AFRIKA.

Sessie nr 11 van 29 april 2016 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize. {Carole en Wivine}.

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: Monsoen Melchizedek.

Monsoen hier: Meisje, er gaan grote mooie veranderingen komen die de mensen niet verwacht hebben. Er zal eindelijk een nieuwe wind blazen van verandering en voorspoed na al de rampscenario’s die jullie hebben overspoeld.

Iedere verandering vraagt aanpassing en dat zal voor velen moeilijk zijn, zeker voor de ouderen. De jeugd is er klaar voor en zeker de generatie kinderen die in deze eeuw werden geboren en nog geboren zullen worden.

Zij zullen op deze nieuwe golf surfen als gelukzaligen en hun ouders meeslepen in hun enthousiasme.

Een lange bittere strijd is nu voorbij tussen de Godlievende en de God hatende, zowel op hemels morontia gebied als op de werelden van tijd en ruimte waartoe u behoort.

Er zal niet meer gedacht worden in ras of huidskleur, in slimmer en dommer, in rijk of arm.

De machtsstrijd tussen het Luciferiaanse gedachtegoed en het Christus bewustzijn is gekanteld. Het Christus bewustzijn heeft gezegevierd. Hoe kon het ook anders?

De etnische groepen die zozeer werden benadeeld door de Luciferiaanse invloed zullen terug hun oorspronkelijk geloof belijden zonder vervolgd te worden. Zij die de ware geestelijke kennis bewaard hebben in de Amerikaanse continenten en in Afrika zullen terug gehoord en gerespecteerd worden.

Wij hebben de smeekbede van de “Afrikaner” al lang gehoord en zijn actief bezig met de commissarissen der rassen om dit continent met hun prachtig volk terug op de been te helpen. Zij zullen nieuwe handelspartners krijgen en Afrikaanse leiders zullen opkomen die het welzijn van hun eigen volk op de voorgrond zullen plaatsen ……..en niet alleen in Afrika.

De Afrikaanse leiders zullen gerespecteerd en gehoord worden.

Afrika heeft grote beschavingen gekend en duizenden jaren geleden reisden ze naar vele continenten.

Jullie volk kende de bouwkunst, mathematica, metaalbewerking en houtbewerking. Jullie hadden boeken en velen konden lezen en schrijven lang voor de Europeanen en de Arabieren jullie onder de voet liepen en jullie erfgoed vernietigden.

Nadat Machiventa Melchizedek hier ongeveer 4.000 jaar geleden incarneerde om de mensheid op geestelijk gebied te verheffen hebben zijn latere afgezanten gans Afrika bezocht, ieder volk en stam die daar leefde.

Het kasten- en slavensysteem zal onder al zijn vormen verdwijnen over gans de wereld. Allen zullen gelijkwaardig behandeld worden als broeders en zusters onder Eén Grote Schepper, gelijk hoe men Hem noemt.

God kent maar twee soorten mensen: zij die Hem liefhebben en zij die dat niet doen.

Naties en landen, groot en klein, zullen zich verenigen op andere basissen dan in het verleden. Respect voor de soevereiniteit van elk land en volk zal primordiaal zijn, evenals een eerlijke commerciële, wetenschappelijke, educatieve en technologische uitwisseling met een duurzaam monetaire systeem.

De destructieve technologieën voor mens en planeet zullen in de kast geborgen worden en op termijn vernietigd. Als de grootmogendheden dat niet uit eigen beweging doen, zorgen wij daar voor.

Wees niet ongerust, meisje, ze weten dat ondertussen wel, maar ze spreken er niet graag over. De mens kan zich onzichtbaar maken voor een ander mens maar niet voor ons.

Deze destructieve technologieën en energieën werden destijds gesymboliseerd door de “zwarte cirkel in Lucifers vlag toen hij secessie verklaarde met de Hogere leiders van de Universa. Lucifers vlag was wit – in het midden een rode cirkel en in die rode cirkel een zwarte cirkel. Velen die vorige eeuw voor vernietiging stonden, rassendiscriminatie en volkerenmoord hadden deze kleuren in hun banieren en zo zijn er nu nog.

De nieuwe technologieën, die geen vervuiling of destructie brengen zullen langzaam maar zeker terugkomen. Ze bestaan maar het is onze bedoeling niet om wereldwijde economische crisissen en drama’s te veroorzaken.

Vele landen zullen voor economische redenen nieuwe allianties vormen en het primitieve, agressieve gedrag voor macht en wellust van regeringsleiders zal door de mensen niet meer aanvaard worden.

Transparantie, wellevendheid en economische handel zullen nu de boodschap zijn onder de naties en binnenin iedere natie.

Wij werken allang samen met de Meest Verhevene van uw Constellatie in alle domeinen om deze verandering te bewerkstelligen op materieel en geestelijk vlak. Wij werken in uw regeringen, uw wetenschap, gestructureerde godsdiensten en gestructureerde spirituele en para-spirituele organisaties.

Wij werken samen met mensen en zullen dat in de toekomst nog veel meer doen om een mentaliteitsverandering van vredelievendheid en respect voor mens, dier en natuur te implementeren.

Dank alle manen en vrouwen die hieraan al jaren hebben meegewerkt en die nu nog leven. Dank alle mannen en vrouwen die hun leven hebben gegeven opdat gans de Mensheid  -Vrijheid, Vrede, Welvarendheid, Liefde en Verlichting zou kennen.

Zij hebben met ons de basis gelegd waarop de hedendaagse mensen zich nu zullen verder ontwikkelen op voorwaarde dat ze de juiste keuzes maken, dat ze kiezen voor rechtschapenheid en eerlijkheid, oprechtheid, openheid en respect voor elkaar en hun omgeving.

Het inwonend God Fragment dat ieder mens op deze planeet bezit en de rest van de Hemelse familie zoals de Middenwezens en de Engelen zullen hun werk wel doen. Doe jullie het uwe.

Er is nu al een Paradijs Zoon geboren en een tweede zal volgen om het ‘duizendjarige rijk van vrede en geestelijke verlichting’ te ondersteunen.

De Geest van Jezus en zijn aanwezigheid zal zich meer en meer laten voelen aan hen die zich tot hem wenden en nauw met hem verbonden zijn.

De Moeder Geest zal eveneens de mensen rechtstreeks aanspreken in alle bevolkingen via de bemiddeling van haar Hogere Serafijnen en de hulp van Krachtdirigenten. Zij wordt wel overal anders genoemd maar haar opbeurende woorden zullen vrede en geluk brengen in de harten van man, vrouw en kind.

Rol allen uw mouwen op. Er is werk aan de winkel. Wij staan klaar, nu is het uw beurt.

Ik ben Monsoen Melchizedek.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina