Ken uw vijand! Ken uw Goddelijke Macht!

Sessie nr.7 van 27 februari 2016 – Nederlandse vertaling - Origineel Frans. {Verbeterde versie van 4 Maart 2016 betreffende de geboortedatum van de Avonal Zoon op 12 Februari 2015 en niet 2012 zoals vermeld stond.}

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize. {Carole en Wivine}

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : Monsoen Melchizedek.

{Nota Wivine : de naam ‘Monsoen’ werd mij in het Nederlands doorgegeven. Ik denk dat om dezelfde uitspraak te hebben in het Engels het ‘Monsoon’ geschreven wordt en in het Frans ‘Monsoun’. Persoonlijk verkies ik om de Nederlandse schrijfwijze te behouden omdat ik het zo heb doorgekregen.}

MONSOEN: Ik ben Monsoen, een broeder en vriend van Monsanloran Melchizedek.

Ik volg u al een hele tijd, meisje, en probeer u allang te contacteren. We zullen samen naar India gaan en misschien zullen we elkaar daar zien. Ik zal een van de eerste Melchizedeks zijn die zich zal incarneren in het vlees via onze gebruikelijke methode om de Avonal Zoon, geboren 12 januari 2015, te helpen in zijn missie, evenals de Schepper Zoon die nog geboren moet worden.

Deze twee Paradijs Zonen, Broeders van Christus Michael, komen hier om de zelfschenkingsmissie van Jezus van Nazareth te ondersteunen.

Onder normale omstandigheden is er steeds een planetaire Prins met zijn Staf en een planetaire Adam om achteraf de zelfschenkingsmissie van een Paradijs Zoon te helpen spreiden en te ondersteunen. Helaas beschikte Jezus 2.000 jaar geleden niet over deze faciliteiten en moest het dus later op een andere manier aangepakt worden.

Christus Michael is de Allerhoogste Soeverein van uw plaatselijk universum Nebadon en zijn zelfschenkingsplaneet Urantia waar hij geleefd heeft als Jezus van Nazareth wordt daardoor ZIJN persoonlijke planeet.

Jullie hebben 200.000 jaar in quarantaine geleefd, dus afgesneden van alle geestelijke circuits en informatie afkomstig van de hemelse universa. Deze situatie is nu veranderd en we zijn terug met volle macht om jullie te helpen de verloren tijd in te halen en de afwijkingen van uw ontwikkelingsplan te corrigeren.

Jullie hebben inderdaad onder invloed gestaan van negatieve krachten en wezens die door jullie niet begrepen werden; die een beetje slimmer en beter geďnformeerd waren dan jullie, maar desondanks zijn er veel goede dingen uit jullie voortgekomen.

Na het vertrek van Jezus--Christus Michael, ontvingen alle mensen een Fragment van God vanaf hun prille jeugd. Deze inwonende Geest is als God, 'Zuiver Geest en Zuiver Energie' en constant in directe verbinding met Zijn Bron.

Dit wil zeggen dat als jullie bewust met deze inwonende Geest gaan communiceren, God kennen en liefhebben door zijn schepping te dienen, jullie op een dag zullen worden als God.

Wees er goed van bewust dat niets sterker is dan God, de Universele Vader en dat niets Zijn Plannen kan blijvend dwarsbomen.

Wat ik bedoel met deze eenvoudige woorden is dat alle negatieve krachten en mensen die met hen werken hier op jullie planeet, deel uitmaken van uw verleden.

We moesten onze tijd nemen omdat de genade van onze vader Christus Michael, die ver boven uw begripsvermogen ligt, dit vereiste. We mochten ook niet ageren met volle kracht om jullie niet te verblinden of uw vrije wil beteugelen. Jullie moesten zelf uw keuzes maken.

Nu dat meer dan de helft van de aardse bevolking gekozen heeft om het goede te doen, streeft naar vrede en wil handelen om de dingen te veranderen, staan we hier.

Ik ga jullie een voorbeeld geven:

200 jaar geleden was uw huidige beschaving onderworpen aan virale en bacteriologische infecties maar men kon het virus of de bacterie niet zien. Uw wetenschap was niet voldoende gevorderd om ze te beschrijven, ze te zien en deze onzichtbare vijanden te bestrijden die zo veel ziekten en verwoestende epidemieën veroorzaakten.

Nu dat deze onzichtbare vijand jullie bekend is hebben jullie remedies gevonden om hiervan te genezen en jullie hiertegen te beschermen.

Het is hetzelfde met de negatieve krachten en menselijke wezens die met en voor hen werken. Jullie kenden hen niet. Jullie wisten niet hoe ze handelden om jullie te verslaven, jullie geestelijke oren en ogen te sluiten, jullie af te leiden van jullie Goddelijk erfgoed en het jullie af te nemen.

We hebben daarom een trucje moeten gebruiken met de krachten, wezens en kwaadaardige mensen die tegen God en uw Schepper Zoon Christus Michael zijn, zodat ze zich zouden ontmaskeren en hun mensonwaardig gezicht tonen.

Vervolgens hebben wij jullie een materieel informatie werktuig (internet) gegeven om jullie te informeren en hebben wij jullie de Energie uit het Paradijs gegeven, evenals de mogelijkheid om te werken met de Zuivere Energie van uw innerlijk God Fragment om jullie geestelijke ogen en oren te openen.

Waarom denkt u? Omdat een goed geďnformeerde persoon een verlicht persoon is die weloverwogen beslissingen kan nemen.

Ken uw vijand! Ken uw Goddelijke Macht!

Nu zeg ik tegen hen, ja jullie die dachten slim te zijn. Jullie die leven op het aardse oppervlak en in de ingewanden van de aarde, jullie wiens motto is: “Divide et impera” - verdeel en heers – om jullie te vergrijpen aan de grondstoffen van de aarde en haar bevolking te vernietigen…... we hebben jullie te grazen genomen.

Jullie zijn van vlees en bloed en uw fysieke lichaam is sterfelijk: jullie zullen steven als een ander en de ziekten die jullie verspreid hebben zullen zich tegen u en uw nakomelingen keren onder een andere vorm. Jullie zullen getroffen worden door blindheid en uw oude methoden zullen jullie niet meer helpen omdat we de ‘codes’ en de ‘regels’ van het spel hebben veranderd zonder uw medeweten.

Mijn geliefde kinderen, het « kwaad » kan nooit overwinnen daar het niet de bevelhebber is over jullie planeet.

Er is een planetaire regering hier in voege die niet van vlees en bloed is, bestaande uit Hoogwaardige Geestelijke Wezens die hun werk zeer serieus nemen. Zij zijn degenen die de verantwoordelijkheid dragen van de goede religieuze, economische vooruitgang en het welzijn op jullie planeet, die werken met uw regeringen achter de schermen. Zij zijn onzichtbaar voor u maar ze zijn er wel degelijk.

Hun aardse leger dat zijn jullie allen, mijn kinderen. Jullie allen die bewust of onbewust met de inwonende Geest Gods hier rondlopen. Allen onder jullie die zich bewust en vrij geopend hebben voor de Grote Broederschap der mensen op Urantia.

Informeer jullie, mijn kinderen, op het materiële vlak via uw informatiemiddelen en op het geestelijk vlak door te luisteren naar uw innerlijke Goddelijke Stem.

Een goed geďnformeerde persoon is een verlicht persoon. Ken uw vijand, begrijp hoe hij te werk gaat op alle niveaus, en u zult weten hoe eraan te verhelpen met de hulp van alle Hemelse Wezens en God: de Alomtegenwoordige - de Alwetende - de Almachtige.

Tot de volgende keer en aangename kennismaking.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina