Vragen van mensen uit onze groep met antwoorden.

 

Sessie nr 3 van 31 maart 2018 – Origineel Nederlands.

 

Vraag : Ik voel me vaak schuldig dat ik niet voldoende Energieoverdrachten doe of niet voldoende meditaties. Ik zou me meer willen richten op wat werkelijk belangrijk is, maar toch blijf ik steeds weer bezig met stomme dingen als huishouden en andere zaken.

Er bestaan geen stomme dingen als huishouden en andere zaken. In al je bezigheden kun je de geestelijke vonk, je engelen enzovoorts aanspreken en er het beste van maken.  Als ik afwas, strijk, kuis, kook dan zijn mijn handen automatisch bezig en dan doe ik conversaties met God. Ik snij dan wel eens in mijn vinger – vergeet zout op de aardappelen te doen, struikel over mijn emmer of mijn man komt iets vragen en brand het vlees aan.

Vraag : Ik vraag me af hoe anderen van de groep daar mee om gaan. Aan de andere kant weet ik dat ik later ingestapt ben bij de groep en dat ik nog heel veel ervaring op moet doen en veel wil lezen in de Mezzaverdes om kennis op te doen die ik nog gewoon niet heb !!

Iedereen ondervindt dezelfde problemen. Het is aanpassen en het werken met de Energie en de meditaties integreren in je tijdschema. Dat integreren hangt af van je motivatie niet van de situaties rondom jou.

Vraag : Sinds enige tijd heb ik meer voldoening bij het versturen van Energie en kost het me geen enkele moeite meer om de tijd te maken dit te doen. Daarvoor voelde het veel meer als iets wat van buitenaf werd opgelegd. Nu voelt het goed van binnenuit en merk ik soms echt dat mijn aandacht wordt getrokken naar bepaalde gebieden en dat ik daar dan meer energie naar toe stuur.

Iedereen wordt van jongs af aan geconditioneerd. Vooral mensen die onder zware autoritaire druk hebben gestaan van Godsdienst – ouders – leraren op school – reageren op dezelfde manier als jij. Ze hebben de indruk dat wat ik aanleer – zoals efficient met de Energie werken en via meditaties je brein leeg te houden om tot individuele geestelijke scholing te geraken – weer iets is dat opgelegd wordt van buitenaf – weer regeltjes waaraan men zich moet houden. Vrije, zelfstandige geestelijke zoekers die in hun jeugd niet onder autoritaire druk hebben gestaan hebben daar geen last mee. Ze ondervinden snel hoe ze er mee moeten omgaan en door het te doen wat het hen brengt. Wat ik de mensen aanleer is om anderen te helpen met geestelijke middelen  = de Trinteits of Paradijs Energie en om te leren mediteren met een eenvoudige methode. Het mediteren heeft de bedoeling om geestelijke inzichten te ontvangen. Inzichten die op maat gemaakt zijn voor u.

Door beide dingen te doen (Energie versturen en mediteren) zult u op termijn zo kort bij uw inwonende Goddelijke Vonk komen dat u met ZIJN ZUIVERE ENERGIE zult kunnen werken om problemen op te lossen die de huidige mens niet kan oplossen – zoals bvb het neutraliseren van nucleaire afval en nog zoveel meer.

Bekijk de groep als een verzameling van zelfstandige individuen, niet als een sociale happening waar je gewoon wilt bijhoren, want dat is het niet. Ik werk enkel met individuen zoals de geestelijke wereld dat van mij verwacht.

Mezzaverde is een scholing voor autodidacten – voor mensen die bekwaam zijn om zichzelf te scholen in samenwerking met hun persoonlijke innerlijke geestelijke leiding. Ik geef alleen een zetje om jullie op het paard te tillen. Dan krijg je nog wat instructies om met dat paard om te gaan en te rijden naar de bestemmingen van je keuze. En ik blijf ter uwer beschikking om u te helpen als het nodig is en zolang het nodig is.

Het is een scholing voor mensen die werkelijk gemotiveerd zijn om de mensheid te helpen op een niet materiële manier.

Vraag :Ik besef heel goed dat de media ons heel veel dingen willen laten geloven. En daardoor weet ik niet meer wie bij het goede hoort en wie bij de fouten. Ik weet wel ,er komen veel verschrikkelijke misverstanden van, uitbuiting van mensen en is er erg veel lijden. En puur omdat hele rijke mensen rijker willen worden en andere mensen daar onder lijden. Ik hoop toch dat het feit dat we energie blijven zenden de mensheid wakker wordt en bewuster gaat leven !! Dat er langzaam aan een verandering in gang is gezet, en dat wij daar ons steentje in kunnen bijdragen!!

De wereld is nu zo dat je tegenstrijdige informatie krijgt – hetzelfde gebeurt in de Godsdiensten en hetzelfde gebeurt in de wereld van diegenen die beweren boodschappen te ontvangen van de geestelijke wereld.

Er is maar Ene die alles weet en je de Waarheid kan geven om je weg te vinden in dat oerwoud en dat is je inwonende “kleine God” die geholpen wordt door de Geest van Waarheid van Jezus. En beiden leven in uw hart.

Hij is de weg naar hoger inzicht maar daarvoor moet je de moed hebben en de tijd vrijmaken om naar binnen te gaan met al je vragen en informatie die je krijgt. Daarvoor dienen de meditaties of de momenten van stilte.

Door te werken met de Trinteits Energie help je heel veel, zelfs al is dat onzichtbaar. Ook hier moet je weer naar binnen gaan of mediteren om meer duidelijkheid te krijgen over wat je eigenlijk mee bezig bent.

