ZIJN EN DOEN

Sessie nr 20 van 29 oktober 2016- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde in Placencia, Belize

Bezoeker : Monssoen Melchizedek

Ontvangen door Wivine.

{Nota Wivine: velen van ons hadden vragen, ook ik over wat ging volgen na de aankondiging van Jezus dat onze planeet werd teruggegeven aan De Universele Vader. Het was volbracht (sessie 19-2016). Wat werd er nu van ons verwacht? Waar stonden we? Waar gingen we naartoe? Wat moesten we doen? Na zoveel intense activiteiten, zeker de afgelopen weken werden sommigen wat onrustig door deze plotse kalmte. Een antwoord was nodig en ik wilde er niet zelf eentje brouwen. Oompje Monssoen is dan toch gekomen.}

Monssoen hier: ja meisje, ik ga je in het Frans aanspreken vandaag.

Wij hebben allen aan onze kant gewerkt aan het bouwen van een geestelijk circuit met de hulp van Kuwaya, Meester Geest nr 2, de Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder en Christus Michael. -Jezus.

Alle mensen die de "activering hebben ontvangen van de mentale bewustzijns klieren die openstaan voor de dingen van de geest" sinds April 2016 zijn daar nu ook mee verbonden. De mensen die deze "activering" in de toekomst gaan ontvangen zullen daar automatisch op aangesloten worden indien ze regelmatig deelnemen aan jullie groep meditaties en actief met de Energie van het Paradijs werken.

Dit is de reden waarom je ze niet meer aan jou moest verbinden de afgelopen zes weken tijdens de groep meditaties. Je zal dat dus ook niet meer moeten doen voor nieuwkomers die zich daar later zullen bij aansluiten.

Uw huidige groep, die bestaat uit mensen woonachtig in Angola, Madagascar, België, Nederland, Guatemala en Belize is een onderdeel van een Melchizedek project waarvoor onze Meester Soeverein van Nebadon, Christus Michael zijn instemming gaf.

Jullie gaan hier werken als verbindingsschakels tussen de mensen en het Serafijnse Bestuur van uw planeet in het Korps der Bestemmingsreservisten.

Dit “Korps” is samengesteld uit mannen en vrouwen die leven op jullie planeet en worden uitgekozen door de Meester Serafijnen om te dienen in één van de 12 Engelen groepen die deel uitmaken van het Planetaire Bestuur.

Het merendeel van de mensen die deel uitmaken van dit “Korps der Bestemmingbehoeders” zijn zich daar niet van bewust en functioneren als bewakers van vitale informatie voor de geestelijke vooruitgang van de mensheid.Alhoewel zij toch allen onbewust voorbereid worden om te kunnen inspringen in noodgevallen.

Wij wensen echter dat jullie groep met zijn “speciale taken” zich daar nu wel van bewust wordt.

Om de goede reden dat jullie ook nog zullen opgeleid worden om deel uit te maken van het Kosmische reservekorps van mensen die zich bewust zijn dat zij deel uitmaken van een Groot liefdevol en hulpvaardig Universum.

Om taken te kunnen uitvoeren met die secundaire Middenwezens die in dienst staan van de Meester Serafijnen van het planetaire Bestuur.

Taken die hadden moeten uitgevoerd worden door:

1)   De lichamelijke Staf van de vroegere planetaire Vorst Caligastia die werd ontbonden. Deze 100 bovenmenselijke mannen en vrouwen die niet meer wandelen op jullie planeet omdat Caligastia besloot Lucifer te volgen in zijn opstand tegen Jezus, de Meester Soeverein van ons plaatselijk universum Nebadon.

En aan

2)    Adam en Eva die ook onsterfelijk waren, maar die sterfelijk werden als gevolg van hun beoordelingsfouten en na hun dood jullie planeet hebben verlaten. Hetzelfde voor hun nakomelingen waarvan er daardoor onvoldoende waren.

 

Als gevolg daarvan werd het Serafijnse Bestuur van uw planeet op een speciale en verschillende manier geörganiseerd dan op andere planeten. Ik zal hierop niet nader ingaan.

Het belangrijkste voor jullie is goed te begrijpen hoe belangrijk de rol is waarvoor jullie opgeleid worden gedurende een lange tijdspanne.

Natuurlijk zijn er voorwaarden om daar toegang toe te krijgen.

Waarvan de belangrijkste is te willen werken in stilte, achter het gordijn. Zonder enige persoonlijke glorie te verlangen van uw medemensen, zonder hierover op te scheppen tegenover anderen. Dat jullie het volledig belangeloos willen doen, dus zonder jullie daarmee te willen verrijken of er een of ander materieel voordeel wilt uit halen, hoe weinig het ook moge zijn.

Jullie zullen allen regelmatig getest worden op uw morele niveau, uw ijdelheid en het vertrouwen dat we in jullie kunnen hebben. Jullie verwachten van ons dat we altijd ter hulp komen en het is waar dat we dat doen.

Wij daartegenover verwachten van jullie loyaliteit, doorzettingsvermogen, vertrouwen, liefde voor anderen, uithoudingsvermogen, geduld en dat jullie met uw nieuwe vaardigheden werkt om uw medeburgers te helpen.

En natuurlijk om daar te zijn wanneer “Wij” jullie nodig hebben. Dat spreekt voor zich. De ene dienst is de andere waard, nietwaar?

Er zijn 12 Korpsen der Meester Serafijnen in de planetaire Supervisie:

1.   De epochale engelen

2.   De engelen van de vooruitgang

3.   De religieuze behoeders

4.   De engelen van het leven der naties

5.   De engelen van de rassen

6.   De engelen van de toekomst

7.   De engelen der verlichting

8.   De engelen van de gezondheid

9.   De serafijnen van het gezin

10.               De engelen van de industrie

11.               De engelen van ontspanning

12.               De engelen van het bovenmenselijke dienstbetoon

Elke persoon in uw groep zal ten dienste staan van één van deze ‘Korpsen’. Jullie zullen niet allen samen geplaatst worden in één ‘Korps’. Dat is waarom jullie uiteenlopende levenstaken gaan hebben in de toekomst, iets wat sommigen onder jullie al aanvoelen. Het kan natuurlijk zijn dat er sommige in hetzelfde ‘Korps’ van een Meester Serafijn dienst doen.

Uw groep als ‘entiteit’ heeft echter twee aanvullende taken te verwezenlijken als verbindingschakel tussen het planetaire Bestuur en uw medemens.

Eerst om zelf te bereiken en pas daarna aan anderen over te dragen :

1)   De kennis over het bestaan van het inwonend God Fragment en Hem langzaam benaderen zodat jullie in uw leven er in lukken om te werken met Zijn Zuivere Energie en zijn raadgevingen kunnen horen. Toegang krijgen tot de 1ste psychische cirkel en tot de fusie geraken -uitgesteld of niet. Zij die al deze stappen kunnen bereiken zullen de fysieke dood niet kennen. Als de fusie met uw God Fragment niet op aarde gebeurt dan zal Hij uw ziel rechtstreeks naar de 1ste Woningwereld brengen wanneer uw tijd is aangebroken. Daar zal uw ziel met Hem fuseren om dan onmiddelijk haar opklimming verder te zetten naar Het Paradijs.

 

Het God Fragment is God, en God wenst dat de mens wordt zoals Hij, dat de mens is als Hij.

Voor God moet je “ZIJN”. Leren om als God te “ZIJN” in al Zijn Volkomenheid.

 

2)   De kennis van de Allerhoogste - de Universele Moeder. Degenen die weten dat ze kosmische burgers zijn en die het bestaan van de Universele Moeder erkennen dienen ook te beseffen dat ze tegenover Haar een verantwoordelijkheid dragen.

Zij verwacht van jullie dat jullie iets “DOEN”, handelen en implementeren om Haar te helpen Haar status van GOD DE ALMACHTIG ALLERHOOGSTE te bereiken.

Ik groet u, mijn kinderen. We zijn terug op weg naar nieuwe avonturen en jullie hebben weer iets nieuws om over na te denken.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.