Het is aan de mens om de mens te helpen.

Sessie 26 van 31 december 2016 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers:

-      Jezus, Christus Michael – Schepper Zoon van uw plaatselijk universum Nebadon.

-      Malvantra Melchizedek.

Jezus hier: Wanneer twee personen elkaar ontmoeten die kennis en waarheid zoeken, zelfs al is er eentje van de twee al wat verder vooruit, dan kan daaruit een prachtig gesprek ontstaan dat beiden tot hoger geestelijk inzicht brengt en hun nieuwe waarheden doet ontdekken.

Het zijn dit soort ontmoetingen, waar twee mens in mijn naam zullen bijeenkomen, die ik zal ondersteunen zodat ze geestelijke vruchten afwerpen voor beiden.

Na de crisis in Kapharnaum, waar ik een grote menigte gedurende dagen had toegesproken ontdekte ik dat massa’s mensen onderrichten niet veel brengt. De massa volgt u maar is onstabiel en zij verlaten u als ze niet krijgen wat ze willen. Ze gaan zelfs zover u daarvoor te haten en u aan te vallen. Ik heb toen al mijn apostelen en volgelingen weggestuurd en ben lange tijd alleen gebleven om na te denken.

Toen heb ik de beslissing genomen om enkel naar blijvende geestelijke aanhangers te zoeken en daar is nog niets aan veranderd.

Ik zoek mensen die gewillig hun mentale krachten, hun standvastigheid, hun karaktersterkte en geloof willen laten groeien na veel training in zeer moeilijke omstandigheden. Mensen die zich zwaar geoefend hebben in het daadwerkelijk samenwerken met de Sprank van God die in hun leeft zodat zij op termijn ware inhuldigers kunnen worden van de menselijke broederschap onder één Paradijs Vader.

Mensen waarop ik, mijn Melchizedeks en de Paradijs Zonen kunnen rekenen en vooral vertrouwen. Mensen die doen wat wij van hen verwachten zonder te wankelen. Mensen die later avontuurlijke en zelfs gevaarlijke missies voor ons gaan uitvoeren. Mensen die bekwaam zijn om een zeer laag profiel aan te houden om een opdracht voor ons uit te voeren in publiek. Mensen die een zware opleiding aankunnen en die onder onze leiding in groep kunnen samenwerken naar één en hetzelfde doel.

Zij hoeven niet uit dezelfde omgeving te komen, dat is niet nodig. Zij moeten wel de juiste motivatie bezitten, want dat is het enige dat uiteindelijk voor ons telt. Wij zijn het die in de harten en de hoofden van de mensen kunnen lezen. Voor ons kunt u niets verstoppen.

Weet dat:

Zielsgroei een gestaag proces is. Ga traag maar zeker vooruit. Maakt u geen zorgen als anderen graag pochen over hun prestaties. Ga gewoon vooruit op uw tempo en laat u door niemand intimideren.

Waar er echter stilstand is zal automatisch achteruitgang volgen.

En

Te snelle groei is duidelijk pure zelfmoord. Echter ieder van mijn kinderen die terug tot inzicht komen en mij om hulp vragen, zal ik onmiddellijk terug aan wal helpen zodat ze verder kunnen.

Dank u mijn kinderen om mijn raad in acht te nemen.

Malvantra Melchizedek hier: Wivine, we hebben je laten stoppen met Afrika “schoon te maken” en te “helpen” voor onze eigen redenen. U hebt nu begrepen waarom. Wij waren aan het wachten op onze afrikaanse vrienden en zij zijn nu klaar om hieraan deel te nemen. Ga dus voort met Afrika en doe dat enkel met onze afrikaanse vrienden. Het is aan hen om hun continent voort te helpen met onze hulp en zij zijn bekwaam. Hun hart ligt op de juiste plaats en hun enthousiasme is groot.

Het is aan de mens om de mens te helpen.

Zelfs al is er maar één die onze hulp vraagt om voldoende vermogens te bezitten om gans de mensheid te helpen, dan snellen we toe en zullen dat voor die mens mogelijk maken als die persoon onze richtlijnen volgt en er de moeite wilt voor doen.

Eén mens die voldoende zielsgroei heeft bereikt zodanig dat hij of zij kan werken met de innerlijke gecombineerde Goddelijke Energiën kan heel uw wereld veranderen. Beeldt u in wat twee zulke mensen zouden kunnen bereiken als ze zich samen op één doel richten.

Het neemt tijd om tot daar te geraken. Het is moeilijk en hard, maar weet dat geduld altijd loont.

Wij vragen aan hen die de vermogens hebben om met de Paradijs Energie te werken of de Energie van hun Gedachtenrichter, om zich nu vooral te concentreren op de levende mensen, individuen, landen en continenten.

Uw mensheid loopt vele gevaren die wij hier niet gaan onthullen. Het zijn anderen die deze taak op zich gaan nemen, anderen die gesteund worden door de hemelse ploeg van de Meest Verhevene- Vorondadek van uw constellatie die via regeringen, verenigingen en organisaties werken.

Dank u mijn kinderen en ik wens jullie een gelukkig jaar 2017 toe.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.