Mediteren is in de mode.

Sessie nr 8 van 18 maart 2016 – Nederlandse vertaling -Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde in Placencia, Belize. (Carole en Wivine)

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker : Monsoen Melchizedek.

MONSOEN hier: Ik ga u vertellen waarom zo weinig mensen in God en nog minder in een goede en vriendelijke God geloven. Waarom het moeilijk is om aan mensen het bestaan uit te leggen van het inwonend God Fragment of de Gedachtenrichter, dat afkomstig is van God, dat God is.

U ontmoet veel mensen van over de hele wereld in uw dorp en alle etnische groepen van de wereld zijn vertegenwoordigd in dit kleine land Belize. Ze wonen er in vrede. Ik zeg niet dat er geen misdaad is, dat is iets anders. Maar ze respecteren de vele geloofsovertuigingen van anderen en eten elkaars voedsel (Ze zeggen hier: we eat from each others table). Deze vrede en verdraagzaamheid voor de overtuigingen en de gewoonten van anderen door de bewoners en de Staat van Belize zal blijven zolang hun politieke partijen niet de kaart van religie als politiek instrument gaan gebruiken om de mensen tegen elkaar op te jagen of als één etnische groep de anderen wil domineren en knechten.

De kennis van de inwonende God, van het Hoger Zelf of de inwendige stem van de Heilige Geest is veel meer verspreid dan u denkt. Ze is bekend in gans Afrika, in sommige vroeg christelijke mystieke en Gnosis scholen, in de Islam, in India en in verschillende Aziatische landen weliswaar onder andere namen. Maar het is niet gekend door de massa daar er veel van deze oude kennis is verloren gegaan of gewoon verborgen werd gehouden.

Daarbovenop geeft de massa de voorkeur aan het volgen van een geestelijk onderwijs dat geleid wordt door een priester, een meester of een goeroe. Ze willen missen, diensten, rituelen, zang en een tussenpersoon tussen hen en God om samen hun geloof uit te oefenen en leiding te ontvangen.

De mens is niet klaar om alleen met God te wandelen.

Of hij zal het concept van één God verwerpen wegens de jarenlange wanpraktijken en dogma's van de grote georganiseerde religies om een atheïst te worden of iemand worden die enkel gelooft in "Energieën" als alternatief. Of hij zal zich keren naar andere mooie filosofieën zoals het boeddhisme met zijn vele vertakkingen en soorten meditaties die echter geen Godconcept bezit. Of hij kan geworteld blijven in de ‘cultus van de voorouders’ of zich wenden naar andere cultussen. Laat ons het 'New Age spiritualisme’ niet vergeten met zijn reïncarnatie doctrine die suggereert dat de menselijke ziel hier altijd blijft terugkeren om bijna eeuwig te blijven leven op een materiele planeet. Noch de vele westerse yoga praktijken {verschillend van de oorspronkelijke hindoe Yoga die God en het bestaan van het God Fragment en de ziel kent en de vereniging daarvan zoekt.} met zijn oefeningen en soms meditaties die hen in een staat van welbehagen en vrede kan brengen. En zo gaat de lijst maar verder.

Durf niet over een persoonlijke God spreken met wie ze een persoonlijke relatie kunnen aangaan omdat ze daarvoor bang zijn en deze angst is ancestraal.

Mensen waren van oudsher bang voor een kracht en een bovennatuurlijke intelligentie die hen beoordeelde, strafte en aan wie ze offers moeten brengen, voedsel geven, enzovoorts.

Nu stel ik u de vraag: is daar iets aan veranderd?

Wanneer ze naar de kerk gaan, geven ze een offerande, ze branden kaarsen, ontvangen de zegen en de absolutie voor hun zonden van een priester om zich veilig te voelen.

Verwarring, angst en een gebrek aan juiste informatie maken dat het bewust worden van het bestaan van het inwonend God Fragment tijd zal vergen om bij elk individu te ontluiken met alles wat dit omvat en impliceert in al zijn schoonheid en beroering.

Maakt u dan ook geen zorgen, God heeft alle tijd. Hij heeft geen haast en Zijn Fragmenten-Gedachtenrichters zijn zeer ervaren. Het zijn geen beginnelingen die hier komen. Zij zijn zeer competent en weten wat ze kunnen bereiken met de persoon die ze bewonen.

Het Plan van God is Perfect.

God houdt van verschillen. Het is Hem volkomen gelijk hoe mensen van Hem houden en vereren. Hij is alleen geïnteresseerd in het hart en de motivatie van de mens. Er zijn duizenden Hemelse Werelden waar de zielen van Zijn kinderen hun opklimming naar Hem in alle sereniteit kunnen voortzetten.

U hebt tijdens uw opzoekingen ontdekt dat meditatie tegenwoordig erg in de mode is, eveneens onder de tegenstanders van God en Christus als bij atheïsten.

Uw wetenschap heeft er zelfs de weldaden van ontdekt: ze zijn tot de conclusie gekomen dat mediteren veel voordelen biedt voor het lichamelijke en psychische evenwicht van de mens, ongeacht de methode of het persoonlijke doel ervan. Er zijn zelfs bedrijven en scholen in Europa die pleiten voor meditatie en het invoeren voor hun medewerkers en studenten. Men kan nu alle soorten meditatiecursussen volgen op alle continenten: in de Amerika’s, Europa, Afrika, Rusland, China, Japan, vele Aziatische landen, India, noem maar op en dat is een goede zaak, geloof me vrij.

Tijdens een meditatie leert u om het hoofd te ledigen van uw veel te drukke gedachtenloop. Het is tijdens deze geestelijke rust dat de Goddelijke Geest zijn boodschap kan overbrengen, zelfs als de persoon daarvan niet bewust is en niet in God gelooft. De ziel zal zich daarmee ontwikkelen en langzaam de invloed ondergaan van deze Goddelijke Wijsheid om aldus een beter mens te worden.

Aan de andere kant, als u in God gelooft, als u Hem liefhebt met geheel uw hart en u in innerlijke stilte gaat om met Hem rechtstreeks te communiceren, om Zijn Wijsheden bewust te ontvangen, ….... dan zal uw ziel vooruitgaan met de snelheid van het licht.

Als u daarnaast nog leert om uw wil aan de Zijne te onderwerpen uit overtuiging en u Hem vraagt naar Zijn Middelen om anderen te helpen.......dan zullen plots alle Hemelse Ordes aan uw deur staan om u te helpen in uw onderneming.

Als u daarbovenop precies hun richtlijnen volgt en op een onbaatzuchtig wijze optreedt zonder teveel persoonlijke glorie te zoeken, een beloning of erkenning van anderen te verwachten,……………. dan zal uw ziel exponentieel groeien.

Wees dan niet verontwaardigd omdat de oppositie de “nieuwe modevlaag” begint te volgen en de ‘meditatie’ promoot in zijn sofismen en bedriegerijen. Ze kunnen niet anders of ze worden door de gebeurtenissen achterhaald.

Ze hebben niet langer de steun van hun voormalige hemelse rebellenleiders, van hun ‘duister Morontia netwerk’ en van andere medewerkers. Hun materieel imperium brokkelt ook al af. Ze hebben afgedaan. U ziet dat nog niet goed maar wij weten hen en zij ook.

Tot de volgende keer, tot ziens. Na de Paasweek zal ik de andere kwesties bespreken.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina