DE NIEUWE WEG

Sessie nr 7 van 9 mei 2017 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezza Verde in België

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: AYA, Meester Geest nr 7 van ons Superuniversum nr 7 - Orvonton

Dit is AYA hier mijn kinderen. Ik ga jullie spreken over het werken in groep en het belang ervan.

Wij spreken van een sociale groep als er drie personen of meer bijeen willen komen om een zelfde project te verwezenlijken.

De eersten die in groep hebben gewerkt zijn de Drie Godheden van de Triniteit. Alhoewel de Triniteit een Eenheid is, kunnen De Universele Vader, De Eeuwige Moeder-Zoon en de Oneindige Geest individueel, met twee of met drie scheppen.

Het is juist omdat ze met drie samenwerkten, ieder met Hun eigen vermogens, met Hun eigen specialiteiten en particulariteiten, dat gans het Heelal is ontstaan en dat de Schepping nog verdere hogere transcendentale niveaus kan bereiken.

Zoiets had nooit kunnen gebeuren als ze niet in harmonie naar eenzelfde doel hadden gewerkt.

Ieder van de Drie Godheden heeft zijn eigen steentje bijgedragen om uiteindelijk het vooropgestelde doel te bereiken.

Namelijk het scheppen van de “Mens” op een materiële planeet die via een lange evolutie ertoe zou komen zich een ziel te scheppen die de fysieke dood kon overleven.

Deze ziel kan dan, indien zij wilt, zich op vele half-materiële werelden (Morontia werelden) verder vergeestelijken totdat zij een beginnend Geestelijk Wezen wordt, gefuseerd met haar inwonend God Fragment. Dan mag ze de Morontia werelden van het plaatselijk universum Nebadon verlaten om zich verder te vergeestelijken op de Geestelijke werelden van het Superuniversum, vervolgens Havona om uiteindelijk het Paradijs te bereiken.

Daar zal dit Geestelijk Wezen, hier kan men niet meer van een ziel spreken, uiteindelijk voor God komen te staan als en perfect, Volkomen Geestelijk Wezen zoals de Universele Vader Volkomen is.

Vervolgens zal ze in haar specifieke groep terechtkomen: de groep van het “Korps der Volkomenen” van menselijke oorsprong.

Vergis u niet, er bestaat niet één Korps der Volkomenen, er zijn er zes. Eéntje voor de Stervelingen, ééntje voor de Middenwezens, ééntje voor de Serafijnen en ééntje voor de Materïele Zonen en Dochters (= de Adam en Eva’s) en nog twee anderen.

De Triniteit heeft vele Ordes geschapen om gans de Schepping te beheren die dienstbaar zijn in taken en functies waarvoor iedere Orde specifiek werd geschapen.

Deze Groepen Ordes hebben allen iets gemeen: ze werken samen om hogere doelen van dienstbaarheid te verwezenlijken en dat laat hen ook toe om zichzelf te vervolmaken in de evolutiemogelijkheden van hun eigen Orde.

Waarom moedigen wij het werken in groep aan bij jullie en is gans het Heelal zo samengesteld?

Omdat een groep mensen onder Hemelse begeleiding veel meer kan bereiken dan een alleenstaand individu. Veel meer dan de som van de vermogens van ieder individu bijeengeteld.

Een groep kan tot nieuwe begrippen en nieuwe waarden komen en ze openbaren aan zijn medemens. Een groep kan nieuwe vermogens ontwikkelen die kunnen overgedragen worden. Een groep kan zelfs scheppingsdaden verwezenlijken die als individu niet mogelijk zijn.

Laten we nu spreken over uw groep.

De leden van jullie groep zijn verspreid over 4 continenten. Door het feit dat jullie allen de “activatie van de geest ontvankelijke klieren” hebben gekregen, dat jullie in groep mediteren allen met het doel de geestelijke leiding te ontvangen van uw inwonende Gedachtenrichter, kunnen wij jullie op steeds hogere circuits samen verbinden tijdens die meditaties. Met als gevolg dat wat de ene begrepen heeft automatisch zal overspringen op de anderen. Dit geeft jullie de mogelijkheid om elkaar naar omhoog te trekken en jullie individuele vermogens te transcenderen.

Dit laat ook de Geest van Christus toe om dieper in u neer te dalen om u te leiden en te begeleiden.

Ooit zullen jullie een “Eenheid” vormen, een solidair aaneengelast team dat kan ingezet worden om belangrijke taken uit te voeren die het geestelijk niveau van uw medemens omhoog zullen trekken.

Nu helpen jullie mee, onder onze begeleiding, met het verwijderen van het residu van de rebellie van Lucifer dat hier is achtergebleven. Deze taak, waarvoor jullie hebben gekozen, zal ooit teneinde komen en hoort bij jullie praktische zielsopleiding.

Dankzij het feit dat jullie in groep mediteren, samen taken uitvoeren en tijdens de meditaties Morontia scholing ontvangen gaan jullie ook veel sneller groeien. Veel sneller.

Hoe meer u gebruik maakt van de Energie van de Triniteit rondom u, hoe meer u zult bekwaam worden om steeds zwaardere Energie lasten te dragen. Totdat u bekwaam wordt om te werken met de Zuivere Energie van uw inwonend God Fragment; een zeer, zeer zware Energie. Want vergist u niet: u hebt deze superieure Energie vermogens nodig van het God Fragment om bepaalde taken uit te voeren die Jezus van u verwacht.

Als u uw inspanningen voortzet om deel te nemen aan de groepsmeditaties, het werken met de Energie van de Triniteit, deel te nemen aan de ‘wereldoverdracht op Zondag’, uw inwonende Gedachtenrichter tracht te benaderen, dat bekomt u twee dingen:

-       ten eerste, zult u kunnen werken met Zijn Zuivere Energie.

-      Vervolgens zult u zo dicht bij elkaar komen dat u het moment van de "fusie met uw Gedachtenrichter” gaat naderen.

Waarom is dat zo belangrijk?

Allen van de groep die zover geraken zullen aan hun Gedachtenrichter de mogelijkheid verschaffen om rechtstreeks door hen heen te werken in allerlei soorten omstandigheden.

Zodanig zelfs dat de Gedachtenrichters door hen heen een orkest zullen vormen dat Sublieme Symfonien zal scheppen die gans de mensheid op weg zullen helpen naar Licht en Leven.

Dan zullen jullie het Levende Bewijs vormen dat De Vader in de Hemelen geen onderscheidt maakt tussen zijn menselijke kinderen en ze allen gelijke kansen geeft om Hem te bereiken al hier op aarde.

Dan zullen jullie het Levende Bewijs vormen dat eenieder die De Vader in de Hemelen kent en lief heeft, de hoogste geestelijke toppen kan bereiken die voor een mens mogelijk zijn tijdens zijn aards leven.

Dan zullen jullie het Levend Bewijs vormen dat alle mensen broeders en zusters zijn onder één gemeenschappelijke Goddelijke Vader.

Jullie zullen God zodanig dichtbij voelen dat jullie de indruk gaan hebben al bij Hem in het Paradijs te vertoeven. Zelfs al weten jullie dat dit nog lang kan duren.

Dit Goddelijk contact bereiken dat gepaard gaat met een ware onzelfzuchtige dienstbaarheid voor zijn medemens, is de “Nieuwe Wegvan Jezus die hij met zijn aards leven zo mooi heeft geïllustreerd.

Dit stadium bereiken is jullie echte “Grote Missie” op aarde, er is geen hogere en geen andere.

Al het andere, dat u missies noemt zijn slechts secundair en tertiair, zijn taken en wegen om u op de proef te stellen en u de mogelijkheid te geven dit allerhoogste stadium van geestelijke zielsverwezenlijking hier op aarde te bereiken.

Als jullie dit hoogste stadium in groep kunnen bereiken zal dat een enorme exponentiële weergalm geven over gans de mensheid van Urantia. Een weergalm zonder weerga.

Dat is wat Jezus met jullie wilt bereiken.

Hij heeft de ‘Grote Middelen’ ingezet om jullie daarin te helpen en daardoor kan ik hier nu tegen jullie praten. Iets dat toch op andere, zelfs normale planeten eigenlijk ongebruikelijk is.

Tot ziens mijn lieve kinderen. Dit was Aya, Meester Geest nr 7.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

{Nota Wivine : van al diegenen die zich in 2016-2017 bij ons hebben gevoegd zijn er al twee die met de Zuivere Energie van hun God Fragment kunnen werken: twee vrouwen. Eén sinds een paar maanden en de andere begint.}