Eén wereldregering, één religie, één taal.

Sessie nr 2 van 25 maart 2018 – Origineel Nederlands (aangepast op 29/03/2018)

Plaats : Mezzaverde in Belize

Melding van Wivine

Lieve mensen,

Ik vraag jullie om nog even geduld te hebben.

Wij zijn bezig met vele dingen om onze wereld verder te helpen naar Licht en Leven.

Er worden nu vele zaken uitgeprobeerd door de Hemelsen met een kleine groep mensen om te zien of wat ze willen bereiken wel degelijk functioneert. Dit kan niet gebeuren met een massa mensen.

Als wij erin lukken om ertoe te geraken waar ze de toekomstige mens willen naartoe brengen dan kunnen ze dat invoege en ter beschikking stellen voor gans de mensheid.

Zo simpel is het.

Wij zijn geen uitverkorenen noch iets bijzonders. Wij zijn gewone mensen die leven als alle mensen en onder de mensen.

Wij hebben ons wel als vrijwilligers aangeboden voor deze experimenten.

Zulke dingen nemen tijd en zoals u weet bekijken de Hemelsen de tijd niet zoals wij. Zij implementeren nu voor de toekomst.

Eenmaal dit alles klaar is om globaal verwezenlijkt te worden dan zullen ze afkomen om jullie uit te leggen wat de nieuwe mogelijkheden zijn voor de mens van nu en die van de toekomst.

Er zijn vele onderwerpen mee gemoeid en één daarvan is :

Één wereldregering, één religie en één taal.

Daarover kan ik nu hetvolgende zeggen :

-      Één wereldregering : zal altijd onder toezicht staan van de Meest Verhevene – Vorondadek met de 12 groepen Serafijnen die voor hem werken. Het zijn niet de mensen die regeren op uw wereld, dat hebben ze nooit gedaan. Sommigen denken dat maar zullen weldra inzien dat dit niet zo is.

Sommige huidige en weldra ook toekomstige Regeerders van Staten, Landen en Koninkrijken zullen het belang van hun volk nauw in hun hart dragen. Deze leiders zullen voor vrede en handel kiezen. Ik moet hier niet uitleggen hoe het vroeger en nu nog aan toe gaat. Oorlog, vernietiging en stelen was altijd hun oplossing.

 

-      Eén religie : weldra zal iedere mens gaan beseffen dat een “kleine God” in hem woont en dat die “kleine God” zijn enige, echte woordvoerder en leraar is die hem de Heilige Wetten van het Heelal en van De Schepper zal onderwijzen. Cultuur en tradities zullen daardoor minder invloed krijgen en priesters van alle slag, alsmede transmitters van boodschappen zullen obsoleet worden. Staats- of wereldgodsdiensten zullen verdwijnen.

 

-      Eén taal : dat zal de taal van de liefde voor God en mens zijn.

 

Alle Melchizedeks die nu aankomen zullen de meest gebruikte talen van uw wereld kunnen spreken. Er zullen voor hen en de Paradijs Zonen communicatiemiddelen beschikbaar zijn die jullie verbeelding te boven gaan. Er bestaat niets op onze huidige wereld dat daarmee te vergelijken is. Het heeft ook niets met telepathie te maken

Geen van hen zal op jullie TV schermen verschijnen, noch in de lucht als een hologram. Geen van hen zal in het publiek verschijnen, prediken of een nieuw geloof voortbrengen. Geen van hen zal mirakelen doen om de massas te begoochelen..

 

Zij zullen aan individuën verschijnen of kleine groepen op een manier die niemand kent en zeker niet de Luciferianen. Deze mensen zullen daar niet over spreken met anderen tot de tijd is aangebroken dat het veilig is voor hen. Iets dat nog 40 jaar kan duren.

Menselijke Luciferianen hebben technologie nodig want die zijn hun hogere hemelse vermogens en contacten verloren. Dat is niet het geval voor de Melchizedeks, de Engelen en de Middenwezens. Het gebruik van technologie wijst altijd op een regressieve beschaving.

 

-      Overbevolking : Ik mag ook nog een woordje zeggen over het fabeltje dat uw wereld overbevolkt is. Het is niet aan de ene mens om te gaan zeggen aan andere kinderen Gods, hoeveel kinderen ze mogen hebben omdat ze vinden dat er wat teveel volk rondloopt.

 

Dat is een fabeltje van de Luciferianen. Als alle technologie die ontworpen werd en nog altijd wordt (wapens en andere), als alle beschikbare grondstoffen en geldmiddelen alleen de macht van enkelen dient om aan hun machtsbehoefte en oorlogszucht te voldoen, wees dan gerust dat voor die kleine groep mensen er altijd te veel volk op onze wereld zal rondlopen.

Onze planeet kan nog veel miljarden mensen dragen en voeden eenmaal onze wetenschappers de mogelijkheid krijgen om al onze problemen van globale vervuiling, energie en voeding op te lossen.

 

De Hemelsen bekijken dit alles vanuit een totaal ander perspectief.

 

De Hemelsen staan klaar om de wetenschappers en de mensen te helpen goede oplossingen te vinden éénmaal onze corrupte leiders één voor één zullen vervangen worden. Trouwens zij zijn hiermee al bezig in een paar landen waar de Staat jonge uitvinders en aannemers aanmoedigt om zich daarvoor in te zetten.

 

-      Mind-control : Dat is nog een heet hangijzer. De Hemelsen kunnen dat omzeilen, u zult wel later begrijpen hoe.

 

-      Vrije Wil : die blijft ongeschonden – de mens moet zelf kiezen welke richting hij wilt uitgaan. Dus zal er van Hemelse kant nooit iets gedaan worden “als bij mirakel”. De mogelijkheden worden geboden en zullen bekend gemaakt worden. Het is aan de mens om te kiezen of hij ze wilt aannemen of niet.

 

Het is niet zo dat mensen zelfzuchtig geworden zijn door de Lucifer rebellie. Dat zat in de mens in en zit er nog altijd in. Zelfs in wat jullie verstaan onder een godsdienstige of een spirtuele mens is er nog veel zelfzucht, ego, hypocrisie, machtswellust, geldzucht, hoogmoed, jaloezie en nijd verborgen.

 

De volledige mensheid zal altijd moeten kiezen en aan zijn eigen zielsontwikkeling werken want niemand zal plots altruïstisch, liefhebbend of goddelijk worden. De mensheid als geheel moet daar naartoe groeien. Dat kan pas gebeuren als er meer en meer individuën daarvoor kiezen en er moeite willen voor doen. Dan pas zullen de zelfzuchtigen stilaan in de minderheid geraken, geïsoleerd en zonder macht waardoor ze over de eeuwen heen zullen verdwijnen.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Wij zijn gewone, vrije onafhankelijke mensen. We leven net als iedereen, samen met iedereen. We hebben geen religie en hebben die niet nodig omdat we rechtstreeks samenwerken met onze 'hemelse familie' en onze 'kleine God' die in ons hart leeft.

De Enige en Ware bron van alle Wijsheid.