Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 23 - 2011

Sessie van 8 juli 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde te Placencia in Belize.

Aanwezig : Cyril en Kathy.

Ontvangen door Kathy.

Bezoekers : Monsanloran en Malvantra Melchizedek

MOIRAYA, Meester Geest n°3 van Superuniversum n°3- Manvando, De Stem van de Oneindige Geest.

Vader Melchizedek.


Monsanloran: Hallo mijn kleintjes. Ik feliciteer u voor uw moed, uw enthousiasme, uw vastberadenheid waarmee jullie deze taak hebben uitgevoerd. Een belangrijke taak, ik zou zelfs zeggen, een uiterst belangrijke taak.


We hebben sommigen moeten helpen om de rotsen te beklimmen, hun claustrofobie te verliezen en snel genezen van kleine kwalen die zij opgelopen hadden. Maar we zijn vol bewondering voor de moed en vastberadenheid die jullie afgelopen woensdag aan de dag hebben gelegd.

De Lichtankers die jullie ingesteld hebben op de juiste plaatsen werken goed. Alle toeristen die daar voorbij zullen komen, en dat zijn er tientallen en tientallen elke dag van het jaar, zullen daar ook de voordelen van ondervinden.


Daar hebben we de eerste “Memorial van de beëindiging van de Lucifer rebellie” op aarde geïnstalleerd. Jullie zullen er nog installeren, later, op andere plaatsen en andere continenten. Wij willen er één op de 5 continenten en in totaal zullen er zeven (7) geplaatst worden. Sommige zullen geschapen worden met een veel grotere groep en anderen met een kleinere groep. Wij vragen jullie om telkens aanwezig te zijn. Het is uw verdienste als eerste groep die met dit harde werk is begonnen.


Andere mensen zouden hiervoor bekwaam zijn, maar angst voor het onbekende zal hen ervan weerhouden. Het is pas wanneer ze zullen weten dat jullie dit al een lange tijd doen, en wanneer we jullie in de openbaarheid kunnen komen, dat ze zullen zien dat jullie ongedeerd zijn en dan zullen hun terughoudendheid en hun angsten voorbij gaan. Op deze wijze zullen ze bewust worden van deze onzichtbare wereld die rond de aarde ligt, en die 200.000 jaar geleden werd gecreëerd om te voorkomen dat de menselijke ziel haar ascensie zou voortzetten volgens de plannen van de Universele Vader en Jezus-Christus Michael, die identiek zijn.


Lucifer had zijn eigen plannen, en het was niet de emancipatie van de menselijke ziel naar de hoogste (spirituele) bevoegdheden toe en tot aan De Universele Vader dat hij voor ogen had. Hij heeft te laat begrepen wat een rotzooi hij had veroorzaakt. Zelfs toen, al een lange tijd geleden, toen hij het had begrepen, wou hij nog altijd niet de hand aannemen die Christus Michael (Jezus) hem had toegereikt. Zijn trots heeft hem ervan weerhouden, evenals de trots van Caligastia en zijn acolieten hen heeft tegengehouden. Daarom, verkozen ze allemaal voor “de-creatie”. Niemand heeft hen het hoofd afgehakt. Ze werden “ontschapen” zonder angst, zonder pijn, en nu is het alsof ze nooit hebben bestaan. Slechts hun namen blijven bestaan in de memoires van de tijd.


Jullie hebben honderden duizenden zielen geholpen, we gaan jullie hiervan geen exact cijfer geven, maar geloof me, het zijn er miljoenen. Niet allen hebben hun ascensie pad aanvaard, maar wel velen. Degenen die het niet hebben aanvaard, hebben we naar een andere plaats gebracht die we hiervoor hadden voorbereid en waar ze beter zullen zijn. Zij zullen naar uw lessen komen, uw vraag/antwoord sessies met Tomas en Ham. Het zal tijd vergen, maar ze zullen die tijd krijgen. Nu al zijn wij zeer tevreden met de resultaten van de twee eerste V/A sessies met uw leraren.


De duistere energie heeft jullie niet gespaard wanneer jullie de grotten zijn ingegaan, maar jullie zijn sterk beschermd en zij verdween. Door het feit dat zij jullie altijd zal willen aanvallen, evenals de Lichtankers, zal zij verdwijnen. Deze duistere energie werd daar vroeger geplaatst om te voorkomen dat ongewenste indringers deze grotten zouden betreden. Het was meer voor de bescherming van hun rituelen en hun heilige plaatsen, zoals dat eveneens gedaan werd bij de piramides en de Egyptische graven. Het was een techniek als een andere ter bescherming van deze plaatsen. Echter, voor een planeet die op weg is om het Tijdperk van Licht en Leven te betreden, moeten deze dingen verdwijnen.


Jullie hebben een geweldige job gedaan. Jullie hebben allen veel moed gehad. Deze drie Lichtankers die een piramide vormen in verbinding met het centrum van Het Paradijs vormt nu de “1ste Memorial” en het Eerste Grote Bastion van intens en onverwoestbare Licht op Urantia. De rebellie is beëindigd. Haar leiders zijn verdwenen en nu moeten we de slachtoffers ervan die tussen twee werelddimensies leven, helpen.


Alle de Engelen die hem hebben gevolgd en die men zo lang op hun plaats heeft gelaten werden vervangen. Deze engelen bevinden zich ook in speciale plaatsen en zullen ook uw lessen volgen. Ze zien de dingen een beetje anders dan de menselijke zielen die voortkwamen uit dierlijke evolutie, maar de principes zijn hetzelfde. Ze hadden geen reden om toe te treden tot dit soort opstand, maar Lucifer was zo schrander. Hij nam eerst al de chefs en verantwoordelijken met zich mee en deze hebben al degenen die niet goed wisten wat te denken meegesleurd, ze hebben hen gewoon tegen beter weten in gevolgd.


Andere engelen hebben de moed gehad om nee te zeggen. De Engelen die niet gezwicht waren voor deze opstand hadden het helemaal niet gemakkelijk. Ze waren er in geslaagd om dit vol te houden totdat het contact met hen terug kon worden hervat. We hadden gedurende zeven jaar na de opstand elke vorm van communicatie onderbroken. Totdat we echt zeker waren van de beslissing van elk individu die daar was, die eraan deelgenomen had of niet, die twijfels had en die niet kon beslissen, totdat iedereen zijn besluit had genomen. Het was pas op dat moment dat we de engelen en enkele andere bezoekers die hier waren konden helpen om weer met ons te communiceren.


Jullie ontvangen nu onmiddellijk een enorme hulp dankzij het feit dat de communicatiecircuits volledig heropend werden en dankzij dit systeem van communicatie via reflectiviteit voor uw sessies. Het is slechts een kwestie van tijd, 5 tot 10 jaar wat misschien lang is voor jullie, vooraleer al deze overblijfselen, al deze mensenzielen en al deze wezens die hier waren gestrand van de aarde kunnen vertrekken. Op dat moment zal de Magistraat Zoon zijn missie kunnen beginnen en kan Jezus-Christus Michael zich later bij hen voegen.


Jullie mogen jullie niet connecteren met deze Piramide (bestaande uit 3 Lichtankers) die zich in deze grotten bevindt. Deze Lichtankers zijn van een heel andere orde dan de Lichtankers die u elders hebt gecreëerd. Blijf jullie voor het ogenblik alleen verbinden bij het begin van uw meditaties met de permanente Lichtankers die jullie hebben geschapen om jullie heen, aan die van Cockscomb, alsmede aan degene die jullie hebben gemaakt in het buitenland. Maar jullie mogen jullie niet connecteren aan die van Mayamopan of de ATM grotten.


Ja, we zijn erg blij dat jullie erin geslaagd zijn om ze uit te voeren. Bedank alle Middenwezens, de Engelen, alsook ons die jullie hebben geassisteerd om dit te realiseren. Het was een co-creatief werk, een teamwerk, tussen jullie en ons, en het ging allemaal zeer goed. We hebben niet veel signalen hoeven te geven. Wanneer jullie werd verteld dat de toegang tot de grotten was gesloten omdat het rivierwater te hoog was, zijn jullie doorgereden en dat liet ons toe om ondertussen het niveau van de rivieren te verlagen. Alles werkte heel goed, het was een uitstekend teamwerk tussen jullie en ons. Ik hoop dat we zo goed zullen kunnen blijven samenwerken.


We hebben nog geen andere projecten voor u voor uw vertrek (naar Europa). We zijn bezig. We hebben twee keuzes, maar we zullen het laten weten voordat u vertrekt. Dank u mijn kinderen, en we zijn blij jullie in ons team te hebben. Tot weerziens.


MALVANTRA MECKCHIZEDEK : hallo mijn kinderen, ik heb jullie iets te vertellen…………….


(Na 2min stilte)


Meester Geest nr.3 van Superuniversum nr.3, De Stem van de Oneindige Geest wenst jullie te spreken. Jullie kennen haar naam niet maar we zullen die trachten te weerspiegelen zoals we dat ook zullen doen bij andere T/R’s (ontvangers/verzenders) om jullie die naam te bevestigen.

« Moraya « ….het is niet helemaal dat. We gaan het nog eens proberen.


« Moiraya »…….M. O.I.R.AYA …..MOIRAYA.

We zullen deze naam voorlopig zo laten. Het is niet helemaal correct maar het is een goede benadering. De naam van het Superuniversum nr 3 werd al aan iemand anders doorgegeven. Ik ga Moiraya laten spreken. Tot ziens allemaal.


MOIRAYA: Ik ben Meester Geest nr. 3 van de Superuniversum No. 3,(Manvando). Ik vertegenwoordig de stem van De Oneindige Geest.


Ik ben (de voorouder) van het Kosmische Bewustzijn.


Ik vertegenwoordig en ik realiseer de gedachten van De Universele Vader en de woorden van De Eeuwige Zoon-Moeder. De Universele Vader denkt ideeën en de Eeuwige Zoon drukt ze uit, en Ik, De Oneindige Geest, breng ze in werkelijkheid en materialiseer ze. Gans de fysieke belichaming van de Zeven Superuniversa via de door Mij geschapen Zeven Meesters Geesten, komt voort uit mij.


Ik ben een ander aspect van De Vader dat hij heeft geuit en dat ook een eerder vrouwelijk aspect is, om het jullie zo beter te doen begrijpen,. Het is te vergelijken met een moeder die geboorte geeft aan haar kinderen. De baarmoeder waarin werelden worden geschapen en in het bestaan worden gebracht. Het is het beste beeld en het gemakkelijkste voor jullie om een klein beetje mijn essentie te begrijpen.


De Universele Vader heeft eigenlijk twee delen van zichzelf geuit. Een deel is De Eeuwige Moeder die algemeen bekend is hier op aarde in verschillende religies en in het Urantia Boek als De Eeuwige Zoon, en

het andere deel is wat jullie De Oneindige Geest noemen.


We hebben beiden vrouwelijke aspecten. Deze twee vrouwelijke aspecten zijn te vinden in elke vrouw die hier op aarde geboren wordt. De aard van de vrouwen is dus tweeledig. Aan de ene kant gaat de vrouw meestal veel gemakkelijker gevoelens van genade uitdrukken die afkomstig zijn van De Eeuwige Zoon-Moeder. Aan de andere kant brengt de vrouw kinderen op de wereld, voedt en verzorgt ze, wat eerder een aspect is van mijn natuur.


De Universele Vader heeft deze twee aspecten van zichzelf uitgebracht, want om werelden, zielen en andere dingen te scheppen was het veel makkelijker met vrouwelijke aspecten.


Wij zijn Zuivere Geesten, Wij zijn Godheden aan elkaar verbonden in één entiteit – De Triniteit --, die co-creatief met elkaar samenwerken. Echter, elk van ons heeft ook nog zijn eigen domein.


De Vader heeft jullie een Fragment van Zichzelf gegeven, uw God Fragment of Gedachtenrichter, opdat jullie zich een ziel zouden kunnen ontwikkelen. Hij heeft jullie ook een deel van Zijn Persoonlijkheid gegeven, omdat Hij Persoonlijkheid is.


Jullie Eeuwige Zoon-Moeder oefent een spirituele aantrekkingskracht uit, zij trekt jullie naar Haar toe langs Haar Schepper Zonen en de uwe noemen wij Christus Michael (Jezus).


Ik schep de Goddelijke Moeder-Geesten, de Hulp en Bijstand van de Schepper Zonen. Wanneer een Schepper Zoon in leven wordt geroepen door De Universele Vader samen met De Eeuwige Zoon-Moeder, zal ik automatisch op hetzelfde moment zijn Eeuwige Bijstand scheppen die perfect bij hem zal passen. Dus wanneer uw Schepper zoon Christus Michael en uw Moeder-Geest Nebadonia van dit lokaal universum Nebadon jullie scheppen dan krijgen jullie ook een deel van Mezelf. Wat wil zeggen dat jullie, menselijke wezens, beïnvloed zijn en verbonden zijn met De Triniteit.


Het is belangrijk dat jullie dit begrijpen. Dat jullie het vrouwelijk aspect op een veel hoger spiritueel niveau gaan begrijpen dan het niveau van seksuele reproductie, seksuele aantrekking en dominantie tussen de twee geslachten. Ik ga proberen jullie hierin te helpen. Want het is belangrijk dat het terechtkomt in het collectieve bewustzijn van de mensheid, en dat vrouwen deze rol en hun waarde gaan begrijpen. Ze zijn zelf hun waarde als vrouw gaan minderen. Daar deze functie, deze rol verloren is gegaan ga ik geleidelijk aan proberen, werd me gevraagd en hebben we samen besloten, om jullie te helpen deze te erkennen en te zien.


Ik dank jullie mijn kinderen om Mij voor de eerste keer op Urantia het woord te laten, in dit universum op deze kleine planeet die zo belangrijk geworden is voor het Superuniversum Orvonton. Tot ziens.


MALVANTRA hier: dit is wat we getracht hebben te doen, Meester Geest nr.3 laten spreken voor de eerste maal. Vader Melchizedek wenst jullie te spreken. Ook hij heeft jullie iets belangrijks te zeggen.


Vader Melchizedek : Ik ben blij dat ik mij nog eens kan laten horen. Het communicatiesysteem via reflectiviteit werkt beter en beter en we hopen aldus andere T/R’s (ontvanger/verzender) te vormen. Wanneer u uit uw geheime situatie zult komen, dat u in het openbaar gaat kunnen spreken, dan zullen we al wat u gedaan hebt, hoe u begonnen bent en alles wat we door u hebben geïnstalleerd kunnen verklaren als middel om andere mensen te helpen een transmissiesysteem via reflectiviteit te ontwikkelen. Binnen een jaar zal alles veel beter getest zijn en in werking gebracht en u zult hierover kunnen spreken.


Als we meerdere kleine groepen konden trainen zoals u erin geslaagd bent, met het systeem dat u gebruikt, namelijk in meditatie gaan rond een Permanent Lichtanker en u door ons laten voorbereiden gedurende weken en weken om het punt te bereiken waar één van jullie dit transmissie systeem kan opgang brengen, dan zouden we veel gemakkelijker deze vele kanalen-verzenders via reflectiviteit over gans de wereld verkrijgen die we nodig hebben.


Ondertussen hebben we jullie nog steeds hard nodig om het huis Urantia schoon te maken voor de komst van de Magistraat Zoon, zodat hij zijn Magistraat Missie kan beginnen.

Dank u mijn kinderen, jullie leveren goed werk. Dankzij jullie kunnen we veel dingen uittesten op vele niveaus. Het feit dat jullie niet veel begrepen van wat jullie deden, het feit dat jullie geen vooropgezette ideeën hadden over wat werd verwacht van jullie heeft voor ons de dingen vergemakkelijkt. Jullie hebben jullie laten leiden door jullie vertrouwen en ervaringen en dit heeft onze taak vergemakkelijkt. Ga zo door mijn kinderen. We zijn ook zeer verheugd over de uitstekende resultaten van het werk dat we samen met jullie hebben verwezenlijkt en de eenvoud, het natuurlijke vertrouwen dat jullie tonen ten overstaande van de taken die Monsanloran jullie geeft.


Er wachten jullie vele taken op, maar gans de groep is bekwaam en geschikt. Jullie groeien veel meer dankzij deze ervaringen, dan als jullie enkel zouden gelezen hebben. Lezen is als het kijken naar films waar het de anderen zijn die handelen. Het is iets heel anders om zelf alles te hebben ervaren en het gedurfd te hebben om letterlijk in het water te springen.


Dat is de reden waarom jullie dit belangrijke leven op Aarde ontvangen hebben, namelijk om vele situaties te beleven, waarin men moet handelen en vooruit gaan, zelfs als men niet goed weet waar het naartoe leidt, maar dankzij het innerlijke vertrouwen toch ervoor gaan. Door op deze wijze te handelen en vooruit te gaan zullen jullie hoe langer hoe meer onze aanwezigheid gaan voelen tot op het ogenblik dat jullie klaar zijn en bekwaam zullen zijn om ons te zien. Zoals de vroegere Maya Priesters ons konden zien. Doe zo voort mijn kinderen en ik hoop dat jullie op deze wijze anderen zullen aanmoedigen om hetzelfde te doen.


Jullie groep bestaat uit mensen tussen de 18 en 65 jaar en dat dekt ongeveer alle leeftijden op jullie wereld. Dus als jullie dit kunnen doen omdat jullie een goede gezondheid hebben moeten ook anderen dit kunnen doen met onze bijstand indien ze dat wensen. Alle mensen kunnen hetzelfde ontvangen als jullie indien ze dat wensen en ze willen van start gaan.


Jullie groep begon slechts met twee. Vervolgens zijn er anderen bijgekomen totdat zij die moesten blijven gebleven zijn. Nu is jullie groep volledig en met de missies die jullie hebben te vervullen hoeven jullie niet meer volk aan te trekken. Jullie gaan voor nieuwe mensen geen tijd hebben. Zij gaan willen deelnemen en zullen mentaal, psychologisch en in hun mentaal bewustzijn daar niet klaar voor zijn.

Dus blijf gewoon bij jullie groep en spreek er niet over. Uw kleine tempel is open voor iedereen die er wenst te mediteren of bidden in groep of alleen, laat de mensen gewoon hun ding doen en neem er zelf geen deel aan.


Dat was het dan mijn kinderen. We zijn fier op jullie en geven jullie al onze aanmoedigingen. Neem een paar dagen rust want jullie hebben het zeker verdiend. Tot ziens.


Malvantra Melchizedek: De sessie is gedaan voor vandaag. Ik dank jullie allen voor wat jullie hebben gedaan en inderdaad mijn Melchizedek Broeders en ikzelf moedigen jullie ten zeerste aan. Jullie bezorgen ons veel vreugde en soms moeten we wel een beetje lachen maar dat is goed en plezierig. Jullie zijn al geen kleine baby’s meer, maar toch ………moeten jullie nog veel groeien. Tot weerziens allemaal.


EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

11

startpagina