Mijn Vader, U en ik zijn Eén.

Sessie nr 7 van 15 mei 2018 – Origineel Nederlands.

Plaats : Mezzaverde in België

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : Monssoen met Malvantra Melchizedek

Monssoen Melchizedek: Dag meisje, ik ben hier met Malvantra en we komen nog eens bij jou om iedereen verder te helpen met hun vragen. Vragen die velen bezighouden over alles wat draait rondom de “activatie” van de Geest ontvankelijke klieren” en hun persoonlijke zielsevolutie.

In tegenstelling tot wat velen denken bezorgt deze “activatie” de mens geen vermogens tot helderziendheid of helderhorendheid. Niemand zal ons dan plots kunnen zien, onze stemmen horen, of met zijn “kleine God” of God Fragment kunnen spreken op de manier waarop jullie dat doen via telefoon of iets als Skype en andere telecommunicatie-snufjes.

Daarvoor is het niet bedoeld.

De geest-ontvankelijke klieren hebben voornamelijk te maken met “bewustzijn”. In Nebadon worden er drie types van “bewustzijn” door de Moeder-Geest verleent aan de evoluerende mens. Ieder type “bewustzijn” stemt overeen met het aantal van die klieren die de mens bezit.

Op sommige bewoonde planeten hebben de mensen slechts één van deze klieren.

Op de meeste bewoonde planeten hebben de mensen er twee.

Op andere planeten hebben de mensen er dan weer drie.

De mensen op de planeten die slechts één van deze klieren bezitten hebben het daardoor wat moeilijker en zij die er drie hebben zijn iets meer bevoordeeld.

Op Urantia, uw planeet, hebben de mensen er twee en daardoor ontvangen zij het type “schepsel-bewustzijn” van de Moeder Geest die daarop kan reageren. Dit type “schepsel-bewustzijn” bezorgt het zielsembryo faciliteiten om tot geestelijke ontwikkeling te komen. Het maakt de ziel op termijn ontvankelijker voor de invloeden van de inwonende Goddelijke Geest, uw “kleine God”.

Deze twee klieren worden in het hart aangetroffen en vanwege bepaalde omstandigheden zijn ze vaak onderontwikkeld of inactief om op een stevige wijze samen te werken met de hersenen. Het is voor de mens noodzakelijk dat deze samenwerking ontstaat om ontvankelijk te worden voor hogere morele waarden en geestelijke inzichten die zijn denken en handelen zullen verheffen.

Het is via het hartbrein dat de altruďstische mens daar zal toe geraken. Wanneer hij leert te denken met zijn hart en niet zuiver met zijn intellect; dankzij zijn groeiende liefde voor God en de mensheid. Hoe meer die liefde groeit, hoe onwankelbaarder het geloof wordt, des te meer zal het hartbrein groeien en de hersenen beďnvloeden; des te meer zal de mens zich openen voor hogere niveaus van geestelijk inzicht en wijsheid.

Het hart is wel degelijk de zetel of hoofdresidentie van uw ‘kleine God’ en van de Geest van Waarheid van Jezus en van daaruit communiceren beiden met uw ontvangen “schepsel bewustzijn” van de Moeder-Geest. Dit bewustzijn zijn niet uw hersenen. Dit bewustzijn is gelegen buiten het menselijk lichaam en connecteert zich met de hersenen om de mens de mogelijkheid te geven zijn denken, zijn verstand, moraal en ethiek te verruimen. Door te leren uit ervaring via zijn keuzes en beslissingen.

Het is uw liefde die deze klieren in het hartbrein zullen activeren die zo noodzakelijk zijn om hoger geestelijk inzicht te ontvangen en een verheven zielsontwikkeling te bereiken. De hersenen alleen kunnen dat niet en zijn erg manipuleerbaar door externe invloeden.

Echter, het bewust ontvangen van boodschappen, stemmen en geestelijke inzichten afkomstig van de Hogere Geestelijke Ordes en uw “kleine God” ontvangt u niet door stemmen of berichten in uw hoofd te horen. Wel tussen hart en keel als u in een meditatieve staat bent. Dit vermijd de invloed van uw eigen geconditioneerde denken, van wat er in uw geheugens is opgestapeld en de invloeden van buitenaf die niet van geestelijke oorsprong zijn.

Soms kan het gebeuren, in uitzonderlijke situaties en zeer kortstondig, dat er een onzichtbaar iemand die volledig buiten uw lichaam staat iets tegen u roept om u te verwittigen voor iets. Dit komt van uw Middenwezens of persoonlijk toegekende engelen.

Deze kennis is niet nieuw, laten we zeggen dat ze verdwaald is. Dit werd in het verleden aangeleerd door de Wijze van Salem of Machiventa Melchizedek die hier incarneerde rond 1.980 v.C.. en werd eeuwen later doorgegeven via een salemitische volgeling aan Koningin Teye (geboren 1.400 v.C..) – moeder van Ichnaton (Achenaton), grootmoeder van Toetanchamon.

