Jullie zijn allen nog kinderen op zielsniveau.

Sessie nr 16 van 20 juni 2016 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize (Carole en Wivine).

Ontvangen door Wivine

Bezoeker: Monssoen Melchizedek.

Monssoen hier: we gaan de feiten op een rijtje zetten, meisje.

Wat er nu gebeurt, namelijk al die mensen die contact met jou opnemen vanuit verschillende continenten hebben wij al zeer lang gepland.

De meesten zijn Urantia Boek lezers en daar zijn mensen bij die dit Boek zeer goed kennen en anderen beginnen er pas in te lezen.

Het voordeel van het Urantia Boek is dat dit Boek nog lang zal bestaan en dat geeft ons een basis om mensen individueel op te leiden.

Dankzij deze basis vermijden we dat door een mens als jij, met ontwikkelde gaven, een nieuwe sektarische filosofie zou verspreid worden die rond je persoon zou draaien, zelfs wanneer je deze aarde hebt verlaten. Dat vermijdt ook dat anderen hetzelfde lot zouden ondergaan of in die val zouden trappen. Namelijk diegenen die je zult “aktiveren” en opleiden in de technieken om met de ‘Energie van de Paradijs Triniteit’ te werken, leren mediteren totdat ze zo kort bij hun Gedachtenrichter komen te staan dat ze met ZIJN Zuivere Energie gaan werken die dan van binnen in hen naar buiten zal komen.

Het werd je duidelijk gemaakt op Salvington dat het Urantia Boek in de Morontia werelden verre van voldoende is als kennis en dat de gedeelten die de geschiedenis der rassen en de materiele evolutie van uw planeet beschrijven ginds niet relevant zijn.

Daar zullen de mensenzielen andere dingen leren en als ze interesse hebben kunnen ze altijd naar de hemelse bibliotheken gaan om de evolutie van de mensenrassen en hun planeet op een meer uitgebreide wijze leren kennen. Dan zullen ze die onderwerpen ook beter gaan begrijpen en er een gans ander inzicht over hebben. Ze zullen ook vergelijkingen kunnen maken met de evolutie van de mensenzielen op andere planeten die rebellie meegemaakt hebben of die een normale evolutie hebben doorgemaakt.

Vergelijk het met een mensenkind die zijn omgeving begrijpt op zijn verstandelijk niveau en de manier waarop een volwassene zijn omgeving begrijpt.

Jullie zijn allen nog kinderen op zielsniveau en kennen slechts jullie materiele omgeving en uw fysiek lichaam. Als wij uitleg geven of een revelatie doen dan is dat nooit de volledige grootse waarheid want die kunnen jullie niet vatten. Wij leggen dan de dingen uit op een eenvoudige manier die voor de meesten aanvaardbaar is volgens hun geloofsbelijdenis en volgens hun begripsvermogen. 

Op deze manier evolueren jullie zielen en naarmate de groei wordt er al eens iets meer verteld of werken we met symbolen in uw meditaties of alpha-slaap.

Daarom willen we rechtstreeks en individueel werken met kleine groepjes van gelijk geaarde mensen. Een groepje kan 2 personen zijn of meer.

Als jullie in groepjes gaan studeren en mediteren dan zal ieders ziel sneller evolueren dan als men alleen wandelt. Wat de ene plots begrepen heeft zal dan overspringen op de anderen van de groep. De ervaringen van de anderen zullen gedeeld worden en zo krijgen de mensen van een groep een soort confirmatie van wat ze als individu meemaken.

Wij zijn blij met de komst van de mensen in Madagaskar en Guatemala, anderen gaan volgen, je zult het zien. Er zijn nog mensen uit Afrika die zich zullen melden, uit Europa, Zuid-Amerika, Rusland, India, China, Japan en andere regio’s. Wacht maar af.

Ze zullen de nieuwe “Lichtjes” zijn die uw wereld gaan helpen om in vrede te leven met economische ontwikkeling voor iedereen en respect voor ieders geloof. Zij zullen dat doen in alle stilte en de weg met ons voorbereiden voor de volgende generaties mannen, vrouwen en kinderen.

Ondertussen werkt de Meest Verhevene-Vorondadek op regeringsniveau met de leiders van de landen. Hij doet dat met zijn helpers die deel uitmaken van het Serafijnse Bestuur van uw planeet.

Er zullen geen wereld catastrofes ontstaan noch een derde wereldoorlog waar niemand bij gebaat is. Dat is God’s plan niet en zeker niet het plan van onze Vader – Christus Michael- Jezus.

Uw planeet is niet stabiel…..zij zal nog aardbevingen veroorzaken, er kunnen daardoor lokaal tsunami’s ontstaan en orkanen bestaan allang.

Zij die met de ‘Energie van de Paradijs Triniteit’ zullen werken zullen middelen en vermogens hebben die veel kunnen temperen.

Hebt vertrouwen in ons en leg jullie handen in de onze………..u zult uw bewijzen wel krijgen als u met ons werkt op voorwaarde dat u uw geestelijk ego in de vuilbak gooit. Wij staan niet tot uw dienst om uw eigen grootsheid op te peppen of te doen wat u denkt dat er moet gebeuren. Wij zijn hier om uw zielsgroei te bevorderen via dienstbaarheid in alle nederigheid onder hemelse leiding.

Als er een fysieke geestelijke leider zal komen voor de geestelijke bevordering van de mensen dan zullen dat de twee Paradijs Zonen zijn waarvan er al een geboren is en de andere op komst is.

De Avonal Zoon die al is geboren is hier niet in de hoedanigheid van een Magistraat Zoon die een Magistraat Missie komt uitvoeren in fysieke gedaante. Zijn rol heeft een andere functie zowel als die van de Schepper Zoon die eraan komt en die geen plaatselijk universum beheert.

Ik zal slechts één uitleg geven voor diegenen die het kunnen begrijpen en willen begrijpen.

Paradijs Zonen die geboren worden als mens krijgen een Gedachtenrichter. Met welke Energie werkt Carole en Wivine nu? Met de Zuivere Energie van hun Gedachtenrichter.Met wie zijn Gedachtenrichter denken jullie dat ze nu al samenwerken in de fysieke en 4de dimensie rondom de aarde om bepaalde taken voor Het Licht’ uit te voeren?

Denk eens na!

Er dient nog een grote schoonmaak te gebeuren op uw planeet zowel op fysiek vlak als in de 4de dimensie en die vraagt grote middelen. Wees blij dat Christus Michael dat voor jullie heeft verkregen van ZIJN VADER, de Universele Vader.

Jullie zijn hartelijk welkom om dit stadium ook te bereiken en mee te doen. Dan gaat het wat sneller vooruit.

Dank u wel allemaal. Wij verwelkomen jullie van ganser harte.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina