Vrede en broederschap.

Sessie 24 van 15 december 2016 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker:

-      Maquin – Primair Middenwezen.

-      Herinahserafijnse planetaire helpster behorende tot de groep van de ‘Zielen van Vrede’.

Maquin hier: Ik ben het Primair Middenwezen dat werkt met de secondaire Middenwezens die jullie begeleiden in jullie werken met het sturen van Paradijs Energie en het verder vernietigen van sommige plaatselijke oorden van “duisternis”.

Zoals jullie al werd gezegd staan wij, en dus ook jullie, onder leiding van die Melchizedeks die samenwerken met het Serafijnse planetaire bestuur en de comissarissen der rassen.

Onze groep secondaire Middenwezens heeft al een tijd geleden de hulp ontvangen van een groot aantal Morontia Cherubijnen en deze Morontia cherubijnen beschermen en begeleiden jullie bij het uitvoeren van gevaarlijke opdrachten die betrekking hebben op de vernietiging van “duisternis” en nog andere taken.

Ik wenste hen voor te stellen zodat jullie op de hoogte zouden zijn van hun aanwezigheid. Sommigen onder hen kunnen zich verdichten zodat ze waarneembaar zijn in de 4de dimensie en kunnen grote vleugels met vederen hebben en een schijnbaar menselijke gestalte. Als zij dat willen dan kunnen ze u zelfs aanraken. Indien één van jullie hen opmerkt wees dan niet bang en neem ze niet voor Engelen aan.

{Nota Wivine : Carole heeft hen sinds meer dan een jaar een paar maal opgemerkt tijdens een meditatie met bilocatie-oefeningen maar we wisten niet wie deze vriendelijk wezens waren e nmeer dan eens voelde ze pluimen op haar armen en schouders. Het is pas vandaag dat ons dit wordt verteld.}

Nu laat ik het woord aan Herinah.

Herinah hier: ik doe dienst als planetaire helpster in de groep der Serafijnse zielen van vrede. Er werd mij gevraagd om u toe te spreken daar vele mensen van jullie huidige groep werken of gaan werken voor het overkoepelend planetaire bestuur in de Serafijnse afdelingen die vrede en broederschap bevorderen.

Vredelievendheid en broederschap zowel als onbaatzuchtigheid, ware rechtschapenheid en een hoog moreel gedrag zijn geen aangeboren eigenschappen bij de mens. Deze worden ontwikkeld door opvoeding en vooral door de dienst van de serafijnse planetaire helpsters en andere geestelijke invloeden.

Van kindsbeen af staat de huidige mens onder drie geestelijke invloeden afkomstig van de drie Godheden van de Triniteit:

1)- de geest van Waarheid die Christus Michael (Jezus) heeft verspreid over gans uw planeet en die afkomstig is van de Eeuwige Zoon, zijn Moeder.

2)- de assistent-bewustzijnsgeesten en de Heilige Geest van de Moeder Geest van uw plaatselijk universum Nebadon, afkomstig van de Oneindige Geest.

3)- de invloed van het “persoonlijkheidscircuit van de Universele Vader” via de ontvangen persoonlijkheid en later het ontvangen van het inwonend God Fragment of Gedachtenrichter eveneens afkomstig van de Universele Vader of de Eerste Bron en Centrum van gans de Schepping.

Het God Fragment is de enige geestelijk invloed die daadwerkelijk in u woont en leeft.

De andere twee invloeden, de Geest van Waarheid en de Heilige Geest zweven boven de mens en werken tesamen als een eenheid met als doel de ziel van de mens waarheid en onderscheidingsvermogen aan te leren en zijn mentaal bewustzijn geestelijk te inspireren. Dit heeft als doel de mens de mogelijkheid te geven de uiteindelijke bestemming van zijn ziel, namelijk het Paradijs, te bereiken als vervolmaakt geestelijk wezen.

Deze drie geestelijke invloeden werken allen op gecoördineerde wijze tesamen.

Zo ook werken wij tesamen met uw God Fragment.

Als u een Godkennend mens bent en een oprecht verlangen aan de dag legt om hoger geestelijk inzicht, hogere goddelijke waardes te bereiken dan zal uw inwonend God Fragment u stapsgewijs daar naartoe leiden op voorwaarde dat u oprecht bent in uw hart en met verstand van zake bereidwillig uw medewerking verleent.

Er zijn geen kortere wegen om geestelijke zielsgroei te bevorderen. Allen dienen dezelfde moeite aan de dag te leggen en geen stap kan overgeslagen worden. Alle lessen dienen geleerd te worden en het geestelijk ego getest en beproefd te worden op tientallen wijzen. Het zijn harde lessen die u te wachten staan. Het is een moeizaam en traag proces alhoewel sommigen wel eens bokkesprongen kunnen doen omdat ze zich meer inzetten en meer aan hun eigen werken. Betweters die liever aan een ander vertellen hoe ze hun leven moeten regelen en wat ze moeten geloven verliezen veel tijd.

Zielsgroei is als een labyrinth voor de mens. Er is één rechtstreeks pad dat u naar de uitgang brengt en dat is gewoonlijk het pad van de Godkennende mens. Een labyrinth bezit ook vele zijwegen die op niets uitmonden waar velen zich graag ophouden, dikwijls in groep, met als gevolg dat ze stoppen met verder zoeken.

De hogere geestelijke wereld duwt niemand tot iets en verplicht niemand tot iets. De mens moet ervoor kiezen en dat kan hij pas als hij bewust, met volle verstand en vrijelijk zelf de beslissing mag nemen om God te kennen.

De zielsgroei van een mens is niet voltooid op één menselijk materieel leven. Daarom zeggen wij aan diegenen die in reïncarnatie geloven dat zelfs 1.500 menselijke levens onvoldoende zijn om die graad van geestelijke perfectie te bereiken die de mensenziel kan bekomen door de Morontia werelden en daarna de Geestelijke werelden van de Universa te doorlopen.

Deze werelden werden geschapen lang voor uw ontstaan om juist de ziel stapsgewijs te laten groeien zonder dat ze nutteloos moest overgeleverd worden aan continue reïncarnatie. Reïncarnatie behoorde nooit tot de plannen van de Universele Vader en Christus Michael – Jezus voor de zielsontwikkeling van alle mensen in Nebadon. Het waren Lucifer en Caligastia die de mensenzielen niet wilden laten vertrekken naar de 1ste Woning wereld. Caligastia wilde ze hier houden en heeft zonder succes iets als -reincarnatie willen invoeren. Hij heeft het huidige atheïsme destijds in voege gebracht en dat heeft een enorme weerslag gegeven op de normale evolutie van de mensenzielen op uw planeet. Daar ondergaat u nu nog altijd de gevolgen van.

Voor al die redenen vragen wij aan al de mensen van goede wil, die de levende God in zich kennen om hetzelfde geduld uit te oefenen met zijn medemens die de Geestelijke wereld aan de dag legt met u. Oefen geen druk of dwang uit.

Begin met uw eigen zielsgroei en breng telkens uw nieuwe ontdekte morele en geestelijke waardes, zowel als uw nieuwe vermogens in uw dagelijks leven binnen. Zo zult u een welzijn voor uw medemens en uw eigen omgeving worden.

Het is door een sterk blind geloof en vertrouwen te ontwikkelen in God en Hem aan te spreken met liefde dat er in uw menselijk bewustzijn geleidelijk aan het besef komt of eerder een ‘intuitief weten’ dat u werkelijk Goddelijk contact hebt en dat u stilaan omgang krijgt met al uw geestelijke vrienden die daar zijn om u te helpen. Het is op die manier dat u gaat beseffen dat u een kind van God bent en dat met zekerheid zult kunnen bevestigen aan een omgeving die God zoekt.

De mensen op uw planeet hebben twee tragedies gekend die hun geestelijke vooruitgang hebben belemmerd.

1)   het feit dat uw voormalige planetaire Prins Caligastia 200.000 jaar geleden Lucifer heeft gevolgd waardoor uw planeet in quarantaine werd geplaatst en verstoken werd van communicatie met de Morontia en Geestelijke wezens. Het gevolg daarvan was een complete morele afgang en een strijd tussen zij die God kenden en de waardes van het Universum aanhielden en zij die God niet wilden kennen en zich zelfs tegen Christus Michael hebben gekeerd die hen had geschapen.

 

2)   Adam en Eva – de materiële Zoon en Dochter – die hier gezonden waren om de fysieke lichamen van de mensen te verheffen zodat jullie nu een lichaam zouden hebben gehad dat beter geschikt was om tot geestelijke aspiraties te komen met een sterker immunitaire systeem.

Dat alles werd nu verholpen door het opheffen van de quarantaine en het terug herstellen van de geestelijke communicaties; door de massale geestelijke hulp en het uitstorten van Hogere Energiën over al uw bevolkingen.

Tevens door de geboorte van de Avonal Zoon op 12 januari 2015 en de komst van zijn 12 Melchizedeks. En binnen een paar jaren door de geboorte van de Schepper Zoon die geen plaatselijke universum in beheer heeft en die ook zal komen met zijn 12 Melchizedeks.

Het “lichtnetwerk van de Melchizedeks” dat jullie hebben helpen implementeren en nog verder zult ontwikkelen samen met hen, zal deze Paradijs Zonen met hun Melchizedeks communicatiemiddelen en verplaatsingsmogelijkheden bezorgen die uw wilste verbeeldingskracht zal overstijgen. De Melchizedeks zullen superieure lichamen bezitten die lang, heel lang zullen meegaan en zij zullen zich wereldwijd verspreiden om alle volkeren tegelijkertijd en gesynchroniseerd geestelijk te verheffen. Zij zullen geen smartphone of internetverbinding nodig hebben om met elkaar te spreken en geen auto of vliegtuig om zich te verplaatsen.

Zij zullen communicatiemogelijkheden en vermogens bezitten die Adam en Eva en hun kinderen niet hadden in hun tijd en ook niet Machiventa Melchizedek, uw huidige planetaire prins toen hij hier in de tijd van Abraham rondliep op aarde in een fysiek lichaam.

Verwacht niet dat zij aan uw deur zullen kloppen om u te groeten, om een woonst te vragen of andere diensten. Zij zullen op hun tijd en volgens hun wijze contact opnemen met die mensen waarmee ze rechtstreeks zullen werken.

Er waait een nieuwe geestelijke wind over jullie planeet en de inwonende Geest van God zal ieder mens zodanig beroeren dat zij zich van Zijn aanwezigheid zullen bewust worden. Ook zij die niet in God geloven zullen beroerd worden. Dit gebeuren met al de andere geestelijke invloeden zullen de mensen aanzetten tot hogere morele waardes, meer rechtschapenheid, liefde en begrip voor elkaar in plaats van haat, vernieling, onverdraagzaamheid en onverschillendheid.

Velen zullen verrast zijn door de onthullingen die zullen komen over wie en wat jullie wereld zolang heeft beheerst en hoe ze doelbewust oorlog en tweedracht in de mensen hun harten zaaiden om hun eigen doeleinden te bereiken. Velen zullen beschaamd zijn dat zij geloof hebben gehecht aan de leugens en het spel gespeeld hebben van hun leiders. Leiders die hen naar oorlog hebben gebracht om dood en vernieling te zaaien.

De nieuwe leiders komen eraan en zij zullen gehoor geven aan deze nieuwe wind en aan de intuitieve invloed van hun inwonende Geest. Zij zullen voor de wereldvrede zorgen met respect voor ieders godsdienst en etnische achtergrond. Er zullen nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen komen die een weldaad voor de mensheid en Urantia, uw planeet, zullen zijn.

Dit alles zal vanaf nu mogelijk zijn daar uw wetenschappers zullen gericht worden om daarnaar te zoeken i.p.v. naar massale destructie wapens, vervuilende en gevaarlijke energien die de lucht, het water en de grond bezoedelen en zo de mens, de dieren en de planeet vergiftigen.

Als de wereldvrede zal gewaarborgd zijn dan zullen de mensen meer reizen wat de multi culturele contacten zal bevorderen. Al de volkeren zullen zich economisch en geestelijk kunnen ontplooien.

Dan zullen de geïncarneerde Melchizedeks met hun nederige, ongekende en onbaatzuchtige helpers de paden van vrede en broederschap klaar maken waarop de geboren Paradijs Zonen zullen wandelen.

Heb vertrouwen in ons. Wij zijn daar voor u en met u.

Onze vader-schepper Jezus laat jullie niet in de steek en heeft dat ook nooit gedaan. Zijn Glorietijd wordt nu ingeluid. Al de Engelen zingen van vreugde want een nieuwe dageraad breekt aan op de planeet van Jezus waar hij 2.000 jaar gelden geboren werd als mensenkind.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.