Zielsopleiding tijdens slaap en meditatie.

Sessie nr 9 van 10 juni 2017 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezzaverde in België

Ontvangen door Wivine

Bezoeker: Monssoen Melchizedek.

Nota van Wivine: Eén van onze groep had mij 2 emails gestuurd over wat hem overkomen was en ervaren had tijdens zijn slaap. Ik was niet stil blijven staan bij de 1ste email omdat ik het fenomeen ken. Ik spreek er niet over maar wacht totdat iemand erover begint om het dan te bevestigen. Persoonlijke ervaringen werpen vragen op en dan schenkt men aandacht aan de antwoorden. Als dat niet het geval is dan mag je uren spreken, het gaat allemaal verloren. Men mag al blij zijn dat ze niet in slaap vallen.

Hij kwam echter een week later met meer informatie en een belangrijke bevestiging. Toen heb ik gevraagd of de Melchizedeks daar niet meer wilden over zeggen. Het is een fenomeen dat ik al 20 jaar ervaar en ik ken er velen die soortgelijke ervaringen hebben gehad die niet tot onze huidige groep behoren. Het is dus absoluut geen fenomeen dat eigen is aan onze groep.

Hierna is de vertaling van wat hij mij heeft gemaild:

Fernando op 31 mei 2017.

Buiten de groepsmeditaties en de bilocaties doe ik iedere dag een individuele meditatie tussen 23u en 24u. Dan ga ik slapen en vraag de Hemelsen om met mij verder te werken tijdens mijn slaap.

Ik wil je vertellen wat er tijdens mijn laatste slaap is gebeurd.

Ik werd wakker rond 4uur ‘s morgens en het duurde even vooraleer ik terug kon slapen.

Ik herinnerde mij sommige dromen die ik had gehad tussen het ogenblik dat ik was gaan slapen (rond middernacht) en dat ik wakker werd om 4uur en ik ben ervan overtuigd dat gedurende die 4 uren slaap ik getraind werd in scholen op de Morontia werelden, in Melchizedek scholen.

De herinneringen die ik eraan overhield vertelden mij dat.

Ik wou je dit vertellen want het zou kunnen dat anderen hetzelfde meemaken. Einde.

Fernando op 6 juni 2017.

Ik wilde je mijn ervaringen meedelen op de Morontia scholen.

Ik spreek hier over diegenen die op training gaan op de Morontia scholen tijdens hun aardse leven; niet over diegenen die gestorven zijn en op de Morontia werelden zijn aangekomen.

Een Morontia school is GEEN klaslokaal met lessenaars, stoelen, vooraan een groot zwart bord met een Melchizedek als lesgever. OH NEEN!

Een Morontia school betekent ervarings-testen.

In deze plaatsen worden wij onderworpen aan proeven die zeer veeleisend kunnen zijn, proeven die ons de hoogstnoodzakelijk ervaringen bezorgen voor onze evolutie.

Iedere test is zo georganiseerd dat hij dient om ons eigen op de proef te stellen in bepaalde situaties. Het zijn voorbereidingen op ons toekomstig werk.

Het zijn ervarings-scholen.

Alles is werk en het werk brengt een ervaring met zich mee.

Ik zal een voorbeeld geven: een piloot in opleiding moet eerst leren vliegen met een simulator vooraleer hij later met een echt vliegtuig mag vliegen.

Het zijn praktische oefeningen, geen theoretische lessen. Allen zijn erop gericht om ons te confronteren met enorm veeleisende situaties die dienen als opleiding voor ons toekomstig werk en onze evolutie.

Dat is wat ik met jou wou delen. Einde.

Monssoen hier: beste kinderen, wat hierboven beschreven wordt is werkelijkheid.

De Melchizedek Orde werd als eerste grote Orde geschapen door Christus Michael en de Moeder Geest van uw plaatselijk universum Nebadon.

Wij zijn een autonome Orde en kunnen zowat alle situaties aan die zich in zulk een groot plaatselijk universum als Nebadon kunnen voordoen. Dat gaat van het oprichten van opleidingsscholen voor al de Ordes van Hemelse Wezens die na ons werden geschapen, het implementeren van “leven” op bewoonbare planeten, het opleiden van opklimmende mensenzielen, Middenwezens en Serafijnen tot het besturen van een planeet of zich incarneren in noodgevallen. Wat er ook gebeurt in Nebadon, daar staat altijd een Melchizedek bij om een oogje in het zeil te houden en de dingen in goede banen te richten.

Jullie planeet is daar een mooi voorbeeld van. Wij zijn hier met 12 aangekomen samen met de “levendragers” om het “leven” op de aarde te implementeren. Wij zijn hier eigenlijk nooit weggegaan. Ja, er was wel een kleine onderbreking toen Caligastia hier aankwam als Planetaire Vorst met zijn gevolg. Maar dat heeft niet zo heel lang geduurd, want 300.000 jaar later stonden we hier al terug wegens zijn deelname aan de rebellie om de dingen terug in handen te nemen.

Machiventa Melchizedek, één van onze broeders, is hier zelfs nog niet zo lang geleden geïncarneerd gedurende een 100-tal jaren om de kennis van de “Ene God” niet verloren te laten gaan en functioneert nu zelfs als uw Planetaire Vorst.

Machiventa is nog altijd de plaatsvervanger van Caligastia in zijn functie als Planetaire Prins, zoals Lanaforge, een Primaire Lanondek Zoon, nog altijd de plaatsvervanger is van Lucifer, in zijn hoedanigheid van Soeverein van het planetaire stelsel Satania waar uw planeet toebehoort.

Het ontstaan en de groei van Nebadon is een langdurig proces geweest dat tot op heden nog niet is voltooid. Het begon met het scheppen van Constellaties met hun planetaire stelsels die ongeveer een duizendtal bewoonbare planeten konden bevatten, het scheppen van de nodige hemelse ordes en Serafijnen om het te beheren tot het implementeren van “leven” op iedere planeet die leven kon dragen.

Dat “leven” begon met het inplanten van “basis-cellen of proto-plasma” in de zeeën die in zich al het DNA bevatten om de huidige mens voort te brengen na een lang evolutieproces.

De mens van Urantia heeft de mogelijkheid om een ziel te ontwikkelen die zich kan verbinden of fuseren met het God Fragment dat hij ontvangt.

Dit geeft de mens van Urantia de mogelijkheid om Zonen en Dochters van God te worden.

Daarmee wil ik zeggen dat jullie de mogelijkheid hebben om het plaatselijk universum Nebadon te verlaten en de weg naar het Paradijs te ondernemen om tot bij De Vader in het Paradijs te geraken als een Volkomen Geestelijk Wezen naar Zijn Beeld en Gelijkenis. Jullie kunnen als God worden en dus later ingezet worden voor de Allerhoogste – de Universele Moeder van de ervaring.

Jullie zullen later voor Haar werken op de buitenwerelden als Scheppers en/of Bestuurders. Inderdaad, jullie zouden kunnen de “ Opklimmende Schepper Zonen en Dochters van het nieuwe type” worden. Zij die niet rechtstreeks geschapen werden door de Universele Vader en de Eeuwige Zoon.

De Orde der Michael’s, waartoe Christus Michael – Jezus toebehoort Zijn Goddelijke Zonen die rechtstreeks afkomstig zijn uit het Paradijs en die neerdalen tot bij jullie om praktische ervaring op te doen van de Morontia en Materiële werelden.

U doet het tegenovergestelde: u bent geboren in het materiële leven en ascendeert naar het Paradijs door het bereiken van geestelijke inzichten via uw ervaringen in het materiële leven, vervolgens in het Morontia en daarna het Geestelijke leven om uiteindelijk Paradijs Zonen en Dochters te worden.

De mensen van Urantia bezitten niet alleen de mogelijkheid in zich om “opklimmende sterfelijke Volkomenen” te worden in het Paradijs die daartoe geraken door te leren uit uitzonderlijke ervaringen en belevenissen. Zij kunnen ook opklimmen en opgeleid worden om binnen dit Korps der Volkomenheid op het Paradijs iets bijkomends te worden.

De voorbereiding daarvoor begint hier en nu, in uw aards leven. Het is al hier, in uw materieel leven, dat u de nodige zielsgroei dient te ontplooïen en ervaring moet opdoen om later tot die Geestelijke Volkomenen te kunnen behoren die “Schepper Zonen en Dochters van het nieuwe type” zullen worden in het tijdperk van God de Allerhoogste.

De weg van het plaatselijk universum Nebadon naar het Paradijs is sowieso een lange, harde, moeilijke weg die niet kan bewandeld worden door zwakke, luie en willoze karakters die snel de armen laten zakken.

Het is een weg die doorzettingsvermogen vraagt, gehardheid in alle omstandigheden, een wilskracht die bergen verzet, veel ervaring vraagt in het omgaan met anderen alsmede het samenwerken in groep naar een gezamenlijk doel.

Gezien de mensheid op uw planeet ‘als geheel’ nog niet ver genoeg gevorderd is op geestelijk gebied, geven wij de mensenzielen de mogelijkheid om zich bij te scholen na hun overlijden.

Wij hebben daarvoor scholen opgericht op de zeven Woningwerelden waar zelfs de mensenzielen die niet lang genoeg hebben geleefd of door omstandigheden zich niet gunstig konden ontwikkelen, zich kunnen verbeteren via praktische opleidingen.

En wij leggen de nadruk op “praktische opleidingen” die de karaktereigenschappen verbeteren, de Morontia Wijsheid of Mota aanleren en later ook bestuurservaring.

Jullie leven nog op jullie planeet, jullie zijn geen overleden zielen. Toch hebben wij een opleidingsprogramma voorzien in onze scholen op de Zeven Woningwerelden om alle vooruitstrevende zielen die nog leven op Urantia een hogere geestelijk opleiding te bezorgen.

We hebben zelfs een speciaal programma ontwikkeld voor die mensen van Urantia die zich willen inzetten voor de geestelijke ontwikkeling van hun planeet onder onze leiding.

Deze opleidingen zijn specifiek voor de mensen van Urantia wegens het feit dat ze de gevolgen van de rebellie van Lucifer hebben ondergaan en dat ze bestemd zijn om te fuseren met hun Gedachtenrichter zodat ze het Paradijs kunnen bereiken.

Ze bevatten onder andere opleidingen in:

-      Morontia Wijsheid of Mota – niet vergelijkbaar met de menselijke moraal.

-      Geestelijke inzicht  - niets te maken met wat op uw huidige wereld herlderziendheid wordt genoemd.

-      Het aanleren via ervaring van de waarden en normen die heersen in Nebadon om op de Morontia werelden tot goede sociale omgang te komen met al de verschillende Ordes van Geestelijke Wezens en de diverse types mensenzielen afkomstig van andere materiële planeten.

Deze opleidingen gebeuren tijdens de meditaties en tijdens de slaap. U wordt daar inderdaad in verschillende -werkelijke of gesimuleerde- situaties gebracht om u te verplichten beslissingen te nemen en acties de ondernemen zodat u uw eigen kunt evalueren en bijgevolg verbeteren. Vandaar dat er sommigen onder u af en toe heel moe zijn als ze opstaan of als ze uit meditatie komen.

Ook in uw dagelijks leven zult u regelmatig voor kleine en grote moeilijkheden komen te staan waar u beslissingen moet nemen en moet handelen. Wij raden u aan om dan telkens met uw geestelijke leiding te overleggen hoe u het probleem het best kunt aanpakken zodat u er wat kunt uit leren.

Dikwijls duiken regelmatig gelijkaardige situaties op omdat u uit dat soort voorvallen nog niet alles hebt geleerd. Eenmaal u daaruit alle lessen hebt getrokken dan doen die situaties zich niet meer voor. Indien ze toch nog voorkomen dan zult u deze gemakkelijk en zonder drama’s kunnen afhandelen omdat u er al veel ervaring mee hebt gehad. U bent dan gerijpt en gegroeid omdat u hebt geleerd.

Nu specifiek voor de mensen van uw groep is dat jullie in een recordtempo worden opgeleid om met “vermogens” te werken die tot hiertoe ongekend waren op uw planeet. Zelfs jullie ontdekken ze pas stapsgewijs door ermee te werken. Het spreekt vanzelf dat jullie ziel en vermogens daarin sneller of trager zullen groeien naargelang uw inzet en motivatie.

Al deze “speciale programmas” behoren tot de plannen van Jezus om de mensheid van Urantia terug te vorderen voor de Universele Vader zoals het oorspronkelijk was bedoeld.

Er is nog veel werk aan de winkel, beste kinderen, nog veel werk. Toch zien wij al de zon opstijgen aan de horizon. Hou er de moed in en ga met ons voort. Plaats uw handen goed in de onze zodat wij jullie door alle stormen heen kunnen leiden.

Tot ziens allemaal. Tot ziens!

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.