Leer met uw hart denken.

Sessie nr 5 van 27 april 2018 -Origineel Nederlands.

Plaats : Mezzaverde in België

Bezoeker: Monssoen Melchizedek.

Ontvangen door Wivine.

Monssoen : mijn vrienden, wij zijn daar op uw wereld, alle 24 Melchizedeks. Wij laten ons voorlopig fysiek niet zien. Het is ons mogelijk om in twee staten te bestaan. Wij kunnen daar zijn in onze gedaante als Melchizedek zoals op de Morontia werelden van Nebadon- uw plaatselijk universum en wij kunnen ons nu ook fysiek manifesteren op uw planeet als we dat willen. Wij hebben zo onze eigen technieken daarvoor. Het heeft nu geen zin om ons overal ter wereld te laten zien en in het openbaar te spreken.

Uw mensheid is op zulk een laag niveau op geestelijk gebied dat het hen slechts zou verblinden. Ze zouden zelfs niet begrijpen waarover we spreken.

Zolang er zoveel mensen zijn die enkel denken aan hun materieel welzijn, en dat het leven na de dood niet bestaat, blijven wij op de achtergrond. Er is nog teveel zelfzucht, jaloersheid, wreedheid, argwaan, ongeloof, behoefte tot materieel aanzien en oorlogszucht in uw wereld.

Sommige willen wapens voor hun heilige oorlogen en anderen willen de planeet voor hun alleen.

Dat kunnen ze omdat de mens zich zo gemakkelijk laat paaien, ompraten en manipuleren, vooral jonge mensen en zij die op regeringsniveau werken.

Zelfs de vele christelijke godsdiensten of spirituele bewegingen zijn georganiseerde bedrijven die weten hoe ze mensen moeten manipuleren.

Kijk maar naar de veelvuldige verhalen die de ronde gedaan hebben over de tweede komst van Jezus, onze vader, en dat dit gepaard zou gaan met massavernietiging ofwel door oorlog ofwel door natuurlijke rampen. 

Waarom zou Jezus pas komen als zovele mensenlevens zouden vernietigd zijn, dat heeft geen zin.

Jezus staat naast iedere mens die hem kent en die dorst naar zijn wijsheid om zichzelf te verbeteren.

Want dat is het grote probleem op uw wereld. Niemand wil aan zijn eigen werken, ze willen allemaal aan de verbetering van de anderen werken. Ze hebben allemaal zo hun eigen gedacht over de manier dat dit moet gebeuren. En ze wachten allemaal totdat er iemand hen komt redden van de ondergang die dan de slechten komt straffen en de goeden redt.

Zelfs gelovige mensen denken nog veel aan hun eigen en kennen God slechts als ze Hem nodig hebben om hun materieel leven te verbeteren. Ze komen zelfs naar God toe met een dealtje : “ik ga iets voor u doen en dan doe jij iets voor mij!”

Als ze het dan gekregen hebben dan vergeten ze onmiddellijk om hun eigen deel van de deal te volbrengen. Of als ze het niet krijgen dan is God slecht en geloven ze er niet meer in.

Sommige grote rijke dieven in mooie jasjes krijgen soms schuldgevoelens en geven veel geld weg aan goede doelen. Alsof God te koop was. Wat kan God nu met geld doen? Hoe kan dit nu uw ziel doen groeien of die van anderen? Want ze zorgen er wel voor dat ze niet al hun rijkdom weggeven. Neen, ze houden nog genoeg over voor zichzelf. Nog heel veel zelfs. En als ze hun vermogen zien minderen dan gaan ze terug ongestraft stelen.

De mens vergeet dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn zielsgroei en voor de algemene wereldvrede.

Begin bij uw eigen en laat uw gebuur gerust. Die houdt misschien van God op zijn eigen manier en veel meer dan jij.  Al de rest zijn culturele, rituele en geschooldheidsverschillen. Dat heeft niets met zielsgroei te maken.

Het grote probleem voor de goddeloze duivelsdienaren is dat zij hun geestelijke kredieten aan het opgebruiken zijn. Ieder krijgt een zak vol hemels mededogen met zich mee en dat is een hele grote zak. Als je die opgebruikt hebt dan is er niets meer over en dan is de kans groot dat er zelfs geen hiernamaals meer is. Niet als straf, maar wegens de vrije keuzes van die persoon.

De tien geboden zijn in het mensenhart geschreven, als je je hart het zwijgen oplegt omdat je ze niet wilt horen in uw binnenste, dan is dat een vrije keuze.

Nu denken vele mensen met hun brein, en alleen met het brein.

Ze moeten leren denken met hun hart. Het hart functioneert evenzeer elektrochemisch als uw hersenen en kan denken. Het werkt als uw brein en staat er constant mee in contact. Ze werken samen en zijn samen in contact met het ontvangen goddelijke bewustzijn van de Moeder Geest van Nebadon.

Uw hart is de zetel van uw gevoelens en kan denken.

Uw brein is vergelijkbaar met een computer met verschillende soorten geheugens die functioneren als toegankelijke of soms verborgen databases.

Dankzij de inter-connectie van hart en brein kunnen zij het ontvangen goddelijke bewustzijn van de Moeder geest vergroten en verhogen ofwel ervan afwijken.

Het ontvangen bewustzijn van de Moeder Geest is van Goddelijke afkomst en biedt een hoger intellect, morele waarden en hogere wijsheid als men met een liefdevol hart gaat denken. Vooral met liefde voor God en de Mensheid. Wanneer men een dienstbaarheid aan de dag legt die niets terug verwacht, als men geeft voor het plezier van te geven. Voor sommigen is dat in hun omgeving en naaste familie, voor anderen kan dat in hun werksfeer zijn, als staatsleider, als geestelijke leider, op medisch gebied, in wetenschappelijk onderzoek, het kan op zovele gebieden zijn.

Het belangrijkste is te begrijpen dat iedere daad die u stelt, alles wat u denkt en alles wat u doet een repercussie heeft op gans de mensheid.

Iedere mens die God kent en lief heeft, die Gods Wijsheid zoekt in zichzelf om zijn handelen en denken te laten leiden door Zijn inwonende Geest of “kleine God”, zal een uitstraling en een goedaardige invloed hebben die verder rijkt dan zijn persoon.

De mensen die nu klaar zijn om met ons verder te werken zullen ons wel op termijn te zien krijgen.

We zullen niet aan uw deur bellen, wees gerust. U zult ons zien of horen tijdens uw gebeden of meditaties. Als u alleen bent of in groep om onze scholing te volgen. Dit alles zal komen. Soms zult u het zich herinneren en soms niet.

Ons nu laten zien aan gans de mensheid zou voor niemand iets brengen, voor niemand.

Wees voorzichtig met diegenen die u gaan aankondigen dat zij met ons rechtstreeks contact hebben, dat zij onze menselijke leiders zijn en dat men hen moet volgen om op de juiste bestemming te komen. Wees voorzichtig mensen. Want er zal nog veel gekheid op u afkomen van mensen die zich niet kunnen wegcijferen. Zelfs in uw naaste omgeving.

Geloof alleen wat u zelf ervaart, zwijg en heb geduld. Als u klaar bent in ziel en hart dan zijn wij daar.

Zot ziens, mijn vrienden. Nog even geduld.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Wij zijn gewone, vrije mensen. We leven net als iedereen, samen met iedereen. We werken wel bewust samen met onze 'hemelse familie' en onze 'kleine God' die in ons hart leeft.

De Enige en Ware bron van alle Wijsheid.

Voor de definities van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.