Staat u klaar voor ons?

Sessie nr. 17 van 13 augustus 2016 – Origineel Nederlands

Plaats: Mezza Verde in België.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : Monssoen Mechizedek.

Bijgevoegd is er een geschreven Boodschap ontvangen op 16 augustus 2016 door Inirah uit Madagascar die nog maar pas deel uitmaakt van onze groep.

{Nota Wivine: sinds begin april 2016 kwamen er mensen in Belize of namen contact op met mij via email om de “activatie van de geest ontvankelijke klieren” te ontvangen, om deel te nemen aan onze groepsmeditaties en vermogens te bezitten om met de Energie te werken van De Triniteit. Plots had ik het vermogen om die “activatie” op afstand te doen en zo konden mensen van verre landen dit via Skype ontvangen. Tegen 21 augustus zullen we in totaal al met 27 mensen zijn verspreid over 3 continenten (Afrika, Europa en Centraal Amerika). Allen hebben goede resultaten met het werken met de Energie en de meesten lukken er nu in om steeds langere tijden te mediteren op een manier waarop hun lichamen volledig gevoelloos worden.

Het betekent werken voor mij in plaats van vakantie nemen maar ik ben zo blij dat na 9 jaar zwoegen, zonder goed te weten waar men mij naartoe bracht, de mensen die er klaar voor zijn eindelijk afkomen. En ze gaan verbazend snel vooruit in het contact leggen met hun eigen geestelijke leiding. Veel sneller dan dat voor mij het geval was. Het zijn geen volgers, NEEN en het zijn ook geen koorzangers. Het zijn allemaal voortrekkers, pioniers en grondvesters met een geweldig hart. Dat verdiende wel enige verklaring. Vindt u niet?}

Monssoen hier: we zijn blij met de vooruitgang der zaken. Meer mensen gaan komen om met ons rechtstreeks te werken aan de wederopbouw van het nieuwe “morontia lichtnetwerk” dat geďmplementeerd wordt rondom uw planeet. Dit zal nieuwe mogelijkheden voortbrengen tot hogere geestelijke ontplooiing en communicatie voor de huidige mensen die er klaar voor zijn en zeker en vast voor de komende generaties.

Oefen allen geduld uit want u hebt nog een lange opleiding voor de boeg om efficiënt te zijn zoals wij dat bezien.

Jullie zullen stilaan meer duidelijkheid ontvangen, individueel voor hen die we al kunnen bereiken, algemeen via boodschappen.

Jullie blijven echter vrij om te beslissen in welke mate jullie aan dit nieuwe project wensen of kunnen deelnemen Ieder heeft een verschillende familiale structuur en verplichtingen.

Beetje bij beetje zal dit nieuwe project aan jullie geopenbaard worden en dus begrijpbaar worden.

Jullie vermogens gaan constant verhogen en ingezet worden in verschillende domeinen en daarmee bedoelen we dat jullie medewerking vooral invloed zal hebben op het hogere bewustzijn van de mensheid en in het grensgebied tussen de materiele en morontiële gebieden dicht bij uw planeet.

Er zijn vele soorten mensen op uw planeet. Jullie kunnen ze in tientallen categorieën indelen en toch hebben allen iets uiterst belangrijk gemeen.

Allen bezitten dezelfde blauwdruk tot geestelijke zielsontplooiing en dus maakt het niet uit van welk ras of cultuur ze zijn, welke huidskleur ze hebben, welk onderwijs ze genoten hebben of op welke wijze ze hun Allerhoogste Schepper in de Hemelen voorstellen of noemen.

Eenmaal een mens God zoekt en er een persoonlijke relatie met Hem ontstaat, dan zal deze mens met zijn ziel op geestelijk, moreel en mentaal vlak veel sneller ontwikkelen, dan iemand die louter waarheid zoekt in vele boeken, godsdiensten en spirituele filosofieën, dan iemand die God niet wilt kennen of Hem ergens ver weg van zichzelf plaats alsof hij er bang voor is.

Georganiseerde godsdiensten, oosterse filosofieën, Meesters of een nieuw soort spiritualiteit trekken vele mensen aan die op zoektocht gaan naar het heil van hun ziel. Het zijn meestal mensen die verkiezen dat anderen hun leefregels en wijsheden kant-en-klaar aanbieden. Regels die voor hen begrijpbaar en aanneembaar zijn waaraan ze zich min of meer gaan houden om het voortleven van hun ziel na de dood veilig te stellen.

Daar stopt het gewoonlijk bij en wees gerust dat er velen onder hen wel degelijk ergens zullen geraken.

Er zijn veel carričre mogelijkheden in het plaatselijk universum Nebadon en daar nemen ze doorlopend volk aan. Men kent geen economische crisis in de Hemelen.

Zelfs het Superuniversum Orvonton of de miljarden Geestelijke Werelden van Havona kunnen voor hen openstaan.

Dan spreken we nog niet over Het Paradijs waar men met open armen iedere Vergeestelijkte Mensenziel die er in lukt om zich Goddelijk te Vervolmaken met vreugde verwelkomd. Spijtig genoeg is er nog niet veel volk van uw planeet tot daar geraakt.

Behoefte hebben aan een menselijke tussenpersoon is een normaal fenomeen bij de geestelijke en mentale ontwikkeling van mensen en dat geldt voor het ogenblik voor de massa op uw planeet. Men loopt voor raad naar een priester, een sjamaan, een bushdokter, een Iman, een rabbi, een spiritueel mens en men wacht de komst af van een Hemelse Redder of andere Redders die de wereldproblemen gaan oplossen, de slechten straffen en de goeden belonen. Kan het eenvoudiger? Men vraagt het zich af?

Anders ligt het met de weinige die uit diepe overtuiging met een liefdevol hart, intiem contact aanleggen met God; die zich willen inzetten met hart en ziel voor hun medemens, die zich vol vertrouwen durven overgeven aan hun innerlijke geestelijke leiding. Die zich storten in een avontuurlijke, persoonlijke opleiding onder bestiering van de Hogere Geestelijke Wereld.

Zij zijn diegenen die tot echte hogere geestelijke inzichten zullen komen. Het heeft zelfs geen belang welke Boeken ze gelezen hebben, welke Meesters en Leraren ze gevolgd hebben.

Na een tijd zullen ze zelf wel ondervinden en begrijpen dat eender welk “Openbaringsboek”, hoe wijs het ook moge zijn, eender welke Meester of Leraar, hoe goed hij hen heeft voortgeholpen…. ooit zal voorbij gestreefd zijn.

Zij zullen de Boeken lezen die nog niet aan de mensheid geopenbaard werden.

Zij zullen ondervinden dat hun dualistische, culturele en materiele inzichten over goed en kwaad overhoop zullen gegooid worden naarmate hun ziel zal ontwikkelen en toenadering krijgt tot Mota inzicht of Morontia Wijsheid. De Wijsheid die heerst op de Morontia of half geestelijke – half materiele werelden.

Zij die de “activatie van de geest ontvankelijke klieren” hebben ontvangen via Wivine gaan dat allemaal ondervinden. Zij helpen nu al op onbaatzuchtige wijze hun medemens in hun omgeving en op wereldschaal door de Energie van De Triniteit of Paradijs Energie die door Jezus of Christus Michael gecentraliseerd wordt te gebruiken. Als zij dit regelmatig gaan gebruiken en hun ziel zoekt toenadering tot hun inwonende Geest of God Fragment, dan zullen zij op termijn ondervinden dat plots de Energie die ze versturen uit hunzelf zal komen en dan zullen ze werken met de Zuivere Energie van hun God Fragment. Deze Energie wordt wel getemperd en gericht volgens de wensen van de inwonende Gedachtenrichter.

Naargelang zij daarin zullen vorderen door meer en meer te overleggen met hun Gedachtenrichter zullen zij ooit tot het punt komen waar zij kunnen zeggen: IK BEN GOD, de WIL VAN MIJN VADER en de MIJNE ZIJN EEN.

Zal dan later het moment komen waarop ze bewust en duidelijk zullen mogen kiezen om hun ziel te laten fuseren met hun God Fragment en te vertrekken van Urantia naar de Morontia Werelden of deze fusie nog even uit te stellen om mee te werken aan de Plannen van Christus Michael voor de wederopbouw van Urantia en zo uw planeet op de sneltrein te plaatsen naar het Licht en het Leven of de Paradijselijk Staat.

Dat is in het kort wat voor uw deur staat en binnen uw mogelijkheden ligt.

Het zal niet op uw schoot gegooid worden, wees gerust. U zult volharding en karaktersterkte moeten ontplooien, een onwankelbaar vertrouwen en geloof in God aan de dag leggen, discipline hebben en doen wat we u vragen als er taken zijn. Het zal niet gemakkelijk zijn, houdt dus altijd maar wat zakdoeken bij de hand in geval van……….……….

Plaats uw geestelijke ambities wat hoger en zie veel verder dan uw aards leven en uw aankomst op de 1rste Woningwereld. Uw Paradijs carričre begint hier en nu. Nu legt u daarvoor de grondvesten, in dit leven. De quarantaine is over en de Geestelijke invloeden zijn immens. Aan u de keuze!

Bent u moe, rust dan en pak later de draad weer op. Wilt u eerst nog wat anders ontdekken, doe gerust. Gans de Hemelse Familie staat daar om u voort te helpen. U doet de moeite, wij geven de middelen.

Wordt geen evangelisten want daar gaat het niet om. Stop met de dorpel van de anderen op te kuisen, ze te zeggen wat ze moeten geloven of doen. Begin eerst met uw eigen dorpel. Uw eigen inzichten gaan zo snel veranderen dat wat u vandaag als grote waarheid verkondigt, morgen al onwaarheid wordt want het zal vervangen zijn door een hoger geestelijk inzicht.

Elke persoon heeft zijn tempo en iedereen wordt geholpen door een grote, liefdevolle, hulpvaardige, bekwame Hemelse Familie. Maak dan ook niet de denkfout om ons te onderschatten!

Wij staan klaar voor U! En u? Staat u klaar voor ons?

Dit was Monssoen Melchizedek.

Einde.

Geschreven boodschap ontvangen op 16 Augustus 2016 door Inirah uit Madagaskar in haar taal – Nederlandse vertaling.

Bezoeker: niet geďdentificeerd.

Boodschap : Goedendag iedereen.

Ik bevestig allen dat God Zijn Liefde geeft aan iedereen op een verschillende wijze en van een ander type. Hij bevestigt deze gift omdat hij heeft gegeven, geeft, en nog zal geven.

God begeleidt u in uw werk en Hij zorgt voor de faciliteiten in wat u nu doet en in wat u nog te doen staat.

Hij vertelt u ook dat de ontmoeting met Hem tijdens de meditatie niet moeilijk zal zijn als u de volgende drie dingen uitvoert: probeer dagelijks

- egoďsme te vermijden;

- gedraag u nederig;

- Zorg ervoor dat tolerantie en flexibiliteit altijd zichtbaar zijn in uw manier van leven.

God respecteert uw keuzes.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina