Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 21 - 2011

Sessie van 4 juli 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde te Placencia in Belize

Aanwezig :Cyril en Kathy.

Ontvangen door Kathy

Bezoekers :Monsanloran Melchizedek: Hallo mijn vrienden. Ik kom een paar opmerkingen geven over uw V/A sessie van verleden vrijdag met Tomas, Ham en de onzichtbare zielen. We zullen vanaf nu deze term gebruiken die aangenamer en mooier is dan degenen die meestal worden gebruikt. We gaan vanaf nu de term 'de onzichtbare' gebruiken om alle menselijke zielen aan te duiden die geen fysiek lichaam meer hebben. En de term "zichtbare" voor alle menselijke zielen die momenteel leven in een fysiek lichaam.

De sessie van verleden vrijdag heeft veel onrust veroorzaakt, sommigen waren geschokt en anderen zijn gaan nadenken. De uiteenzetting van de persoon die zijn mening gaf over de rebellie van Lucifer, als menselijk wezen levend op uw planeet met wat hij wist en wat hij had bestudeerd heeft een uitstekend, onverwacht effect gehad. Bepaalde woorden die uitgesproken werden waren vrij vernietigend en hebben deze schokgolven en wervelingen onder de onzichtbare veroorzaakt, ze hebben echter hun doel bereikt.

Wij hopen dat we dit soort sessie vóór het einde van de maand juli 2011 nogmaals kunnen organiseren om nog enkele vragen in te vullen die open blijven en waar we nog moeten op antwoorden. Toch hebben een paar hete hoofden die ons tegenwerkten en die zelfs arrogant waren zich sterk gekalmeerd.

Wij zouden graag hebben dat jullie samen of alleen een kleine studie zouden doen over wat jullie kunnen vinden in het Urantia Boek over de echte, sociale en belangrijke rol van de vrouwen in uw samenleving. Wat zich had moeten voltrekken en wat verloren is gegaan.

Er zijn veel vrouwen onder de onzichtbare zielen die hebben geleden en die het nodig hebben te begrijpen waarom. Onder de onzichtbare mannelijke zielen zijn er velen die vrouwen hebben doen lijden door hun geweld en hun gebrek aan verantwoordelijkheid. Zij moeten eveneens begrijpen waar hun denkfouten vandaan komen. Dit zal hen allen veel helpen wanneer ze zich in de Woningwerelden zullen bevinden om zich beter aan te passen aan het leven ginds waar men zijn vrouw niet slaat en waar er geen verschil gemaakt wordt tussen de twee geslachten met betrekking tot hun evolutie.Het probleem van de rassen speelt veel minder een rol op de Woningwerelden omdat daar zo vele wezens zijn met een verschillend uiterlijk afkomstig van zo vele planeten van het lokaal universum tegenover het probleem van de rol van man en vrouw als menselijk wezen en wat hier allemaal helaas is verkeerd gelopen door die opstand. We gaan niet meer gegevens verstrekken, noch waar jullie de vinger moeten opleggen. Jullie zullen het ongetwijfeld vinden.Voor woensdag (in de ATM-grotten): Wees daar stipt om 8:30 voor uw gids, betaal hem onmiddellijk en zorg dat hij jullie onmiddellijk naar de grotten brengt. Maak hem duidelijk dat u niets anders wilt zien dan wat wij u opdragen. U kunt hem een vraag stellen over de 'zwarte man in de jungle' en wat het is. Maar ga er in geen geval naartoe. Niet omdat het een gevaar betekent voor jullie, maar omdat het jullie zal vertragen en dat is wat ze zullen proberen te doen…….. jullie vertragen.U moet absoluut deze ‘drie permanente Lichtankers’ creëren op die plaatsen die ik u heb opgegeven: waar de 'grote skelet' ligt, waar de "kleine skelet van een kind" ligt en vervolgens in de grote ronde grot met aardewerk. Deze 3 Lichtankers gaan heel dicht bij elkaar staan.Elke keer dat jullie een Lichtanker hebben gecreëerd moeten jullie het:

over alle grotten in het gebied zwepen met de bedoeling de duistere energie te doen verdwijnen en de zielen te vragen om dit Licht te volgen zodat ze hun evolutie en ascensie pad kunnen voortzetten indien ze dit wensen, volgens de Plannen van De Universele Vader en Christus Michael en niet die van Lucifer en Caligastia. Gebruik deze woorden. We weten waarom we u dit vragen om zo te doen. Later zullen jullie het beter begrijpen en kunnen we het jullie uitleggen.  1. Bij het betreden van de grotten: Wanneer u kleine stukjes aardewerk en dit soort dingen ziet gebruik dan de technieken van jullie vroeger onderwijs, ieder volgens zijn aangeleerd niveau. Vooraleer jullie verzenden zeggen jullie de volgende intentie: "we gaan onze vroegere technieken met universele energie gebruiken om de duistere energie te doen verdwijnen en de zielen vragen om dit Licht te volgen die hun ascensie pad naar De Universele Vader willen voortzetten volgens de Plannen van Christus Michael en niet die van Lucifer en Caligastia,.”

  2. Eerst gaat u naar de grote skelet:

Daar gaan jullie het eerste Lichtanker scheppen.

  1. Vervolgens gaan jullie er een scheppen nabij het skelet van een klein kindje.

  2. Daarna gaan jullie er een scheppen in de nabij gelegen ronde grot vol intact en gebroken aardewerk.Elk nieuw Lichtanker dat u hebt gecreëerd gaan jullie gebruiken door het rond te zwepen over de grotten van de omgeving met de bedoeling de duistere energie te verwijderen en die zielen te helpen die hun ascensie pad naar De Vader willen voortzetten volgens de plannen van Christus Michael en niet die van Lucifer noch Caligastia. Stimuleer hen om dit Licht te volgen.De zielen die niet vatbaar zijn voor het volgen van het Licht van deze ankers, nemen wij met ons mee. Zij zullen daar niet langer blijven, zij zullen niet langer gevangen zijn. Wij nemen ze met ons mee naar een plaats die beter geschikt is voor hen en we zullen ze naar uw onderwijs sessies brengen.Geloof me, het zijn miljoenen zielen die zich daar bevinden. Dat het één ziel is of 10 miljoen, jullie zullen dat verschil niet voelen. Maar jullie zullen er velen geholpen hebben.

{Opmerking Kathy: wat hier precies bedoeld wordt met ‘zielen’ weten wij niet, maar dit belet ons niet om ons werk te doen.}Wij zijn aan het bekijken of we jullie voor uw vertrek naar Europa nog ergens anders kunnen naartoe sturen. Het zullen dit maal geen grotten zijn en ik hoor al tot hier de zuchten van opluchting. Niettemin is het een plaats dat ook gevaarlijk is en even duister als al diegene die u reeds hebt bezocht.Jullie hoeven zich daarin niet ongerust te maken, niemand op aarde geniet van het soort bescherming dat u omgeeft. Er wordt voor het ogenblik niemand op aarde zo in de watten gelegd en gekoesterd als jullie. De Vader zou het ons niet vergeven, om jullie uitdrukkingen te gebruiken, dat iemand één klein haartje op jullie hoofd zou aanraken. Geloof me vrij, niemand zal jullie iets aandoen, daar kunnen jullie zeker van zijn.Jullie zullen zeker en vast natte voeten hebben in die grotten, het is er fris dus kleed jullie niet te licht aan. Alle Middenwezens die ter jullie beschikking zijn zullen jullie helpen de juiste locaties te vinden. Als jullie deze Lichtankers in een cirkel kunnen maken zoals dat de vorige keer werd gedaan met behulp van een zaklamp is het perfect. De diameter op zich heeft geen belang.Wij zullen ons mee inzetten om ze te versterken, maar we kunnen jullie niet in meditatie laten gaan in deze grot zoals we jullie dat hebben laten doen in de oude Maya tempel. Daarom moeten jullie zelf drie Lichtankers scheppen om dezelfde kracht te bekomen.

Eén voor de Universele Vader.

Eén voor de Eeuwige Zoon-Moeder

Eén voor De Oneindige Geest.

Zodat De Paradijs Triniteit op deze plaats vertegenwoordigd wordt als een onuitwisbare stempel die nooit zal kunnen verwijderd worden.Dat was het mijn kinderen. Ik ga jullie laten aan jullie bezigheden. Tot ziens.SIRAYA hier: mijn kinderen, ik wil jullie verzekeren van mijn eigen aanwezigheid en de aanwezigheid van De Vader wanneer jullie woensdag in deze grotten zullen zijn. Jullie zullen ze betreden met zaklampen en het zal er donker zijn, maar wanneer jullie deze 3 verblindende Lichtankers één na één zullen hebben aangestoken dan zullen jullie zien hoe helder deze grotten zullen schijnen. Jullie zullen hun Licht zien. Tot ziens mijn kinderen. Meer had ik niet te vertellen.KUWAYA hier: Ja mijn kinderen. Elk Lichtanker zal één van De Paradijs Goden vertegenwoordigen. Wij zullen ons kenteken, onze stempel erop drukken zoals u zou zeggen. U zult de schittering van de drie Paradijs Goden zien. Tot ziens mijn kinderen.AYA hier: Ja mijn kinderen. Ik spreek namens de totale Triniteit en deze keer ook een beetje voor De Oneindige Geest die ook vertegenwoordigd zal zijn in deze grotten. U zult dat niet goed kunnen zien als u daar bent vanuit uw positie, maar deze drie Lichtankers zullen een driezijdige piramide vormen, die zal verbonden zijn met het centrum van Het Paradijs en De Triniteit. Dit is het eerste teken van de aanwezigheid van de Paradijs Goden dat hier op aarde ingedrukt zal worden op zulk een wijze dat nooit ofte nimmer een persoonlijkheid, dat het een zoon is afkomstig van de Goden of een kind afkomstig uit dierlijke evolutie, dit zal kunnen verwijderen.Dit zal de eerste piramide zijn van het Gedenkteken voor het einde van de rebellie van Lucifer. Tot ziens mijn kinderen. Dag allemaal. Wij verwachten u allemaal ginds op woensdag voor deze ceremonie. Dag iedereen.Malvantra Melchizedek hier: inderdaad mijn kinderen, we hebben besloten om op die plaats het eerste Gedenkteken van Licht te plaatsen ter eren van de beëindiging van de rebellie van Lucifer. Dit is de eerste locatie waar men een Gedenkteken voor deze Opstand zal inhuldigen, in een van de duisterste oorden in de geschiedenis van deze opstand.

Misschien dat u nu beter al onze aanmoedigingen gaat begrijpen en het belang van wat er op het spel staat. Breng nu een glimlach op uw gezicht en vreugde in uw hart en sluit u aan bij ons op die plaats om het Licht te Vieren en de Overwinning van De Universele Vader en De Paradijs Triniteit over de opstand.

Dank u mijn kinderen, ik wacht jullie ginds op. Tot ziens.

EINDE.

{Opmerking Kathy: het is pas nadat we allen terug uit deze grotten kwamen dat we beseften waarom we zo veel aanmoedigingen gekregen hadden. De trip naar en door de grotten heeft 6u30 geduurd….toen we terug aan de auto kwamen hebben we allen gezegd, zowel jong als oud: dat doen we geen 2de keer!}

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw, zie Het Urantia Boek.

8

startpagina