{Nota Wivine : ik heb 20 jaar geleden het museum van Caďro bezocht en ben lang blijven stilstaan bij een buste in graniet van Koningin Teye waar achteraan onder haar nek, ter hoogte van chakra 5 of de knobbel van de eerste ruggenwervel, een kleine granieten vogel gebeiteld was met uitgespreide vleugels en het hoofd naar beneden. Het gaf de indruk dat die kleine vogel haar iets vertelde. Maar wat? En waarom op zulk een eigenaardige plaats? In het christendom wordt de Heilige Geest of Wijsheid uitgebeeld door een duif (vogel) die boven het hoofd hangt en daardoor de indruk geeft dat hogere wijsheid via het hoofd aan de mens wordt doorgegeven. Het is pas nu dat ik de bredere betekenis van beide symbolen heb kunnen begrijpen en ze niet meer beschouw als tegenstrijdig.}

Urantia behoorde tot de 37 planeten waarvan de Planetaire Vorst in opstand is gegaan met Lucifer tegen Christus Michael en God. Caligastia, uw voormalige Planetaire Vorst heeft met zijn helpers hier lelijk huis gehouden. Dat heeft zo zijn gevolgen gehad op het vermogen tot geestelijke ontwikkeling van de mensenzielen.

Daarbovenop hebben jullie de biologische upgrade (DNA) gemist wegens de nalatigheid van Adam en Eva die jullie nodig hadden om gemakkelijker tot hogere bewustzijnsniveaus van de ziel te geraken en een beter contact met de geestelijke helpers.

Deze biologische upgrade of DNA veranderingen zijn wij nu aan het bewerkstelligen op verschillende manieren zodanig dat op termijn ook de geest-ontvankelijke klieren in het hart van alle mensen beter zullen werken.

Toch is deze “upgrade” op zijn eigen onvoldoende om zielsgroei te bewerkstelligen.

De geestelijke ontwikkeling van uw mensenziel brengen tot op het hoogst bereikbare morontia niveau, zelfs tijdens uw mensenleven, om daarna als Beginnend Geestelijk Wezen het Paradijs te bereiken, is de reden van uw bestaan en uw schepping.

Het is uw geloof, uw dienstbaarheid aan uw medemens, uw wens om te handelen zoals God het zou doen en uw Liefde voor Hem die dit zal bewerkstelligen.

Het is pas door geduldig bidden, mediteren of in “stilte” te gaan om richtlijnen te ontvangen van uw geestelijke leiding, dat uw materialistische manier van denken zal veranderen. Het is pas wanneer u met al uw geluk en miserie regelmatig, geduldig en zonder opgeven, naar binnen gaat om raad te vragen dat uw zielsembryo zal groeien tot een volwaardige morontia ziel met een morontia bewustzijn. Hierdoor zult u het vermogen van geest-ontvankelijkheid van uw ziel vergroten zodanig dat u de ingevingen van uw “kleine God” via het bewustzijn van uw jonge morontia ziel rechtstreeks zult ontvangen en later eventueel kunnen horen.

Het is dankzij uw rotsvast geloof en vertrouwen in God dat u bergen zult verzetten en uw materiële, emotionele en psychische moeilijkheden zult overwinnen.

Mensen vragen veel aan God en ontvangen niet altijd wat ze vragen. Soms krijgen ze iets, maar niet wat ze verlangden en dan appreciëren ze het geschenk niet. Soms blijven ze koppig in een richting gaan die hen ongeluk zal brengen ondanks dat God hen systematisch de weg blokkeert. En dan zijn ze ook nog boos op God omdat ze toch in de afgrond zijn gevallen.

Dit alles kan vermeden worden als men regelmatig in meditatie gaat met de bedoeling om geestelijk inzicht en raad te verkrijgen vooraleer men handelt. Door vertrouwen op te bouwen in Gods Wijsheid en constant met Hem te confereren, zelfs als u zijn antwoord niet hoort. U zult altijd indirecte antwoorden ontvangen als u er aandachtig voor bent.

Wat bij jullie, in jullie groep, de “activatie” van de geest-ontvankelijke klieren” genoemd wordt is eigenlijk iets dat wij uittesten bij een beperkte groep Godkennende mensen die reeds een bepaalde zielsgroei hebben bereikt. Mensen wiens liefde voor God en hun medemens zodanig is gegroeid dat zij klaargestoomd kunnen worden om de mensheid op een geestelijkere manier te helpen.

Deze “activatie” geeft deze mensen vermogens om met de Paradijs Energie te werken afkomstig van de Triniteit, die hen via Christus Michael, beter gekend als Jezus, wordt doorgegeven.

Zij hebben het potentieel om het hoogste zielsstadium te bereiken die een mens kan bereiken op aarde. Namelijk het stadium van pre-fusie met hun innerlijk God Fragment of “kleine God”. Nog voor dit stadium wordt bereikt zal hun “kleine God” hen toelaten om met Zijn Zuivere Energie te werken in bepaalde omstandigheden.

Dit stadium zullen zij echter niet op hun schoot gelegd krijgen. Zij zullen dat bereiken via hun inzet opdat hun ziel hogere morontia bewustzijnsniveaus zou kunnen bereiken.

Het morontia bewustzijn is een schepping van de Moeder-Geest met Christus Michael. De morontia ziel kent 570 transformatie-fases vooraleer zij het stadium bereikt van een Beginnend Geestelijk Wezen.

De ziel doorloopt deze verschillende stadia gewoonlijk op de Morontia Werelden, beginnend op de 1rste Woningwereld.

De ziel kan deze stadia ook doorlopen tijdens een mensenleven op voorwaarde dat ze daarnaartoe werkt door

-       het steeds meer gaan liefhebben van zijn medemens, gelijk hoe en wie hij of zij is. Dat bereikt u door mensen te leren kennen in uw omgeving en tijdens uw reizen zonder ze te beoordelen, te misprijzen of in een categorie van goed of slecht, hoger of lager te plaatsen.

-       Door uw menselijk denken te leren beheersen.

-      Door het contact met uw innerlijke “kleine God” te versterken en volgens zijn ontvangen wijsheden te gaan leven. Met andere woorden door steeds hogere niveaus van bewust contact met uw inwonend God Fragment te bereiken.

Dit alles heeft niets te maken met visioenen hebben, “stemmen” horen en “boodschappen” ontvangen om aan uw medemens door te geven.

Wij verwachten van de mensen die de “activatie” ontvangen hebben dat ze “veel verder gaan dan dat”, veel verder. Zodanig ver dat ze hun medemens op veel hogere niveaus van bewustzijn kunnen voorthelpen. Dankzij het feit dat ze voorrang hebben gegeven aan hun eigen zielsgroei.

Voorrang geven aan uw eigen zielsgroei heeft niets te maken met “egoďsme”, integendeel.

Het heeft te maken met het benaderen van de Goddelijke Liefde, door belangeloze Dienstbaarheid voor God en Mensheid uit te drukken vanuit deze vorm van Liefde, in alle eenvoud en zonder in de schijnwerpers te willen lopen.

Als jullie die weg bewandelen om dat doel te bereiken dan zullen jullie het ontvangen “schepsel-bewustzijn” van de Moeder Geest gemakkelijker leren beheersen en uw “kleine God” de mogelijkheid geven om dit morele verstand te vergeestelijken via de ontwikkeling van de morontia ziel met zijn morontia bewustzijn.

Door gestadig uw morontia ziel te ontwikkelen tot het hoogst bereikbare niveau voor een mens zult u de eenheid bereiken.

Eenheid van

-      bewustzijn van uw “kleine God

-      met het morontia bewustzijn van uw ziel en

-      uw menselijk bewustzijn.

Het is pas door dit in de diepten van uw hart en wezen te voelen dat u de volle betekenis van de woorden: Mijn Vader, U en ik zijn Eén en Ik ben God zult begrijpen.

Dit hogere bewustzijn van Eenheid bereikte Jezus toen hij 29 jaar was. Vandaar dat men dit stadium in de christelijke wereld het “Christus Bewustzijn” noemt.

Het draagt andere namen in andere religieuze strekkingen. In het Urantia Boek wordt dit het individuele stadium van Licht en Leven genoemd of spreekt men van een verheven sterveling.

Het is het moment dat de fusie met de “kleine God” of Gedachtenrichter voorafgaat: het pre-fusie moment. Indien de mens dan nog taken heeft uit te voeren op de planeet kan de Gedachtenrichter beslissen om Zijn fusie met deze ziel uit te stellen.

Want de fusie op aarde, vóór de natuurlijke of accidentele dood, betekent de vernietiging van het fysieke lichaam en wordt de ziel onmiddellijk overgebracht naar de Morontia Werelden.

Hoe meer Urantia zal evolueren naar en tijdens de stadia van Licht en Leven, hoe meer mensen die “Eenheid” op aarde zullen bereiken. In het verleden tot nu zijn het er nog maar weinigen. Dit betekent dat de bevolking van Urantia nog een lange weg heeft te gaan.

Tot ziens, mijn vrienden. Komaan, laat de armen niet zakken! We zijn er noch niet! Wandel nog een tijdje met ons mee nu dat we allemaal hier op aarde zijn!

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de definities van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.