De Levende Waarheid en de versteende waarheid.

Sessie nr 1 van 10 januari 2018 – Origineel Nederlands.

Plaats : Mezza Verde in Belize.

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker : Malavatia Melchizedek.

Malavatia : hier ben ik weer, mijn vrienden. We gaan een nieuw jaar beginnen, het jaar 2018. U hebt allen de gewoonte om een nieuw jaar te beginnen met goede voornemens en goede bedoelingen.

Wij zullen u daarin helpen.

Onze taak is de weg verlichten die u wat korter bij God brengt en u hulpmiddelen geven om dienstbaar te zijn in domeinen die niet zichtbaar zijn voor de mens en waarvan de meesten zich niet eens bewust zijn.

Terwijl u dienstbaar bent leert u veel over uw eigen en de anderen. Het geeft u een ongeëvenaarde wijsheid en zelfkennis omdat het uw handelingen en reacties zijn die u onderwijzen. U doet goede dingen en u doet fouten. Als u uw fouten eerlijk inziet dan hebt u de mogelijkheid om u te verbeteren. Als u zichzelf hebt gerectifiëerd dan hebt u geleerd en bent u al iets meer als God geworden : oneindig Goed, Schoon en gevuld met Waarheid.

We gaan het hebben over de levende waarheid en het zoeken naar die levende waarheid.

Levende waarheid is scheppend. Gekristalliseerde, versteende waarheid is dood.

De mensen evolueren en wat vandaag grote waarheid is, wordt morgen opzij gezet door het ontdekken van nieuwe waarheden.

Dit is gekend in uw wetenschappen. Ga de geschiedenis na van uw wetenschappen en u zult zien dat er vele dingen eeuwen geleden voor juist en goed werden aanzien die nu volledig worden weerlegd door nieuwe uitvindingen, nieuwe kennis, zelfs door nieuwe wetenschappen. Telkens uw wetenschappers iets nieuws ontdekken gaan ze theorïen opstellen en die theoriën zullen blijven leven totdat er weer iets nieuws wordt ontdekt en de oude theoriën vervangen worden door nieuwe. Moest dat niet gebeuren, omdat men al de nieuwe theoriën verwerpt en zich halsstarrig vastklampt aan het oude gedachtegoed, dan bestond er geen vooruitgang.

En dat vastklampen aan oude theoriën in de wetenschap gebeurt elke eeuw. De grootste vijand van de wetenschap was ooit het Vatikaan in Europa die daardoor zijn dogma’s moest herzien. Ze hebben vroeger meer dan één wetenschapper op de brandstapel geplaatst om dit te vermijden. Toch is de wetenschap vooruitgegaan want vooruitgang is op termijn niet tegen te houden. En zo werd er veel bijgeloof verwijderd en werd de mens iets minder onwetend.

Zo vergaat het ook met religieuze kennis die in Boeken vastgelegd wordt. Ze werden samengesteld op basis van openbaringen in een begrijpbare taal en vorm voor die tijd. Dan voegen religieuze leiders of zelfs wereldlijke leiders daar soms raadgevingen aan toe over voeding, hygiëne, rechtsstraffen en politieke standpunten.

Het Heilig Boek wordt dan aan de mens gegeven als komende van God en word door het priesterschap als heilig en onveranderlijk overgedragen van generatie op generatie. Dit is een manier om de politieke macht en invloed van het priesterschap en de wereldse leiders te versterken en zij kunnen dat doen dankzij het feit dat er veel wijsheid in staat.

Zo wordt “waarheid” gekrystaliseerd en versteend door de eeuwen heen. Toch is de mens daarmee vooruitgegaan en kwamen wij regelmatig af met nieuwe waarheden via andere kanalen die wij konden bereiken om iets recht te trekken zodat de mens tot nieuwe inzichten kon komen en nieuwe keuzes kon maken.

Iedere eeuw kreeg zijn ‘verlichting’ in de bestaande civilisaties waar wij die konden uitbrengen.

De grootste openbaring echter kwam van Jezus. Jezus heeft nooit een boek geschreven, hij mocht niet want we wisten wat er mee zou gebeuren. Jezus heeft veel nagelaten maar niet op schrift. Het weinige dat tot bij jullie is gekomen van zijn diepe onderwijs en zijn prachtige boodschap over de broederschap der mensen onder één Hemelse Vader is echter verloren gegaan voor de massa.

Het openbaren van de Oneindige Liefde van de Hemelse Vader die zo vergevingsgezind is voor allen die hun fouten herkennen en zich tot Hem keren werd vervangen door angst voor de hel en een Paradijs dat voor de meeste mensen onmogelijk te bereiken was omdat men perfekt moest geleefd hebben, zonder zonden. De kennis van de innerlijke zachte stem die ieder mens ooit kan horen en die de mens leidt naar hoger inzicht werd in de Rooms Katholieke Kerk volledig verzwegen. De Orthodoxe Christelijk kerk kent die nog wel, alsook de Islam en nog andere wereldse religies.

De amerikaanse en afrikaanse inheemse bevolkingen kennen die ook. Ze kennen allen de Schepper en de inwonende Goddelijke Geest en zij hebben daarvoor geen heilige boeken nodig gehad. Ook in Azië is het gekend in vele traditionele overleveringen.

Wij vertellen u dat om u erop te wijzen dat het voldoende is om de weten dat God niet alleen op het Paradijs leeft, maar ook in de harten van alle mensen om met Hem rechtstreeks in contact te komen. Al die mensen die dat weten hebben geen boeken nodig. Zij worden innerlijk geholpen en onderwezen door te bidden, te mediteren of door traditionele rites uit te voeren.

Zo is het ook voor u, vanaf u naar binnen gaat in stilte dan opent u zich voor dat contact. Als u dat regelmatig doet dan zult u wel weten wat het goede is en wat het kwade. Dan zult u er verstandelijk op vooruitgaan en stapsgewijs hogere inzichten ontvangen als u daarnaar vraagt. Dan zult u hulp krijgen als u wilt dienstbaar zijn, dan zult u ook ontdekken dat God in ieder mens leeft die u tegenkomt.

Dan zal iedere nieuwe mens die u ontmoet een verrijking en een vreugde zijn. Want voor iemand die God kent, is niemand een vreemdeling. Het kennismaken met anderen, hun moeilijkheden ontdekken en leren van hen te houden is de prachtigste en allerhoogste ervaring in uw leven.

Niet uw intellectuele boekenkennis, daar kunt u in uw verdere geestelijke loopbaan op de hemelse werelden niet veel mee aanvangen. Daar zult u andere dingen leren en weer nieuwe wegen gaan bewandelen met God aan uw zijde.

Soms onstaat er nieuwe waarheid tussen twee mensen : als de ene vragen stelt omdat hij wilt weten en de andere wat waarheid bezit die hij graag schenkt. Als zulke gesprekken ontstaan tussen twee mensen dan zal God en Jezus die twee mensen helpen om plots tot nieuwe inzichten te komen. Levende inzichten, levende en bevrijdende waarheid – waarmee men vooruit kan.

Als zulke nieuwe bevrijdende inzichten opkomen dan voelt dat aan als een opluchting en een openbaring.

Dan voelt u zich als een mens die nieuwe betere schoenen heeft gekregen en zijn oude versleten pantoffels mag weggooien omdat hij er niet meer mee kon gaan.

Als het oude niet meer past dan komt het nieuwe voor diegenen die ervoor open staan en het aankunnen.

Sommigen werpen graag en snel hun oude kleding af om nieuwe aan te trekken. Zij hebben er geen probleem mee in te zien dat wat vroeger zo waar en echt scheen en dat hun goed heeft gediend, vervangen moet worden om hogerop te geraken.

Anderen houden niet van het nieuwe, verwerpen het en verkiezen in het oude te blijven.

Nog anderen kunnen het mentaal niet aan om nieuwe inzichten op te nemen. Voor hen zou de grond onder hun voeten openscheuren en ze zouden in een afgrond vallen als hun geloof zou wankelen met nieuwe openbaringen.

Dus dring nooit uw nieuw verworven inzichten op aan anderen, het kan soms meer kwaad doen dan goed. Wees daar heel voorzichtig mee. Tracht eerder hun inzichten te begrijpen en als ze met vragen afkomen dan pas kunt u al eens iets lossen zonder dwangmatig te worden.

Nu iets anders. Ik heb een suggestie.

Wees altijd bewust dat u de innerlijke kracht bezit van het “goede”, van de “liefde”van God. Door het goede te doen, het te geven en uw kalmte en vriendelijkheid te bewaren in alle omstandigheden blijft u altijd meester van eender welke situatie. Zo kunt u alles en iedereen veranderen en helpen. Zelfs de moeilijkste mens in uw omgeving.

Niemand moet moeite doen om een moeilijk mens in zijn omgeving te vinden, iedereen heeft er wel zo eentje rondom zich. Het kan op de werkvloer zijn, een klant, een leerling, een broeder, een zus, een kind, een echtgenoot of echtgenote, een schoonmoeder, een grootvader, een buurman, noem maar op.

Zou dat geen goed idee zijn om daarmee te oefenen tijdens het begin van dit nieuwe jaar?

Tot ziens mijn vrienden. Ik zal nog wel eens langskomen. Dit was Malavatia Melchizedek.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.