De mezzaverde sessies zijn slechts een handleiding, die geven een paar richtlijnen.

Vergelijk het met een auto : je krijgt praktische lessen om te leren rijden : - je leven zijn de wegen waarop je rijdt en ervaring opdoet. Zo bouw je Wijsheid op in je rijgedrag en leefgedrag.

Je krijgt bij je wagen een instructie boekje over hoe die wagen in elkaar steekt.  Iedereen neemt dat boekje wel eens vast , kijkt er vluchtig in en grijpt en zet het weg. Ze nemen het pas terug in handen als er iets stuk is aan de auto of als ze niet weten waar het reserve wiel is bij een lekke band.  Dat instructie boekje zijn de mezzaverde sessies en niets anders.

Leren autorijden kun je maar door het te doen en over alle soorten wegen : bergen, vlakke wegen, regen, ijzel, parkeren, enzovoorts.

Werken met de Energie en de meditaties is een groot hulpmiddel om anderen te helpen en om een ervaren bestuurder te worden die ooit zal kunnen met een toeristenbus rijden. Die ooit een reisgids zal worden voor anderen die nieuwe wegen bewandelen en iets willen weten over de geschiedenis van de streek, waar de hotels, de restaurants en de bezienswaardigheden zijn.

Wat doen de mensen nu : ze lezen het instructieboekje van de auto – en als ze het niet goed vinden zoeken ze naar een ander insructieboekje over diezelfde auto (andere godsdiensten – ander boodschapjes van transmitters) en ze lezen en lezen maar. Er zijn er zelfs die dan uit al die instructieboekjes een ander instructieboekje gaan schrijven met hun eigen bevindingen erin en dat dan weer aan de man gaan brengen als zijnde het beste – nieuwste – instructie boekje (= je eigen nieuw geloof evangeliseren).

Nu stel ik u de vraag ? Hoeveel instructieboekjes moet een mens lezen vooraleer hij zelf met die auto kan rijden?

Kan men leren zelfstandig auto rijden met zulk een instructieboekje? Hebt u dat al eens geprobeerd? Ik denk niet dat u er ver zult mee komen.

Daarbovenop bevatten vele instructieboekjes onwaarheden of zijn ze onvolledig. En als u geen eigen ervaring hebt en ook niet zelfstandig op onderzoek gaat als een speurneus met behulp van uw eigen innerlijke leiding, hoe gaat u te weten komen wat waar is en wat onwaar is?

Omdat ik het je zeg? Hoe weet u dat ik de waarheid vertel?

Vraag : Ik ben nog zo opgevoed in het feit dat je met liefde alles kunt overwinnen dat ik maar moeilijk kan bedenken dat er ooit iemand is geweest die bewust kwaad wil doen aan de mensheid!!

Er zijn mensen die geen liefde in zich hebben. Die ook geen empathie voelen voor anderen. Er zijn kinderen, jonge mensen en volwassenen die tot grote gruwelijkheden bekwaam zijn en zeker als ze in groep zijn. Er zijn mensen die zo hoog op de sociale ladder staan en zo veraf van de massa dat ze hen meer als vee beschouwen dat kan dienen of niet.

Het nieuws staat al jaren vol van gruwelijkheden, oorlog en geweld. Daar zijn wij mee opgegroeit en ook onze kinderen.

Het is zo dat je met “liefde” alles kunt overwinnen, maar dan moet je die “liefde” wel in jezelf voelen voor alle mensen en niet enkel voor je eigen kleine familie. En niet de ogen sluiten voor het geweld en de afgrijselijke dingen die men mensen aandoet omdat men het niet wilt weten.  U hebt middelen ontvangen om daarin te helpen, gebruik ze dan door uw ogen open te houden zodat u weet waar het naartoe te sturen. U kunt niet meer zeggen dat u er hulpeloos voor staat. U kunt helpen met uw ontvangen vermogens, doe het dan en met gans uw hart.

Alleen boodschappen lezen zal niet helpen, en ook niet in een groep rondhangen en uzelf wijsmaken dat dat voldoende is om zielsgroei te bereiken.

Zelfs kort bij mij komen zal niet helpen.

Trouwens als ik voel dat iemand op mij gaat leunen en rusten dan stuur ik ze weg en soms stop ik zelf met boodschappen door te geven. En als ik voel dat men mijwilt gebruiken of zijn kar wilt laten trekken, dan verbreek ik gewoon het contact.

Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen zielsgroei en moet daar zelf aan werken. Een ander kan uw zielsgroei niet bevorderen noch tegenhouden. Een ander kan u goede richtlijnen geven of u op een vals spoor plaatsen. Maar u blijft vrij om te kiezen welke richting u uitgaat.

Ik geef vermogens door en het is aan u om er iets mee te doen om uw medemens te helpen als een zelfstandige volwassene. Doet u dat niet, dan is dat uw beslissing en uw verantwoordelijkheid.

Vraag : wat is het verschil tussen bidden en mediteren?

Ik zal een eenvoudig antwoord geven.

Als u tot God bidt, dan vraagt u Hem van alles voor uw eigen of voor iemand anders. Dan spreekt u en God luistert.

Wanneer u mediteert dan spreekt God tot u, zelfs als u Hem niet kunt horen en dan zwijgt u.

Wivine.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Wij zijn gewone, vrije onafhankelijke mensen. We leven net als iedereen, samen met iedereen. We hebben geen religie en hebben die niet nodig omdat we rechtstreeks samenwerken met onze 'hemelse familie' en onze 'kleine God' die in ons hart leeft.

De Enige en Ware bron van alle Wijsheid.