijn zonder de rebellie van Lucifer? Nou, het leven zou nu al lijken op een soort paradijs. Waar mensen zouden werken, waar alle kinderen naar school gaan, waar de kinderen vanaf het begin zouden leren dat zij een verbinding hebben met De Universele Vader, dankzij het God Fragment dat in hun hart woont en dat alle menselijke wezens broers en zussen zijn. Er zouden geen oorlogen meer zijn. U zou allen de Stem van De Vader in uw hart kunnen horen en met de Geest communiceren. U zou een aangename omgeving hebben, geen vuil in de lucht, geen vuil in de grond, geen vuil in de zeeën. De lucht die u zou inademen zou zuiver zijn, en iedereen zou de mogelijkheid ontvangen om zich te ontwikkelen.

Echter, niet iedereen is gelijk. We hebben allen verschillende mogelijkheden. De ene is beter in dit, de andere is beter in iets anders. U moet de mogelijkheid krijgen om uw vaardigheden te ontwikkelen. Misschien zou u een goede muzikant of een fantastische schilder kunnen worden. Misschien zou u een briljante arts of een groots wets man kunnen zijn, er zijn zo veel mogelijkheden. U zou zelfs wel eens een bekwame landbouwer kunnen worden. Er zijn zo veel dingen die u zou kunnen doen. Er zal geen hongersnood en geen angst meer zijn. Iedereen zal een dak boven zijn hoofd hebben. U zult dan niet meer bang hoeven te zijn voor dieven of moordenaars. Er zal dan geen drugs of alcohol misbruik meer zijn. Er zou vrede heersen.

U zult nog werken. U zult altijd blijven werken, omdat een luiaard niet aanvaardbaar is voor het universum. Een persoon die lui is schept zich een luie ziel en zulke zielen hebben niet de kracht om hun opklimming verder te zetten. Ja, voor u zou dit eruit zien als het paradijs op aarde. Dit is waar u nu zou staan in uw ontwikkeling.

Wij zullen u helpen uit dit probleem te geraken zodat u zich een mooi leven op aarde kunt scheppen, zoals het was voorzien. U zult het net iets later hebben. Dat is alles.

Maar om zulk een mooi leven te bekomen wordt er van u verwacht dat u eraan meewerkt. U moet meewerken om dit te bereiken. Nu gaat u vooral werken voor de toekomst van uw kinderen en uw kleinkinderen en wij gaan dat allemaal samen met u verwezenlijken.

Student : Waren Satan en Lucifer gelijk in hun werk en in macht?

HAM: Satan en Lucifer waren beide Primaire Lanonandek Zonen. Lucifer had meer ervaring en werd daarom Soeverein van Het Satania Stelsel en koos Satan als zijn rechterhand. Satan was eveneens zeer briljant en bekwaam, maar ze waren niet gelijk. Ze waren echter beiden zeer krachtig en intelligent.

Student: De draak is het symbool van Lucifer, Satan en Caligastia. Waarom werd de draak gekozen om hen voor te stellen als het grote kwaad? Heeft er ooit zulk een dier echt bestaan op aarde of was het gewoon een symbool?

TOMAS: Hallo, het is Tomas hier. De draak werd een symbool, maar tijdens een zeer oude periode waren er zeer grote dieren op aarde die zeer gevaarlijk waren voor de mens. Ze zagen er enigszins verschrikkelijk uit en leken een beetje op een draak. Het waren geen vriendelijke dieren en deze dieren bestaan nu niet meer. Zo komt het dat ergens elke cultuur zijn eigen beeld heeft van draken. De draak werd het symbool van een sterk, krachtig en gevaarlijk dier voor de mensen. Dat is de reden waarom de draak met drie hoofden, Lucifer, Satan en Caligastia, gekozen werd als symbool voor Het Beest.

In de christelijke religie vindt u vele schilderijen en beelden van de Aartsengel Michael en andere Heiligen die de draak hebben overwonnen. Dit betekent dat ze Lucifer, Satan, en Caligastia hebben verslagen. Op het moment dat dit symbool gangbaar was werd Lucifer effectief op een gevangeniswereld opgesloten. Caligastia en Satan hebben kunnen rondlopen tot de tijd van de komst van Jezus Christus. In 1985-87, stonden ze alle drie voor de Hemelse Rechtbanken en weigerden ze de genade te accepteren door middel van heropvoeding voor hun verlossing. Ze werden teniet gedaan alsof ze nooit hadden bestaan. Zij zullen nog enkel voortleven in de herinneringen van de eeuwen.

Student: Hallo Tomas. Kunt u ons iets meer uitleg geven over het goede dat uit de Lucifer opstand is gekomen zodat ik het geheel beter kan begrijpen.

TOMAS: Een van de belangrijkste dingen die het gevolg is van de opstand op aarde, zijn de "Agondonters". Wat is een Agondonter? Dat is een mens die een zeer diep geloof en vertrouwen in God heeft waardoor hij of zij een zeer sterk contact met God ontwikkeld hoewel hij of zij God niet kan zien of horen. Dankzij dit intens geloof, dat door niets kan gaan weifelen, zal de ziel op een bijzondere manier gaan groeien en dit ongelooflijk sterke geloof zal die ziel blijven volgen in haar ganse opklimmingscarrière. Die Menselijke zielen, de Agondonters, degenen die evolueren louter door geloof zonder gezien te hebben, zijn zeer bijzonder en zeer betrouwbaar voor het Universum. Het feit dat mensen niet konden zien noch horen en dat zij enkel op basis van geloof moesten voortgaan, was het gevolg van het afsluiten van de hemelse communicatieverbindingen tussen de aarde en het heelal zo’n 200.000 jaar geleden.

Wat maakt dat u juwelen bent, u de menselijke wezens die hebben moeten vooruitgaan door geloof en die zich een krachtig geloof hebben ontwikkeld in hun hart. Wat een uitzonderijke positieve zaak is die voortgekomen is uit de opstand.

Meer algemeen betekende het voor de hemelse wezens van het lokaal universum die Lucifer niet hadden gevolgd, voor degenen die twijfelden en voor hen die hem gevolgd hadden maar van gedachten veranderden…… dat iedereen de verschrikking van een opstand duidelijk inzag. Doordat deze opstand zich gedurende een lange tijd heeft kunnen ontvouwen, zonder te worden vernietigd, gaf ze de belangrijke les aan de toekomstige generaties dat ongeduld en arrogantie na verloop van tijd niet betalend is. Aldus, door en dankzij deze rebellie waaraan Christus een einde heeft kunnen stellen, zullen veel mensen leren hoeveel goeds dit Ascensie Plan bevat. Alsook de goedheid, de liefde en de genade van De Universele Vader en hun rechtstreekse scheppers, Christus Michael en Nebadonia.

Student: Het Urantia Boek zegt dat een Magistraat Zoon in het vlees kan komen, maar ik heb gelezen in een van de sessies van Ham dat dit niet het geval zou zijn. Kunt u ons uitleggen hoe hij zal komen?

HAM: toen ik die lessen 20 jaar geleden gegeven heb, waren er geen duidelijke plannen. Normaal gesproken, omdat Urantia een Schepper Zoon, Christus Michael, in het vlees had gekregen waren er geen plannen om een Magistraat Zoon te laten komen. Er zijn zoveel dingen veranderd de afgelopen 20 jaar en zeker de laatste jaren dat men besloten heeft om toch een Magistraat Zoon te laten komen.

Student: De Ouden der Dagen blijken een belangrijke rol te spelen in ons Superuniversum Orvonton en Lucifer hield niet van hen. Hij zei: “…..dat alle wezens eeuwig zouden leven, ware het niet dat de scherprechters van de Ouden der Dagen willekeurige en onrechtvaardige daden pleegden”. Wat is de rol van de Ouden der Dagen in onze lokaal universum Nebadon?

HAM: De Ouden der Dagen regeren over het Superuniversum. Dit betekent dat ze ook het gerecht en de administratie beheren. Ze zijn betrokken bij het inplanten van levensvormen op planeten. Overal waar er zich een opstand voordoet of een geschil dat moet worden opgelost worden de mensen en de hemelse wezens beoordeeld door de Ouden der Dagen of hun vertegenwoordigers, die soms de lokale planeten bezoeken om geschillen te beslechten en wezens te beoordelen die niet terecht hebben gehandeld.

Dit gebeurt echter altijd met veel barmhartigheid en geduld en elk detail over de feiten moet gekend zijn en gehoord vooraleer er een oordeel gevormd wordt. Het is zeer zeldzaam dat men overgaat tot de vernietiging van leven en alleen de Ouden der Dagen beslissen daarover. Iets dat ze soms moeten doen wanneer er levensvormen geschapen worden die niet in overeenstemming zijn met de plannen van Christus Michael en De Universele Vader en de plannen van Christus Michael zijn de plannen van De Universele Vader.

Zij verlaten hun woonplaats niet. Ze hebben de Reflectieve Engelen tot hun beschikking, die hen alles kunnen weerspiegelen vanuit elke hoek van het Superuniversum. U kunt het vergelijken met uw televisie beelden. Dit betekent dat ze ook kunnen zien wat er hier gebeurt vanaf hun residentieoord.

Het is inderdaad zo dat als Lucifer daden heeft verricht die niet aanvaardbaar waren voor het universum hij problemen zal gehad hebben met de vertegenwoordigers van de Ouden der Dagen. Inderdaad, hij hield niet van hen want hij wilde meer autonomie en vrijheid om te scheppen en zijn eigen acties te ondernemen.

Student: Mij werd gevraagd een mening te geven over Lucifer vanuit mijn oogpunt als aardse mens. Hierna volgt wat me opviel in wat het Urantia Boek vertelt en wat ik hier op aarde beleef.

Ik voel Lucifer aan als een intelligent wezen, een briljante manipulator en een mooie prater die arrogant en minachtend werd tegenover zijn eigen vader Christus Michael. Zijn aanval op het Opklimmings Plan van De Universele Vader en Zijn vader Christus Michael verbergt een jaloezie en een wrok tegenover de menselijke zielen die erin geslaagd waren tot De Universele Vader in Het Paradijs op te klimmen en die daarna gestationeerd werden op Jerusem.

Lucifer had geen toegang tot deze ascensie naar De Universele Vader en voor een voor mij onbegrijpelijke reden bleek hij niet de mogelijkheid te hebben om de Paradijs Goden van de Triniteit, zelfs niet de Universele Vader rechtstreeks te kennen zoals wij. Wij ontvangen een God fragment van de Vader, namelijk de Gedachtenrichter die ons juist toelaat om rechtstreeks met onze Universele Vader te communiceren.

Zijn volgende zin weerspiegelt dit: "... Hij suggereerde zelfs dat de Volkomenen heimelijk samenzwoeren met de Paradijs-Zonen om de gehele schepping een frauduleus idee op te dringen, aangezien zij nimmer een zeer welomlijnd idee mee terugbrachten van de eigenlijke persoonlijkheid van de Vader, zoals deze op het Paradijs kan worden waargenomen” geeft me de indruk dat hij probeerde informatie over De Universele Vader te verkrijgen van de Volkomenen die gestationeerd waren op Jerusem waar Lucifer regeerde.

Hij wilde met zijn opstand en zijn Vrijheidsverklaring bewijzen dat De Universele Vader niet bestond en dan had uiteraard het ascensie plan voor de mensheid van de ruimtetijd planeten niet langer enige betekenis.

Dit soort ideeën vinden we terug in het communisme, het socialisme en het motto van de Franse revolutie "Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap" die allen God door de Staat vervangen. Al deze revoluties hebben de religies op basis van het geloof in één God, De Vader van alle mensen, achtervolgd.

Het is weerzinwekkend wat Lucifer heeft uitgevoerd met de hulp van Caligastia als plan om onze opklimming te ondermijnen naar onze Universele Vader. Hij heeft menselijke zielen voorkomen om na hun fysieke dood hun ascensie voort te zetten op de Woningwerelden en heeft hier op aarde niets anders dan een vorm van slavernij opgezet voor onze zielen om hem te dienen en zijn plannen. Plannen die in de eerste plaats niet ons welzijn tot doel hadden, maar wel het zijne en dat van zijn trawanten.

Het is niet de liefde van De Universele Vader die hier op Urantia heerst sinds 200.000 jaar, maar eerder vrees. De angst van de duivel en de verschrikkingen die hier gepleegd werden en die nog steeds bestaan in Lucifer’s naam.

Natuurlijk hebben we nu een God Fragment evenals een vrije wil en we kunnen onze keuzes maken. Maar als de Engelen, de heersers van planetaire Stelsels, planetaire Prinsen, enzovoort, ……die wezens die geschapen werden door de Goden…….. moeilijkheden lijken te hebben om op het juiste pad te blijven, hoe kunnen wij, menselijke wezens, die afhankelijk zijn van deze persoonlijkheden en die zo lang onder hun invloed zijn gebleven, hoe kunnen wij daaruit geraken zonder hulp?

Bovendien, hoewel men nu het hoofd heeft afgesneden van Lucifer, Caligastia en een paar andere grote rebellenleiders, schijnen al hun trawanten en degenen die hen volgden, nog altijd op hun plaats te zijn en geven ze niet de indruk om van mening te willen veranderen. En ik spreek ook van de menselijke zielen die hier nog steeds geblokkeerd zijn en die ook hun vrije wil hebben. Maar hebben zij daadwerkelijk een keuze gehad?

Dank u voor uw commentaar. “

MONSANLORAN: inderdaad, ik had u gevraagd om na te denken en uw mening te geven als menselijk wezen, over de manier waarop u het personage van Lucifer en alles wat er is gebeurd bezag. Dank u voor het maken van deze verklaring. Het heeft een hoop commotie veroorzaakt in de rangen van de Engelen en de onzichtbare menselijke zielen die hier aanwezig zijn, en die er naar geluisterd hebben.

Ze spreken allemaal tegelijk. Daarom was er een ogenblik stilte tijdens de transmissie.

HAM: Er is een belangrijk punt in deze verklaring. Inderdaad, Lucifer werd niet beïnvloed door de Triniteit, hij heeft geen contact gehad als u met een God Fragment. Hij functioneerde in het lokaal universum zonder in staat te zijn om te voelen wat u aanvoelt wanneer u contact hebt met De Hemelse Vader. Dit was zo bedoeld toen de Lanonandek Zonen, waar hij deel van uitmaakte, werden geschapen. Hierdoor kregen ze een beetje meer vrijheid en creativiteit voor het beheer van bepaalde situaties in hun planetaire Stelsels.

Natuurlijk, is er daardoor altijd het gevaar van opstand. De Lanonandeks zijn zeer trotse Hemelse Wezens, eerder van het mannelijke type, briljant, en het is gewoonlijk binnen hun gelederen dat de opstanden ontstaan. Het zijn eerder militaire leiders, om te proberen hen te vergelijken met iets van hier op aarde.

Het is zo dat zijn contacten degenereerden met de Volkomenen die omarmd werden door De Vader en die van Het Paradijs terug gekomen waren en gestationeerd werden in Satania.

Misschien kon hij niet aanvaarden dat deze hemelse menselijke zielen afkomstig van het dierlijk leven konden opklimmen tot aan De Vader langs hem heen en konden terugkeren als Volkomenen, perfect om functies te ontvangen op de planeten Stelsels, op de Woningwerelden om hun medemens te helpen in zijn evolutie. Ze hadden toen een nogal mysterieuze en onbekende bestemming en hij kon op hun geen greep hebben. Misschien gebeurde er wel iets in het hoofd van deze prachtige Lanonandek die enorm bekwaam en trouw was voor zulk een lange tijd.

Door het ascensie plan van de menselijke zielen aan te vallen, viel hij ook de Volkomenen aan en zette aldus een rem op de evolutie van de menselijke zielen. Dit is eigenlijk wat er is gebeurd.

Om de plannen voor zijn opstand te doen lukken had hij veel aanhangers nodig die hem volgden. Hij was erin geslaagd om 37 planeten met zich mee te sleuren. Hij wist ook veel Engelen garnizoenen, veel Morontia metgezellen, veel Middenwezens en nog vele, vele andere Hemelse Wezens voor zich te winnen door hen veelbelovende mogelijkheden voor te spiegelen die hij hen niet kon geven, door hen te vertellen dat de Ouden der Dagen en anderen van het Universum hen niets konden doen. Zo kwam het dat deze hemelse wezens die een enorm respect hadden voor Lucifer, hun leider, verloren gingen.

Men heeft de verspreiding van de opstand kunnen stopzetten door gans het Stelsel van Satania-af te sluiten ter bescherming van de opklimmende zielen die zich op Edentia bevonden, de hoofdstad van de Constellatie van Norlatiadek. Daar het wel degelijk de ascensie van de mensenzielen en die van de Engelen was dat op het spel stond. Een Ascensie waar hij niet kon aan deelnemen.

Het was een Wezen geschapen door Christus Michael en de Moeder-Geest Nebadonia, door Godheden. Hij was een goddelijk wezen geschapen om dit soort functie te vervullen. Hij had kunnen verder evolueren en meer mogelijkheden krijgen als hij een beetje meer geduld zou gehad hebben en dat was niet zijn enig probleem.

Wij willen nog even een opmerking maken over de ramp die hij heeft veroorzaakt aangaande de rol van de vrouw in de samenleving van Urantia na het debacle van de opstand 200.000 jaar geleden.

Zoals we al eerder zeiden, hebben de Lanonandeks de neiging zich mannelijk en militair te gedragen. Hij had niet veel respect voor vrouwelijkheid. Zijn vader, Christus Michael, is echter een zachter Wezen, meer vrouwelijk dan het macho mannelijke.

200.000 jaar geleden, vóór de opstand, begonnen de vrouwen een meer aanvaardbare positie te bekleden in de toenmalige maatschappijen die zich vormden. Maar na de opstand werd het een ramp. De zielen van vrouwen zijn echter evenwaardig aan de zielen van de mannen op deze planeet. Wat wil zeggen dat er hier meer dan één misdaad tegen de menselijkheid en tegen de opklimming van bepaalde zielen plaats vond.Het wordt tijd dat de Eeuwige Zoon-Moeder van De Triniteit en de Moeder-Geest van dit lokaal universum hun juiste plaats innemen, dat de vrouwen op een correcte manier kunnen evolueren, complementaire en met gelijk mogelijkheden als de mannen in uw samenlevingen. Er zijn nog steeds veel te veel culturen waar het leven van een vrouw niets betekent, waar men jonge meisjes simpelweg ombrengt omdat ze niet worden gewaardeerd in hun maatschappij.

HAM : We hebben hier een vraag van een vrouwelijke ziel die jullie niet kunnen zien.

Vraag van een vrouwelijke ziel: ze vraagt ons of er een mogelijkheid bestaat dat de rol van de vrouw ooit zal geherwaardeerd worden op de planeet?

HAM: Het is essentieel dat de rol van de vrouw als metgezel en complement van het mannelijk wezen wordt geherwaardeerd. Een menselijke beschaving kan niet evolueren naar het tijdperk van Licht en Leven zonder dat deze twee elementen…. het mannelijke en het vrouwelijke…. hun functies opnemen op gelijkwaardige wijze. Hun rollen zijn verschillend, hun lichamen zijn verschillend, maar hun zielen niet, noch hun intelligentie. Misschien hun belangen, maar die zijn al heel verschillend onder mannen zelf, dus daar is niets vreemds aan.

Het is absoluut noodzakelijk dat vrouwen hun plaats hernemen en overal in de wereld hun rechten ontvangen als volwaardige wezens met dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden, civiele en juridische bescherming, levensbescherming zoals de mannen. Dan kunnen ze samen mannelijke of vrouwelijke kinderen hebben die waardevolle mensen zullen worden om de mensheid te leiden naar het tijdperk van Licht en Leven.

Dit is ook een element dat de evolutie van de ganse mensheid veel heeft vertraagd. Als men de helft van een populatie, de vrouwen, gaat overheersen, in een dergelijke terreur houden en zo veel geweld aandoen en misbruiken, dan brengt dat niet veel goeds voor de ontwikkeling van uw civilisaties. Het zegt ook niet veel waardevols over de mannen die op deze manier handelen.

HAM: Vraag van een onzichtbare mannelijke ziel: hij vraagt of de vrouwen dan de mannen gaan domineren op aarde?

HAM: Neen, het is niet de kwestie dat de ene de andere gaat domineren. Het is een kwestie van compromis en de weg van de wijsheid te volgen. Meningsverschillen vinden de beste oplossing in een compromis. Misschien zal de ene keer de man gelijk hebben en de andere keer de vrouw. Het moeten echter de stemmen van de wijsheid zijn die overheersen en niet het feit dat de ene een man is en de andere een vrouw.

De vrouw heeft een rol en een model te volgen die al zovele jaren verloren is gegaan. De tijd zal komen dat de vrouw zich zal appreciëren zoals ze is, een vrouw, en dat ze niet meer de noodzaak zal voelen om op mannen te lijken of zich als een man zal willen gedragen om zich belangrijk te voelen of zelfs te willen domineren. De mentaliteit om elkaar te willen domineren zal stilaan verdwijnen.

MONSANLORAN: Laten we deze sessie beëindigen. Als ik nog een paar instructies te geven heb voor uw tocht van volgende week woensdag kom ik terug. Ik neem nu afscheid van iedereen en ik dank u voor uw geduld. Dit was een uitstekende sessie. Het is een succes en wij danken u allen voor uw deelname. U hoeft niet bang te zijn voor degenen die u niet kunt zien en die hier gekomen zijn. Ze zijn zoals u, ze willen gewoon leren. Dank u mijn kinderen. Dag.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw, zie Het Urantie Boek.

18

startpagina