De Liefde van Jezus voor de Mensheid.

Sessie nr. 13 van 13 mei 2016 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize (Carole en Wivine)

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: Monsanloran Melchizedek.

Monsanloran hier: lieve mensen, zij die bereid zijn om ons te helpen een betere wereld te maken van deze planeet, wees welkom.

We staan daar voor u via onze mensen op aarde, via de Middenwezens en Engelen.

Indien u dat wenst zullen de mensen hier in Placencia u met plezier helpen. Zij hebben de vermogens de activatie van uwgeest ontvankelijke klieren” te geven zodat u daarna de ‘Morontia klieren’ verder kunt ontwikkelen die u zullen helpen om beter te horen en te zien. Dit zal u ook helpen om te kunnen werken met de Energieën afkomstig van de Triniteit en zo verder.

U hebt dit nodig om tot super menselijke vermogens te geraken die u kunt benutten om uw planeet een stap korter te brengen bij het tijdperk van Licht en Leven.

Laat het ons weten door een open verklaring te maken tot ons, de Orde der Melchizedeks.

Wij zullen er dan voor zorgen dat u de mensen van Placencia kunt bereiken.

Na regelmatig te mediteren en de Energie te gebruiken om hun medemensen te helpen zullen deze mensen dan later de mogelijkheid ontvangen om met de Zuivere Energie van hun eigen Gedachtenrichter of God Fragment te werken. Dat biedt een zeer groot voordeel voor uw planeet.

Dan nemen wij jullie op in een speciaal programma waar uw ziel tijdens uw meditaties met ons kan leren. In het begin zult u zich daar niets van herinneren.

Het is echter wel de bedoeling dat in de toekomst overal kleinere groepen gevormd worden die samen gaan werken met ons om hun naaste omgeving, hun land en hun continent te helpen.

Als deze groepen stand houden dan zullen zij een leraar van de Morontia werelden ontvangen die hen rechtstreeks zal opleiden. Hij zal dan in hun midden staan in zichtbare morontia vorm en hen aanspreken in hun taal. Op die manier kunnen wij dan ook af en toe in uw midden komen om jullie rechtstreeks aan te spreken en richtlijnen te geven.

Dat is wat wij voor de toekomst beogen.

Het is een weg van verantwoordelijkheden waarvoor u de juiste hart-motivatie dient te bereiken. Zonder ‘Liefde’ gaat er niets.

Deze “Liefde” voelen voor mensen die men niet kent en voor mensen die u hebben pijn gedaan is de “Liefde” die Jezus voor de Mensheid voelt. Dat is de “Liefde” die u moet trachten te benaderen om later met Goddelijke en bovenmenselijke krachten te kunnen werken.

Als jullie willen helpen en verandering zien gebeuren dan is het daar diep in uw eigen hart dat u moet beginnen.

Er zijn er verschillende die met de Energie van de Paradijs Triniteit kunnen werken en sommigen zijn ertoe geraakt om met de Zuivere Energie van hun God Fragment te werken of zelfs ervoor.

Daarna volgen er nog stappen zoals

-  de “Liefde” die Jezus voor gans de Mensheid ontvangen en combineren met de Zuivere Energie van het God Fragment.

- Vervolgens het combineren van deze twee elementen met het Geestelijk Licht van de Eeuwige Zoon Moeder.

Verschillende onder hen blijven echter stagneren na het kunnen gebruiken van de Energie van het God Fragment.

De struikelblok is altijd die “Liefde”: - ik kan niet vergeven. Ik ben daar niet klaar voor. Ik kan dat niet opbrengen. Of zelfs :Ik wil niet meer meedoen want het is niet zoals ik het zie…….of ik ga jou daar krijgen waar ik je wil hebben!

Het ego staat dan nog in de weg. De “Liefde” voor een ander is nog niet onvoorwaardelijk, men wilt wel als dit ……en als dat…….of dan krijg je zoiets als: ‘als de dingen er zo voor staan dan stop ik ermee hoor’……………

Men doet het dus aanvankelijk niet om de goede redenen. Men doet het om zich groots te voelen of hoger en beter dan anderen te zijn, of om een graantje mee te pikken van iets waar men eigenlijk niet volledig achterstaat omdat men andere prioriteiten heeft.

