Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 20 – 2011.

Sessie van 3 juli 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde te Placencia, Belize

Aanwezig : Kathy en ontvangen door Kathy

{Opmerking: Ik was alleen, een beetje somber en triestig die dag en het verheugde me niet om uren door te brengen in grotten vol skeletten. Ik ben 58jaar en niet erg sportief, begrijpt u? De Maya’s beschouwen de ATM grotten als heilig en zij vertellen veel akelige verhalen over deze grotten... u kunt zich dan wel inbeelden dat ik een aanmoediging nodig had vooral dat zij meer angst hadden als ik omdat we langs de plaats moesten voorbij gaan waar zij stoppen en waarvan ze zeggen dat men het risico loopt om niet meer terug te komen en nog zulke dingen. Ik moest mij sterk tonen, vol vertrouwen en zeker van mezelf……in de stijl...... "vooruit het bataljon, de overwinning is aan ons!"}

Bezoekers: KUWAYA, Meester Geest n°2 van Superunivers n°2, De Stem van De Eeuwige Zoon-Moeder.

SIRAYA, Meester Geest n°1 van Superuniversum n°1, de Stem van De Universele Vader.

Kuwaya sprak na 45min Totale duur meditatie: 1u05min

KUWAYA: Ik ben uw Eeuwige Moeder, ik kom u aanmoedigen in het werk dat u doet om mijn Zonen te helpen deze planeet te transformeren in een juweel voor De Universele Vader en alle Volkomenen. De eerste les die gisteren werd gegeven, of uw tweede voor de onzichtbare zoals u ze noemt, is al een voorbereiding voor deze "Scholen die de Opstand gaan bestuderen." Daarom staat dit onder leiding van Malvantra Melchizedek. Omdat het in relatie staat met de studies over de Opstand die in Scholen op Edentia worden gegeven.

U zult ooit hier terugkomen om te studeren. U zult terugkomen om deze planeet te bezoeken waar u hebt gewerkt en waar u opgroeide. Onderschat niet wat u en uw metgezellen doen. Het vergt veel moed, grootheid van ziel en vertrouwen om deze activiteiten te ontplooien. We zijn er om u allen te helpen. Uw groep zal van zich laten spreken en als u eenmaal uit de schaduw komt zult u anderen helpen zich te vormen.

Ik heb vandaag niets nieuws te vertellen, ik kom jullie gewoon aanmoedigen in wat u volgende woensdag gaat doen. We bereiden u beter en beter voor in het communicatiesysteem via reflectiviteit zodat wij u beelden kunnen laten zien van dingen die u nodig hebt om te zien en om u af en toe plezier te doen. Wij zijn helemaal in bewondering voor jullie moed en jullie hebben allen onze steun. Vergeet dit niet. Op dit moment heeft iedereen veel te doen, toch wilde ik jullie komen aanmoedigen.

Dank u meisje, dank aan allen voor jullie moed en om dit gevaarlijk werk te willen doen. Tot ziens, dit was Kuwaya hier.

SIRAYA hier, de Stem van De Vader. Mijn kind uw Universele Vader waar u veel sneller naartoe evolueert dan u denkt, maar toch…., wacht u met veel ongeduld op. Hij dankt u ook om dit werk op een co-creatieve wijze met Hem en zijn Zonen te willen doen. Hij moedigt jullie allen eveneens aan voor uw werk op woensdag. Daarna zullen we jullie uitleg geven en zullen we proberen jullie het werkelijke werk aantonen dat jullie volbrengen zodat jullie er een betere kijk op hebben.

Nu al begint de duistere kracht langzaam geabsorbeerd te worden door het Licht Anker van Placencia en dat van Cockscomb. Hoe meer jullie er op strategische plaatsen zullen scheppen, hoe meer het zal geabsorbeerd worden. Deze duistere kracht zal haar traject niet kunnen voortzetten, zij zal geblokkeerd worden. We zullen dit netwerk breken dat hier zolang werd gehandhaafd en we zullen allemaal samen, met uw hulp, alle zielen bevrijden die nog steeds gevangen zijn.

{Opmerking Kathy: Carole heeft er maanden later de aarde zien verlaten met miljoenen tegelijkertijd. Ze waren van alle rassen, van alle leeftijden en tijdperken en liepen samen naar een hemels licht dat hen aantrok waarin ze verdwenen}

Al degenen die nog keuzes moeten maken en die scholing nodig hebben zullen dat met jullie volgen. Maakt u niet ongerust, jullie zullen samen met hen leren. Het bestuderen van de Opstand van Lucifer is iets heel belangrijk voor gans het lokale universum Nebadon, voor alle andere lokale universa en dus ook voor gans uw Superuniversum Orvonton. Het is iets zeer belangrijk dat u later beter zult begrijpen.

Er werden al lang geleden Scholen op Edentia opgericht om dit verschijnsel te bestuderen. Nu zijn jullie aan de beurt en hoe meer jullie het gaan bestuderen hoe beter jullie het zullen begrijpen. Dit is al een vorming waarvoor jullie een soort diploma zullen ontvangen om later uw weg voort te zetten. Er zijn oudere en jongere mensen in uw groep, sommigen met meer ervaring en anderen met minder. Iedereen zal volgens zijn eigen inzet en geleverde inspanningen het vereiste niveau bereiken die zij zichzelf toewensen.

Wat jullie hier nu doen, is als een kleine basisschool in vergelijking met wat de toekomstige scholen zullen worden die hier op URANTIA de Opstand gaan bestuderen. Het wordt op dit moment gebruikt om de onzichtbare zielen te helpen en later zal het evolueren in belangrijke universiteiten. Een Opstand of Rebellie kan in alle lokale universa uitbarsten en het is een ernstige zaak. Het is dus belangrijk om dit te bestuderen daar dit Superuniversum , dit ganse lokale universum met haar Constellaties en planeten Stelsels nog jong zijn. Het zijn ervaringen die nog niet werden beleefd en die bestudeerd dienen te worden om te weten hoe men ze kan voorkomen in de toekomst, hoe de situatie recht te zetten en wat er de oorzaak van was.

Deze planeet zal een soort ‘gedenkteken voor de Opstand’ worden, zoals die bestaan in uw wereld voor de 2e Wereldoorlog en andere oorlogen. Het is hier dat men later zal komen om de oorzaak ervan te bestuderen, al het goed en kwaad dat het heeft meegebracht en hoe men het zou kunnen voorkomen. Wij leggen het jullie op deze wijze uit zodat jullie de omvang van jullie taak en het belang van wat u hier implementeert zouden kunnen begrijpen.

Daar u een drievoudige opdracht invult.Dat zijn de drie belangrijke dingen die ik jullie vandaag wou meedelen.Onderschat dus niet de rol die jullie spelen. Er is altijd iemand nodig om iets op te starten en in werking te stellen en onbewust hebben jullie iets op gang gebracht. Jullie zijn niet bekend en er wordt over jullie niet gesproken en het is beter zo. Laat anderen zich zelf noemen wat ze willen. Ooit zal er een tijd komen waar jullie namen bekend zullen worden, dat men jullie zal bewonderen voor het werk dat jullie hebben willen ondernemen en dat zich nu in een embryonale vorm bevindt. Er zal een dag komen waar men over jullie moed zal praten, het zal op de lippen van de engelen staan, zoals ze dat gedaan hebben voor andere helden van de Opstand. U bent de helden van de naoorlogse periode, van na de opstand.We kunnen in jullie harten lezen. Wij weten zeer goed dat jullie ervan houden anderen te helpen en dat jullie dit doen met vreugde. Behoudt dan deze vreugde omdat de resultaten al merkbaar zijn. Als jullie geen gevaar zouden betekend hebben voor degenen die dit netwerk willen behouden voor hun eigen doeleinden dan hadden we jullie niet moeten versterken. Dit betekent dat jullie voor hen een gevaar betekent en belangrijk bent voor ons en de hele mensheid.Maak jullie geen zorgen, ze kunnen jullie niets doen. Er zijn bataljons en garnizoenen Engelen om jullie heen. Niemand kan jullie benaderen. Jullie kunnen jullie werk veilig doen mits jullie geheim blijven, eenvoudig en bescheiden de tijd dat wij jullie vragen om in de schaduw te blijven zonder aandacht te trekken in wat jullie doen.Geloof me, wat jullie doen is uiterst belangrijk en jullie zijn de enigen die zich op dit ogenblik vrijwillig hebben aangeboden om dit te doen. Jullie kennen zeer goed de negatieve effecten ervan en jullie hebben onze hulp ingeroepen.En dus zijn we er.

De Vader heeft gezegd: “help hen eerst en help ze met alle middelen aan boord en bescherm ze."

En dat is wat we allemaal doen, geloof me, dat is wat iedereen hier doet.We hadden al een lange tijd een oogje op jullie. We wisten, maar we hadden de toestemming van De Vader nodig om jullie daadwerkelijk te activeren en ook de middelen die De Vader heeft vrijgemaakt, zodat jullie konden aanvangen. Alles is er nu, alles is klaar.Mijn kinderen, wij volgen jullie op de voet, we zijn dicht bij jullie en jullie hebben van De Vader alle aanmoedigingen ontvangen die jullie nodig hebben. Hij is zo blij te zien dat jullie dit van ganser harte willen doen, uit liefde voor Hem en om uw broers en zussen te dienen. Dank u mijn kinderen, toon jullie moed, toon jullie moed.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw, zie Het Urantia Boek.

startpagina