Het woord M-AYA.

Sessie nr 6 van 5 februari 2016 – Nederlandse vertaling– Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize. {Carole en Wivine}

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: Malvantra en Monsanloran Melchizedek.

Malvantra hier: ik kom terug bij jullie om ons gesprek over de toekomst van uw ziel verder te zetten.

Wij hebben jullie gevraagd om uw geestelijke ambities verder te plaatsen dan jullie aardse leven, verder dan de Eerste Woningwereld, verder dan de 570 metamorfoserende Morontia stadia die u dient te doorlopen na uw fysieke dood zodat uw ziel het 1ste stadium van een Geestelijk Wezen kan bereiken. Jullie kunnen dit stadium al hier op aarde bereiken: het hoogste stadium dat een ziel kan benaderen op een materiele planeet.

Weinig mensen lukken daar in voor het ogenblik op jullie planeet maar naargelang uw toekomstige generaties het tijdperk van Licht en Leven zullen benaderen, het tijdperk van Paradijs Volkomenheid, zullen er meer en meer daartoe geraken.

Het klopt dat de duur van uw fysieke leven daar een rol in speelt daar een lang leven vol ervaringen en activiteiten jullie meer tijd en gelegenheid bieden om jullie te ontwikkelen.

Het is echter niet onmogelijk in uw huidige tijd. Wat jullie echter zullen missen als jullie dit stadium bereiken tijdens uw sterfelijk leven, als jullie rechtstreeks de Hogere Morontia Werelden van Salvington kunnen bereiken, is de ervaring van het doorlopen van al de Morontia Werelden.

In dit geval zal uw opklimming naar de Geestelijke Werelden van het Superuniversum uitgesteld worden zodat jullie de gelegenheid ontvangen om alles te bestuderen, te observeren en te ervaren wat er te beleven valt op de Morontia werelden die jullie voorbij zijn gelopen.

Jullie hoeven niet te zwoegen zoals anderen als jullie ze doorlopen daar het feit dat jullie dit stadium al hebben bereikt zal een groot voordeel zijn. Het beleven van alle situaties is echter essentieel voor de evolutie van een ziel en dat geldt ook voor het sterfelijk leven op aarde. Zeker en vast voor zielen die bestemd zijn om te fuseren met hun God Fragment voor wie de uiteindelijke bestemming het Paradijs is en niet het plaatselijk universum Nebadon.

Theoretische kennis wordt daadwerkelijk verkregen wanneer men deze beleefd heeft, wanneer men bekwaam is om deze door te geven aan zielen die net achter zich staan.

Gans uw opklimmings-carričre zal bestaan uit ervaringen opdoen, leren en onderwijzen. Zelfs anderen onderwijzen is een vorm van leren. Het is pas dan dat jullie uw tekortkomingen gaan inzien. Een goede leraar worden is niet gemakkelijk en vergt een gezonde bescheidenheid, geduld, vriendelijkheid, begrip en kennis van zaken.

Jullie zullen op alle Morontia vooruitgangswerelden vele soorten taken volbrengen en elke taak zal inspanningen vergen om ze goed te doen. Jullie zullen daar niets kunnen ontwijken of verzetten in de tijd van wat zal gevraagd worden om vandaag te doen.

Op aarde kan dit spel gespeeld worden als men lui is, als men wenst te genieten van een vrijheid zonder beperkingen maar niet daar. Luiheid wordt daar niet aanvaard, noch persoonlijke verheerlijking. Het belangrijkste zal de taak zijn en deze te volbrengen naar best vermogen. Iemand die zich verhovaardigt over zijn daden, zijn krachttoeren of verworven vermogens blokkeert zich en dit geldt ook voor stervelingen op materiële planeten.

Ware nederigheid groeit met de tijd, is eenvoudig, zacht en realistisch. Het is het besef dat men op de weg is, dat men niet verschillend is van de andere daar deze ‘weg’ van leren, dienstbaarheid aan uw medemens en gans het Universum lang en prachtig is.

Dank u mijn kinderen.

Monsanloran hier: Carole, ik ben er weer. Net als jij heb ik voor heel wat problemen gestaan die moesten opgelost worden.

Mijn kinderen, wees niet bezorgt over uw reis naar India. We dachten jullie verleden zomer (2015) naar de kant van Pakistan (Punjab-India) te sturen maar door verschillende omstandigheden werd uw vertrek uitgesteld. We hebben uiteindelijk besloten om jullie naar de kant van Bangladesh, West-Bengalen in India te sturen: de regio’s van Calcutta (Kolkata) en Darjeeling.

Dit zijn regio's waar verschillende religies naast elkaar leven: het Vedische Hindoeďsme, het Boeddhisme, het Christendom en Islam. Maak jullie geen zorgen over de reis, alles zal goed verlopen als jullie onze begeleiding nauwkeurig volgen.

We vragen jullie om ginds de 7de Memorial te scheppen van de overwinning van de Triniteit over de Lucifer rebellie waarvan we de locaties ter plekke zullen aanduiden. Deze Memorial zal zoals altijd bestaan uit drie 'Lichtankers': eentje voor de Universele Vader, eentje voor de Eeuwige Zoon en eentje voor de Oneindige Geest. Deze Memorial zal eerst en vooral dienen voor de beveiliging en de stabilisatie van de regio’s: Nepal, Bhutan, het vroegere Tibet, Bangladesh en in India - Sikkim en West-Bengalen.

Deze Memorial zal samenwerken met degene die geschapen werd een paar jaar geleden in Vietnam. Beiden zullen India, China, Siberië, Myanmar, Thailand, Cambodja, Laos, Vietnam, Korea en Japan beschermen evenals bovenvermelde regio's.

Het zijn oude gebieden waar we ooit zeer actief zijn geweest en waar jullie vaak het woord M-AYA zullen terugvinden: de Melchizedeks die werken voor Meester Geest nr. 7 AYA, van uw Superuniversum Orvonton; zij die ook taken uitvoeren die onder de bevoegdheid staan van de administratie van het Superuniversum.

Het woord MAYA is zeer oud en bezit verschillende betekenissen naargelang de regio’s (Siberië, India, Centraal Amerika, China, Japan, Nepal, enz.)

Wij hebben jullie een paar jaar geleden een andere betekenis gegeven voor het woord MAYA om uw aandacht te vestigen op ons onophoudelijk werk sinds duizenden jaren, sinds het inplanten van leven op aarde. Opdat jullie bewust zouden worden van de aanwezigheid van AYA en de Allerhoogste van wie AYA de Stem is.

Er bestond lang geleden een groot volk op jullie planeet dat veel heeft gereisd. Dit verdwenen volk bezat bovenmenselijk vermogens waar jullie alleen kunnen van dromen en hoge technologieën. Sommigen van hen hadden zulk een hoge geestelijke ontwikkeling bereikt dat ze contact met ons konden opnemen, zich bewust waren van Aya - uw Meester Geest en ook van de Allerhoogste - uw Universele Moeder.

Ze kenden niet alleen het bestaan van de Gedachtenrichter, de Morontia werelden van het plaatselijk universum Nebadon, maar ook de Geestelijke werelden van het Superuniversum, Havona en het Paradijs. Ze spraken er natuurlijk over in andere termen. Hun steden en heilige plaatsen zijn nu bedolven of verdwenen. Maar jullie zullen in India nog altijd een cultus vinden waar men de “Grote Moeder van de universa” vereert.

Het is naar hun heilige plaatsen dat we jullie zullen brengen. Het kan zijn dat er nu een Christelijke kerk, een hindoe tempel, een moskee of een boeddhistisch klooster op gebouwd werd of dat er zelfs helemaal niets meer te zien is. Voor die reden vragen wij jullie om niets op voorhand te plannen afgezien van uw vliegtuigen en uw hotel bij aankomst. Lees meer over deze gebieden omdat dit ons zal helpen jullie ter plaatse te leiden.

Jullie gaan daar naartoe om ons te helpen er een duurzame vrede te implementeren. Om een massa informatie te ontvangen waarvan een deel uw vermogens in het gebruik van de Zuivere Energie van uw God Fragment zullen verhogen, anderen uw vermogens om te co-creëren met God en om uw geestelijk inzicht te verscherpen.

Ik zeg niet dat jullie mij zullen zien. Misschien iemand anders, een vriend van mij….we zullen zien. De Hemelse Wezen zijn vol verrassingen, niet waar?

Het zal de laatste missie zijn voor ons waarin jullie zich fysiek zullen moeten verplaatsen maar ze zal aanzienlijk zijn.

Blij jullie weer te zien.

Oh, een ogenblikje. Malvantra doet teken!

Hij vraagt me jullie te bevestigen dat, als wij in het Urantia Boek spreken over 'rampen' die kunnen gebeuren bij een belichaming van een Paradijs Zoon, zoals een Avonal Zoon in Magistraat Missie, wij het niet hebben over natuurrampen op uw wereldbol. Wij spreken dan vanuit ons oogpunt. Een 'ramp' betekent voor ons dat Hij niet zou slagen in zijn missie door een blunder of een ernstige vergissing wanneer hij in het vlees leeft als jullie. Maar dit is nooit gebeurd, maak u daar niet ongerust over.

Tot weerziens, mijn kinderen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.