Uw Morontia leven begint hier in dit leven.

Sessie nr 5 van 25 januari 2016 – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize {Carole en Wivine}

Ontvangen door Wivine

Bezoeker: Malvantra Melchizedek.

Malvantra hier: we gaan vandaag spreken over uw Morontia leven dat hier in dit leven begint.

Uw Morontia leven begint bij de conceptie van uw ziel. De conceptie van uw ziel gebeurt op het moment dat uw Gedachtenrichter, God Fragment of Hoger-Zelf u betreedt.

Uw ziel is samengesteld uit Morontia materiaal. Dit materiaal is een sublieme mengeling van fysieke en geestelijke energie. Zij laat toe om lichamen, planeten en levensvormen te scheppen van een frequentie die halverwege gelegen is tussen het fysieke en de geestelijke werelden van de Superuniversa, Havona en het Paradijs Eiland. Het is het materiaal waarin de Morontia overgangswerelden werden geschapen.

De Goden van de Triniteit zijn zeker en vast bekwaam om perfecte wezens te scheppen naar hun beeld en gelijkenis en dat doen ze ook. Ze scheppen de Paradijs Schepper Zonen en de Avonal Zonen alsook de Moeder-Geesten van de plaatselijke universa en nog vele anderen.

Zij zullen echter nooit in één leven volkomen wezens scheppen die uit het dierlijke leven afstammen zoals u. Uw ziel dient langzaam vooruit te gaan door middel van opgedane ervaringen in het fysieke leven en vervolgens alle Morontia werelden van uw plaatselijk universum Nebadon om beginnende Geestelijke Wezens te worden.

Alle Morontia werelden van een plaatselijk universum zijn niet identiek. De Eerste Woningwereld is een wereld waarin het mengsel van materiele en geestelijke energie meer naar het materiele dan naar het geestelijke neigt. Dit is de reden waarom het leven op deze wereld u niet erg verschillend zal lijken dan op de aarde.

Naarmate u vordert van de ene Morontia wereld naar de andere zult u ontdekken dat de Morontia Energie van deze werelden meer en meer Geestelijk wordt.

U zult 570 werelden doorlopen en 570 transformatie fasen ondergaan gedurende uw Morontia carrière in uw plaatselijk universum Nebadon voordat u een Geestelijk Wezen van het eerste stadium wordt op de Hogere Morontia Werelden van haar hoofdstad Salvington.

Het is niet alleen uw Morontia lichaam dat veranderingen ondergaat, uw Morontia bewustzijn zal ook geleidelijk aan veranderen door zich meer en meer te associëren met het Kosmische Bewustzijn van het Superuniversum.

De Morontia werelden van de plaatselijke universa zijn werelden van opeenvolgende vooruitgang om de jonge ziel de mogelijkheid te bieden de eerste fase van een Geestelijke Wezen te bereiken.

Het is onmogelijk voor u om een Volkomen Geestelijk Wezen te worden, klaar om voor God te staan in Het Paradijs, in één sterfelijk leven zoals wordt beweerd in sommige religies. Dit is de reden waarom u eerst al deze Morontia werelden dient te beleven.

Als u uw ziel op Urantia zodanig ontwikkeld hebt dat u verder staat dan de Eerste Woningwereld, dan zult u deze sneller doorlopen net als de volgende Woningwerelden totdat u bij de Morontia wereld aankomt van de geestelijke vooruitgang die u hebt bereikt tijdens uw sterfelijk leven.

Wanneer uw Gedachtenrichter zich in u installeert als Zuivere Geest is hij als een vreemd element voor u. Hij vestigt zich in uw sterfelijk mentaal bewustzijn zonder dat u zich daarvan bewust bent. Dan zal hij zachtjes beginnen met u te richten opdat u op zoek zou gaan naar hoger morele waarden. Opdat u rechtschapenheid, oprechtheid en liefde voor anderen zou ontwikkelen en een beter begrip van het doel van uw leven. Hij zal u uitdagingen geven om u sterker, moediger en hardwerkende te maken.

Het is op deze wijze dat uw zielsembryo een foetus zal worden naargelang u groeit in uw sterfelijk leven. Deze foetus zal stilaan de vorm aannemen van een baby klaar om geboren te worden. De derde stap is de geboorte van een zeer jonge ziel die zich in handen neemt en een beginnend Morontia bewustzijn ontwikkelt steeds met de hulp van haar God Fragment. Uw jonge ziel zal blijven groeien tijdens uw sterfelijk leven dankzij uw acties en besluiten. Na de fysieke dood zal ze ontwaken op de Eerste Woningwereld om haar ontwikkeling verder te zetten op alle Morontia werelden, de intermediaire werelden tussen de fysieke wereld en de Geestelijke werelden.

Uw Gedachtenrichter zal niet langer een vreemdeling voor u zijn tijdens uw Morontia leven. U zult er beiden veel gemakkelijker en intensiever communiceren dan op uw geboorteplaneet.

U hebt echter de mogelijkheid om dit communicatie stadium te bereiken tijdens uw sterfelijk leven en tot dergelijke niveaus van zielsontwikkeling te geraken dat u de fysieke dood niet zult kennen, maar rechtstreeks zult getranslateerd worden via het ‘circuit van de Gedachtenrichters’ op de Eerste Woningwereld om er te fuseren. Vervolgens zult u gebracht worden naar de Hogere Morontia Werelden van Salvington waar u uw perfectionering zult verder zetten.

Dat is de reden waarom wij willen dat u bewust wordt dat uw Morontia carrière hier en nu begint, in dit sterfelijk leven.

Dit is belangrijk omdat u hier als individu de status kunt bereiken van een Hoger Geestelijk Morontia Wezen, klaar om te fuseren als u de inspanning levert. Als u uw God Fragment zodanig benadert dat hij het Morontia bewustzijn van uw ziel kan controleren en uw ziel uw sterfelijk bewustzijn, zodat uw lichaam - ziel- en De Geest een Eenheid gaan vormen.

Veel mensen bezitten dit potentieel zonder het te weten. U die het weet, onderschat u niet: ga vooruit en doe de inspanning. Projecteer uw geestelijke ambities voorbij uw sterfelijk leven.

Wij zijn daar om u de hand toe te reiken en onze Melchizedek Morontia scholen staan wijd open voor u zelfs tijdens uw sterfelijk leven.

Veel mensen over de hele wereld worden onderwezen tijdens hun slaap of hun meditaties in onze theoretische en praktische scholen. Ze komen uit alle religies en etnische groeperingen. We hebben zelfs speciale scholen opgericht na de rebellie van Lucifer, onder andere voor de volkeren van Urantia.

Bekijkt u niet als onwetende en onbekwame laatkomers. Beschouw uzelf als een beginnende en vooruitgaande Morontia wezen op weg naar de Paradijs Perfectie.

Dank u mijn vrienden en tot de volgende keer.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina