Het ontvangen van hogere geestelijke waarheden.

Sessie nr 12 van 6 mei 2016 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize. (Carole, Wivine)

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: Monssoen Melchizedek. ( Ik heb een ’s’ meer geplaatst aan zijn naam omdat hij die altijd uitspreekt als Monsssssssoen. Ik hoop dat hij het zo goed vindt).

{Nota Wivine: onlangs hadden verschillende Europese Urantia Boek lezers contact met mij opgenomen via email. Ik kreeg te horen dat ze onze sessies lazen en van daaruit soms de betrokken Verhandelingen in het Urantia Boek opzochten en ze moedigden mij aan om voort te gaan. Ik kreeg tranen in de ogen, zoiets had ik nooit verwacht.

Op de koop toe kreeg ik eergisteren een email van een Heer uit een Afrikaans land die mij het volgende schreef:

Dit is zijn vertaalde email uit het Frans:

Goeden dag, hoe gaat het met u? Mijn naam is M. en ik ben Angolees (Afrika) en ben ook een Urantia Boek lezer.

Verleden jaar ben ik uw website tegengekomen (Mezzaverde) en lees ik al uw sessies en ik wacht steeds op nieuwe. Ik bewonder uw werk en uw groep et ik dank de Universele Vader voor de vermogens die u hebt kunnen verwerven door de jaren heen.

Ik zou graag hebben dat u me zou helpen communiceren met mijn Gedachtenrichter, als u dat wilt doen en ook met andere Hemelse Wezens zoals u doet. Ik mediteer maar ik ben niet zeker dat ik het goed doe dus had ik graag enige raadgevingen ontvangen van iemand die daar praktijk in heeft.

Ik spreek geen Frans maar ik begrijp het goed of ik schrijf het eerst op in mijn taal dat het Portugees is en vertaal het dan in het Frans.

Hoogachtend. M.}

Ik begreep niet wat er gebeurde, noch hoe hierop te reageren. Ik heb nooit mijn email adres op mijn website geplaatst en toch vinden de mensen mij. Daarom heb ik raad gevraagd.

Ik ben Monssoen: meiske, wat er nu aan het gebeuren is, is nog maar het topje van de ijsberg. Veel meer zal komen van dien aard en je zult de mensen anders gaan helpen.

Houdt goed voor ogen dat niet allen belangstelling zullen hebben om met de Energieën te werken. Volg goed onze leiding zodat je iedere persoon kunt geven wat hij of zij nodig heeft.

Jij kunt niet lezen in het hoofd van anderen maar wij wel. Dus vertrouw op ons.

We gaan het hebben over het Urantia Boek en de Bijbel. Beide boeken worden gelezen en bestudeerd in de Christelijke wereld. Jij, zoals nog vele anderen, hebt op een moment in uw leven gekozen voor het Urantia Boek. Je doet uw best om er kennis, verklaringen en antwoorden uit te halen waarop wij dan verder kunnen uitbreiden.

Het rechtstreeks ontvangen van hogere geestelijke waarheden is niet evident voor de mens en jullie vragen beantwoorden is niet evident voor de Geestelijke Wereld.

Een mens dat tot God bidt en vragen stelt over het overleven van de ziel, wat er met zijn geliefden gebeurd die al zijn heengegaan, hoe de kosmos is ontstaan en nog zoveel meer, worden altijd gehoord. Er wordt echter niet altijd onmiddellijk op geantwoord en dat heeft verschillende redenen.

1)   Kan de geestelijke wereld wel een duidelijk antwoord geven die begrijpbaar is voor die persoon? Zo niet moet die persoon wachten tot hij op de Morontia werelden is aangekomen of zelfs soms tot in het Paradijs om zijn vragen volledig beantwoord te krijgen.

2)    Als een persoon een geloof heeft waar er vele valse overtuigingen in zijn verweven, plus nog wat bijgeloof, dan wordt het voor ons heel moeilijk.

3)    Er zijn mensen die vragen stellen maar geen geduld hebben om op een antwoord te wachten.

4)   Er zijn mensen die vragen stellen waarvan het bewustzijn door de geestelijke wereld helemaal niet kan bereikt worden.

5)    En zo gaat de lijst maar verder.

Daarom is het een voordeel voor de mens en voor ons dat hij een Boek heeft dat hij kan bestuderen. Een Boek waarin waarheden staan die, al zijn ze soms wat moeilijk, toch kunnen begrepen worden met wat hulp van andere mensen of die van ons.

Dan hebben deze mensen als ze die kennis toepassen in hun dagelijks leven al een voordeel. Ze gaan dan vragen stellen waarvan vele antwoorden in dat Boek staan en als het nodig is dan kunnen wij, hun Gedachtenrichter of Engelen daar een mouw aan passen met symbolen tijdens hun meditaties of momenten van ‘stilte’. Of zelfs op een indirecte manier via andere mensen, TV programma’s, andere boeken of met intuďtieve gedachten die plots opduiken.

Het geeft de Geestelijke Wereld een kader en een basis waarop we veel gemakkelijker kunnen inspelen.

We wisten dat de mensen met wie je begonnen bent in Belize een probleem hadden:

- de Maya’s spraken noch lazen veel Engels.

- een ander was opgegroeid met de Bijbel en had last om op een ander boek over te gaan.

- nog een ander was geen lezer, enzovoorts.

Daarom hebben we je aangemoedigd om altijd eerst voor je antwoorden naar het Urantia Boek te grijpen en als je het dan niet begreep kwam de Geestelijke Wereld een handje toesteken om alles op een rijtje te plaatsen.

Hierdoor kregen de anderen van uw groep ook iets mee van het Boek en leerden ze de verschillende Ordes kennen die tot hen spraken.

Het Boek werd levend. De kennis werd levend en kon jullie zielsgroei bevorderen. Dankzij onze interactie met jullie werden we een realiteit die jullie konden beleven. Jullie voelden onze aanwezigheid daadwerkelijk tijdens de meditaties en toen we jullie toespraken. Deze ervaring zal jullie nooit meer loslaten.

Tijdens jullie groepsmeditaties en dankzij de vorderende capaciteiten om met de Energieën te werken, konden we allen onder u anders verbinden met de Geestelijke Wereld. Het was de bedoeling dat jullie onze leiding beter zouden aanvoelen en horen om uw werk te doen tijdens de effectieve verplaatsingen, later de bilocatie oefeningen en om jullie vragen te beantwoorden.

Vergelijk het met het leggen van nieuwe Televisie en Telefoonkabels.

Ondertussen is er heel wat veranderd en is het “Lichtnetwerk van de Melchizedeks” goed op zijn plaats en doet zijn werk.

We zullen daardoor in de toekomst de mensen die rechtstreeks contact met ons willen om hun medemens onbaatzuchtig te helpen beter kunnen bereiken. Bij sommigen zal dat iets gemakkelijker gaan dan bij anderen.

Dat is de reden waarom we die mensen voorlopig naar u sturen opdat je ze met uw ervaring en vermogens zou helpen op hun eigen benen staan. Het zullen mensen zijn van gans de wereld.

Wees gerust, meisje, dat we de nieuwsgierigen en diegenen die met je een loopje willen nemen, snel zullen wegplukken. Volg dus altijd onze leiding wanneer je antwoord.

Het is voor jou iets nieuw en voor ons ook. Gaan we ervoor of ben je nog wantrouwig wegens je slechte ervaringen van vroeger.?

Ok, we gaan ervoor! Vertrouw ons maar en laat al die aandacht niet naar je hoofd stijgen want dan ben jij het die we moeten wegplukken.

Hou je goed en tot ziens allemaal.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina