De handtekening in de cel.

Sessie nr 10 van 19 april 2016 – Nederlandse vertaling - Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde in Placencia, Belize. {Carole en Wivine}.

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker : Kuwaya – Meester Geest nr 2 van Superuniversum nr 2 – De Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder.

{Nota Wivine : Door informatie te zoeken in wetenschappelijke artikelen over genetica, de vroege menselijke geschiedenis, enzovoorts viel ik op een uiteenzetting van Stephen Meyer, wetenschappelijk filosoof gevormd in de Universiteit van Cambridge - over zijn boek “Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design“. Waar hij uitlegde dat de oorsprong van DNA of de genetische informatie in een cel, alleen afkomstig kon zijn van een intelligente bron.

Toen dacht ik bij mezelf: bravo, de wetenschap die sinds heugenis het bestaan beschouwde als zuiver materieel en doelloos - stijl Darwin – heeft eindelijk God gevonden. Maar hey, dat God bestaat weet ik. Dat helpt me niet vooruit. Toen viel ik op een wetenschappelijke journalist die de volgende vraag hierover stelde: hoe is deze genetische informatie van God of deze intelligente bron, terechtgekomen in de eerste levende cel en hoe gaat deze genetische informatie te werk om op een dag een intelligent menselijk wezen voort te brengen? OEPS? Inderdaad! Hoe?

Terug naar het Urantia Boek om te zien wat ze daar over het onderwerp beschrijven. Na verschillende verhandelingen gelezen te hebben over de Levendragers begon mijn hoofd te draaien: ik wist niet meer waar de kop of de staart van de vis was. Te veel informatie! Alles dwarrelde. Uiteindelijk heb ik dan wanhopig om hulp geroepen met de vraag of er niemand was die mij dat in het kort en in eenvoudiger woorden kon uitleggen? Begrijp me, ik bezit geen superieure intelligentie. Maar ik weet graag van alles en wil er ook iets van begrijpen. }

Kuwaya hier: ik ben Meester Geest nr.2 van het Superuniversum nr.2 – de Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder.

Hallo, mijn kinderen, ik kom u de schepping verklaren van een Mens op een planeet in tijd en ruimte.

Tijd en Ruimte gaan hand in hand en de organisatie van de ruimte waarin u momenteel leeft beïnvloed de tijdvertraging in uw omgeving.

Een mens bekijkt gans de evolutie van het heelal volgens de tijdsbeperking van zijn eigen aardse leven. Maar de Zonen van God van het plaatselijk universum Nebadon, geschapen door Christus Michael en uw Moeder Geest, bezitten eeuwig leven en bekijken de evolutie van een planeet over miljoenen jaren zonder ongeduldig te worden. Wij, de Godheden van de Triniteit, kennen echter geen tijd. Alles is constant aanwezig om ons heen: het verleden – het heden –de toekomst en we houden van verhalen die goed aflopen.

De schepping van de zeven Superuniversa met hun plaatselijke universa en het leven op een planeet is geen gokspel. Tussen al de Wezens geschapen door de Godheden van Het Paradijs bestaan er Architecten die ontwerpen hebben gemaakt voor de schepping van de Superuniversa met hun plaatselijke universa waarin de Constellaties en plaatselijke Systemen van bewoonbare planeten zich bevinden.

Er zijn daartussen ook andere Architecten die samen met Mij de plannen hebben ontworpen voor het materiele en intelligente leven op een planeet.

Wat betekent dat elke vorm van intelligent materieel leven vooropgesteld werd vanuit het Paradijs en Havona. Daar bestaan welomschreven plannen die gewijzigd mogen worden naargelang de geofysische omstandigheden van een planeet of om de genetische formulering van de microscopische cellen te verbeteren die op een dag het menselijk leven zullen voortbrengen na een langzame evolutie van allerlei plantensoorten, vissen, reptielen, vogels en uiteindelijk zoogdieren.

Er zijn verschillende genetische basisconcepten die flexibiliteit toelaten bij het scheppen van leven op de materiele werelden, maar daar mogen geen grote verandering in aangebracht worden, noch nieuwe levensvormen ontworpen worden zonder Mijn Toestemming. Dit is een beslissingsbevoegdheid die ik echter in Nebadon gedelegeerd heb aan mijn Schepper Zoon- Christus Michael, die weliswaar in constante verbinding staat met Mij.

Het is de Schepper Zoon met zijn bijstand de Moeder Geest die de Goddelijke Zonen van een plaatselijk universum scheppen. Ze beginnen met Gabriel - de Blinkende Morgenster- en zo is er maar eentje; dan is het de beurt aan de Orde der Melchizedeks enzovoort, om te eindigen met de Orde der Levendragers.

De Orde der Levendragers wordt echter niet alleen door Christus Michael en de Moeder Geest geschapen. Eén van de drie Ouden der Dagen van uw Superuniversum neemt daar ook aan deel. Ik wil u eraan herinneren dat de Ouden der Dagen de dirigenten zijn van het Superuniversum en dat alleen zij over de vernietiging van leven mogen beslissen. Het maakt niet uit of het levensvormen zijn op de materiele werelden, Morontia zielen en Morontia Wezens of Geestelijke Schepselen. Het is dan ook logisch dat zij deelnemen aan de creatie van leven op planeten via de medeschepping van de Orde der Levendragers.

De Levendragers kunnen worden vergeleken met genetici. Zij ontwikkelen het kiemplasma in hun laboratoria en planten het in op de materiële werelden waar ze het dan de “adem des levens” schenken.

Ze hebben hun eigen Morontia wereld die rond Salvington draait - hoofdstad van Nebadon. Deze wereld heeft zes satellieten en op één van deze satellieten zijn er adviseurs en medewerkers aanwezig van het Paradijs, Havona en Uversa - kapitaal van uw Superuniversum – die de oudste, meest ervaren Levendragers begeleiden en adviseren betreffende levenspatronen.

Elke Superuniversum heeft diverse modellen van basisleven die aangepast mogen worden volgens de besluiten van de Schepper Zoon van een plaatselijk universum. Christus Michael heeft dan ook daaruit zijn eigen keuzes gemaakt voor de levenspatronen van Nebadon. Levenspatronen die bepaald werden door Aya, Meester Geest van Orvonton - uw Superuniversum nr.7.

De Levendragers werken altijd onder toezicht van Melchizedeks, zowel in hun laboratoria als bij het inplanten van leven op een materiele wereld. Ze gaan meestal naar een planeet met een groep van 1.200 leden en 12 Melchizedek toezichthouders.

Nadat ze het signaal ontvangen dat een planeet bijna klaar is voor de inplanting van leven gaan ze ter plaatse de geofysische voorwaarden bestuderen. Vervolgens overleggen ze met hun superieuren. In het geval van een experimentele planeet als de uwe mogen ze wijzigingen aanbrengen om bijvoorbeeld de functies in het fysieke lichaam te verbeteren of trachten een primitieve mens sneller te doen verschijnen dan gebruikelijk.

Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, moeten zij toestemming ontvangen van Christus Michael. Zodra zij toelating krijgen voor alle projecten die ze willen ondernemen beginnen ze hun laboratoriumonderzoek op kiemcellen die niet de 'adem des levens' bezitten en zich dus ook niet kunnen voortplanten. Deze genetische basisformules der cellen moeten van in het begin alle mogelijke transformatie codificaties bezitten die tot de mens zal leiden en zullen daarom duizenden keren in het laboratorium uitgetest worden voordat het besluit wordt genomen om ze op een planeet in te voeren.

De genetische informatie in het DNA van het basisch levensplasma bezit van in het begin alle nodige codes om op een dag de verschillende soorten voormenselijke wezens tevoorschijn doen komen die zich zullen vermengen en evolueren totdat het eerste paar primitieve mensen geboren wordt in een gezin. Dit proces vergt een langzame evolutie gaande van het microscopische leven, het plantenrijk, de schaaldieren, de vissen, de reptielen, de vogels tot het ontstaan van die zoogdieren waaruit later de mens zal voortkomen

Mutaties gebeuren altijd plotseling en altijd in één enkel exemplaar van een soort van planten, vissen, dieren, één familie van zoogdieren of voormenselijke wezens.

Bij jullie was het een kikker, ja slechts één, die alle nodige genetica bezat waaruit op een dag de zoogdieren tevoorschijn konden komen die tot de geboorte van de primitieve mens zouden leiden.

De intelligente primitieve mens die een 'persoonlijkheid' kon ontvangen met een creatieve wil, bekwaam om beslissingen te nemen en morele keuzes te maken. Bekwaam om zijn levensomstandigheden te verbeteren, met vele menselijke gevoelens en het potentieel om op zoek te gaan en te houden van een Universele Schepper. De intelligente primitieve mens die een God Fragment of Gedachtenrichter kon ontvangen voor de creatie van zijn eeuwige ziel.

Het ontstaan van intelligent leven op jullie planeet was niet spontaan, het werd intelligent geformuleerd en uitgevoerd met instemming van Christus Michael (Jezus). Het is pas na de inplanting dat het biologische- en bewustzijnsleven aanvang neemt en zijn verloop gaat volgens de geofysische condities van de planeet.

De Levendragers werken altijd in een lab op materiaal dat niet in staat is om zich voort te planten. Het is alleen wanneer ze op de planeet verschijnen om de geformuleerde en gecodificeerde cellen in te planten dat ze de geestelijke “adem des levens” van de Moeder Geest ontvangen om aan die cellen door te geven zodat ze zich kunnen ontwikkelen en voortplanten. Zonder de bijdrage van de “adem des levens” van uw Moeder Geest via de Levendragers kan geen cel zich vermenigvuldigen noch een complexer organisme zoals uw fysiek lichaam zich voortplanten.

Het scheppen van het primaire organisch elektrochemisch materiaal dat nog niet bekwaam is om intelligent te reageren op prikkels van de omgeving komt voort uit een samenwerking van de Meester Fysische Controleurs met de Zeven Meester Geesten en de Levendragers.

Het is hun gezamenlijke creatieve werk dat de basis vormt voor het scheppen van levende organismen. Levende organismen die kunnen leren uit ervaring door te interageren met hun omgeving.

Levende organismen waarop de geestelijke circuits van de zeven bewustzijnsassistenten zich de een na de andere kunnen connecteren om het materiele bewustzijn-intelligentie te bevorderen van het hele scala plant- en diersoorten die systematisch tevoorschijn komen tijdens de evolutie van het biologische leven.

Het doel van de biologische evolutie, van gans de Schepping, is het scheppen van liefdevolle ‘Mensen’ die bekwaam zijn om goede morele en religieuze keuzes te maken en intelligente beslissingen te nemen. Mensen die God kunnen vinden en aanbidden waarvan de morontia ziel uiteindelijk zal evolueren in een Volkomen Geestelijke Wezen door middel van de fusie met haar Gedachtenrichter. De Mens die naar God opklimt en God die afdaalt naar de Mens.

Het kiemplasma bezit vanaf het begin een “impuls” om zich te perfectioneren. Deze impuls duwt elke cel, elk organisme om zich te ontwikkelen en te verbeteren om te overleven en zich aan te passen aan zijn omgeving. Deze impuls stimuleert als dusdanig de biologische evolutie van plant- en dierenrijk.

Vanaf het moment dat de primitieve mens zijn Gedachtenrichter ontvangt zal deze ‘impuls’ zich gaan vertalen in de hersenen van de mens in een zoeken naar hogere geestelijke wijsheid, in een zoeken en aanbidden van God, in een behoefte om zich te perfectioneren naar Gods beeltenis.

Dank u, mijn kinderen, ik wens jullie nog een goede dag.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina