Het voelen van een strakke band rond het hoofd.

Sessie nr 8 van 19 juli 2018 – Origineel Nederlands

Plaats : Mezzaverde in België

Nota Wivine :

Ik weet niet wie mij hier geholpen heeft om dit neer te pennen. Eén ding is zeker, ik heb het niet uit mijn duim gezogen.

Het komt regelmatig voor dat personen die met de Triniteit- Energie werken dit verschijnsel meemaken. Namelijk gedurende de dag of tijdens meditaties en bilocaties een strakke band voelen rond hun hoofd tot soms de indruk hebben dat er een helm op hun hoofd wordt gedrukt.

We maken dat allemaal mee in de groep na een tijd.

Ik weet ook dat niet alleen mensen die met mij werken dit meemaken.

Dit fenomeen doet zich ook voor bij andere mensen en is niet iets specifieks voor onze groep.

Tot hiertoe dacht ik dat dit betekende dat de Gedachtenrichter of God Fragment korter bij het individu kwam en meer invloed begon uit te oefenen op zijn denken en gedachten. Dat Hij overstapte van een Richter te zijn van onze gedachten naar een regelaar van onze gedachten.

Een paar dagen geleden waren er weer twee mensen die mij melden dat ze dit gevoeld hadden en ik had hun deze uitleg gegeven. Uitleg die tot hiertoe voor mij voldoende was en waar ik verder nooit had bij stilgestaan.

Gisteren echter werd ik geduwd om mij in het Urantia Boek verder te verdiepen over dit onderwerp want er ontbrak blijkbaar iets aan mijn uitleg en de manier waarop ik het zelf zag. Men heeft mij geholpen om daar een eenvoudige, korte uitleg over neer te pennen.

Ik stuurde die op naar die personen.

Het bleek deze morgen dat dit niet voldoende was. Een iets uitgebreider uitleg was nodig om te dienen voor iedereen en het moest op het web verschijnen.

Ik begreep dan dat dit van in het begin hun bedoeling was, vandaar de reden waarom ik er zelf eerst meer over te weten moest komen.

Zo zijn ze “hierboven” : het moet vollediger zijn als je ermee naar buiten komt. Dat wil nog niet zeggen dat er niet meer over te vertellen valt dan wat hierna volgt.

Iedereen weet dat in het Urantia Boek lezen soms meer verwarring brengt dan klaarheid daar er veel te veel informatie op je afkomt en de gebruikte taal overdreven academisch is. Ik spreek hier over normale, doorsnee mensen, niet over de superieur intelligenten die zo fier zijn rond te bazuinen dat ze Het Boek al meerdere malen met veel gemak hebben gelezen. Als je ze er dan een vraag over stelt, antwoorden ze dikwijls naast de kwestie, als ze al kunnen antwoorden. Die gasten ken ik! Ben er al meer dan ene tegengekomen. Die maken geen indruk meer op mij. Gelukkig zijn ze niet allemaal zo!

Wanneer u hulp vraagt aan de Hemelsen en aan de Geestelijke invloeden, dan wordt u geduldig geholpen om er meer van te begrijpen. Zeker weten!

Hier volgt de uitleg :

Een band rondom het hoofd voelen alsof er een helm op uw hoofd wordt gedrukt is een normaal verschijnsel en wil zeggen dat uw Gedachtenrichter korter bij uw menselijk schepsel bewustzijn komt. Beter gezegd : u bent het eigenlijk die dichter bij Zijn Goddelijk Geestelijk denken bent opgeklommen, wat Hem dan weer toelaat om uw menselijk denken te benaderen.

Hij nadert u niet zozeer om uw gedachten te beheersen maar eerder om uw gedachten en denkprocessen te vergeestelijken en er een morontia-duplicaat van te maken voor uw ziel. Hij doet dat normaal tijdens uw slaap in uw bovenbewustzijn. Het bovenbewustzijn is het gebied waar de God aanbiddende mens en God elkaar ontmoeten.

U naderen in uw dagelijks leven kan Hij pas doen als u zich eerst tot Hem hebt gericht en verheft.

Dankzij uw overgave en liefde voor God, uw behoefte en daden om onbaatzuchtig uw medemens te dienen, uw innig zoeken naar contact met Hem, verheft u uw eigen denken tot Zijn Hoger Geestelijk Bewustzijn en pas dan kan Hij uw menselijk bewustzijn stilaan benaderen.

Op termijn kan Hij, als Hij dat geschikt acht, een verlichting van uw schepselbewustzijn teweeg brengen om uw gedachten en handelingen sneller tot hogere geestelijke waarden te verheffen. Met als doel uw Morontia ziel tot volwassenheid te brengen via het verheffen van haar Morontia Bewustzijn.

Ook om u eventueel toe te laten Hem te horen, iets wat echter gevaarlijk kan zijn voor het mentale welzijn van de onvoorbereide mens.

De mens heeft teveel neiging om de geestelijke waarden van de Gedachtenrichter te vermengen met zijn eigen psyché en ego-gedachten. De mens maakt dikwijls het verschil niet tussen wat van het God Fragment komt en wat van hem zelf komt en is daarin zeer onvoorzichtig. Dat is de oorsprong van vele sektes in alle godsdienststrekkingen en filosofieën. Het kan zelfs zover komen dat een mens zonder het te beseffen zich overgeeft aan duistere en manipulatieve invloeden van mentale controle wanneer hij een spiritueel ego bezit dat teveel de bovenhand krijgt omdat hij te graag domineert of schittert voor anderen.

Het is de evolutie van uw menselijk denken naar het niveau van Morontia Bewustzijn die u zal helpen het Goddelijk Bewustzijn van uw Gedachtenrichter te benaderen, zodat communicatie mogelijk wordt.

Het is het Morontia Bewustzijn dat leidt tot communicatiemogelijkheden.

Wanneer de samenwerking met uw God Fragment dat stadium bereikt heeft zal Hij geleidelijk een controller van uw gedachten worden in plaats van een gedachten-richter. Dankzij het feit dat u uw menselijk bewustzijn hebt geharmoniseerd met Zijn Goddelijke Gedachten.

Wanneer u die band rond uw hoofd voelt kunt u dat proces versnellen en vergemakkelijken door openlijk te verklaren dat u Hem toelaat uw denken te beheren en geestelijk te verlichten.

Wees niet ongeduldig om Zijn Stem te horen. Uw God Fragment weet beter dan u wanneer zoiets wenselijk en veilig is voor U. Het is niet noodzakelijk voor de vergeestelijking van uw ziel via het bereiken van Morontia bewustzijn dat u in dit mensenleven zijn Stem hoort. Ook niet voor de latere fusie van uw ziel met Hem.

Wat wel van belang is om uw zielsontwikkeling te vergemakkelijken in dit mensenleven is dat u bewust wordt van Zijn Aanwezigheid in u en met Hem samenwerkt in uw dagelijks leven i.p.v. tegenwerkt. Wees gerust dat dan de poorten van de hemelen al hier op aarde wijdt open zullen gaan.

Einde.

GROEP MEZZAVERDE

http://www.mezzaverde.com