De zienswijze van de Triniteit en de Allerhoogste.

Sessie nr 5 van 1 mei 2017 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezza Verde- België.

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: Aya – Meester Geest nr 7 van Superuniversum nr 7 – Orvonton. De Stem van de Triniteit en De Allerhoogste.

AYA: Ik ben Aya – Meester Geest nr 7 van Superuniversum nr 7 – Orvonton.

Mijn lieve kinderen, ik kom mij voorstellen aan u in één van mijn belangrijkste taken : het begeleiden van de opklimmende mensenzielen afkomstig van de zeven superuniversa in hun zoeken naar het begrijpen en de zienswijze kennen van de Godheden van De Triniteit en de Allerhoogste.

Met andere woorden: wat verwachten zij van u, welke zijn hun houdingen tegenover u en hoe zien ‘Zij’ uw zielsevolutie?

Wanneer u zich bewust wordt van het bestaan van de Triniteit en u zoekt toenadering tot de Drie Godheden waaruit de Triniteit is samengesteld, dan help ik jullie om ze te benaderen en hun zienswijzen te begrijpen. Daarbovenop zal ook ik zorgen dat u het bestaan ontdekt van de Allerhoogste. De Universele experientiële Moeder Godin van alle zielen die afkomstig zijn van de materiële planeten; die zielen die opklimmen via opleidingen en ervaringen tot Paradijselijke Goddelijke Volkomenheid en aldus haar persoonlijke groeiende Soevereine Allerhoogste Goddelijke Macht bevorderen.

Als jullie erin lukken om al hier op aarde tot een begrip te komen, om bewust te worden van de zienswijze van

- De Universele Vader

- De Eeuwige Moeder-Zoon

- De Oneindige Geest

En daarbovenop van De Allerhoogste,

Dan wordt dit bewustzijn van de Triniteit en de Allerhoogsste al hier gelijk gesteld met het begrip dat u ervan zou hebben als u in Havona zou zijn.

U ontvangt al hier de mogelijkheid om de drie Godheden van de Triniteit te ontdekken en tot Hen door te dringen op de manier dat u dit in Havona zou doen. U kunt zich al hier een begrip vormen van de Allerhoogste en Haar bereiken.

En dit alles gebeurt op uw zielsniveau via Mij. Anders gebeurt dit via de Moeder Geest van uw plaatselijk universum, de hulp en bijstand van Jezus – Christus Michael.

Dat is de reden waarom Wivine ‘speciaal’ werd voorbereid om met een ontvangstsysteem via ‘reflectiviteit’ te kunnen werken waardoor er vier Meester Geesten u allen konden toespreken en waar Vader Melchizedek ook gebruik heeft van kunnen maken:

-      Meester Geest nr 1 – van Superuniversum nr; 1 – Siraya – de Stem van de Universele Vader.

-      Meester Geest nr 2 – van Superuniversum nr 2 – Kuwaya – de Stem van de Eeuwige Moeder-Zoon.

-      Meester Geest nr 3 – van Superuniversum nr 3 – Moiraya – de Stem van de Oneindige Geest

-       En Ik: Meester Geest nr 7 van uw Superuniversum nr 7 – Aya – de Stem van de Triniteit en de Allerhoogste.

De zeven Meester Geesten werden geschapen door de Oneindige Geest met behulp van zekere invloeden van de Universele Vader en de Eeuwige Moeder-Zoon. Het zijn die invloeden die ons allen verschillend maken en dat wij samen de zeven combinaties en zienswijzen van de Godheden van de Triniteit uitdrukken.

Door het feit dat ik, Aya, de zienswijze van de Triniteit als Eenheid naar voren breng, kan ik de zienswijze van de Allerhoogste uitdrukken. Daar de Triniteit dezelfde rol speelt bij de Allerhoogste als de Gedachtenrichter bij de mens. Dit bezorgt mij een ‘bijzondere’ verbinding met de Allerhoogste die de andere Meester Geesten niet hebben.

Het is dan ook wegens deze eigenheden dat ik als Voorzitter functioneer wanneer de Zeven Meester Geesten bijeenkomen om te beraadslagen over het bestuur van de zeven Superuniversa.

Daardoor kan ik het u mogelijk maken om de Allerhoogste te bereiken en ermee te communiceren in dit tijdperk der universa.

Begrijpt u nu waarom het juist deze vier Meester Geesten zijn die de mens op uw planeet trachten te bereiken via een communicatie systeem gebaseerd op ‘reflectiviteit’, dat ons communicatiemiddel is?

Wij dalen niet af tot bij de mens. Wij blijven op onze verblijfplaats in het Paradijs en maken gebruik van het reflectiviteitssysteem van de Superuniversa en de lokale universa om te communiceren. Dit communicatie systeem was op Urantia verbroken en wordt nu volledig hersteld op bevel van Christus Michael.

Wij trachten de zienswijze en verwachtingen van de Triniteit en de Allerhoogste op een voor de mens begrijpbare manier uit te drukken. Het zal u ook wel duidelijk zijn dat uw huidig begripsvermogen nog ver verwijdert is van het begripsvermogen van een geestelijk wezen (ziel) die tot in Havona is geraakt, zelfs al trekken wij daar een vergelijk mee.

Wat is nu zo kenmerkend voor ons Superuniversum Orvonton?

Dat is het enorme mededogen, genade en geduld dat wij allen naar voren brengen voor de zielen, alle zielen, zelfs tot de laagsten toe.

Jezus- Christus Michael – Schepper Zoon en Meester Soeverein van Nebadon, uw plaatselijk universum, is daar zelfs een extreem voorbeeld van.

Hij heeft een van de grootste optanden gekend die een Soeverein van een plaatselijk universum ooit heeft meegemaakt in de zeven Superuniversa. Toch bleef hij zijn armen openhouden voor de rebelse hemelse wezens, en zeker voor Lucifer – één van zijn rechtstreeks geschapen kinderen.

Geen mocht vernietigd worden vooraleer alle mededogen was uitgeput en de rebelse persoonlijkheid de uitgestoken hand met klem bleef weigeren.

Dan kunt u zich toch wel inbeelden dat Jezus de mensenzielen van uw rebelse planeet, die zo laag gevallen zijn dat ze nog amper een bewustzijn hebben, alle kansen zal geven om op te klimmen zover ze kunnen.

De voorvallen tijdens de bilocatie van 12 april 2017 (sessie 4 van 2017) beschreven duidelijk de richting en zienswijze betreffende de liefde, de genade en het mededogen dat u aan de dag dient te leggen dat zo kenmerkend is voor Orvonton, ons Superuniversum nr 7.

Stel u niet de vraag wat deze mensenzielen hebben gedaan tijdens hun leven om zo laag te vallen, u zou van afschuw achteruit deinsen. Toch leven ze nog omdat er een klein vuurtje van hun aangeboren morele waarden is overgebleven. Het is door dit klein ‘vuurtje’ aan te wakkeren op de wijze die daar werd aangetoond, dat ze een kans krijgen om een opklimmende ziel te worden.

Bekijk nooit de waarde van een ziel op één menselijk aards leven.

God heeft u vermogens gegeven, Jezus heeft u in dienst genomen om daarmee “zielen” te helpen. Het maakt niet uit of het de zielen zijn van nog levende mensen of van gestorven mensen. Het maakt niet uit of ze in uw ogen goede of slechte mensen zijn ................of dat geweest zijn.

Er wordt van u verwacht dat u tijdens uw “dienstbaarheid” deze ‘goddelijk ontvangen gaven’ geeft zonder onderscheid en zonder te oordelen.

Nu Jezus, Meester Soeverein en volledig Alleenheerser geworden is over Nebadon, wordt alles wat niet kan vergeestelijkt worden vernietigd dat door de rebellie werd geschapen. Dit zijn de regels in al de Superuniversa.

Dus ook op aarde wordt alles te niet gedaan dat niet kan vergeestelijkt worden, dat schadelijk is voor de menselijke zielsontwikkeling en de overleving van de materiële planeet.

Alle mensenzielen die hier geboren en getogen zijn die wel een kans maken tot zielsoverleving worden systematisch geholpen zodat ze het normale verloop van hun zielsontwikkeling op de Woningwerelden kunnen voortzetten.

In het geval het gevallen Morontia zielen zijn of geschapen hemelse persoonlijkheden van Jezus en de Moeder-Geest van Nebadon, dan worden ze naar de gevangenisplaneten gebracht tot ze een eerlijk proces ontvangen, zonder vooroordelen dat over hun toekomst zal beslissen.

Wij vragen u dan ook om ons te laten oordelen over wie en wat een kans heeft om op geestelijk gebied te overleven.

Wij verwachten van u dat u uw ‘goddelijke gaven’ geeft aan iedereen met liefde in uw hart en zonder onderscheid te maken.

Aan de mensen die zouden angst hebben, door dit te lezen, voor hun overleden familie-leden zeggen wij: wij spreken hier over de naweeën van de opstand van Lucifer. De gewone mensenzielen – jong of oud- die overleden zijn, zijn hier vertrokken en zij die nu overlijden worden systematisch begeleid en gebracht naar de plaats waar ze horen te zijn. U hoeft niet bang te zijn voor uw grootouders of ouders noch voor uzelf of uw kinderen en kleinkinderen. Ook zielen die wegens hun geloof of bezorgdheid nog niet willen vertrekken worden begeleid en geholpen. De rebellie is over. Het lichtnetwerk van de “Melchizedeks” is in plaats.

Wat wij nu verwezenlijken met deze groep is het schoonmaken van het onderste van de pan, van alles wat aangebrand is of al het residu.

Mijn kinderen, ik ga het hierbij laten en zal nog terugkomen. Tot ziens. Dit was Aya, Meester Geest nr 7.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.