Het ego verschuilt zich altijd in een klein hoekje. Pas ervoor op daar men er jullie op test.

Vraag of eis nooit om onmiddellijk het ‘grootse werk’ te mogen doen. Doe eerst het kleine werk, groei en wees gelukkig dat u kunt bijdragen. Als u dat op een nederige, eenvoudige manier doet dan zal God u wel op een ogenblik op de Hoogste Stoel plaatsen.

Zet u daar zelf niet op want u zult er zeker en vast afvallen en dat doet pijn.

Iedere vooruitgang is een trap hoger klimmen op de ladder van de Liefde, GODDELIJKE LIEFDE.

Niemand vraagt u om uw vijanden of de mensen waarmee u niet mee om kunt op hypocriete wijze te behandelen, te doen alsof maar draag ze dan ook geen kwaad hart toe. Wees ook niet nijdig en jaloers. God heeft allen lief op dezelfde wijze, hij maakt geen verschil onder jullie.

Leer uw menselijke gevoelens opzij te zetten en uw hart opvullen door de Liefde van Jezus en stuur die Liefde naar die mensen met wie u een probleem hebt. Doe dat ook met criminelen dan kunt u er op die manier betere mensen van maken zoals God dat wilt en ook doet.

Pas dan zult u de Goddelijke Energieën goed kunnen doorgeven en daarin groeien.

Werkt u in groep aan eenzelfde doel, wees eerlijk en oprecht tegenover iedereen. Jaag de ene niet op tegen de andere want dat brengt niets op termijn en de groep zal uiteenvallen.

Dat vraagt training en wilskracht. Willen de moeite doen.

Als u dat niet kunt opbrengen dan zult u blijven staan waar u bent geraakt en zult u de anderen die dat wel kunnen zien vooruitgaan.

De persoon die stapje per stapje is vooruitgegaan kan u dan niet meer helpen en kort bij hem of haar blijven en uw eisen gaan stellen zal u ook niet helpen. Die vooruitgaande persoon tegen houden zal u ook niet lukken, integendeel u zult opzij gezet worden omdat u dan deze mens in zijn of haar vooruitgang zou afremmen want dat wordt in het Superuniversum niet toegestaan.

Het bereiken van al deze stadia van hogere geestelijke vooruitgang door dienstbaarheid met de Goddelijke Energieën is een individuele strijd die u zelf dient te meesteren.

U kunt het van een ander niet stelen noch kopen. U kunt het niet afnemen en een ander kan het u niet geven.

Jezus heeft het bereikt tijdens zijn menselijk leven.

U kunt dat ook!

Liefde is de sleutel. Liefde voor vriend en vijand. Liefde voor God en de mens.

Niet de eigen liefde, noch de eigen glorificatie om zich wat beter te voelen dan een ander. Daar is nog nooit iemand mee vooruitgegaan.

Verwacht nooit snelle ontplooiingen; wees geduldig en gestadig.

De mensen in Placencia hebben jaren gewerkt om hun vermogens te ontwikkelen door zich onbaatzuchtig dienstbaar te maken; telkens met de capaciteiten die ze bezaten op een gegeven ogenblik en ze leren nog alle dagen bij.

De menselijke ziel wordt niet plots volwassen, alleen een stadige groei kan de ziel een goede fundering geven om het eeuwige leven te verwerven door dienstbaarheid.

God geeft geen geschenken, laat zich niet omkopen en u kunt er geen dealtjes mee maken in de stijl van: “als ik dit doe krijg ik dan wat meer geld op mijn bankrekening want ik heb het nodig?

God kan u veel geven als U zich tot Hem keert, maar Hij komt niet tussenbeide in uw materieel leven.

U dient voor alles moeite te doen en als men ziet dat het gemeend is dan komt er altijd hulp om u een handje toe te steken.

Dit was Monsanloran Melchizedek. Een Melchizedek die werkt voor Aya, Meester Geest nr 7 van uw Superuniversum nr.7, Orvonton.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina