Ze hebben ze laten doen!

Sessie nr. 9 van 1 april 2016 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize (Carole en Wivine)

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: SIRAYA, Meester Geest nr. 1 van Superuniversum nr. 1 – de Stem van De Universele Vader.

Siraya sprak na 1u40min               Totale duur meditatie: 2u33min.

{Opmerking Wivine: Ik had veel gelezen de afgelopen maanden en video’s bekeken over tal van onderwerpen. Ik begon te begrijpen dat de rebellie van Lucifer gevoerd werd met debatten en retoriek op het niveau van de hemelse werelden van Satania, ons Plaatselijk Stelsel van bewoonde planeten, maar dat het een gans ander verhaal was op het niveau van de 3e dimensie planeten, gaande tot de 4e dimensie: een ongekende wrede belangenstrijd. Er was te veel verwarring in mijn hoofd, te veel teleurstelling en ongeloof. Mijn gemoed daalde, daalde en toen ik geleid werd naar het Urantia Boek om antwoorden te vinden realiseerde ik me dat de Ouden der Dagen destijds afgekondigd hadden aan Gabriel om ze maar te laten doen en dat heeft bijna 200.000 jaar geduurd. Ze hebben ze gedurende al die tijd al die onmenselijkheden laten begaan.

En hier, begreep ik het niet meer. Waarom hadden ze hen zulk een puinhoop laten maken op de planeten en het was nog niet afgerond? Ik had antwoorden nodig. Maar het was van mijn Vader in het Paradijs dat ik een antwoord wenste en van niemand anders. Hem en alleen Hem, zo erg was mijn teleurstelling en mijn nood. Ik ben altijd zo geweest, al sinds ik jong was. Als ik er niet meer door geraak dan wend ik mij alleen tot Hem. Hij en alleen Hij. Hij moest het mij uitleggen. Hij moest het geweten hebben, en er moest nog een ander doel zijn voor gans het ascensie Plan van zielen, engelen, en alles dat leeft in het Groot Universum dan het bereiken van de staat van Licht en Leven.

De volgende dag hadden Carole en ik een groepsmeditatie die al voorheen gepland was en een uur voor de meditatie kwam Monsoen Melchizedek me vertellen mijn recorder mee te nemen en hem op te zetten omdat de Meester Geesten kwamen spreken. Wat ik gedaan heb en het was waar, ze waren daar. Aya heeft nog willen praten na Siraya maar ik kon niet meer. Twee uur en een half is lang voor mij.}

SIRAYA hier: ik ben Siraya, Meester Geest nr.1 van Superuniversum nr.1 – De Stem van De Universele Vader.

Het is in Zijn Naam dat ik tot u kom spreken om de schepping uit te leggen van het Paradijs Eiland, Havona, vervolgens de zeven Superuniversa die rond Havona draaien en de vier niveaus van de buitenruimte die rond de zeven Superuniversa circuleren.

Toen ik het Meester Universum wilde scheppen, trok ik uit mezelf de Persoonlijkheid van de Eeuwige Zoon-Moeder. Om vervolgens alle Superuniversa te scheppen met hun plaatselijke universa, constellaties en plaatselijke Systemen van bewoonde planeten, hadden we een derde partij nodig en zodoende verscheen de Oneindige Geest. Een creatie van Mij en de Eeuwige Zoon. Alle drie samen vormen wij de Entiteit die u de Triniteit noemt.

Nadat de Oneindige Geest het Paradijs Eiland had geschapen met zijn heilige werelden en Havona, bestaande uit 1 miljard perfecte werelden, hebben we samen De Allerhoogste geschapen.

De Allerhoogste is het volgende doel van de hele schepping.

Herinnert u de dag, meisje, toen De Allerhoogste u opnam in Haar armen binnen in zich. Zij heeft u haar vorm getoond die u vergelijkt met de vorm van een immense 'tajine'. Ze hield u in haar armen en liet u naar beneden kijken en heel ver weg, helemaal beneden zag u de zeven Superuniversa tegen de klok in rond een centrale kern wentelen die u niet kon zien omdat de lichtkolom die daaruit opsteeg naar haar hoofd u dat belette.

Ze toonde u dat rond de zeven Superuniversa er 4 sterrenbanden waren die met de klok mee rond de zeven Superuniversa draaiden. Ze toonde u vervolgens dat ze de zeven Superuniversa en de 4 banden van de buitenruimte sneller en sneller kon doen draaien om u haar almacht te tonen over de fysieke, morontia en geestelijke energiekrachten van het Meester Universum.

U hebt ook gezien dat ze in al haar grootsheid leeg is, het is er donker, omdat het Meester Universum zich helemaal op de bodem van haar vorm bevindt. Ze heeft nog veel ruimte om te vullen.

Ze heeft ook verschillende pogingen ondernomen om u te doen begrijpen dat u moest luisteren. U hebt uiteindelijk in de verte een geluid gehoord als een regelmatige hartslag: het ritme van haar hart. Geluid en licht vormen de basis van de Schepping.

Ieder Superuniversum werd geschapen door een Meester Geest. Iedere Meester Geest vertegenwoordigt een aspect van de Triniteit:

Meester Geest nr 1 – de Universele Vader - Siraya

Meester Geest nr 2  de Eeuwige Zoon-Moeder - Kuwaya

Meester Geest nr 3 : - de Oneindige Geest.- Moiraya.

Meester Geest nr : - de Universele Vader en de Eeuwige Zoon-Moeder.

Meester Geest nr 5 : - de Universele Vader en de Oneindige Geest.

Meester Geest nr 6 : - de Eeuwige Zoon-Moeder en de Oneindige Geest.

Meester Geest nr.7  van uw Superuniversum Orvonton: - de Universele Vader, de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest en spreekt ook voor De Allerhoogste.

Zij hebben elk verschillende karakteristieken die u zult beleven in hun eigen Superuniversum, nadat u een Volkomen Geestelijk Schepsel bent geworden in het Paradijs en het 'Korps der Volkomenheid van de verheerlijkte stervelingen' zult vervoegd hebben.

Toen wij vertelden dat u ooit zou terugkeren op jullie planeet om er uw opleiding te vervolmaken als toekomstige Schepper Zonen en Dochters van het nieuwe type dan was dat niet als gewone sterveling. U zult terugkeren op Urantia wanneer jullie planeet de Paradijselijke staat of de verankering in 'Licht en Leven' heeft bereikt. U zult er dan verblijven als een ‘Ervaren Perfect Geestelijk Schepsel’ om uw opleiding te voltooien als nieuwe Scheppers die in de buitenruimten zullen actief zijn tijdens het volgende tijdperk der Universa. U zult terugkomen nadat u alle Superuniversa hebt doorlopen om uw ervaring te vervolledigen in de zeven aspecten van de Triniteit.

Al deze Superuniversa bestaan opdat de menselijke ziel zou volgroeien in een volkomen geestelijk schepsel door ervaring. Zij bezitten miljarden bewoonde planeten waarop mensen leven van verschillende types wier zielen eerst groeien op hun fysieke planeet, vervolgens op de morontia werelden en uiteindelijk op de geestelijke werelden.

Het is de ervaring die primordiaal is in jullie ascensie en voor uw toekomstige status in de Allerhoogste en deze ervaring begint nu in uw huidig leven dat uiterst belangrijk is.

Uiteraard is het een lange weg te gaan, dit is onderdeel van uw eeuwig leven. Het is een pad vol avonturen waar u zich niet zult vervelen, waar u hard kunt werken zowel als u vermaken, waar u volgens uw verlangens uw vaardigheden kunt tonen. U zult er altijd dienstbaar zijn door te starten in het plaatselijk Stelsel, dan de constellatie, dan Salvington - hoofdstad van uw plaatselijk universum, dan de sectoren van het Superuniversum, dan Havona, en uiteindelijk het Paradijs, enzovoort…………………..

Wanneer de Godheden van de Triniteit op het Paradijs hun Schepper Zonen scheppen met hun Bijstand, de Moeder- Geesten, evenals andere Paradijs Zonen en Dochters, dat is dat om de 100.000 plaatselijke universa van een Superuniversum te creëren en te beheren.

De Schepper Zonen en Moeder-Geesten vertegenwoordigen in een plaatselijk universum zoals Nebadon zowel de Macht, de Wijsheid als de Creatieve Vermogens van de Paradijs Goden. Ze zijn op alle niveaus "Onze Vertegenwoordigers" in het plaatselijk universum. Ze zijn ‘WIJ’ voor u.

Een Schepper Zoon ontvangt een locatie in een Superuniversum om er zijn plaatselijk universum te organiseren waarin hij met zijn Moeder-Geest hemelse wezens zal scheppen van verschillende Ordes. Sommige creëren ze samen en anderen afzonderlijk. Zij schepen samen de Orde der Melchizedeks, de Vorondadeks, de Lanonandeks, de Levendragers, de Aartsengelen en nog vele anderen.

Echter de Orde der Serafijnen (Engelen van verschillende typen) zijn de schepping van de Moeder-Geest en de Materiele Zonen en Dochters (Adam en Eva's) zijn de schepping van de Schepper Zoon.

De Adam en Eva's, sublieme half-materiele/half-geestelijke wezens, leven meestal op de hoofdkwartieren van de plaatselijke Systemen van bewoonbare planeten. Ze vertrekken als paar op planetaire missie als nieuwe bovenmenselijke dirigenten van die wereld en om het genetisch materiaal der stervelingen te verhogen als de bevolkingen hun maximale biologische evolutie hebben bereikt. Het zijn hun nakomelingen na vele generaties die de taak hebben om zich te vermengen met de menselijke rassen om hun immuunsysteem zowel als hun intellectuele en geestelijke vermogens te verheffen.

Mijn Plan was om zielen te scheppen die volkomen konden worden naar Mijn Beeld als zij dat wensten; zielen en wezens die niet rechtstreeks door Mij werden geschapen. Zielen die via een langzame ascensie met behulp van één van Mijn Fragmenten konden uitgroeien tot perfectie dankzij hun verlangen om te worden als Ik en uit liefde voor Mij.

Het werkelijke doel van al de Wezens van de huidige schepping, met inbegrip van de God Fragmenten die in de lokale universa dienen, de Paradijs Zonen en Dochters, de hemelse wezens van Havona, de Superuniversa, plaatselijke universa en de mensenzielen is de uiterst belangrijke rol die ze zullen spelen dankzij hun beleefde ervaringen in het ‘volgende tijdperk der universa’; in de volgende ontwikkeling van De Allerhoogste wanneer zij alle bevoegdheden heeft ontvangen en zal regeren over het Meester Universum.

Dan zullen alle menselijke zielen en hemelse wezens van de plaatselijke universa die bestemd waren om Het Paradijs te bereiken na een lange opklimming “Volkomen Geestelijke Wezens” geworden zijn naar Mijn Beeld en Gelijkenis. Niet omdat Ik ze zo heb geschapen, maar omdat ze vrijwillig en uit liefde voor Mij als Ik wilden worden. Wanneer alle Superuniversa zullen verankerd zijn in Licht en Leven, dan zullen alle schepselen van de universa Mij kennen en Mij dienen uit liefde en overtuiging, evenals De Allerhoogste in het volgende tijdperk van het Meester Universum.

Ik wist, mijn kind, dat het risico van rebellie tegen Mij en mijn Schepper Zonen zou bestaan hoe verder men zou afdalen in de schepping van hemelse wezens in een plaatselijk universum. Opstanden zijn altijd gericht tegen Mij, de Schepper Zoon en de Administratie van het Superuniversum omdat de Administratie en Justitie van het Superuniversum een rol spelen in het plaatselijk universum van een Schepper Zoon.

Begrijp goed dat niet alleen de mens een ‘vrije wil’ heeft ontvangen. Alle wezens van het Paradijs, Havona, de Superuniversa en de plaatselijke universa die van Mij een 'persoonlijkheid' hebben ontvangen bezitten automatisch een ‘vrije wil’. Ze hebben allemaal het recht om Mij te aanvaarden of te verwerpen.

Het gevaar van een opstand komt niet zozeer van de wezens die geschapen worden door de Triniteit, maar wel vanaf de 3de orde der Hemelse Schepselen die gecreëerd worden in het plaatselijk universum; zij die Vorst zijn van een plaatselijk Stelsel van bewoonde planeten evenals hun planetaire Prinsen en de Serafijnen en Morontia wezens die hen dienen. Het gevaar bestaat daar wel degelijk omdat ze het verst van Mij verwijderd zijn.

Opstanden barsten over het algemeen uit als de Schepper Zoon bezig is met zijn zeven zelfschenkingen. Zodra hij alle bevoegdheden heeft ontvangen over zijn plaatselijk universum en hierover Allerhoogste solitaire Meester Soeverein is geworden is dit niet meer mogelijk.

De Schepper Zonen moeten daarvoor eerst het leven ervaren van elke orde schepselen die ze hebben geschapen en de laatste, de zevende zelfschenking is de ervaring van een mensenleven.

Het was tijdens de voorbereiding van dit mensen leven dat Lucifer, de Vorst van uw plaatselijk Stelsel Satania, besloot om zijn eigen weg te gaan en zowel Mij als mijn Zoon Christus Michael verwierp. Hij wilde vrijheid van handelen zonder tussenkomst van enige administratie noch Justitie van het Superuniversum of Nebadon en wees het Opklimmingsplan der zielen naar Mij volledig af. Wat baatte het als Ik volgens hem toch niet bestond.

Toen Gabriel ,de Blinkende Morgenster en eerstgeborene van Christus Michael en de Moeder-Geest, de drogredenen van Lucifer aanhoorde die volgelingen zocht voor zijn nieuwe theorieën besloot hij op Jerusem te blijven, hoofdkwartier van Satania, om de ontwikkeling van zijn toespraken te volgen. Wanneer Lucifer echter 37 planetaire Vorsten voor zich had gewonnen en zijn ‘Vrijheidsverklaring’ afkondigde op de glazen zee van Jerusem met zijn witte, rode en zwarte vlag, startte Gabriel een procedure bij de Ouden der dagen om de rebellen te vernietigen.

De Ouden der Dagen behoren tot de Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden en zijn de Bestuurders van Orvonton, uw Superuniversum.

Ze hebben inderdaad geantwoord dat men ze moest laten doen, zolang er geen ander was die in staat was om hun het hoofd te bieden of hen te vervangen en dat het hoe dan ook na de laatste zelfschenking van Christus Michael zou beëindigd zijn.

Ondertussen konden Lucifer en de rebelse planetaire Vorsten met al de engelen en hemelse wezens die hen gevolgd hadden zich organiseren zoals zij wensten. Natuurlijk werden deze planeten onmiddellijk in geestelijke quarantaine geplaatst en afgesneden van elke interplanetaire telecommunicatie. Zelfs uw plaatselijk Stelsel Satania werd tijdelijk in een vorm van quarantaine geplaatst opdat deze opstand de grenzen ervan niet zou overschrijden en de rest van Nebadon, uw plaatselijk universum, zou infecteren.

Waarom hebben ze hen 200.000 jaar laten doen? Wel, omdat het Mijn Wil is.

Omdat ze allemaal een 'persoonlijkheid' van Mij hebben ontvangen en dus het recht hebben om eigen keuzes te maken. Omdat Ik wil dat alle Hemelse persoonlijkheden en mensenzielen naar Mij toe komen uit eigen wil en Mij en mijn schepping vrijwillig en uit liefde dienen. Dat allen Mijn Orde en Mijn Wetten aanvaarden in alle Universa uit overtuiging zowel van boven als beneden.

Zij hebben daarom het recht, net als u om Mij te verwerpen en krijgen de mogelijkheid om te handelen naar eigen denken voor een periode en Ik zeg wel voor een tijdje, in de hoop dat ze van gedachten zullen veranderen en uit eigen beweging terug naar Mij komen, Mijn Zoon, Mijn Administratie en Mijn Wetten wanneer ze hun fouten beseffen.

Toen Christus Michael zijn mensenleven als Jezus van Nazareth op Urantia beëindigde en Meester Soeverein werd van Nebadon heeft hij de Ouden der Dagen gevraagd om de belangrijkste actoren van deze opstand te veroordelen. Lucifer en alle ernstige gevallen werden ondertussen op een gevangenisplaneet rond Jerusem geplaatst. Caligastia en Satan konden nog vrij bewegen op de rebel planeten voor een gegeven periode maar ze hadden al lang geen machtsfunctie meer.

Waarom? Omdat een Schepper Zoon, zelfs als hij Meester Soeverein geworden is, zijn eigen Zonen niet mag veroordelen. Het zijn alleen de Ouden der Dagen van het Superuniversum die dat recht hebben. Hij mag alle problemen in zijn plaatselijk universum oplossen voor de goede werking ervan maar niet de ernstige gevallen waar sprake kan zijn van de-creatie, noch zijn eigen rechtstreekse Zonen.

Het is niet omdat de grote orkest dirigenten van deze opstand verdwenen zijn dat er geen puin meer overblijft van hun acties en ik zal niet ingaan op alle planeten die eronder hebben geleden.

Het klopt dat wanneer een volledig plaatselijk Stelsel van bewoonde planeten geworteld is in Licht en Leven men dingen kan doen die helemaal verboden zijn als dat niet het geval is omdat het te gevaarlijk is.

U moet goed begrijpen dat de planetaire Vorst, zijn hemelse assistenten en de bovenmenselijke leden van zijn lichamelijke staf, bewustzijns- en intellectuele vermogens bezaten, kennis van fysieke, Morontia en Geestelijke Energie die uw begripsvermogen ver overstijgen.

Jullie in detail uitleggen wat het is zou u niet helpen omdat u het niet zou begrijpen. Het is voldoende dat Ik u vertel dat de experimenten die zij tijdens de rebellie gedaan hebben met hun mentale krachten, op genetische vlak, met fysieke en Morontia energie grote rampen hebben veroorzaakt onder andere in jullie zonnestelsel en op jullie planeet.

Uw huidige historici, geologen, archeologen en genetici ontdekken nu plaatsen en dingen waarvan ze verbijsterd staan en die inderdaad niet beschreven zijn in het Urantia Boek.

Helaas is men op uw planeet herbegonnen met het experimenteren met deze oude technologieën, genetische kennis, kernenergie, en nog erger waarvan ze niet alle gevaren kennen. Het zijn energieën-technologieën die ze totaal niet kunnen controleren laat staan de berokken schade ervan herstellen. Ze zijn weer klaar om naar een ramp te lopen in hun race voor de macht over de planeet en het bezitten van haar grondstoffen.

Alleen ligt dat nu eventjes anders: er is geen “laat ze maar doen” meer.

Mijn Zoon, Christus Michael, heeft nu volledige macht over Nebadon en het proces van de opstand dat nog altijd loopt voor enkele hemelse wezens speelt hier geen rol meer.

Ja, er waren en er zijn nog vele voorspellingen over het einde van de wereld, over het zinken van continenten door tsunami's, de stijging van de wateren der oceanen, over het gebruik van nucleaire wapens om naties te vernietigen, een 3e wereld oorlog, het omdraaien van de magnetische polen, enzovoort. Daar zijn ze altijd sterk in geweest. Zelfs uw Nostradamus, die nu bijna 500 jaar dood is, is nog steeds nieuwe catastrofen aan het voorspellen. De mensen zullen het uiteindelijk wel moe worden als ze zien dat er niets gebeurt.

Het einde van de wereld in het jaar 2.000? Niets.

Het einde van de wereld in december 2012? Niets

Het einde van de wereld in 2016? Niets, u zult het wel zien! Ze houden ervan om mensen bang te maken.

Een derde wereld oorlog die start in het Midden-Oosten ? Pfff, dat proberen ze al 25 jaar.

Mijn kinderen, er zullen zulke dramatische dingen niet gebeuren omdat dit niet in Mijn Plannen staat noch in die van Mijn Zoon. Het is zijn zelfschenkingsplaneet waar hij als mens onder jullie heeft geleefd en hij heeft niet de geringste intentie om iemand de kans te geven ze te laten ontploffen. Hij heeft alles ingesteld om een intra-planetaire ramp in jullie zonnestelsel te voorkomen zoals dit ooit is gebeurd en om einde wereld tragedies op jullie planeet te vermijden zoals 70.000 en 12.000 jaar geleden.

We zullen niet ingaan in detail over deze gezonken continenten, over deze vernietigde planeten waarvan er nog steeds brokstukken rondzweven in jullie zonnestelsel, dit heeft geen belang meer, het is het verleden.

Wees echter zeker van één ding: het is niet vatbaar voor herhaling!

Laat ons nu over een ander onderwerp spreken dat u verontrust. Er wordt inderdaad veel heisa gemaakt in boeken en artikelen waar men het gebruik aanbeveelt van drugs, psychotrope middelen, ormus of monoatomisch goud om mystieke en spirituele ervaringen op te doen tijdens meditaties.

Deze producten werden aller tijden gebruikt door Koningen, Priesters en Sjamanen na de rebellie om een grotere intelligentie te verkrijgen en de geestelijke wereld waar te nemen. Helaas wat u zult zien met zulke middelen zijn lage entiteiten, duistere gedachtenvormen, wezens die u engelachtig zullen lijken maar het niet zijn. Al deze vormen, entiteiten en wezens kunnen u beďnvloeden, soms tot u spreken, u zelfs aanraken omdat u zich daarmee openstelt voor hun dimensies.

Het waarachtige geestelijke inzicht ontvangt u wanneer u contact zoekt met Mijn inwonend God Fragment tijdens uw momenten van stilte of meditatie zonder drugs, psychotrope middelen of alcohol te gebruiken.

Ik beveel iedereen aan die hogere geestelijke inzichten wenst te bereiken, die voor ons beginnen op het niveau van de 1st Woningwereld en niet met wat er rond uw planeet hangt, om deze producten niet te gebruiken als u wilt mediteren of Energie van het universum wenst te versturen. Houdt u niet voor de gek en ik spreek ook over cannabis die in dit geval net zo gevaarlijk kan zijn.

U hebt ook heel wat gelezen over rehabilitatie programma's van rebelengelen en sterrenkinderen die zich op jullie planeet zouden incarneren en nog vele andere onderwerpen in die stijl.

Ik zal hier even in de plaats van Mijn Zoon, Christus Michael, antwoorden.

Geen enkele Serafijn, van de laagste tot de hoogste rang, heeft het recht om te incarneren in een menselijk lichaam omdat ze van een andere essentie zijn dan jullie. Als ze willen het ascensie pad volgen naar het Paradijs zoals jullie dan is er voor hen een programma voorzien op de hemelse werelden.

Met betrekking tot engelen die aan de rebellie deelnamen: hun proces is aan de gang en er bestaan rehabilitatie programma's, maar in geen geval is er incarnatie voorzien in een menselijk lichaam, in geen geval.

Al deze verhalen over sterrenkinderen, geďncarneerde engelen komen voort uit oude legendes, uit een verkeerd begrijpen van de vroege menselijke rassen betreffende deze 100 morontia zielen die hier aankwamen met de planetaire Vorst zo’n 500.000 jaar geleden en werden geďncarneerd in een onsterfelijk super menselijk lichaam dat voor hen op maat werd gemaakt. Zij hebben uw volkeren verteld dat zij afkomstig waren van verre hemelse werelden of sterren om de aardse bevolkingen te helpen en dat hun zielen daar terug naartoe zouden keren eenmaal hun missie hier op aarde was volbracht.

Deze grote onsterfelijke wezens hebben gereisd in al uw continenten gedurende 300.000 jaar. Degene die deelgenomen hadden aan de rebellie zijn achteraf sterfelijk geworden en hebben zich vermengd met de mensen.

Van en Amadon zijn de enige die hier als onsterfelijke super wezens zijn gebleven gedurende 450.000 jaar en zijn pas vertrokken na de komst van Adam en Eva zo’n 37.000 jaar geleden.

Adam en Eva hadden ook speciale onsterfelijke super menselijke lichamen ontvangen en waren eveneens afkomstig van de morontia werelden om de mensen hier te helpen. Hun eerste nakomelingen waren eveneens onsterfelijke super mensen maar dat verminderd telkens met iedere generatie. Adam en Eva en al hun nakomelingen zijn na hun beoordelingsfout ook sterfelijk geworden en hun nazaten hebben zich ook vermengd met de mensen.

Als we u beiden een beetje duwen om wat te lezen en na te gaan hoe degenen die tegen Mij zijn, die mijn bestaan ontkennen, degenen die nog steeds Lucifer aanbidden, handelen en functioneren dan is dat om het ware van het onware te leren onderscheiden, om de enorme verwarring die nog steeds op Urantia bestaat te overstijgen.

Dan is dit omdat u een volgende stap moet nemen, de ultieme stap in uw ontwikkeling, in uw vermogen om met de ’Zuivere Energie’ van uw God Fragment te werken zodat u ons kunt helpen de noodzakelijke geestelijke transformaties door te voeren bij de mensheid. U zult geholpen worden door anderen, die u niet kent. Er zijn nog altijd bekwame sjamanen en afstammelingen van deze vroegere supermensen in Afrika, in de Amerika’s, in India, in Azië en in Rusland die nog steeds beschikken over super menselijke vermogens en die Mijn bestaan onderkennen alsmede het bestaan van mijn inwonend God Fragment. Dus maakt u geen zorgen, jullie zijn niet alleen, en het is niet eens nodig om hen te ontmoeten.

Echter, om deze laatste stap te bereiken vereist dit van jullie meesterschap over al uw angsten en twijfels. Jullie staan op een goed niveau dankzij uw ervaringen tijdens het schoonmaken van het “duister Morontia netwerk van Caligastia”, maar jullie moeten nog een stapje verder gaan.

Ziezo, my lady, Ik heb gevolg gegeven aan uw oproep. Als de Meester Geesten het ditmaal gemakkelijker vonden om tegen u te praten tijdens een meditatie via reflectiviteit dan was dat omdat dan uw emoties en zorgen volledig geblokkeerd zijn in uw brein.

Wij wensen echter dat u blijft oefenen in het noteren van de boodschappen van de Melchizedeks en andere hemelse persoonlijkheden van Nebadon zonder in diepe meditatie te gaan. Wij hebben onze redenen om u dit te vragen.

Au revoir, My Ladies, tot in het Paradijs.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina