ZIELSGROEI.

Sessie nr 23 van 28 november 2016 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker: Jezus, Schepper Zoon van ons plaatselijk universum Nebadon.

Jezus hier: mijn vrienden, ik zal de volgende parabelen aanhalen omdat dit meer tot de verbeelding spreekt van de mensen en hun de zaken duidelijker maakt. Dit is ook de manier waarop ik tijdens mijn aardse leven als Jezus van Nazareth tot de massa sprak.

De val van Icarus.

Icarus was de zoon van de meester ambachtsman Daedalus, de schepper van het labyrint. Icarus en zijn vader deden pogingen om te ontsnappen uit Kreta door middel van vleugels die Icarus vader had samengesteld uit veren en was. Icarus vader waarschuwde zijn zoon voor zelfgenoegzaamheid en overmoed en vroeg hem om niet te hoog of te laag te vliegen zodat de vochtigheid van de zee zijn vleugels niet zouden aaneen klitten of de hitte van de zon de was zou doen smelten. Icarus negeerde zijn vaders instructies om niet te dicht bij de zon te vliegen en vloog toch hoger. Toen de was van zijn vleugels begon te smelten stortte hij neer.

De val van Icarus is een oude griekse parabel die hen waarschuwt die in hun dwaasheid, overmoed en hoogmoed trachten uit te stijgen boven hun medemens en onvoorbereid te snel en te kort bij de Goden willen geraken, tot zich zelfs voordoen als één van Hen.

Spijtig genoeg is dit geen probleem van enkelen, maar van velen over alle werelddelen als zij zich gaan bezighouden met de geestelijke zaken van Mijn Vader.

Vrienden, ieder van u heeft mijn “geest van waarheid” ontvangen die u constant naar mij trekt en via mij naar onze gemeenschappelijk Vader, de Universele Vader.

Ieder van u heeft een geestelijk inwonend partikel van onze gemeenschappelijke Vader ontvangen in zijn hart. Daardoor al kunt u zich beschouwen als een opklimmende zoon of dochter van God weliswaar nog in peuterschoenen.

Hoe meer u zich zult richten tot de Geest van God die in uw hart leeft, hoe meer u op Hem zult gaan gelijken.

De stem horen van uw Gedachtenrichter of Goddelijke inwonende Geest is zeer moeilijk en bijna onmogelijk voor de meesten onder u in dit leven. De oorzaken daarvoor zijn veelvuldig en één daarvan is dat het sterfelijke bewustijn van de mens veel te ontoereikend is om de hogere geestelijke raadgevingen van de Gedachtenrichter te kunnen horen. Daarvoor is er zielsgroei nodig, veel zielsgroei die men pas bereikt door levenservaringen op te doen en onbaatzuchtige dienstbaarheid uit te oefenen gebaseerd op liefde, genade en mededogen voor zijn medemens.

Wees er zeker van dat elke poging die u onderneemt om een eerlijk gesprek te voeren met uw Goddelijke inwonende Geest gehoord wordt. Zelfs al hoort u Hem niet tijdens uw sterfelijk leven, dan toch zullen uw ervaringen en communicaties met God geregistreerd blijven in het bovenbewustzijn van uw ziel.

Mijn boodschap hier, mijn vrienden, is de volgende : zorg eerst voor zielsgroei in alle eenvoud en op een simpele manier. Help uw medemens, uw familie, uw dorp, uw stad, uw land en zelfs gans de wereld naargelang uw positie in de maatschappij en de vermogens die u bezit; of ze nu materiëel of geestelijk zijn.

Er is ook een andere “parabel over de talenten” die ik destijds graag vertelde aan de mensen en die handelde over een zakenman die op reis ging en zijn bezittingen in beheer gaf aan zijn getrouwe bedienden. Hij gaf aan iedere bediende een verschillend aantal talenten en toen hij terugkwam vroeg hij wat ze ermee gedaan hadden. Het verhaal is gekend en heeft verschillende versies, maar wat wou ik ermee zeggen?

-      Van hen die veel hebben ontvangen wordt ook meer verwacht.

 

-      Zij die in vertrouwen hebben ontvangen en hun gekregen giften goed beheren en er vruchten mee afwerpen, hoeveel of hoe weinig het ook moge zijn, aan hen zal Ik meer toevertrouwen.

 

Echter zij die hun giften in de kast hebben weggeborgen voor gelijk welke redenen of er zelfs voordeel hebben willen uithalen, van hen zou Ik wel eens alles kunnen terugnemen.

Blijf eenvoudig uw best doen en alles komt goed. U bent omgeven door vele geestelijke wezens die u constant willen helpen met uw zielsgroei als u zich daar eerlijk voor openstelt.

Zij zijn daar niet om u te helpen in uw dagelijks leven, om uw bedrijf te beheren, om u te zeggen in wat u uw geld moet investeren of om ‘happenings’ en feesten voor u te organiseren, noch om u gezelschap te houden.

Het is aan u om uw dagelijks leven te beheren, moedig uw problemen op te lossen en uw moeilijkheden onder ogen te zien. Dat is “de grote levensschool” om tot zielsgroei te komen en hogere morele waardes en karakterkwaliteiten te ontplooien die zo broodnodig zijn om tot in het Paradijs te geraken.

Zij zijn daar om uw zielsgroei te bevorderen als u het hen toestaat en dat doen ze door u te helpen hogere geestelijke waardes te bereiken.

Tot ziens, mijn vrienden.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.