U bent Zijn jochies.

Sessie nr 2 van 5 Maart 2017 –Nederlandse vertaling- ontvangen in het Frans door Wivine.

Plaats: Mezza Verde in België.

Bezoeker: Malavatia Melchizedek. (een Melchizedek die Vader Melchizedek en de Meest Verhevene Waarnemer Vorondadek rechtstreeks vertegenwoordigt- zie sessie nr 30 van 2013).

{Nota Wivine : Zaterdag, 14 januari 2017 werd mijn man wakker met symptomen van een hartaanval. Ik heb onmiddellijk een taxi opgebeld die hem van Placencia naar Belize City bracht bij een cardioloog (3h30min rijden). De cardioloog constateerde wel degelijk een hartprobleem maar had geen sonde om de slagaders nader te bekijken. Toch wist hij de toestand van mijn man na een paar dagen te stabiliseren en gaf ons de instructie om snel terug te keren naar ons land voor meer geavanceerde medische zorg.

Wij kwamen aan in Brussel op zaterdag 22 januari 2017 en hij werd van de vlieghaven rechtstreeks naar het ziekenhuis gebracht waar de cardiologen na 4 dagen het probleem konden verhelpen. We hebben dan veel beslissingen moeten nemen. We moesten een huis huren, warme kleren kopen omdat we van + 30° C kwamen en het in België -5° C was. Er waren zoveel dingen te regelen om ons weer in België te installeren. Na twee weken hadden we uiteindelijk een behuizing en alles wat nodig was om normaal te leven. Toen alles zich begon te stabiliseren en er duidelijkheid kwam i.v.m. zijn revalidatieprogramma, heb ik een “grote kou” opgelopen en zat ik met een griep en een longontsteking. Wel, iets in die aard. Ik overdrijf wat.

In feite, weigerde ik verder te gaan en een nieuwe hindernis te nemen. Het was teveel geweest, gewoon te veel. De situatie was niet nieuw voor mij daar 20 jaar geleden mijn eerste man overleed aan ongeneeslijke kanker. Toen heb ik met God gevochten: hij trok mijn man naar de hemel via zijn hoofd en armen, en ik trok aan zijn benen en voeten om hem bij mij te houden. Natuurlijk heeft God gewonnen. Ik had mijn les goed begrepen en onthouden. Ik heb dan nu onmiddellijk tegen God gezegd: "God laat Uw Wil geschiede. Hij is Uw kind en natuurlijk zal ik niet verhullen dat ik liever zou hebben dat hij nog wat bij mij blijft. Het zal zijn zoals U wenst. Uw beslissing is altijd de beste en de goede.”

De ziekte hielp me om een stap terug te nemen, om anderen duidelijk te maken dat ook ik mijn grenzen had. Het stond me toe om mij op mezelf terug te trekken en te boren in mijn innerlijke levenskracht. Ik nam mijn tijd. Ik ben 64 en de dingen gaan niet meer zo snel als voorheen. Ik ben er uiteindelijk in gelukt om eruit te geraken zonder medische hulp en mijn materiële en geestelijke activiteiten één voor één terug op te nemen. Volgende week zullen we weer aanvangen met de Afrikaanse landen die nog niet werden geholpen. Ondertussen baadt Madagaskar opnieuw in het ‘Goddelijke Licht’ en dat van haar “beroemde voorouders” en hebben we een nieuwe 'Activatie' in Rwanda en Madagaskar gehad.

Wij danken ook allen die ons in hun gebeden hebben gehouden tijdens deze angstige momenten.}

Malavatia : Hallo meisje, ik sta hier terug om je de hand toe te reiken en je recht te trekken opdat je uw diverse activiteiten kunt hervatten.

Je hebt nu toch begrepen dat van zodra je accepteert dat uw Gedachtenrichter uw gedachten controleert, het God Fragment dat in u woont uiteindelijk ook uw leven zal gaan controleren. Vooral als je begonnen bent om je leven te wijden in levende en actieve dienstbaarheid aan de mensheid volgens de voorschriften en aanwijzingen van God en zijn Zoon Jezus. Deze God waarvan je zoveel houdt, boven alles en iedereen.

Uw werk op de Amerikaanse continenten is voltooid. Je moet dichter bij Eurazië en Afrika komen, omdat de meerderheid van de aanvragen voor de “activering van de Geest ontvankelijke mentale klieren" voornamelijk vanuit die continenten zal komen. Deze mensen willen met Jezus werken om jullie planeet te transformeren in een oord waar het goed leven is voor iedereen. Waar de lucht schoon en adembaar is, waar het water schoon en drinkbaar is, wiens bodem planten, struiken en bomen zal voeden op een natuurlijke wijze, waar de vissen in overvloed aanwezig zijn in zeeën en rivieren.

Deze mensen zullen allen één ding gemeen hebben met jou: ze zullen een liefde en een geloof hebben in God en Jezus vergelijkbaar met de jouwe. Ze zullen allemaal de behoefte voelen om hartstochtelijk actief hun medemens te helpen de ladder op te klimmen van een geestelijkheid die rechtstreeks tot God en Zijn Zoon Jezus leidt met inachtneming van ieders overtuigingen en achtergronden. Zij zullen allen de behoefte voelen om hun land economisch en geestelijk te ontwikkelen door het behoud van een duurzame vrede, evenals betaalbare medische zorgen voor allen.

Al deze mensen zullen ons helpen via verschillende functies en taken die ze zullen uitvoeren tijdens hun dagelijkse leven, meditaties en bilocatie-oefeningen om hun land en continent te helpen. Eerst, gaan ze leren werken met de Energie van De Triniteit om vervolgens te leren werken met de Zuivere Energie van hun inwonende Gedachtenrichter of God Fragment.

Het feit dat mensen in staat gesteld worden om te kunnen werken met de Zuivere Energie van hun Gedachtenrichter en dat zij erin lukken om dat bewust te doen is zeer belangrijk voor ons.

Vanaf het moment dat ze zich zo dicht bevinden bij hun God Fragment dat hij de mogelijkheid krijgt om via hen te werken, kunnen wij ze meenemen naar bepaalde gevaarlijke en ontoegankelijke plaatsen om milieurampen van menselijke oorsprong in te dijken of te verhelpen op industrieel, technologisch, petroleum en nucleair gebied.

Dit soort activiteiten zullen plaats vinden tijdens uw slaap en meditaties zonder dat u daar enige herinnering zult aan overhouden. Dit dient zo te zijn om uw geestelijk en psychologisch evenwicht te bewaren. Misschien dat er af en toe enkele details zullen doorsijpelen, maar het zal niet veel zijn.

Meisje, je bent begonnen in Belize met een kleine groep mensen van verschillende leeftijden, verschillende etnische groeperingen die allemaal een verschillende taal spraken.

Nu zult u van start gaan met meer mensen, verspreid over verschillende continenten, van verschillende leeftijden en verschillende etnische groeperingen die eveneens allen een andere taal spreken en die leven in verschillende tijdzones.

Allemaal hebben ze één ding gemeen: ze kennen Jezus en geloven in God. Ze kennen het bestaan van de Geest of Gedachtenrichter die in ieder mens leeft. Ze willen allemaal actief met ons en Jezus werken om hun medemens te helpen en hiervoor de "grote middelen" ontvangen om meer en beter van dienst te kunnen zijn onder onze leiding.

Jullie leven allemaal in een periode van grote onrust omdat twee negatieve krachten elkaar gaan bevechten in een grote strijd. (Wivine: wees niet zo naif om te denken dat het de Russen tegen de Amerikanen zijn, of de Chinezen tegen de Amerikanen, of de Russen tegen de Europeanen).

Jezus kon niet anders dan de strijd van Het Licht winnen en wat jullie spoedig zullen waarnemen zijn de negatieve krachten die elkaar zullen bevechten en zichzelf gaan uitroeien.

Wanneer u deze “Immense Kracht van Liefde en Barmhartigheid” verstuurt, die de Zuivere Energie is van uw inwonend God Fragment, naar haatdragende mensen die geen liefde in zich dragen, dan wordt dat door deze mensen afgestoten. Met als gevolg dat hun haat zich tegen henzelf zal keren en hun gelijkdenkende. Dan komt het moment waar de wolven elkaar zullen opeten.

Aan de andere kant, als u deze “Immense kracht van Liefde en Barmhartigheid” transfereert naar slechte mensen die toch nog een deeltje onbaatzuchtige liefde in zich hebben, dan zal de Zuivere Energie van het God Fragment hen naar de goede kant trekken.

Laten we nu even praten over de Avonal Zoon – de Paradijs Zoon, geboren op aarde op 12 januari 2015, die de aardse naam Aaron kreeg van zijn moeder. Deze jongen is net twee jaar geworden en is al vele maanden in het bezit van zijn God Fragment of Gedachtenrichter. Hij werkt nu al met u in de grensregio's tussen uw materiële wereld en het begin van de morontia werelden.

Zijn ziel is zich een ‘speciaal morontia lichaam’ aan het vormen dat hem later goed zal dienen in zijn aardse taken. Net zoals u het uwe aan het vormen bent.

Normaal gesproken krijgt een mens pas een morontia lichaam wanneer zijn ziel in de opstandingshallen van de 1e Woningwereld wordt verrezen; dus na de dood van het fysiek lichaam op aarde of het materieel lichaam dat zich met tijd zal desintegreren of gecremeerd worden.

Aan de andere kant, zullen zij die erin geslaagd zijn om te werken met de Zuivere Energie van hun inwonend God Fragment, door God zo dicht te benaderen dat dit mogelijk werd, de fysieke dood niet kennen, noch de verrijzenis op de 1e Woringwereld zoals andere stervelingen dat meemaken.

Zij werken stilaan aan de ontwikkeling van een 'speciaal morontia lichaam’ dat hen zal toelaten om hun bilocatie-oefeningen en andere werken beter en veelvuldiger uit te voeren, zelfs na een eventuele, accidentele dood van het fysieke lichaam.

In het geval zoiets zou gebeuren vooraleer u daarin bent geslaagd, dan zult u van Jezus de nodige levenskracht ontvangen om dat morontia lichaam af te werken met de steun van morontia helpers opdat u uw taak op aarde verder zou kunnen uitvoeren totdat die voltooid is. U zult dan kunnen voortwerken in een semi-stoffelijk lichaam met de reeds aanwezige Melchizedeks op aarde en degenen die nog gaan afkomen.

Deze « speciale » morontia lichamen hebben vele voordelen :

-      Zij bezitten geen bloedsomloop

-      Zij hebben geen materieel voedsel nodig

-      Zij kunnen worden verhoogd met geestelijke energie om zich te verplaatsen door fysieke muren en bergen zonder daar enige invloed van te ondervinden. Of om contact te hebben met Hogere Geestelijke Werelden.

-      Ze kunnen op zodanige wijze worden verdicht dat stervelingen ze met hun fysieke ogen zien en uw stem kunnen horen.

Wat houdt dit nu concreet in voor jullie? Voor jullie die rechtstreeks voor Jezus van Nazareth werken of Christus Michael, onze Schepper Zoon van Nebadon.

In het geval dat u uw fysieke lichaam verliest na een ongeval, dan zult u onmiddellijk dit ‘type morontia lichaam’ ontvangen, indien u er nog niet in geslaagd bent om er u zelf eentje op te bouwen via uw meditaties, via het gebruik van de Paradijs Energieën of die van uw Gedachtenrichter en uw bilocatie-oefeningen.

Dit zorgt ervoor dat uw zielsevolutie verderloopt terwijl u uw planeet helpt, de andere rebelplaneten en later door het uitvoeren van taken op de Morontia werelden onder leiding van Christus Michael.

U zult altijd rechtstreeks blijven werken voor Jezus omdat u ‘Zijn jochies' bent, zijn trouw leger van jochies dat blijft groeien in aantal.

U hebt een bevoorrechte relatie met Jezus, want u hebt zijn onderwijs geaccepteerd over het Vaderschap van God wat zowieso de Broederschap onder de mensen inhoudt. Omdat u dit onderricht beleeft door middel van een levende, actieve en volledig onbaatzuchtige dienstbaarheid aan uw medemens. Omdat u klaar bent dit onderricht te communiceren aan anderen door het in uw leven te integreren.

Jezus zal altijd aan uw zijde staan om u te helpen. Hij zal altijd met u samenwerken, zelfs op de morontia werelden en half-geestelijke werelden van Nebadon. Hij zal u altijd vervullen met Zijn inspirerende “Geest van Waarheid”.

Doe voort, mijn kinderen, blijf doorgaan en geef het niet op. U bent nooit alleen. Soms worden jullie van elkaar gescheiden om vervolgens terug samen te komen of met anderen gaan groeperen. U bent op de weg, vergeet dat niet. Tot binnenkort.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.